یافته‌ها: 1,496سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط

ویژگی‌ها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
ویژگی‌ها
image
TMCM-1043-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1043
496
-
2.78000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1043 Step/Direction Driver Board
-
image
MFECA0050EAM
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 50W 750W INCREMENTAL ENCODER
34
-
86.36000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0030EAM
Panasonic Industrial Automation Sales
INCREMENTAL ENCODER
30
-
74.39000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P2990
Panasonic Industrial Automation Sales
BATTERY FOR ABSOLUTE ENCODER
42
-
90.72000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
TMCM-1140-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1140
93
-
7.32000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1140 Stepper Motor Controller/Driver Module
-
image
TMCM-1141-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1141
76
-
7.32000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1141 Stepper Motor Controller/Driver Module
-
image
TMCM-1160-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1160
33
-
11.50000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1160 Stepper Motor Controller/Driver Module
-
image
TMCM-6110-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-6110
39
-
17.04000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-6110 Stepper Motor Controller/Driver Standalone Board
-
image
TMCM-3110-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-3110
29
-
17.04000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-3110 Stepper Motor Controller/Driver Module
-
image
MFMCA0030EED
Panasonic Industrial Automation Sales
MOTOR CABLE
64
-
56.55000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0050EED
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 50W 750W POWER CABLE
32
-
68.73000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4350
Panasonic Industrial Automation Sales
INTERFACE FACE CONN
22
-
72.36000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P0800
Panasonic Industrial Automation Sales
INTERFACE CABLE
5
-
140.40000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
DV0P4460
Panasonic Industrial Automation Sales
PNSNC SRV RS232C COMM SFTWR
2
-
196.35000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4360
Panasonic Industrial Automation Sales
INTERFACE CONN CABLE
7
-
231.13000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P0770
Panasonic Industrial Automation Sales
CONN KIT FOR EXTERNAL EQUIPMENT
11
-
34.56000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4380
Panasonic Industrial Automation Sales
INCREMENTAL CONN KIT
6
-
47.52000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
DV0P4283
Panasonic Industrial Automation Sales
50W / 50 OHM EXTERNAL REGEN RES
3
-
106.92000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0030EAD
Panasonic Industrial Automation Sales
INCREMENTAL ENCODER
6
-
128.52000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0100EAM
Panasonic Industrial Automation Sales
10M 50W 750W INCREMENTAL
6
-
133.56000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0100EED
Panasonic Industrial Automation Sales
10M 50W 750W POWER CABLE
2
-
137.76000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCB0030PJT
Panasonic Industrial Automation Sales
BRAKE CABLE 3M FOR MSME 50W 750W
6
-
142.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0050WJD
Panasonic Industrial Automation Sales
MOTOR CABLE SERVO MSME 50W-750W
3
-
142.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0030EAE
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 50W 750W ABSOLUTE ENCODER
10
-
179.76000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0030NJD
Panasonic Industrial Automation Sales
MOTOR CABLE 3M FOR MSME 50W 750W
5
-
226.81000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4510
Panasonic Industrial Automation Sales
INTERFACE CONN CABLE
16
-
231.13000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4420
Panasonic Industrial Automation Sales
CONSOLE
3
-
238.69000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0030MJD
Panasonic Industrial Automation Sales
20BIT INC ENCODER FOR SMALL
3
-
243.61000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0030ESD
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 1.0KW 5.0KW INCREMENTAL
5
-
252.85000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCD0032ECD
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 1.0KW 1.5KW POWER CABLE
5
-
277.21000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0033ECT
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 3.0KW 5.0KW POWER CABLE
2
-
283.09000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCD0102ECD
Panasonic Industrial Automation Sales
