یافته‌ها: 330سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

رابط

تعداد پورت‌ها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
رابط
تعداد پورت‌ها
image
301-1001-11
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
69
-
91.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
1
image
301-1001-15
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
58
-
91.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
1
image
VESP211-232
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
57
74
129.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232
1
image
VESP211-485
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
27
50
129.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-422/485
1
image
70001851
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
116
-
182.00000
-
1
DigiOne® SP
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
70001852
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
54
-
182.00000
-
1
DigiOne® SP
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
NL-S-2GT-VR
NimbeLink, LLC
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
40
-
187.50000
-
1
S2C Linkâ„¢
Active
Serial to Cellular
RS-232
1
image
UE204
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
37
150
199.00000
-
1
-
Active
Ethernet to USB
-
4
image
VESR901
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
30
16
199.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
ESP902
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
80
-
220.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
AW-USB-2
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
75
-
287.00000
-
1
AnywhereUSB®/2
Active
Ethernet to USB
-
2
image
AW-USB-2-W
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
41
-
287.00000
-
1
AnywhereUSB®/2
Active
Ethernet to USB
-
2
image
MESR901
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
83
161
299.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
VESR902T
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
34
4
299.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
70002041
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
37
-
303.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
1
image
301-1002-08
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT
29
-
455.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
8
image
70001777
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
145
-
524.00000
-
1
DigiOne® IAP
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
70001807
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
26
-
569.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
4
image
NL-S-2GT-V
NimbeLink, LLC
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
384
-
155.00000
-
1
S2C Linkâ„¢
Active
Serial to Cellular
RS-232
1
image
70002040
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
32
-
825.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS Hcc
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
4
image
2708740
Phoenix Contact
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
48
78
488.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-485
1
image
301-1002-98
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT
181
-
690.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232/422/485
8
image
70001733
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
26
-
1363.01000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Obsolete
Ethernet to Serial
RS-232
16
image
70001742
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
81
-
1439.01000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Obsolete
Ethernet to Serial
RS-232
16
image
301-1003-10
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
16
-
138.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
2
image
VESP211
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
4
59
149.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
ESP901
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
20
-
165.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
301-1000-02
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
15
-
174.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
2
image
ESR901
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
5
104
242.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
VESR902D
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
10
3
299.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
301-1000-04
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
14
-
303.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
4
image
70001862
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
21
-
364.00000
-
1
DigiOne® IA
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
301-1000-94
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
7
-
379.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232/422/485
4
image
70002043
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
14
-
410.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
2
image
ESP904
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
8
-
440.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
4
image
2313452
Phoenix Contact
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
12
13
477.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
AW-USB-5
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 5-PORT
10
-
500.00000
-
1
AnywhereUSB®/5
Active
Ethernet to USB
-
5
image
AW-USB-5-W
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 5-PORT
9
-
500.00000
-
1
AnywhereUSB®/5
Active
Ethernet to USB
-
5
image
70002045
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
6
-
528.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
4
image
MESR902T
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
5
3
529.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
ESR904
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
7
133
550.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
4
image
70001834
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
12
-
569.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
4
image
70002326
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
22
-
638.00000
-
1
DigiOne® IAP Haz
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
72601R
Echelon Corporation
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
5
-
655.00000
-
1
i.LON® 600
Active
Ethernet to Serial
RS-232
1
image
AW-USB-5M
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 5-PORT
11
-
1062.00000
-
1
AnywhereUSB®/5M
Active
Ethernet to USB
-
5
image
AW-USB-5M-W
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 5-PORT
7
-
1062.00000
-
1
AnywhereUSB®/5M
Active
Ethernet to USB
-
5
image
70002329
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT
13
-
1192.01000
-
1
ConnectPort® TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
8
image
70002534
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
15
-
1699.01000
-
1
ConnectPort® TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
16
image
AW-USB-14-W
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 14-PORT
16
-
1821.01000
-
1
AnywhereUSB®/14
Active
Ethernet to USB
RS-232
14
image
AW-USB-14
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 14-PORT
13
-
1821.01000
-
1
AnywhereUSB®/14
Active
Ethernet to USB
RS-232
14
image
70002411
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 32-PORT
6
-
2194.00000
-
1
