یافته‌ها: 137سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع لامپ/ذره‌بین

ولتاژ

استایل/اندازه لنز

لامپ

بازو

رنگ

طول سیم


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لامپ/ذره‌بین
ولتاژ
استایل/اندازه لنز
لامپ
بازو
رنگ
طول سیم
image
26501-LED-8D
Aven Tools
LAMP MAG 8 DIOPT 110V/220V 60LED
194
45
99.95000
-
1
ProVue
Active
Lamp, Magnifier
110V, 220V
8 Diopter (3x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, White (60)
45.00" (1143.0mm)
White
5' (1.52m)
image
26501-SIV
Aven Tools
LAMP MAGNIFIER 3 DIOPT 115V 22W
114
377
99.95000
-
1
ProVue
Active
Lamp, Magnifier
115V
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
Ivory
5' (1.52m)
image
26501-LED
Aven Tools
LAMP MAG 5 DIOPT 110V/220V 60LED
42
265
99.95000
-
1
ProVue
Active
Lamp, Magnifier
110V, 220V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, White (45)
33.00" (838.2mm)
White
-
image
MLU-8066-2BHC
Chip Quik Inc.
LAMP MAGNIFIER 3 DIOPT 120V 22W
12
-
101.43000
-
1
-
Active
Lamp, Magnifier
120V
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
-
White
-
image
26221
Aven Tools
LAMP MAG 1.5X 2X 2.5X 3.5X LED
25
-
34.95000
-
1
-
Active
Lamp, Magnifier
-
1.5x, 2x, 2.5x, 3.5x
LED, White
-
-
-
image
MLU-8093-B
Chip Quik Inc.
LAMP MAGNIFIER 3 DIOPT 120V 12W
22
-
41.22000
-
1
-
Active
Lamp, Magnifier
120V
3 Diopter (1.75x), 3.94" (100.00mm) Diameter
Fluorescent, 12W
-
Black
-
image
-
26505-LED
Aven Tools
LAMP MAGNIFIER 3 DIOPT 115V LED
11
434
140.75000
-
1
Mighty Vue
Active
Lamp, Magnifier
115V
3 Diopter (1.75x), 7.00" L x 6.00" W (177.80mm x 152.40mm)
LED, White
32.00" (812.8mm)
White
-
image
26508-LED
Aven Tools
LAMP MAG 3 DIOPT 110V 220V LEDS
19
346
248.90000
-
1
ProVue Touch
Active
Lamp, Magnifier
110V, 220V
3 Diopter (1.75x), 7.00" (177.80mm) Diameter
LED, White (108)
35.00" (889.0mm)
White
-
image
-
26505-ESL5D
Aven Tools
LAMP MAG 5 DIOPTER 115V 36 LEDS
26
15
257.73000
-
1
Mighty Vue
Active
Lamp, Magnifier
115V
5 Diopter (2.25x), 7.00" L x 6.00" W (177.80mm x 152.40mm)
LED, White (36)
32.00" (812.8mm)
Black
5' (1.52m)
image
WAL025969
Luxo
LAMP MAGNIFIER 5 DIOPTER LED 6W
5
-
420.00000
-
1
Wave® LED
Active
Lamp, Magnifier
120VAC
5 Diopter (2.25x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED, 6W
45.00" (1143.0mm)
Light Gray
-
image
MLU-8093
Chip Quik Inc.