10M 1.0KW 2.0KW POWER CABLE
2
-
389.77000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0030ETD
Panasonic Industrial Automation Sales
20BIT INC ENCODER FOR BIG
6
-
411.61000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0100ESD
Panasonic Industrial Automation Sales
10M 1.0KW 5.0KW INCREMENTAL
2
-
553.57000
-
1
-
Active
-
-
-
image
972
Adafruit Industries LLC
SERVO EXTENSION CBL 30CM
35
-
1.95000
-
1
-
Active
Cable Assembly
Servo Motors
3 Positions
image
973
Adafruit Industries LLC
SERVO EXTENSION CBL 19.5" LONG
54
-
2.50000
-
1
-
Active
Cable Assembly
Servo Motors
3 Positions
image
-
MFCA0003EPK-GW
Panasonic Industrial Automation Sales
ENCODER CABLE PACKAGE
3
-
111.72000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
DV0P4285
Panasonic Industrial Automation Sales
130W / 20 OHM EXTERNAL REGEN RES
3
-
200.89000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0050MJD
Panasonic Industrial Automation Sales
20BIT INC ENCODER FOR SMALL
8
-
302.41000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0050NJD
Panasonic Industrial Automation Sales
MOTOR CABLE 5M FOR MSME 50W 750W
2
-
302.41000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0052FCD
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 0.9KW 2.0KW POWER CABLE
3
-
407.41000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0050ETD
Panasonic Industrial Automation Sales
20BIT INC ENCODER FOR BIG MOTOR
3
-
470.41000
-
1
-
Active
-
-
-
PD-1070-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR PD42-X-1070
90
-
2.69000
-
1
-
Active
Cable Assembly
PD42-X-1070 Stepper Motor Controller/Driver Module
-
image
DV0PM20010
Panasonic Industrial Automation Sales
A5 ENCODER CONN KIT
10
-
31.32000
-
1
-
Active
-
-
-
TMCM-G4-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-G4-SERIES
15
-
41.66000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0030GTD
Panasonic Industrial Automation Sales
ENCODER CABLE 3M
2
-
102.60000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4284
Panasonic Industrial Automation Sales
100W / 30 OHM EXTERNAL REGEN RES
2
-
109.08000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0050GTD
Panasonic Industrial Automation Sales
ENCODER CABLE 5M
2
-
109.20000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0010WJD
Panasonic Industrial Automation Sales
ENCODER CABLE 20-BIT INCREMENTAL
2
-
117.60000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0020WJD
Panasonic Industrial Automation Sales
ENCODER CABLE 2M
2
-
126.00000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0PM20033
Panasonic Industrial Automation Sales
A5 POWER SUPPLY CONN DOUBLE
5
-
129.60000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0030WJD
Panasonic Industrial Automation Sales
ENCODER CABLE 3M
2
-
130.20000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFMCA0050RJD
Panasonic Industrial Automation Sales
5M MOTOR CABLE
10
-
134.40000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0050WJD
Panasonic Industrial Automation Sales
ENCODER CABLE 20-BIT INCREMENTAL
4
-
142.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFMCA0030RJD
Panasonic Industrial Automation Sales
3M MOTOR CABLE
9
-
151.20000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0050EAD
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 50W 750W INCREMENTAL ENCODER
3
-
152.88000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0030GJE
Panasonic Industrial Automation Sales
ABSOLUTE ENCODER
2
-
184.80000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0050GJE
Panasonic Industrial Automation Sales
ABSOLUTE ENCODER
2
-
197.40000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0050TJE
Panasonic Industrial Automation Sales
ENCODER CABLE 5M
2
-
200.77000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0050EAE
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 50W 750W ABSOLUTE ENCODER
2
-
215.89000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0030TJE
Panasonic Industrial Automation Sales
3M ENCODER CABLE
2
-
226.81000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4310
Panasonic Industrial Automation Sales
1.0KW-2.0KW CONN KIT
2
-
243.01000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4330
Panasonic Industrial Automation Sales
1.0KW-2.0KW CONN KIT W BRAKE
2
-
243.01000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0050TJD
Panasonic Industrial Automation Sales
5M ENCODER CABLE
2
-
248.41000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCD0032ECT
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 2.0KW POWER CABLE W/OUT BRAKE
4
-
258.73000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0030ESE
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 1.0KW 5.0KW ABSOLUTE ENCODER
4
-
271.33000
-
1
-
Active
-
-
-
image
TMCM-1613-REC
Trinamic Motion Control GmbH
BOARD RECTIFIER FOR TMCM-1613