ConnectPort® LTS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
32
image
70002413
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 32-PORT
3
-
2581.01000
-
1
ConnectPort® LTS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
32
image
301-1001-31
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
8
-
139.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-422/485
1
image
DC-SP-01-S-W
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
5
-
189.00000
-
1
Digi Connect® SP
Active
Ethernet to Serial
RS-232
1
-
QSU2-400
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
5
-
239.00000
-
1
-
Active
USB to Serial
RS-232/422/485
4
image
ESR902
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
10
45
363.00000
-
1
Vlinxâ„¢
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
70001918
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
3
-
569.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS H
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
70002039
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
19
-
637.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS Hcc
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
AW-TS-44
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
14
-
834.00000
-
1
AnywhereUSB®TS
Active
Ethernet to USB
RS-232
4
image
70002324
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT
2
-
1056.00000
-
1
ConnectPort® TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
8
image
70001767
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT
2
-
1184.00000
-
1
Etherlite®
Last Time Buy
Ethernet to Serial
RS-232
8
image
70001427
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
18
-
1396.01000
-
1
Etherlite®
Last Time Buy
Ethernet to Serial
RS-232
16
image
70001528
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
2
-
1396.01000
-
1
Etherlite®
Last Time Buy
Ethernet to Serial
RS-232
16
70002405
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
2
-
1936.01000
-
1
ConnectPort® LTS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
16
image
70002412
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 32-PORT
2
-
2194.00000
-
1
ConnectPort® LTS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
32
image
EKI-1521-BE
Advantech Corp
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
5
-
205.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
70002000
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
2
-
227.00000
-
1
DigiOne® SP IA
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
2313478
Phoenix Contact
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
3
18
339.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
ESU2-400
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT
10
-
399.00000
-
1
-
Active
USB to Serial
RS-232/422/485
8
70002044
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
5
-
410.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
2
image
EKI-1524-BE
Advantech Corp
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
3
-
427.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
4
image
70001917
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
3
-
455.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS H
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
301-1016-08
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT
2
-
455.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
8
image
70002046
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
2
-
528.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
4
image
301-1000-95
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
8
-
606.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232/422/485
4
image
ESE-100D
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 8-PORT
4
-
675.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232
8
image
301-2000-10
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 20-PORT
5
-
759.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
20
image
-
QSU2-100
B&B SmartWorx, Inc.
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
8
-
209.00000
-
1
-
Active
USB to Serial
RS-232
4
image
70002042
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
7
-
303.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
1
image
301-1016-01
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
3
-
303.00000
-
1
Edgeport®
Active
USB to Serial
RS-232
4
image
70001832
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
16
-
364.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
DC-WSP-01-S-W
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
3
-
378.00000
-
1
Digi Connect® Wi-SP
Active
Wireless to Serial
RS-232/422/485
1
image
70001833
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
3
-
455.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
70002038
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
3
-
530.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS Hcc
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
70001986
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 3-PORT
2
-
683.00000
-
1
PortServerâ„¢ TS M
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
3
image
DC-ES-4SB-EU
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 4-PORT
2
-
1207.00000
-
1
Digi Connect® ES
Active
Ethernet to Serial
RS-232
4
image
70001428
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
3
-
2153.01000
-
1
Etherlite®
Last Time Buy
Ethernet to Serial
RS-232
16
image
EKI-1522-BE
Advantech Corp
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
2
-
254.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
EKI-1521I-BE
Advantech Corp
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
5
-
300.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
1
image
EKI-1522I-BE
Advantech Corp
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
5
-
365.00000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
2
image
EKI-1361-AE
Advantech Corp
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
7
-
369.00000
-
1
-
Active
Wireless to Serial
RS-232/422/485
1
image
EKI-1362-AE
Advantech Corp
SERIAL DEVICE SERVER 2-PORT
5
-
485.00000
-
1
-
Active
Wireless to Serial
RS-232/422/485
2
image
EKI-1526-BE
Advantech Corp
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
3
-
1051.01000
-
1
-
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
16
image
70001980
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
2
-
1716.01000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Obsolete
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
16
image
70001747
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
8
-
1742.01000
-
1
PortServerâ„¢ TS
Obsolete
Ethernet to Serial
RS-232
16
image
72603R
Echelon Corporation
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
-
-
655.00000
-
1
i.LON® 600
Active
Ethernet to Serial
RS-232
1
NL-S-C1G-V
NimbeLink, LLC
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
-
-
150.00000
-
1
S2C Linkâ„¢
Active
Serial to Cellular
RS-232
1
image
NL-S-C1G-VR
NimbeLink, LLC
SERIAL DEVICE SERVER 1-PORT
-
-
187.50000
-
1
S2C Linkâ„¢
Active
Serial to Cellular
RS-232
1
70002388
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
1
-
1362.00000
-
1
ConnectPort® TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232
16
image
70002535
Digi International
SERIAL DEVICE SERVER 16-PORT
1
-
1699.01000
-
1
ConnectPort® TS
Active
Ethernet to Serial
RS-232/422/485
16

مقایسه