یافته‌ها: 52وضعیت قطعه

نوع حافظه

سایز حافظه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع حافظه
سایز حافظه
سرعت
فناوری (تکنولوژی ساخت)
دمای عملیاتی
image
DS1990R-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON SERIAL NUMBER F5
5564
-
3.00000
-
1
iButton®
Active
ROM
8B
-
-
-
image
DS1990A-F3+
Maxim Integrated
IC IBUTTON SERIAL NUMBER F3
669
-
3.00000
-
1
iButton®
Active
ROM
8B
-
-
-
image
DS1990A-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON SERIAL NUMBER F5
7901
-
3.28000
-
1
iButton®
Active
ROM
8B
-
-
-
image
DS1971-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 256KBIT F5
2294
-
5.15000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
32B
-
-
-
image
DS1961S-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 1KBit F5
1304
43500
6.16000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
128B
-
-
-
image
DS1973-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 4KBit F5
1483
-
6.69000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
512B
-
-
-
image
DS1904L-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON RTC F5 MICROCAN
597
19400
10.04000
-
1
iButton®
Active
-
-
-
-
-
image
DS1992L-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON MEMORY 1KBit F5
443
22241
11.33000
-
1
iButton®
Active
NVRAM
128B
-
-
-
image
DS1993L-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON MEMORY 4KBit F5
1045
3424
13.30000
-
1
iButton®
Active
NVRAM
512B
-
-
-
image
DS1921H-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON THERMOCHRON F5
113
1098
35.70000
-
1
iButton®
Active
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
512B
-
-
-
image
DS1921K#
Maxim Integrated
KIT IBUTTON THERMOCHRON
28
94
66.33000
-
1
iButton®
Active
-
-
-
-
-
image
DS1923-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON TEMP/HUMIDITY LOGGER F5
183
-
154.19000
-
1
iButton®
Active
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
512B
-
-
-
image
DS1922E-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON TEMP LOGGER 4KBit F5
44
1227
161.13000
-
1
iButton®
Active
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
512B
-
-
-
image
DS1990R-F3#
Maxim Integrated
IBUTTON SERIAL NUMBER F3
4623
-
3.00000
-
1
iButton®
Active
ROM
8B
-
-
-
image
DS1982-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON 1KBit ADD-ONLY F5
771
-
3.76000
-
1
iButton®
Active
EPROM
128B
-
-
-
image
DS1972-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 1KBit F5
548
18900
5.07000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
128B
-
-
-
image
DS1973-F3+
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 4KBit F3
1137
-
6.69000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
512B
-
-
-
image
DS1963S-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON MONETARY SHA-1
305
5890
11.82000
-
1
iButton®
Active
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
512B
-
-
-
image
DS1996L-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON MEMORY 64KBit F5
191
9990
15.66000
-
1
iButton®
Active
NVRAM
8KB
-
-
-
image
DS9092R+
Maxim Integrated
IBTN PORT
325
900
3.37000
-
1
iButton®
Active
-
-
-
-
-
image
DS1982-F3+
Maxim Integrated
IBUTTON 1KBit ADD-ONLY F3
1409
-
3.39000
-
1
iButton®
Active
EPROM
128B
-
-
-
image
DS1985-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON 16KBit ADD-ONLY F5
1261
12244
5.27000
-
1
iButton®
Active
EPROM
2KB
-
-
-
image
DS1921G-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON THERMOCHRON F5
52
-
39.06000
-
1
iButton®
Active
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
512B
-
-
-
image
DS1922L-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON TEMP LOGGER
86
-
80.22000
-
1
iButton®
Active
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
512B
-
-
-
image
DS1922T-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON TEMP LOGGER
33
-
122.23000
-
1
iButton®
Active
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
512B
-
-
-
image
DS1920-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON TEMPERATURE F5
125
2000
8.58000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
2B
-
-
-
image
DS1995L-F5+
Maxim Integrated
IBUTTON MEMORY 16KBit F5
60
-
14.63000
-
1
iButton®
Active
NVRAM
2KB
-
-
-
image
DS1921Z-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON THERMOCHRON F5
62
-
35.70000
-
1
iButton®
Active
NVSRAM (Non-Volatile SRAM)
512B
-
-
-
image
DS9092K#
Maxim Integrated
KIT IBUTTON STARTER
5
27
77.38000
-
1
iButton®
Active
-
-
-
-
-
image
DS1961S-F3+
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 1KBit F3
94
4127
4.56000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
128B
-
-
-
image
DS1971-F3+
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 256KBIT F3
66
130111
5.15000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
32B
-
-
-
image
DS1925L-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON TEMP LOGGER
95
-
88.24000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
image
DS1977-F5#
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 32KBit F5
-
-
17.16000
-
1
iButton®
Active
EEPROM
32kB
-
-
-
DS9092RG+
Maxim Integrated
IBTN PORT WITH GROOVE
-
8800
1.19700
-
400
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-001#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET ONE
-
2483
3.22000
-
137
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-000#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET ZERO
-
2089
3.22000
-
137
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-008#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET EIGHT
-
2458
3.22000
-
137
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-00C#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET CLEAR
-
2319
3.22000
-
137
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-005#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET FIVE
-
2765
3.22000
-
137
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-006#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET SIX
-
2716
3.22000
-
137
iButton®
Active
-
-
-
-
-
image
DS1972-F3+
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 1KBit F3
-
8400
3.82000
-
200
iButton®
Active
EEPROM
128B
-
-
-
image
DS1985-F3+
Maxim Integrated
IBUTTON 16KBit ADD-ONLY F3
-
-
3.97000
-
200
iButton®
Active
EPROM
2KB
-
-
-
image
DS9105-SET#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER KEYPAD SET
-
-
44.55538
-
13
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS1961S-F3
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 1KBit SHA-1 2CAN
-
-
Call
-
104
iButton®
Obsolete
EEPROM
128B
-
-
-
image
DS1961S-F3#
Maxim Integrated
IBUTTON EEPROM 1KBit F3
-
-
Call
-
104
iButton®
Obsolete
EEPROM
128B
-
-
-
DS9105-002#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET TWO
-
-
Call
-
-
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-003#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET THREE
-
-
Call
-
-
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-00E#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET ENTER
-
-
Call
-
-
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-009#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET NINE
-
-
Call
-
-
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-007#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET SEVEN
-
-
Call
-
-
iButton®
Active
-
-
-
-
-
DS9105-004#
Maxim Integrated
IBUTTON NUMBER SET FOUR
-
-
Call
-
-
iButton®
Active
-
-
-
-
-
-
DS1964S-F5+
Maxim Integrated
IC IBUTTON LOGGER CAN
-
-
Call
-
-
-
Active
-
-
-
-
-

مقایسه