10
-
286.64000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0050ESD
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 1.0KW 5.0KW INCREMENTAL
2
-
288.97000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
MFECA0050ESE
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 1.0KW 5.0KW ABSOLUTE ENCODER
3
-
299.05000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0030MJE
Panasonic Industrial Automation Sales
17BIT ABSO ENCODER FOR SMALL
2
-
302.41000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0032ECD
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 400W 1.5KW POWER CABLE W/OUT
2
-
330.97000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0PM20035
Panasonic Industrial Automation Sales
A5 MOTOR & ENCODER CONN KIT
5
-
345.61000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0032FCT
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 2.0KW POWER CABLE W BRAKE
2
-
356.17000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0032FCD
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 0.9KW 2.0KW POWER CABLE
3
-
357.01000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0052ECD
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 400W 1.5KW POWER CABLE
2
-
367.93000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0050MJE
Panasonic Industrial Automation Sales
17BIT ABSO ENCODER FOR SMALL
2
-
378.01000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0030ETE
Panasonic Industrial Automation Sales
17BIT ABSO ENCODER FOR BIG MOTOR
4
-
411.61000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFECA0050ETE
Panasonic Industrial Automation Sales
17BIT ABSO ENCODER FOR BIG
4
-
470.41000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0PM20042
Panasonic Industrial Automation Sales
NOISE FILTER
2
-
777.62000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0PM20036
Panasonic Industrial Automation Sales
A5 MOTOR & ENCODER CONN KIT
5
-
810.02000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0PM20038
Panasonic Industrial Automation Sales
A5 MOTOR & ENCODER CONN KIT
5
-
939.62000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
DV0PM20056
Panasonic Industrial Automation Sales
MOTOR CONN
2
-
972.02000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0PM20043
Panasonic Industrial Automation Sales
NOISE FILTER
2
-
1188.03000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P4220
Panasonic Industrial Automation Sales
NOISE FILTER 145MM X 70MM
2
-
1982.93000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0P1960-US
Panasonic Industrial Automation Sales
RS232C COMM CABLE FOR PC
20
-
37.80000
-
1
-
Obsolete
-
-
-
image
TMCM-1021-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1021
24
-
2.51000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1021 Stepper Motor Controller/Driver Module
-
image
TMCM-1161-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1161
21
-
11.92000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1161 Stepper Motor Controller/Driver Module
-
image
ROB-12105
SparkFun Electronics
MICRO GEARMOTOR - ENCLOSURE
17
-
1.50000
-
1
-
Active
Enclosure
Motors
-
image
240-022
Digilent, Inc.
SINGLE MOTOR MOUNT KIT SET OF 2
15
-
7.99000
-
1
-
Active
Mounting Kit
Motors
Single Motor Mount
image
TMCM-1640-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1640
13
-
10.04000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1640 Controller/Driver Module for BLDC Motors
-
image
TMCM-1180-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1181
2
-
19.87000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1180 Stepper Motor Controller/Driver Module
-
image
TMCM-1310-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1310
5
-
22.02000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1310 Stepper Motor Controller/Driver Standalone Board
-
image
TMCM-1311-CABLE
Trinamic Motion Control GmbH
CABLE LOOM FOR TMCM-1311
5
-
22.02000
-
1
-
Active
Cable Kit
TMCM-1311 Stepper Motor Controller/Driver Standalone Board
-
image
2900749
Phoenix Contact
LOOP BRIDGE
1
-
32.00000
-
1
Inline
Active
-
-
-
image
DV0PM20026
Panasonic Industrial Automation Sales
A5 EXTERNAL SCALE CONN KIT
5
-
34.56000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCB0030GET
Panasonic Industrial Automation Sales
3M 50W - 750W BRAKE CABLE
-
-
35.64000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCA0030AEB
Panasonic Industrial Automation Sales
MOTOR CABLE (3M)
2
-
46.11000
-
1
-
Active
-
-
-
image
DV0PM20024
Panasonic Industrial Automation Sales
A5 RS485 RS232 CONN KIT
3
-
59.40000
-
1
-
Active
-
-
-
image
-
DV0P4190
Panasonic Industrial Automation Sales
SINGLE PHASE 100V SURGE ABSORBER
-
-
102.60000
-
1
-
Active
-
-
-
image
MFMCD0052ECD
Panasonic Industrial Automation Sales
5M 1.0KW 2.0KW POWER CABLE
-
-
326.77000
-
1
-
Active
-
-
-

مقایسه