یافته‌ها: 68سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

محدوده بزرگنمایی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
محدوده بزرگنمایی
image
26113
Aven Tools
AUXILIARY LENS 2-1/2X
7
1
8.67000
-
1
-
Active
Lens
2.5x
image
26501-SLA
Aven Tools
SWING AWAY LENS 5 DIOPTER
5
154
9.42000
-
1
-
Active
Lens
2.25x
image
26501-AL3
Aven Tools
AUXILIARY LENS 3-DIOPTER
1
78
27.65000
-
1
-
Active
Lens
1.75x
image
26107
Aven Tools
REPLACEMENT LENS 1-1/2X
-
21
30.32000
-
1
-
Active
Lens
1.5x
image
26108
Aven Tools
REPLACEMENT LENS 1-3/4X
-
3
30.32000
-
1
-
Active
Lens
1.75x
image
26109
Aven Tools
REPLACEMENT LENS 2X
-
1
30.32000
-
1
-
Active
Lens
2x
image
26110
Aven Tools
REPLACEMENT LENS 2-1/2X
-
6
30.32000
-
1
-
Active
Lens
2.5x
image
26111
Aven Tools
REPLACEMENT LENS 2-3/4X
-
1
30.32000
-
1
-
Active
Lens
2.75x
image
26112
Aven Tools
REPLACEMENT LENS 3-1/2X
-
2
30.32000
-
1
-
Active
Lens
3.5x
-
36639
Luxo
LENS 5 DIOPTER FOR KFM SERIES
-
-
30.69000
-
1
-
Active
Lens
2.25x
image
26700-104-2X
Aven Tools
LENS 2X MICROSCOPES
-
4
48.00000
-
1
Macro View
Active
Lens
2x
image
26700-104-4X
Aven Tools
LENS 4X MICROSCOPES
-
3
48.00000
-
1
Macro View
Active
Lens
4x
image
26700-400-L4X
Aven Tools
LENS 4X MICROSCOPES
-
8
48.00000
-
1
Cyclops
Active
Lens
4x
image
26700-400-L10X
Aven Tools
LENS 10X MICROSCOPES
-
-
50.00000
-
1
Cyclops
Active
Lens
10x
image
50406
Luxo
LENS 2.5X LUXO MAGNIFIERS
-
-
64.43000
-
1
-
Active
Lens
2.5x
50410
Luxo
LENS 3.5X MAGNIFIERS
-
-
69.39000
-
1
-
Active
Lens
3.5x
image
-
26800B-424
Aven Tools
LENS 0.5X MICROSCOPES
-
-
69.47000
-
1
SSZ-30
Active
Lens
0.5x
image
-
26800B-425
Aven Tools
LENS 0.63X MICROSCOPES
-
9
69.47000
-
1
SSZ-30
Active
Lens
0.63x
image
-
26800B-426
Aven Tools
LENS 0.75X MICROSCOPES
-
11
69.47000
-
1
SSZ-30
Active
Lens
0.75x
image
-
26800B-427
Aven Tools
LENS 1.6X MICROSCOPES
-
10
69.47000
-
1
SSZ-30
Active
Lens
1.6x
image
26800B-445
Aven Tools
EYEPIECES DSW 10X
-
2
81.67000
-
1
DSW
Active
Eyepiece
10x
image
26800B-448
Aven Tools
EYEPIECES DHW 10X
-
28
106.81000
-
1
DHW
Active
Eyepiece
10x
image
26800B-441
Aven Tools
EYEPIECES DSW 10X
-
3
121.88000
-
1
DSW
Active
Eyepiece
10x
image
26800B-442
Aven Tools
EYEPIECES DSW 15X
-
-
125.65000
-
1
DSW
Active
Eyepiece
15x
image
26700-164
Aven Tools
LENS 1X MICROSCOPES
-
7
131.58000
-
1
Zoom 640
Active
Lens
1x
image
26800B-462
Aven Tools
AUXILIARY LENS 0.75X
-
-
138.22000
-
1
-
Active
Lens
0.75x
image
26800B-463
Aven Tools
AUXILIARY LENS 1.6X
-
9
138.22000
-
1
-
Active
Lens
1.6x
image
26800B-464
Aven Tools
AUXILIARY LENS 2X
-
2
138.22000
-
1
-
Active
Lens
2x
image
26800B-449
Aven Tools
EYEPIECES DHW 15X
1
2
144.50000
-
1
DHW
Active
Eyepiece
15x
image
26800B-443
Aven Tools
EYEPIECES DSW 20X
-
5
157.07000
-
1
DSW
Active
Eyepiece
20x
image
26800B-450
Aven Tools
EYEPIECES DHW 20X
-
4
157.07000
-
1
DHW
Active
Eyepiece
20x
image
26700-162
Aven Tools
LENS 0.5X MICROSCOPES
-
12
157.89000
-
1
Zoom 640
Active
Lens
0.5x
image
26700-163
Aven Tools
LENS 0.75X MICROSCOPES
-
5
157.89000
-
1
Zoom 640
Active
Lens
0.75x
image
-
26800B-406
Aven Tools
EYEPIECE 15X
-
3
178.95000
-
1
SSZ
Active
Eyepiece
15x
image
26800B-455
Aven Tools
EYEPIECES FOCUS 10X 10:100MM
-
-
182.20000
-
1
-
Active
Eyepiece, Focusing with Scale
10x
image
26800B-456
Aven Tools
EYEPIECES FOCUS 10X 5:100MM
-
-
182.20000
-
1
-
Active
Eyepiece, Focusing with Scale
10x
image
26800B-457
Aven Tools
EYEPIECES FOCUS 10X 20X20 .5MM
-
1
182.20000
-
1
-
Active
Eyepiece, Focusing with Scale
