یافته‌ها: 608سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

رتبه‌بندی میلیکاندلا

اتصال داخلی

اندازه / ابعاد

رنگ

پیکربندی

ولتاژ - جلو (Vf) (نوع)

رابط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
رتبه‌بندی میلیکاندلا
اتصال داخلی
اندازه / ابعاد
رنگ
پیکربندی
ولتاژ - جلو (Vf) (نوع)
رابط
image
LTP-757G
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" GREEN
2943
-
3.75000
-
1
-
Active
2mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Green
5 x 7
2.1V
-
image
LTP-757KR
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" SUPER RED
3577
-
4.58000
-
1
-
Active
3.4mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2V
-
image
LTP-747KR
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" SUPER RED
2673
-
4.58000
-
1
-
Active
3.4mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2V
-
image
HCMS-2903
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM GRN
122
-
22.92000
-
1
HCMS-29xx
Active
114µcd
-
0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.8mm x 10.2mm x 5.1mm)
Green
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HCMS-3967
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM GRN
616
-
28.62000
-
1
HCMS-39xx
Active
1mcd
-
0.85" L x 0.45" W x 0.21" H (21.46mm x 11.43mm x 5.31mm)
Green
5 x 7
-
Serial
image
DLR1414
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 RED
154
-
31.28000
-
1
Alphanumeric Intelligent Display®
Active
50µcd
-
0.70" L x 0.80" W x 0.24" H (17.78mm x 20.32mm x 6.10mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
DLR2416
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 RED
550
-
32.34000
-
1
Alphanumeric Intelligent Display®
Active
60µcd
-
1.00" L x 0.80" W x 0.26" H (25.4mm x 20.3mm x 6.6mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HDSP-2532
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM HE RED
102
-
35.91000
-
1
HDSP-253x
Active
7.5mcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
Red
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
SLR2016
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 RED
425
-
37.11000
-
1
Alphanumeric Intelligent Display®
Active
50µcd
-
0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HDSP-2502
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 7MM HE RED
145
-
41.73000
-
1
HDSP-250x
Active
7.5mcd
-
2.79" L x 0.76" W x 0.26" H (70.87mm x 19.41mm x 6.60mm)
Red
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
PD4435
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
DISPLAY PROGR 4CHAR 5X7 HE RED
557
-
47.78000
-
1
Alphanumeric Programmable Display™
Active
90µcd
-
1.50" L x 0.82" W x 0.29" H (38.1mm x 20.8mm x 7.2mm)
Red
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HCMS-2353
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM GREEN
128
-
80.18000
-
1
HCMS-235x
Active
3mcd
-
0.79" L x 0.33" W x 0.10" H (20.07mm x 8.43mm x 2.54mm)
Green
5 x 7
-
Serial
image
HDSP-2133
Broadcom Limited
DISPLAY 5X7 8DIGIT .2" 32DIP GRN
42
-
133.59000
-
1
HCMS-213x
Active
2.50mcd ~ 20.28mcd
-
1.68" L x 0.39" W x 0.24" H (42.72mm x 9.91mm x 6.10mm)
Green
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
TA07-11SRWA
Kingbright
LED MATRIX 5X7 0.7" 660NM RED
5155
-
4.62000
-
1
-
Active
34mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mm x 17.80mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
1.85V
-
image
TA20-11SRWA
Kingbright
LED DISPLAY DOT MATRIX 5X7
2975
-
5.88000
-
1
-
Active
48mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
1.50" L x 2.09" W x 0.33" H (38.1mm x 53.1mm x 8.5mm)
Red
5 x 7
1.85V
-
image
LTP-2158AHR
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X8 2.3" HI-EFF RED
651
-
6.50000
-
1
-
Active
4.8mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
1.50" L x 2.39" W x 0.35" H (38.1mm x 60.8mm x 8.9mm)
Red
5 x 8
2V
-
image
HDLG-2416
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 5MM 4CHAR GREEN
220
-
20.89000
-
1
HDLx-2416
Active
5.6mcd
