یافته‌ها: 38سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
DS9093AY+
Maxim Integrated
IBUTTON KEY RING MOUNT YELLOW
1843
66660
0.92000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Ring Mount
iButton®
image
DS9093A+
Maxim Integrated
IBUTTON KEY RING MOUNT BLACK
12921
219400
1.21000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Ring Mount
iButton®
image
DS9093F+
Maxim Integrated
IBUTTON KEY RING MOUNT BLACK
8633
17407
1.52000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Ring Mount
iButton®
image
DS1402-RP3+
Maxim Integrated
CABLE TOUCH & HOLD PROBE
1641
1842
6.91000
-
1
Bulk
1-Wire®
Active
Cable
iButton®
image
DS9092+
Maxim Integrated
IBUTTON PROBE PANEL MOUNT
6480
69423
10.34000
-
1
Bulk
-
Active
Probe Driver, Probe Receiver
iButton®
image
DS1402-RP8+
Maxim Integrated
CABLE TOUCH & HOLD PROBE
527
-
11.78000
-
1
Bulk
1-Wire®
Active
Cable
iButton®
image
DS9092L+
Maxim Integrated
IBUTTON PROBE PANEL MOUNT W/LED
2717
18631
16.71000
-
1
Bulk
-
Active
Probe Driver, Probe Receiver
iButton®
image
DS1402D-DR8+
Maxim Integrated
CABLE 8' BLUE DOT TO RJ11
328
-
32.49000
-
1
Bulk
1-Wire®
Active
Cable
iButton®
image
DS9093AB+
Maxim Integrated
IBUTTON KEY RING MOUNT BLUE
1833
160200
0.96000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Ring Mount
iButton®
image
DS9093AR+
Maxim Integrated
IBUTTON KEY RING MOUNT RED
1257
14600
1.03000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Ring Mount
iButton®
image
DS9093S+
Maxim Integrated
IBUTTON MOUNT 2HOLE
1996
7700
1.38000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Wall Mount
iButton®
image
DS9092T#
Maxim Integrated
IBTN PROBE W/TACTILE FEEDBACK
154
12878
31.43000
-
1
Bulk
-
Active
Probe Driver, Probe Receiver
iButton®
image
DS9093RA+
Maxim Integrated
IBUTTON LOCK
15244
-
0.60000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Locking Ring
iButton®
image
-
DS1402-RPL+
Maxim Integrated
CABLE TOUCH & HOLD PROBE
107
-
10.35000
-
1
Bulk
-
Active
Cable
-
image
DS9107+
Maxim Integrated
IC IBUTTON CAPSULE BLACK
11
-
64.35000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Holder
iButton®
image
DS9093N+
Maxim Integrated
IBUTTON FOB BLACK
614
25100
1.17000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Ring Mount
iButton®
image
DS9100-A+
Maxim Integrated
CONTACT TOUCH AND HOLD
220
21327
2.03000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Holder
iButton®
image
DS9096P+
Maxim Integrated
IBUTTON ADHESIVE PADS
14
388
117.27000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Adhesive Pads
iButton®
image
DS9093RB+
Maxim Integrated
IBUTTON FLANGE
171
30000
1.05000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Flange Enlargement
iButton®
image
DS1402-BP8+
Maxim Integrated
CABLE 8' BUTTON TO PROBE
75
2665
13.61000
-
1
Bulk
1-Wire®
Active
Cable
iButton®
image
DS1402D-DB8+
Maxim Integrated
CABLE 8' BLUE DOT TO BUTTON
40
1577
24.36000
-
1
Bulk
1-Wire®
Active
Cable
iButton®
image
DS9106S-GN0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO GREEN 20MM
1000
-
0.72000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Halo
iButton®
image
DS9106L-GN0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO GREEN 60MM
996
-
0.72000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Halo
iButton®
image
DS9093AG+
Maxim Integrated
IBUTTON KEY RING MOUNT GREEN
-
35400
1.17000
-
1
Bulk
iButton®
Active
Ring Mount
iButton®
image
DS1404+
Maxim Integrated
CABLE CRADLE BLACK
1
3693
8.23000
-
1
Bulk
-
Active
Holder
iButton®
image
DS1402-BR8+
Maxim Integrated
CABLE 8' BUTTON TO RJ11
7
2740
10.30000
-
1
Bulk
1-Wire®
Active
Cable
iButton®
DS9106L-0G0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO ORANGE 60MM
-
-
0.37944
-
1000
Bulk
iButton®
Active
Halo
iButton®
DS9106L-PK0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO PINK 60MM
-
-
0.52002
-
807
Bulk
iButton®
Active
Halo
iButton®
DS9106S-PK0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO PINK 20MM
-
7344
0.52002
-
807
Bulk
iButton®
Active
Halo
iButton®
DS9106S-YL0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO YELLOW 20MM
-
-
0.52002
-
807
Bulk
iButton®
Active
Halo
iButton®
C702 G46 000 G2
Amphenol Sine Systems Corp
SMARTCARD ACCY METAL BEZEL
-
-
Call
-
21
-
Pushmatic® II, C702B
Obsolete
Bezel
Smart Card
image
DS1401-4+
Maxim Integrated
HOLDER IBUTTON FRONT PANEL
-
-
Call
-
1
Bulk
iButton®
Obsolete
Front Panel Holder
iButton®
DS1402-BP3+
Maxim Integrated
CABLE 3' IBUTTON TO PROBE
-
-
Call
-
27
Bulk
1-Wire®
Discontinued
Cable
iButton®
DS9101+
Maxim Integrated
IBUTTON MULTIPURPOSE CLIP
-
-
Call
-
88
Bulk
iButton®
Discontinued
Clips
iButton®
DS9106L-YL0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO YELLOW 60MM
-
-
Call
-
642
Bulk
iButton®
Discontinued
Halo
iButton®
DS9106L-WH0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO WHITE 60MM
-
-
Call
-
642
Bulk
iButton®
Discontinued
Halo
iButton®
DS9106S-BL0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO BLUE 20MM
-
-
Call
-
435
Bulk
iButton®
Obsolete
Halo
iButton®
DS9106S-0G0+
Maxim Integrated
IBUTTON HALO ORANGE 20MM
-
-
Call
-
1
Bulk
iButton®
Obsolete
Halo
iButton®

مقایسه