LAMP MAGNIFIER 3 DIOPT 120V 12W
8
-
41.22000
-
1
-
Active
Lamp, Magnifier
120V
3 Diopter (1.75x), 3.94" (100.00mm) Diameter
Fluorescent, 12W
-
White
-
image
26505-SIV
Aven Tools
LAMP MAGNIFIER 3 DIOPTER 115V 9W
10
93
125.95000
-
1
Mighty Vue
Active
Lamp, Magnifier
115V
3 Diopter (1.75x), 5.20" L x 7.00" W (132.08mm x 177.80mm)
Fluorescent, 9W (2)
30.00" (762.0mm)
Ivory
5' (1.52m)
image
26508-LDV
Aven Tools
LAMP MAG 3 DIOPT 110V 220V LEDS
4
132
288.90000
-
1
ProVue Touch
Active
Lamp, Magnifier
110V, 220V
3 Diopter (1.75x), 7.00" (177.80mm) Diameter
LED, White (108), UV (72)
35.00" (889.0mm)
White
-
image
26527
Aven Tools
LAMP FLEXIBLE 100V 277V LED
10
44
99.95000
-
1
Sirrus
Active
Lamp, Flexible
100V, 277V
-
LED, White
19.50" (495.3mm)
Black
-
image
16346WT
Luxo
LAMP MAGNIFIER 5 DIOPT 115V 22W
12
-
175.00000
-
1
IFM
Active
Lamp, Magnifier
115V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
White
-
image
16345WT
Luxo
LAMP MAGNIFIER 3 DIOPT 115V 22W
4
-
165.00000
-
1
IFM
Active
Lamp, Magnifier
115V
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
White
-
image
26501-DSG-LED
Aven Tools
LAMP MAG 5 DIOPT 110V/220V 72LED
-
-
268.00000
-
1
ProVue
Active
Lamp, Magnifier
110V, 220V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, White (72)
36.00" (914.4mm)
Silver
5' (1.52m)
image
26530-LED
Aven Tools
LAMP FLEXIBLE 100V 240V 24 LEDS
-
84
76.80000
-
1
Machine Tool
Active
Lamp, Flexible
100V, 240V
-
LED, White (24)
18.00" (457.2mm)
Black
5' (1.52m)
image
26531-LED
Aven Tools
LAMP FLEXIBLE 100V 240V LED
-
228
83.00000
-
1
Machine Tool
Active
Lamp, Flexible
100V, 240V
-
LED, White
18.00" (457.2mm)
Black
5' (1.52m)
image
26533-LED
Aven Tools
LAMP FLEXIBLE 100V 240V 36 LEDS
-
215
92.00000
-
1
Machine Tool
Active
Lamp, Flexible
100V, 240V
-
LED, White (36)
23.00" (584.2mm)
Black
5' (1.52m)
image
26532-LED
Aven Tools
LAMP FLEXIBLE 100V 240V 36 LEDS
-
-
99.00000
-
1
Machine Tool
Active
Lamp, Flexible
100V, 240V
-
LED, White (36)
36.00" (914.4mm)
Black
5' (1.52m)
image
26528
Aven Tools
LAMP FLEXIBLE 100V 260V LED
-
106
149.95000
-
1
Sirrus
Active
Lamp, Flexible
100V, 260V
-
LED, White
19.50" (495.3mm)
Black
-
image
26526
Aven Tools
LAMP FLEXIBLE 100V 277V LED
-
91
155.00000
-
1
Sirrus
Active
Lamp, Flexible
100V, 277V
-
LED, White
19.50" (495.3mm)
Black
-
26501-LED-STN
Aven Tools
LAMP MAG 5 DIOPT 110V/220V 45LED
-
-
169.02000
-
1
ProVue
Active
Lamp, Magnifier
110V, 220V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, (45)
45.00" (1143.0mm)
White
-
image
26502-LED-STN
Aven Tools
LAMP MAG 5 DIOPT 110V/220V 45LED
-
-
169.02000
-
1
ProVue
Active
Lamp, Magnifier
110V, 220V
5 Diopter (2.25x), 4.75" (120.00mm) Diameter
LED, (45)
32.00" (812.8mm)
White
-
image
LFL026106
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPT 120V LED 10W
-
-
180.00000
-
1
LFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 10W
45.00" (1143.0mm)
Gray
-
image
LFL026108
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPTER 120V LED 10W
-
-
180.00000
-
1
LFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 10W
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
TRC026634
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
188.06000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
Silver Gray
2' (0.61m)
image
TRC026635
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
188.06000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
White
2' (0.61m)
image
TRC026636
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
188.06000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
Black
2' (0.61m)
image
LFL026107
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPTER 120V LED 10W
-
-
190.00000
-
1
LFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 10W
45.00" (1143.0mm)
Gray
-
image
LFL026109
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPTER 120V LED 10W
-
-
190.00000
-
1
LFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 10W
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
TRC026637
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
195.44000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
Silver Gray
2' (0.61m)
image
TRC026638
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
195.44000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