-
0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm)
Green
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
SLO2016
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 HER
250
-
37.11000
-
1
Alphanumeric Intelligent Display®
Active
60µcd
-
0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HCMS-3977
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM GRN
308
-
39.68000
-
1
HCMS-39xx
Active
1mcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
Green
5 x 7
-
Serial
image
HCMS-3972
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM RED
226
-
40.38000
-
1
HCMS-39xx
Active
128µcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
Red
5 x 7
-
Serial
image
HCMS-3917
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 3.8MM GRN
119
-
42.33000
-
1
HCMS-39xx
Active
1mcd
-
1.40" L x 0.40" W x 0.20" H (35.56mm x 10.16mm x 5.08mm)
Green
5 x 7
-
Serial
image
LTP-757KY
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" AMBER-YELLOW
997
-
4.58000
-
1
-
Active
3.4mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Amber-Yellow
5 x 7
2.05V
-
image
DLO1414
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 HERED
154
-
31.28000
-
1
Alphanumeric Intelligent Display®
Active
60µcd
-
0.70" L x 0.80" W x 0.24" H (17.78mm x 20.32mm x 6.10mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
DLO3416
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 HERED
389
-
33.40000
-
1
Alphanumeric Intelligent Display®
Active
120µcd
-
1.30" L x 0.79" W x 0.34" H (33.0mm x 20.1mm x 8.6mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
SLY2016
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 YLW
269
-
37.11000
-
1
Alphanumeric Intelligent Display®
Active
60µcd
-
0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm)
Yellow
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
SCDQ5542P
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X5 HER
101
-
37.11000
-
1
Intelligent Display®
Active
5.4mcd
-
0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm)
Red
5 x 5
-
Serial
image
HDSP-2534
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM RED
264
-
39.78000
-
1
HDSP-253x
Active
25mcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
Red
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HCMS-2975
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR .2" RED
165
-
39.78000
-
1
HCMS-29xx
Active
230µcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.33mm)
Red
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
SCE5783
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 8CHAR 5X7 GRN
1544
-
54.51000
-
1
Intelligent Display®
Active
150µcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.33mm)
Green
5 x 7
-
Serial
image
HCMS-3976
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM RED
126
-
39.68000
-
1
HCMS-39xx
Active
2.3mcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
Red
5 x 7
-
Serial
TA12-11SRWA
Kingbright
LED MATRIX 5X7 1.2" 660NM RED
2640
-
5.04000
-
1
-
Active
45mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.90" L x 1.54" W x 0.32" H (22.9mm x 39.0mm x 8.0mm)
Red
5 x 7
1.85V
-
image
HDLO-2416
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 5MM 4CHAR HE RED
83
-
20.89000
-
1
HDLx-2416
Active
3.5mcd
-
0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HDLG-1414
Broadcom Limited
DISPLAY 5X7 0.15" 4CHAR GREEN
87
-
22.46000
-
1
HDLx-1414
Active
5.6mcd
-
0.70" L x 0.79" W x 0.24" H (17.66mm x 20.12mm x 6.10mm)
Green
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HCMS-2913
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 3.8MM GRN
60
-
34.46000
-
1
HCMS-29xx
Active
114µcd
-
1.40" L x 0.40" W x 0.20" H (35.56mm x 10.16mm x 5.08mm)
Green
5 x 7
-
Serial
image
HCMS-2973
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM GREEN
93
-
35.91000
-
1
HCMS-29xx
Active
114µcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.33mm)
Green
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HDSP-2533
