یافته‌ها: 181سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

سایز حافظه

نوع حافظه

نوع

سرعت - خواندن

سرعت - نوشتن

دمای عملیاتی

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
سایز حافظه
نوع حافظه
نوع
سرعت - خواندن
سرعت - نوشتن
دمای عملیاتی
اندازه / ابعاد
image
-
AP2GAH322B
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 2GB USB 2.0
551
-
6.69000
-
1
AH322
Active
2GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
AF1GUFNDNC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
1149
-
23.11000
-
1
Nanoduraâ„¢
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
34.0mm L x 12.2mm W x 4.5mm H
image
SFU22048E3BP2TO-I-MS-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
135
-
49.36000
-
1
unitedCONTRAST II
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
-40°C ~ 85°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
image
-
AP4GAH322B
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0
203
-
8.94000
-
1
AH322
Active
4GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
AF8GUFNDNC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
69
-
115.52000
-
1
Nanoduraâ„¢
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
34.0mm L x 12.2mm W x 4.5mm H
image
-
AP8GAH322B
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0
47
-
10.20000
-
1
AH322
Active
8GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
-
AP16GAH322B
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 16GB USB 2.0
68
-
12.85000
-
1
AH322
Active
16GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
-
AP16GAH321R
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 16GB USB 2.0
49
-
12.85000
-
1
AH321
Active
16GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
-
AP32GAH322B
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 32GB USB 2.0
10
-
22.79000
-
1
AH322
Active
32GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
55.40mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
AF2GUFNDNC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
60
-
41.40000
-
1
Nanoduraâ„¢
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
34.0mm L x 12.2mm W x 4.5mm H
image
AF4GUFNDNC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
33
-
59.46000
-
1
Nanoduraâ„¢
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
34.0mm L x 12.2mm W x 4.5mm H
image
SFU24096E3BP2TO-I-DT-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
83
-
76.36000
-
1
unitedCONTRAST II
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
-40°C ~ 85°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
image
-
AP2GAH321R
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 2GB USB 2.0
31
-
6.93000
-
1
AH321
Active
2GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA016GR23CG-CM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0
45
-
26.34000
-
1
AH322-M
Active
16GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
33MB/s
14MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA032GR23CG-CM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 32GB SLC USB 2.0
10
-
55.92000
-
1
AH322-M
Active
32GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
33MB/s
16MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA008GAG0CG-1TM
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 8GB SLC USB2.0/3.0
16
-
23.14000
-
1
EH353
Discontinued
8GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0, 3.0
205MB/s
20MB/s
0°C ~ 70°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA016GAG0CG-1TM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 16GB SLC 2.0/3.0
9
-
24.83000
-
1
EH353
Discontinued
16GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0, 3.0
200MB/s
45MB/s
0°C ~ 70°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
-
AF16GUFP3NC-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0
47
-
29.77000
-
1
-
Active
16GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
-
-
0°C ~ 85°C
-
image
-
AP4GAH321R
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0
19
-
9.19000
-
1
AH321
Active
4GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
-
AP8GAH321R
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0
9
-
10.20000
-
1
AH321
Active
8GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
-
AP32GAH321R
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 32GB USB 2.0
-
-
22.72000
-
1
AH321
Active
32GB
-
USB 2.0
-
-
0°C ~ 60°C
60.80mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA008G2BACG-DTM
Apacer Memory America
USB FLASH AH162-A 8GB MLC IND
10
-
11.01000
-
1
AH162-A
Active
8GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
26MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
32.0mm L x 13.50mm W x 4.50mm H
image
APHA016G2BACG-DTM
Apacer Memory America
USB FLASH AH162-A 16GB MLC IND
2
-
14.87000
-
1
AH162-A
Active
16GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
26MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
32.0mm L x 13.50mm W x 4.50mm H
image
APHA004GR13CG-CM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
5
-
21.31000
-
1
AH321
Active
4GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
32MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA004GR23CG-CM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
4
-
21.31000
-
1
AH322-M
Active
4GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
32MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA008GR23CG-CM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
4
-
22.44000
-
1
AH322-M
Active
8GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
32MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA008GR13CG-CM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
3
-
22.44000
-
1
AH321
Active
8GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
32MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA016GR13CG-CM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0
-
-
27.03000
-
1
AH321
Active
16GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
33MB/s
14MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA032GR13CG-CM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 32GB SLC USB 2.0
2
-
55.92000
-
1
AH321
Active
32GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
33MB/s
16MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
-
OSGC4GB-000-602
Micron Technology Inc.
USB FLASH DRIVE 32GB
-
-
8.12000
-
1
-
Active
32GB
-
-
-
-
-
-
-
AF8GUFP1SV-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
10.04490
-
1000
-
Active
8GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
-
-
0°C ~ 85°C
-
AF512UFP3NC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
11.57780
-
50
-
Active
512MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
26.60mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
image
APHA008G2BACG-BTM-DK
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
12.19000
-
1
AH162-A
Not For New Designs
8GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
26MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
32.0mm L x 13.50mm W x 4.50mm H
-
AF8GUFEDBK-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
12.27700
-
50
Enduraâ„¢
Active
8GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