10x
image
26800B-458
Aven Tools
EYEPIECES FOCUS 10X 10X10 1MM
-
1
182.20000
-
1
-
Active
Eyepiece, Focusing with Scale
10x
image
26800B-459
Aven Tools
EYEPIECES FOCUS 10X 10:100MM
-
-
182.20000
-
1
-
Active
Eyepiece, Focusing with Scale
10x
image
-
26800B-407
Aven Tools
EYEPIECE 20X
-
2
205.26000
-
1
SSZ
Active
Eyepiece
20x
image
26700-166
Aven Tools
LENS 2X MICROSCOPES
-
5
210.53000
-
1
Zoom 640
Active
Lens
2x
image
-
26700-185
Aven Tools
LENS 0.78X -10X MICROSCOPES
-
5
368.42000
-
1
-
Active
Lens
0.78x ~ 10x
image
26700-151
Aven Tools
LENS 0.6X - 4X MICROSCOPES
-
13
421.05000
-
1
Zoom 640
Active
Lens
0.6x ~ 4x
image
26700-180
Aven Tools
LENS 1.1X - 6X MICROSCOPES
-
-
605.00000
-
1
Zoom 7000
Active
Lens
1.1x ~ 6x
image
26700-151-CX
Aven Tools
LENS 0.6X - 4X MICROSCOPES
-
2
1265.00000
-
1
Zoom 640
Active
Lens
0.6x ~ 4x
-
502969-1
TE Connectivity AMP Connectors
MICSCOPE EYEPIECE 10X 800-G425
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Eyepiece
10x
-
502969-2
TE Connectivity AMP Connectors
MICSCOPE EYEPIECE 20X 800-W387
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Eyepiece
20x
-
502969-3
TE Connectivity AMP Connectors
MICSCOP EYEPCE 10X-20X800-W436
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Eyepiece
10x ~ 20x
-
13FM04T
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 4 MM LOW RESOLUTION
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
13FM28T
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 2 MM LOW RESOLUTION
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM08
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 8MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM08L
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 8MM W/LOCKS
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM16
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 16MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM16L
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 16MM W/LOCKS
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM25
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 25MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM25L
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 25MM W/LOCKS
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM50
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 50MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM50L
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 50MM W/LOCKS
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
23FM65
Panasonic Industrial Automation Sales
FOCAL LENGTH 6.5MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
34248
Luxo
LENS FOR 17845LG LAMP 3.55MM DIA
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Lens
-
image
50201
Luxo
LENS 4" FOR KFM SERIES 4D
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Lens
1x
image
-
50202
Luxo
LENS 3 1/8" FOR KFM SERIES 8D
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Lens
2x
image
50206
Luxo
LENS SWING AWAY 2.5X 10D
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Lens
2.5x
26700-501-10
Aven Tools
ILOUPE LENS 10X TO 60X
-
-
Call
-
1
iLoupe
Obsolete
Lens
10x ~ 60x
26700-501-30
Aven Tools
ILOUPE LENS 30X TO 150X
-
-
Call
-
1
iLoupe
Obsolete
Lens
30x ~ 150x
26700-501-20
Aven Tools
ILOUPE LENS 20X TO 100X
-
-
Call
-
1
iLoupe
Obsolete
Lens
20x ~ 100x
26800B-444
Aven Tools
EYEPIECES DSW 5X
-
-
Call
-
1
DSW
Obsolete
Eyepiece
5x
26800B-446
Aven Tools
EYEPIECES DSW 5X
-
-
Call
-
1
DSW
Obsolete
Eyepiece
5x

مقایسه