White
2' (0.61m)
image
TRC026639
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
195.44000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
Black
2' (0.61m)
image
26505-LED-STN
Aven Tools
LAMP MAG 3 DIOPTER 115V 36 LEDS
-
-
209.82000
-
1
Mighty Vue
Active
Lamp, Magnifier
115V
3 Diopter (1.75x), 7.00" L x 6.00" W (177.80mm x 152.40mm)
LED, White (36)
32.00" (812.8mm)
White
-
image
TRC026640
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
217.56000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
Silver Gray
2' (0.61m)
image
TRC026641
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
217.56000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
White
2' (0.61m)
image
TRC026642
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 6W
-
-
217.56000
-
1
Trace
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 120V
-
LED, 6W
20.00" (508.0mm)
Black
2' (0.61m)
image
-
K142110001
Luxo
LAMP MLS SERIES LT GRAY
-
-
240.00000
-
1
MLS
Active
Lamp, Articulating
115V
-
Fluorescent, 23W
45.00" (1143.0mm)
Light Gray
1.5' (0.46m)
image
18351LG
Luxo
LAMP MAGNIFIER 3 DIOPT 120V LED
-
-
245.00000
-
1
LFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
K110620002
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V 60W, 22W
-
-
250.00000
-
1
LC
Active
Lamp, Articulating
120V
-
Incandescent, 60W and Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
White
6' (1.83m)
image
K110620003
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V 60W, 22W
-
-
250.00000
-
1
LC
Active
Lamp, Articulating
120V
-
Incandescent, 60W and Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
Gray
6' (1.83m)
image
18353LG
Luxo
LAMP MAGNIFIER 5 DIOPT 120V LED
-
-
255.00000
-
1
LFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
CAG026582
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 8W
-
-
268.45000
-
1
Carelite
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 8W
45.00" (1143.0mm)
White
1.7' (0.52m)
image
SPL026285
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 11W
-
-
272.88000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
Silver Gray
6' (1.83m)
image
SPL026286
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 11W
-
-
272.88000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
White
6' (1.83m)
image
SPL026287
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 11W
-
-
272.88000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
Black
6' (1.83m)
image
CAG026584
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 8W
-
-
278.04000
-
1
Carelite
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 8W
45.00" (1143.0mm)
White
1.7' (0.52m)
image
KFK025817
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPT FLUORESCENT 22W
-
-
290.00000
-
1
KFMâ„¢
Active
Lamp, Magnifier
-
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
Black
-
image
KFK025818
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPT FLUORESCENT 22W
-
-
290.00000
-
1
KFMâ„¢
Active
Lamp, Magnifier
-
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
Gray
-
image
KFL026023
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPTER LED 9W
-
-
290.00000
-
1
KFMâ„¢ LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 9W
45.00" (1143.0mm)
Black
-
image
KFL026022
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPTER LED 9W
-
-
290.00000
-
1
KFMâ„¢ LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 9W
45.00" (1143.0mm)
Light Gray
-
image
KFK025824
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPT 120V FLSNT 22W
-
-
290.00000
-
1
KFM
Active
Lamp, Magnifier
120V
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
30.00" (762.0mm)
Gray
6' (1.83m)
image
KFL026028
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPTER 120V LED 11W
-
-
290.00000
-
1
KFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 11W
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
AIL024541
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 6W
-
-
298.69000
-
1
AIR
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 6W
24.00" (609.6mm)
Black
-
image
AIL024542
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 6W
-
-
298.69000
-
1
AIR
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 6W
24.00" (609.6mm)
Silver Gray
-
image
OVE025026
Luxo
LAMP ARTICULATING 100-240V LED