-
-
0°C ~ 85°C
-
image
APHA256MR13CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 256MB SLC USB 2.0
-
-
12.41000
-
1
AH321
Active
256MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
31MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA256MR23CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 256MB SLC USB 2.0
-
-
12.41000
-
1
AH322
Active
256MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
31MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
-
AF4GUFEDBK-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
13.07380
-
50
Enduraâ„¢
Active
4GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
-
-
0°C ~ 85°C
-
-
AF512UFEDBK(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
13.36660
-
50
Enduraâ„¢
Active
512MB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
-
-
-40°C ~ 85°C
-
image
AF512UFNDNC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
13.59420
-
50
Nanoduraâ„¢
Active
512MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
34.0mm L x 12.2mm W x 4.5mm H
-
AF4GUFP1SV-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
13.72420
-
50
-
Active
4GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
-
-
0°C ~ 85°C
-
image
APHA512MR13CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
15.37000
-
1
AH321
Active
512MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
31MB/s
15MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA512MR23CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
15.37000
-
1
AH322
Active
512MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
31MB/s
15MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
AF1GUFP3NC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
-
-
15.64238
-
1000
-
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
33.7mm L x 17.5mm W x 9.40mm H
image
APHA256MT13EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 256MB SLC USB 2.0
-
-
15.92000
-
1
AH321
Active
256MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
31MB/s
10MB/s
-40°C ~ 85°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA256MT23EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 256MB SLC USB 2.0
-
-
15.92000
-
1
AH322
Active
256MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
31MB/s
10MB/s
-40°C ~ 85°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA256MAG0CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 256MB SLC 2.0/3.0
-
-
16.49000
-
1
EH353
Active
256MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
60MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA256MAG0EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 256MB SLC 2.0/3.0
-
-
17.64000
-
1
EH353
Active
256MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
60MB/s
10MB/s
-40°C ~ 85°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA001GR13CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
-
-
18.52000
-
1
AH321
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
19MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA001GR23CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
-
-
18.52000
-
1
AH322
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
19MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA512MT13EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
19.08000
-
1
AH321
Active
512MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
31MB/s
15MB/s
-40°C ~ 85°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA512MT23EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
19.08000
-
1
AH322
Active
512MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
31MB/s
15MB/s
-40°C ~ 85°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA512MAG0CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 512MB SLC 2.0/3.0
-
-
19.36000
-
1
EH353
Active
512MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
60MB/s
21MB/s
0°C ~ 70°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
-
AF16GUFEDBK-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0
-
-
19.59280
-
50
Enduraâ„¢
Active
16GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
-
-
0°C ~ 85°C
-
image
APHA512MAG0EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 512MB SLC 2.0/3.0
-
-
20.75000
-
1
EH353
Active
512MB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
60MB/s
21MB/s
-40°C ~ 85°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA016G2BACG-BTM-DK
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0
-
-
21.38000
-
1
AH162-A
Not For New Designs
16GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
26MB/s
10MB/s
0°C ~ 70°C
32.0mm L x 13.50mm W x 4.50mm H
-
AF1GUFEDBK(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
-
-
21.55700
-
50
Enduraâ„¢
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
33.7mm L x 17.5mm W x 9.40mm H
-
AF16GUFP1SV-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0
-
-
21.97220
-
50
-
Active
16GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0
-
-
0°C ~ 85°C
-
image
APHA001GT13EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
-
-
22.44000
-
1
AH321
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
19MB/s
-40°C ~ 85°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA001GT23EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
-
-
22.44000
-
1
AH322
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
19MB/s
-40°C ~ 85°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA001GAG0CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 1GB SLC USB2.0/3.0
-
-
22.72000
-
1
EH353
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
65MB/s
40MB/s
0°C ~ 70°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA001GAG0EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 1GB SLC USB2.0/3.0
-
-
24.11000
-
1
EH353
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
65MB/s
40MB/s
-40°C ~ 85°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
AF2GUFP3NC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
-
-
25.50250
-
1000
-
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
26.60mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
-
AF2GUFEDBK(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
-
-
26.76500
-
1000
Enduraâ„¢
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
33.7mm L x 17.5mm W x 9.40mm H
image
SFU20512E3BP2TO-C-MS-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
27.49300
-
60
unitedCONTRAST II
Active
512Mb
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
0°C ~ 70°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
image
SFU20512E3BP2TO-I-MS-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0
-
-
28.34633
-
60
unitedCONTRAST II
Active
512Mb
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
-40°C ~ 85°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
image
APHA002GR13CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
-
-
29.74000
-
1
AH321
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
34MB/s
19MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA002GR23CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
-
-
29.74000
-
1
AH322
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
34MB/s
19MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
