یافته‌ها: 33سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع دوربین

محدوده بزرگنمایی

میدان دید

فاصله کاری

نور پردازی

استایل نمایش


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع دوربین
محدوده بزرگنمایی
میدان دید
فاصله کاری
نور پردازی
استایل نمایش
image
26700-107-10
Aven Tools
VIDEO INSPECTION CMOS 3.5-35.5X
2
-
2930.92000
-
1
Macro Vue
Active
CMOS, 2MP
3.5x ~ 35.5x
-
-
LED
10" LCD
image
26700-610
Aven Tools
MIG VIDEO BORESCOPE W/IMAGE CAP
2
1
1315.79000
-
1
MIG
Active
-
-
-
-
LED
3.5" LCD
image
VC-04
TDK Corporation
CAMERA VIDEO COLOR EMC
-
-
8533.76000
-
1
-
Active
CCD
12x Digital, 26x Optical
-
-
-
-
image
VC-04-PT-NTSC-AC
TDK Corporation
VIDEO CAMERA CCD NTSC EMC SHIELD
-
-
9035.52000
-
1
-
Active
CCD
12x Digital, 26x Optical
-
-
-
-
image
-
VPI-1000
Easy Braid Co.
OPTCL INSPCTN 19X22X16" 35LBS
-
-
26832.60000
-
1
VPI-1000
Active
CCD
5x ~ 245x
0.06" ~ 0.25" (1.5mm ~ 6.35mm)
0" ~ 2.99" (0mm ~ 76mm)
Metal Halide
17" LCD
image
-
VPI-1000-XL
Easy Braid Co.
OPTCL INSPCTN 20X30X32" 60LBS
-
-
37800.00000
-
1
VPI-1000
Active
CCD
5x ~ 245x
0.06" ~ 0.25" (1.5mm ~ 6.35mm)
0" ~ 6.00" (0mm ~ 152.4mm)
Metal Halide
17" LCD
26700-104-00
Aven Tools
MACRO VIEW ALL IN ONE SCOPE
-
6
1722.12000
-
1
Macro View
Active
CCD
10x ~ 15x
-
5.71" (145.0mm)
LED
10" LCD
image
26700-102-30
Aven Tools
MICRO ZOOM SERIES 745 PK1
-
-
1795.00000
-
1
Micro Zoom
Active
CMOS 0.9MP
50x ~ 340x
0.05" ~ 0.35" (1.30mm ~ 8.80mm)
1.81" (46.0mm)
LED
22" Color HD LCD
image
26700-102-00
Aven Tools
VIDEO INSPECTION SYST ZOOM 6000
-
-
2589.38000
-
1
VIS-6000
Active
CMOS 3.1MP
21x ~ 133x
0.08" ~ 0.50" (1.9mm ~ 12.7mm)
5.63" ~ 7.36" (143mm ~ 187mm)
Fiber Optic Illuminator
15" LCD
image
26700-103-00
Aven Tools
VIDEO INSPECTION SYST ZOOM 7000
-
1
3147.22000
-
1
VIS-6000
Active
CCD
1x ~ 71x
8.82" ~ 11.73" (224mm ~ 298mm)
5.00" ~ 48.00" (127mm ~ 1.22m)
-
15" LCD
image
26700-107-15
Aven Tools
VIDEO INSPECTION CMOS 3.5-35.5X
-
-
3153.59000
-
1
Macro Vue
Active
CMOS, 2MP
3.5x ~ 35.5x
-
-
LED
10" LCD
image
26700-103-20
Aven Tools
MACRO SERIES ZOOM 7000 PK M3
-
-
3547.48000
-
1
Macro Zoom
Active
CMOS 2MP
3.7x ~ 61.9x
0.48" ~ 11.18" (12.26mm ~ 284.00mm)
4.64" ~ 11.18" (117.8mm ~ 284.0mm)
LED
22" HD LCD
image
26700-102-35
Aven Tools
MICRO ZOOM SERIES 640 COAX ILL
-
-
3560.60000
-
1
Micro Zoom
Active
CMOS 2MP
39x ~ 263x
-
3.23" (82.0mm)
LED
22" Color HD LCD
image
26700-103-10
Aven Tools
MACRO SERIES ZOOM 7000 PK M2
-
-
3622.91000
-
1
Macro Zoom
Active
CMOS 2MP
3.7x ~ 61.9x
0.48" ~ 11.18" (12.26mm ~ 284.00mm)
4.64" ~ 11.18" (117.8mm ~ 284.0mm)
LED
22" HD LCD
image
26700-102-10
Aven Tools
VIDEO INSPECTION SYST ZOOM 6010
-
-
3707.37000
-
1
VIS-6000
Active
USB 1.4MP
21x ~ 133x
0.08" ~ 0.50" (1.9mm ~ 12.7mm)
5.63" ~ 7.36" (143mm ~ 187mm)
Fiber Optic Illuminator
-
image
26700-102-20
Aven Tools
MICRO ZOOM SERIES FM123
-
-
4154.85000
-
1
Micro Zoom
Active
CMOS 2MP
44.2x ~ 176.9x
-
2.53" (64.3mm)
LED
22" HD LCD
image
26700-102-15
Aven Tools