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM GREEN
42
-
35.91000
-
1
HDSP-253x
Active
7.5mcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
Green
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HDSP-2112
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM HE RED
35
-
37.93000
-
1
HDSP-211x
Active
7.5mcd
-
1.68" L x 0.77" W x 0.21" H (42.59mm x 19.58mm x 5.31mm)
Red
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HCMS-2923
Broadcom Limited
LED DISPL 5X7 2X8CHAR 3.8MM GRN
97
-
62.34000
-
1
HCMS-29xx
Active
114µcd
-
1.40" L x 0.78" W x 0.20" H (35.56mm x 19.81mm x 5.08mm)
Green
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
SCE5744
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
DISPLAY 4CHAR 5X7 SER HE GRN DIP
15
-
37.11000
-
1
Intelligent Display®
Active
180µcd
-
0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm)
Green
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit, SPI
image
PD4437
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
DISPLAY PROGR 4CHAR 5X7 BRT GRN
48
-
52.39000
-
1
Alphanumeric Programmable Display™
Active
90µcd
-
1.50" L x 0.82" W x 0.29" H (38.1mm x 20.8mm x 7.2mm)
Green
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HDSP-2131
Broadcom Limited
DISPLAY 5X7 8DIGIT .2" 32DIP YLW
12
-
133.59000
-
1
HDSP-213x
Active
2.50mcd ~ 20.28mcd
-
1.68" L x 0.39" W x 0.25" H (42.72mm x 9.91mm x 6.35mm)
Yellow
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HCMS-3903
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM GRN
72
-
25.78000
-
1
HCMS-39xx
Active
252µcd
-
0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.8mm x 10.2mm x 5.1mm)
Green
5 x 7
-
Serial
image
HCMS-3906
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM RED
71
-
27.91000
-
1
HCMS-39xx
Active
2.3mcd
-
0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.8mm x 10.2mm x 5.1mm)
Red
5 x 7
-
Serial
image
HCMS-2972
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM HER
91
-
35.91000
-
1
HCMS-29xx
Active
64µcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.33mm)
Red
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
SCD55102A
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
DISPLAY 10CHAR .145" 5X5 HER
66
-
62.01000
-
1
Intelligent Display®
Active
237µcd
-
1.50" L x 0.39" W x 0.20" H (38.1mm x 10.0mm x 5.1mm)
Red
5 x 5
-
Serial
image
LPM-5763MU301
Rohm Semiconductor
LED DOT MTRX 24X24 RD, GRN, ORN
9
-
126.00000
-
1
-
Not For New Designs
-
-
3.78" L x 3.78" W x 0.51" H (96.00mm x 96.00mm x 13.00mm)
Green, Red, Orange
24 x 24
-
-
image
2973
Adafruit Industries LLC
LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16
40
-
6.95000
-
1
-
Active
-
-
1.70" L x 1.10" W x 0.09" H (43.18mm x 27.94mm x 2.29mm)
Blue
9 x 16
-
I²C
image
HDLY-2416
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 5MM 4CHAR YELLOW
51
-
20.89000
-
1
HDLx-2416
Active
3.7mcd
-
0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm)
Yellow
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HDLO-1414
Broadcom Limited
DISPLAY 5X7 0.15" 4CHAR RED
64
-
22.18000
-
1
HDLx-1414
Active
1.20mcd ~ 13.30mcd
-
0.70" L x 0.79" W x 0.24" H (17.66mm x 20.12mm x 6.10mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HCMS-2901
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM YLW
87
-
22.92000
-
1
HCMS-29xx
Active
64µcd
-
0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.8mm x 10.2mm x 5.1mm)
Yellow
5 x 7
-
Serial
image
HCMS-3907
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM GRN
24
-
27.91000
-
1
HCMS-39xx
Active
1mcd
-
0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.8mm x 10.2mm x 5.1mm)
Green
5 x 7
-
Serial
image
HDSP-2530
Broadcom Limited
DISPLAY 5X7 8CHAR .18" 30DIP ORN
13
-
35.91000
-
1
HDSP-253x
Active
2.50mcd ~ 20.28mcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
Orange
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HDSP-2111