-
-
298.69000
-
1
Ovelo T30
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 240V
-
LED
29.00" (736.6mm)
White
5' (1.52m)
image
OVE025030
Luxo
LAMP ARTICULATING 100-240V LED
-
-
298.69000
-
1
Ovelo T30
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 240V
-
LED
29.00" (736.6mm)
Black
5' (1.52m)
image
OVE025034
Luxo
LAMP ARTICULATING 100-240V LED
-
-
298.69000
-
1
Ovelo T30
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 240V
-
LED
29.00" (736.6mm)
Silver Gray
5' (1.52m)
image
KFK025820
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT FLUORESCENT 22W
-
-
299.00000
-
1
KFMâ„¢
Active
Lamp, Magnifier
-
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
Black
-
image
KFK025821
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT FLUORESCENT 22W
-
-
299.00000
-
1
KFMâ„¢
Active
Lamp, Magnifier
-
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
Gray
-
image
KFL026025
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPTER LED 9W
-
-
299.00000
-
1
KFMâ„¢ LED
Active
Lamp, Magnifier
-
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 9W
45.00" (1143.0mm)
Black
-
image
KFL026024
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPTER LED 9W
-
-
299.00000
-
1
KFMâ„¢ LED
Active
Lamp, Magnifier
-
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 9W
45.00" (1143.0mm)
Light Gray
-
image
KFK025827
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V FLSNT 22W
-
-
299.00000
-
1
KFM
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
30.00" (762.0mm)
Gray
6' (1.83m)
image
KFL026029
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPTER 120V LED 11W
-
-
299.00000
-
1
KFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 11W
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
SPL026325
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 11W
-
-
302.38000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
Silver Gray
6' (1.83m)
image
SPL026326
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 11W
-
-
302.38000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
White
6' (1.83m)
image
SPL026327
Luxo
LAMP ARTICULATING 240V LED 11W
-
-
302.38000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
240V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
Black
6' (1.83m)
image
16012BK
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 11W
-
-
323.76000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
120V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
Black
6' (1.83m)
image
16012SG
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 11W
-
-
323.76000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
120V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
Silver Gray
6' (1.83m)
image
16012WT
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 11W
-
-
323.76000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
120V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
White
6' (1.83m)
image
OVE025305
Luxo
LAMP ARTICULATING 100-240V LED
-
-
342.94000
-
1
Ovelo T30
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 240V
-
LED
29.00" (736.6mm)
White
5' (1.52m)
image
OVE025309
Luxo
LAMP ARTICULATING 100-240V LED
-
-
342.94000
-
1
Ovelo T30
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 240V
-
LED
29.00" (736.6mm)
Black
5' (1.52m)
image
OVE025313
Luxo
LAMP ARTICULATING 100-240V LED
-
-
342.94000
-
1
Ovelo T30
Active
Lamp, Articulating
100 ~ 240V
-
LED
29.00" (736.6mm)
Silver Gray
5' (1.52m)
image
16013BK
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 11W
-
-
353.26000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
120V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
Black
6' (1.83m)
image
16013SG
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 11W
-
-
353.26000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
120V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
Silver Gray
6' (1.83m)
image
16013WT
Luxo
LAMP ARTICULATING 120V LED 11W
-
-
353.26000
-
1
Split
Active
Lamp, Articulating
120V
-
LED, 11W
31.50" (800.1mm)
White
6' (1.83m)
image
KFK025789
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPT FLUORESCENT 22W
1
-
380.00000
-
1
KFMâ„¢
Active
Lamp, Magnifier
-
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
KFL026127