VIDEO INSPECTION SYST ZOOM 6015
-
-
4514.03000
-
1
VIS-6000
Active
USB 1.4MP
21x ~ 133x
0.08" ~ 0.50" (1.9mm ~ 12.7mm)
5.63" ~ 7.36" (143mm ~ 187mm)
Fiber Optic Illuminator
-
image
-
SPI-50T
Easy Braid Co.
3D SOLDER PASTE INSPECTION
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
CMOS 3D
-
-
-
-
17" LCD
image
-
SPI-HS60
Easy Braid Co.
3D SOLDER PASTE INSPECTION
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
CMOS 3D
-
-
-
-
17" LCD
-
26700-133
Aven Tools
MACRO VIDEO INSPCTN W/LCD SCRN
-
-
Call
-
1
iVue
Obsolete
CMOS 3MP
4.7x ~ 29x
1.07" x 1.38" ~ 0.17" x 0.22" (27.2mm x 35mm ~ 4.4mm x 5.7mm)
6.69" (170mm)
Antenna Lighting
8.4" LCD
-
26700-134
Aven Tools
MICRO VIDEO INSPCTN W/LCD SCRN
-
-
Call
-
1
iVue
Obsolete
CMOS 3MP
19x ~ 128x
0.27" x 0.35" ~ 0.04" x 0.05" (6.8mm x 8.9mm ~ 1.0mm x 1.3mm)
3.46" (88mm)
Antenna Lighting
8.4" LCD
-
26700-133DBS
Aven Tools
MACRO VIDEO INSPCTN W/LCD SCRN
-
-
Call
-
1
iVue
Obsolete
CMOS 3MP
4.7x ~ 29x
1.07" x 1.38" ~ 0.17" x 0.22" (27.2mm x 35mm ~ 4.4mm x 5.7mm)
6.69" (170mm)
Antenna Lighting
8.4" LCD
-
26700-134DBS
Aven Tools
MICRO VIDEO INSPCTN W/LCD SCRN
-
-
Call
-
1
iVue
Obsolete
CMOS 3MP
19x ~ 128x
0.27" x 0.35" ~ 0.04" x 0.05" (6.8mm x 8.9mm ~ 1.0mm x 1.3mm)
3.46" (88mm)
Antenna Lighting
8.4" LCD
-
26800B-385
Aven Tools
ISCOPE VIDEO INSPECTION SYSTEM
-
-
Call
-
1
iScope
Obsolete
CMOS 3MP
3.25x ~ 22.5x
0.19" ~ 1.53" (4.9mm ~ 38.9mm)
5.91" (150mm)
Antenna Lighting
8.4" LCD
-
26800B-385DBS
Aven Tools
ISCP VID INSPCTN SYT W/BOOM STND
-
-
Call
-
1
iScope
Obsolete
CMOS 3MP
3.25x ~ 22.5x
0.19" ~ 1.53" (4.9mm ~ 38.9mm)
5.91" (150mm)
Antenna Lighting
8.4" LCD
-
26700-134STA
Aven Tools
MICRO W/ MEASUREMENT STAGE
-
-
Call
-
1
iVue
Obsolete
CMOS 3MP
19x ~ 128x
0.27" x 0.35" ~ 0.04" x 0.05" (6.8mm x 8.9mm ~ 1.0mm x 1.3mm)
3.46" (88mm)
Antenna Lighting
8.4" LCD
-
26800B-385STA
Aven Tools
ISCP INSPCTN SYT W/MEAS STAGE
-
-
Call
-
1
iScope
Obsolete
CMOS 3MP
3.25x ~ 22.5x
0.19" ~ 1.53" (4.9mm ~ 38.9mm)
5.91" (150mm)
Antenna Lighting
8.4" LCD
26700-106-10
Aven Tools
MICRSCPE I360 3D W/CCD CAMERA
-
-
Call
-
1
i360
Obsolete
CCD
50x ~ 300x
0.05" ~ 0.36" (1.3mm ~ 9.2mm)
2.19" (55.5mm)
LED
15" LCD
26700-106-14
Aven Tools
MICRSCPE W/USB 1.4MPIXEL CAMERA
-
-
Call
-
1
i360
Obsolete
USB 1.4MP
50x ~ 300x
0.05" ~ 0.36" (1.3mm ~ 9.2mm)
2.19" (55.5mm)
LED
15" LCD
26700-106-20
Aven Tools
MICRSCPE W/USB 2.0MPIXEL CAMERA
-
-
Call
-
1
i360
Obsolete
USB 2.0MP
50x ~ 300x
0.05" ~ 0.36" (1.3mm ~ 9.2mm)
2.19" (55.5mm)
LED
15" LCD
image
20000-100
Aven Tools
IVUE VIDEO INSPECTION SYSTEM
-
-
Call
-
1
iVue
Obsolete
CMOS 3MP
3.2x ~ 31.3x
0.38" ~ 3.63" (9.6mm ~ 92.2mm)
6.00" (152.4mm)
LED, 3-Quadrant
12" Color Touch Panel
image
20000-200
Aven Tools
ISCOPE VIDEO INSPECTION SYSTEM
-
-
Call
-
1
iScope
Obsolete
CMOS 3MP
10x ~ 40x
0.20" ~ 0.91" (5.2mm ~ 23mm)
3.54" (89.92mm)
LED, 4-Quadrant
12" Color Touch Panel
image
26700-620
Aven Tools
E-Z BORESCOPE
-
-
Call
-
1
E-Z
Obsolete
-
-
-
-
LED
2.5" LCD

مقایسه