SFU21024E3BP2TO-C-MS-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
-
-
29.93417
-
60
unitedCONTRAST II
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
0°C ~ 70°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
image
SFU21024E3BP2TO-I-MS-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0
-
-
30.69400
-
60
unitedCONTRAST II
Active
1GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
-40°C ~ 85°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
image
APHA002GAG0CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 2GB SLC USB2.0/3.0
-
-
33.80000
-
1
EH353
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
65MB/s
40MB/s
0°C ~ 70°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA002GT13EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
-
-
34.06000
-
1
AH321
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
34MB/s
19MB/s
-40°C ~ 85°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA002GT23EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
-
-
34.06000
-
1
AH322
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
34MB/s
19MB/s
-40°C ~ 85°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA002GAG0EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 2GB SLC USB2.0/3.0
-
-
35.15000
-
1
EH353
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
65MB/s
40MB/s
-40°C ~ 85°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
SFU22048E3BP2TO-C-MS-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0
-
-
42.00317
-
60
unitedCONTRAST II
Active
2GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
0°C ~ 70°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
AF4GUFP3NC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
43.25325
-
1000
-
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
26.60mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
-
AF4GUFEDBK(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
44.69250
-
1000
Enduraâ„¢
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
33.7mm L x 17.5mm W x 9.40mm H
image
APHA004GR13CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
52.18000
-
1
AH321
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
28MB/s
21MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA004GR23CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
52.18000
-
1
AH322
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
28MB/s
21MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA004GAG0CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 4GB SLC USB2.0/3.0
-
-
56.18000
-
1
EH353
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
65MB/s
50MB/s
0°C ~ 70°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA032GAG0EG-1TM
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 32GB SLC 2.0/3.0
1
-
57.51000
-
1
EH353
Discontinued
32GB
FLASH - NAND (MLC)
USB 2.0, 3.0
205MB/s
85MB/s
-40°C ~ 85°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA004GT13EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
59.26000
-
1
AH321
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
28MB/s
21MB/s
-40°C ~ 85°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA004GT23EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
59.26000
-
1
AH322
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
28MB/s
21MB/s
-40°C ~ 85°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA004GAG0EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 4GB SLC USB2.0/3.0
-
-
60.84000
-
1
EH353
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
65MB/s
50MB/s
-40°C ~ 85°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
SFU24096E3BP2TO-C-DT-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0
-
-
65.45300
-
60
unitedCONTRAST II
Active
4GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
0°C ~ 70°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
AF8GUFP3NC(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
84.27188
-
1000
-
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
26.60mm L x 12.00mm W x 4.50mm H
USBAPKEY4096
Amphenol PCD
USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0
-
-
85.35800
-
10
-
Active
4GB
-
USB 2.0
-
-
-40°C ~ 85°C
28.0mm Dia x 54.00mm H
image
APHA008GR13CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
89.15000
-
1
AH321
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
15MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA008GR23CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
89.15000
-
1
AH322
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
15MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA008GAG0CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 8GB SLC USB2.0/3.0
-
-
93.08000
-
1
EH353
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
80MB/s
65MB/s
0°C ~ 70°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
image
APHA008GT13EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
97.02000
-
1
AH321
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
15MB/s
-40°C ~ 85°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA008GT23EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
97.02000
-
1
AH322
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
15MB/s
-40°C ~ 85°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H
image
APHA008GAG0EG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRV 8GB SLC USB2.0/3.0
-
-
98.58000
-
1
EH353
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0, 3.0
80MB/s
65MB/s
-40°C ~ 85°C
59.00mm L x 18.40mm W x 9.10mm H
-
AF8GUFEDBK(I)-OEM
ATP Electronics, Inc.
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
98.91240
-
50
Enduraâ„¢
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
21MB/s
16MB/s
-40°C ~ 85°C
33.7mm L x 17.5mm W x 9.40mm H
image
SFU28192E3BP2TO-C-QT-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
112.37700
-
60
unitedCONTRAST II
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
0°C ~ 70°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
image
SFU28192E3BP2TO-I-QT-121-STD
Swissbit
USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0
-
-
112.37700
-
60
unitedCONTRAST II
Active
8GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
32MB/s
23MB/s
-40°C ~ 85°C
67.85mm L x 17.97mm W x 8.35mm H
USBAPKEY8192
Amphenol PCD
USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0
-
-
126.29500
-
10
-
Active
8GB
-
USB 2.0
-
-
-40°C ~ 85°C
28.0mm Dia x 54.00mm H
image
1402489
Phoenix Contact
USB FLASH DRIVE 8GB USB 2.0
-
-
137.12000
-
1
-
Active
8GB
-
USB 2.0
-
-
-15°C ~ 60°C
100.3mm L x 36.80mm W x 20.60mm H
USBFTVKEY6A4096N
Amphenol PCD
USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0
-
-
158.86000
-
10
-
Active
4GB
-
USB 2.0
-
-
-40°C ~ 85°C
-
image
APHA016GR13CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0
-
-
163.72000
-
1
AH321
Active
16GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
34MB/s
22MB/s
0°C ~ 70°C
53.30mm L x 18.80mm W x 8.00mm H
image
APHA016GR23CG-2T
Apacer Memory America
USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0
-
-
163.72000
-
1
AH322
Active
16GB
FLASH - NAND (SLC)
USB 2.0
34MB/s
22MB/s
0°C ~ 70°C
55.29mm L x 18.00mm W x 8.50mm H

مقایسه