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPTER LED 9W
-
-
380.00000
-
2
KFMâ„¢ LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 9W
30.00" (762.0mm)
Black
-
-
LFOD220
Luxo
LAMP MAGNIFIER 220V HALOGEN 150W
-
-
388.50000
-
1
-
Active
Lamp, Magnifier
220V
-
Halogen, 150W
-
-
-
image
KFK025786
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V FLSNT 22W
-
-
390.00000
-
1
KFM
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
30.00" (762.0mm)
Black
6' (1.83m)
image
KFK025790
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V FLSNT 22W
-
-
390.00000
-
1
KFM
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
30.00" (762.0mm)
Light Gray
6' (1.83m)
image
KFL026152
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V LED 11W
-
-
390.00000
-
1
KFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 11W
30.00" (762.0mm)
Black
-
image
KFL026128
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V LED 11W
-
-
390.00000
-
1
KFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 11W
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
KFL026027
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V LED 11W
-
-
390.00000
-
1
KFM LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 5.00" (127.00mm) Diameter
LED, 11W
45.00" (1143.0mm)
Black
-
image
WAL025968
Luxo
LAMP MAGNIFIER 3.5 DIOPT LED 6W
-
-
410.00000
-
1
Wave® LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3.5 Diopter (1.88x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED, 6W
45.00" (1143.0mm)
Light Gray
-
image
WAL025970
Luxo
LAMP MAGNIFIER 3.5 DIOPT LED 6W
-
-
410.00000
-
1
Wave® LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3.5 Diopter (1.88x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED, 6W
30.00" (762.0mm)
Light Gray
-
image
WAL025971
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPTER 120V LED 12W
-
-
420.00000
-
1
Wave LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED (2), 12W
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
CIR025720
Luxo
LAMP MAGN3.5 DIOPTER 120V 22W
-
-
435.00000
-
1
Circus
Active
Lamp, Magnifier
120V
3.5 Diopter (1.85x), 6.50" (165.10mm) Diameter
Fluorescent, 22W
42.00" (1066.8mm)
White
-
image
CIR025725
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V FLSNT 22W
-
-
445.00000
-
1
Circus
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x), 6.50" (165.10mm) Diameter
Fluorescent, 22W
39.40" (1000.8mm)
Gray
6' (1.83m)
image
WAL026133
Luxo
LAMP MAGNIFIER 3.5 DIOPT LED 6W
-
-
500.00500
-
2
Wave® LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3.5 Diopter (1.88x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED, 6W
30.00" (762.0mm)
Light Gray
-
image
WAL026135
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V LED 12W
-
-
510.00000
-
1
Wave LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x)
LED, 12W
30.00" (762.0mm)
Gray
-
image
WAL026408
Luxo
LAMP MAG 3.5 DIOPT 120V LED 12W
-
-
550.00000
-
1
Wave LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
3.5 Diopter (1.88x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED (2), 12W
45.00" (1143.0mm)
Gray
-
image
WAL025972
Luxo
LAMP MAGNIFIER 3.5 DIOPT LED 6W
-
-
590.00000
-
1
Wave® LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3.5 Diopter (1.88x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED, 6W
45.00" (1143.0mm)
Black
-
image
WAL025974
Luxo
LAMP MAGNIFIER 3.5 DIOPT LED 6W
-
-
590.00000
-
1
Wave® LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3.5 Diopter (1.88x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED, 6W
30.00" (762.0mm)
Black
-
image
WAL025973
Luxo
LAMP MAG 5 DIOPT 120V 2 LEDS 12W
-
-
600.00000
-
1
Wave LED
Active
Lamp, Magnifier
120V
5 Diopter (2.25x)
LED (2), 12W
45.00" (1143.0mm)
Black
-
image
WAL026134
Luxo
LAMP MAGNIFIER 3.5 DIOPT LED 6W
-
-
680.00500
-
2
Wave® LED
Active
Lamp, Magnifier
-
3.5 Diopter (1.88x), 6.75" L x 4.50" W (171.45mm x 114.30mm)
LED, 6W
30.00" (762.0mm)
Black
-
16159
Luxo
LAMP EXHAUST FAN 22W
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Lamp, Exhaust Fan
-
-
Fluorescent, 22W
45.00" (1143.0mm)
Gray
-
image
17253BK
Luxo
LAMP MAG 3 DIOPT FLUORESCENT 22W
-
-
Call
-
1
KFMâ„¢
Obsolete
Lamp, Magnifier
-
3 Diopter (1.75x), 5.00" (127.00mm) Diameter
Fluorescent, 22W
30.00" (762.0mm)
Black
-

مقایسه