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM YLW
25
-
37.93000
-
1
HDSP-211x
Active
7.5mcd
-
1.68" L x 0.77" W x 0.21" H (42.59mm x 19.58mm x 5.31mm)
Yellow
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
LTP-747KA
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" RED-ORANGE
79
-
4.58000
-
1
-
Active
3.4mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Orange-Red
5 x 7
2.05V
-
image
2948
Adafruit Industries LLC
LED CHARLIEPLEXED MATRIX - 9X16
48
-
6.95000
-
1
-
Active
-
-
1.70" L x 1.10" W x 0.09" H (43.18mm x 27.94mm x 2.29mm)
Yellow
9 x 16
-
I²C
image
HDSP-2531
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM YLW
-
-
35.91000
-
1
HDSP-253x
Active
7.5mcd
-
1.69" L x 0.45" W x 0.21" H (42.93mm x 11.43mm x 5.31mm)
Yellow
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
LTP-305G
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.3" GREEN
-
-
3.42000
-
1
-
Active
1.6mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.39" L x 0.73" W x 0.14" H (9.80mm x 18.50mm x 3.50mm)
Green
5 x 7
2.1V
-
image
LTP-305HR
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MATRX HER 0.30" 5X7
-
-
3.67000
-
1
-
Active
1.6mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.39" L x 0.73" W x 0.14" H (9.80mm x 18.50mm x 3.50mm)
Red
5 x 7
2V
-
image
SLG2016
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
INTELLIGENT DISP 4CHAR 5X7 GRN
-
-
37.11000
-
1
Alphanumeric Intelligent Display®
Active
75µcd
-
0.78" L x 0.40" W x 0.20" H (19.7mm x 10.2mm x 5.1mm)
Green
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
LTP-1557AKA
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 1.2" RED-ORANGE
2
-
5.40000
-
1
-
Active
3.8mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.90" L x 1.25" W x 0.32" H (22.9mm x 31.8mm x 8.0mm)
Orange-Red
5 x 7
2.05V
-
image
HDLU-1414
Broadcom Limited
DISPLAY 5X7 0.15" 4CHAR LOW PWR
-
-
22.32000
-
1
HDLx-1414
Active
1.20mcd ~ 13.30mcd
-
0.70" L x 0.79" W x 0.24" H (17.66mm x 20.12mm x 6.10mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HCMS-2902
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM HER
1
-
22.92000
-
1
HCMS-29xx
Active
64µcd
-
0.70" L x 0.40" W x 0.20" H (17.8mm x 10.2mm x 5.1mm)
Red
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
image
HDLU-2416
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 4CHAR 5MM RED
3
-
23.22000
-
1
HDLx-2416
Active
1.20mcd ~ 13.30mcd
-
0.99" L x 0.79" W x 0.26" H (25.15mm x 20.07mm x 6.60mm)
Red
5 x 7
-
7-Bit ASCII
image
HDSP-2503
Broadcom Limited
LED DISPLAY 5X7 8CHAR 7MM GREEN
4
-
41.73000
-
1
HDSP-250x
Active
7.5mcd
-
2.79" L x 0.76" W x 0.26" H (70.87mm x 19.41mm x 6.60mm)
Green
5 x 7
-
Parallel, 8-Bit
VAOM-C07573G9-BW/32
Visual Communications Company - VCC
DISPL 0.7" DOT-MATRIX YLW-GRN CC
-
-
1.16325
-
1000
-
Active
9mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Green
5 x 7
2.1V
-
VAOM-C07573S9-BW/32
Visual Communications Company - VCC
DISPL 0.7" DOT-MATRIX SUP RED CC
-
-
1.16325
-
1000
-
Active
10mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
1.8V
-
VAOM-A12571G-BW/40
Visual Communications Company - VCC
DISPL 1.2" DOT-MATRIX YLW-GRN CA
-
-
1.33200
-
10000
-
Active
12mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
1.25" L x 0.89" W x 0.31" H (31.70mm x 22.60mm x 8.00mm)
Green
5 x 7
2.1V
-
VAOM-A12571S-BW/40
Visual Communications Company - VCC
DISPL 1.2" DOT-MATRIX SUP RED CA
-
-
1.33200
-
10000
-
Active
13mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
1.25" L x 0.89" W x 0.31" H (31.70mm x 22.60mm x 8.00mm)
Red
5 x 7
1.8V
-
VAOM-C12571G-BW/40
Visual Communications Company - VCC
DISPL 1.2" DOT-MATRIX YLW-GRN CC
-
-
1.33200
-
10000
-
Active
12mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
1.25" L x 0.89" W x 0.31" H (31.70mm x 22.60mm x 8.00mm)
Green
5 x 7
2.1V
-
VAOM-C12571S-BW/40
Visual Communications Company - VCC
DISPL 1.2" DOT-MATRIX SUP RED CC
-
-
1.33200
-
10000
-
Active
13mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
1.25" L x 0.89" W x 0.31" H (31.70mm x 22.60mm x 8.00mm)
Red
5 x 7
1.8V
-
EADDM070RA1
Everlight Electronics Co Ltd
LED DOT MATRIX RED 5X7 0.5" CRA
-
-
1.53405
-
84
-
Active
17.6mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.24" H (12.70mm x 17.70mm x 6.10mm)
Red
5 x 7
2V
-
-
LTP-1057AG
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MATRX GREEN 1.2"5X7
-
-
1.85600
-
680
-
Active
4mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.89" L x 1.54" W x 0.32" H (22.6mm x 39.1mm x 8.0mm)
Green
5 x 7
2.1V
-
image
-
LTP-757HR
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" HI-EFF RED
-
-
1.99500
-
1008
LTP-757
Active
2mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mm x 17.70mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2.1V
-
LTP-757Y
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" YELLOW
-
-
1.99500
-
1008
-
Active
2mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Yellow
5 x 7
2.1V
-
HDSP-701E
Broadcom Limited
DISPLAY DOT 5X7 HER CRA 0.68"
-
-
1.99500
-
1800
HDSP-70xE
Active
1.29mcd ~ 6.53mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2.05V
-
HDSP-701G
Broadcom Limited
DISPLAY DOT 5X7 GREEN CRA 0.68"
-
-
1.99500
-
1800
HDSP-70xG
Active
960µcd ~ 7.28mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Green
5 x 7
2.25V
-
HDSP-703E
Broadcom Limited
DISPLAY DOT 5X7 HER CRC 0.68"
-
-
1.99500
-
1800
HDSP-70xE
Active
1.29mcd ~ 6.53mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2.05V
-
HDSP-703G
Broadcom Limited
DISPLAY DOT 5X7 GREEN CRC 0.68"
-
-
1.99500
-
1800
HDSP-70xG
Active
960µcd ~ 7.28mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Green
5 x 7
2.25V
-
HDSP-711E
Broadcom Limited
DISPLAY DOT 5X7 HER CRA 0.68"
-
-
1.99500
-
1800
HDSP-71xE
Active
1.29mcd ~ 6.53mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2.05V
-
HDSP-711G
Broadcom Limited
DISPLAY DOT 5X7 GREEN CRA 0.68"
-
-
1.99500
-
1800
HDSP-71xG
Active
960µcd ~ 7.28mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Green
5 x 7
2.25V
-
HDSP-713E
Broadcom Limited
DISPLAY DOT 5X7 HER CRC 0.68"
-
-
1.99500
-
1800
HDSP-71xE
Active
1.29mcd ~ 6.53mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2.05V
-
HDSP-713G
Broadcom Limited
DISPLAY DOT 5X7 GREEN CRC 0.68"
-
-
1.99500
-
1800
HDSP-71xG
Active
960µcd ~ 7.28mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.80mm x 12.70mm x 6.30mm)
Green
5 x 7
2.25V
-
-
LTP-747E
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MTRX OR-RD 0.70" 5X7
-
-
1.99500
-
1008
-
Active
2mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Orange-Red
5 x 7
2V
-
-
LTP-747G
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MATRX GRN 0.70" 5X7
-
-
1.99500
-
1008
LTP-747
Active
2mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Green
5 x 7
2.1V
-
-
LTP-747HR
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MATRX HER 0.70" 5X7
-
-
1.99500
-
1008
LTP-747
Active
2mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2.1V
-
-
LTP-747Y
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MATRX YLW 0.70" 5X7
-
-
1.99500
-
1008
-
Active
2mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Yellow
5 x 7
2.1V
-
-
LTP-757C
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MATRX RED LC .70"5X7
-
-
1.99500
-
1008
-
Active
9mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
1.8V
-
-
LTP-757E
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MTRX OR-RD 0.70" 5X7
-
-
1.99500
-
1008
-
Active
2mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Orange-Red
5 x 7
2V
-
LTP-747C
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" ALGAAS RED
-
-
2.02825
-
1008
LTP-747
Active
9mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
1.8V
-
image
LTP-757KA
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" RED-ORANGE
-
-
2.02825
-
1008
-
Active
3.4mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Orange-Red
5 x 7
2.05V
-
image
LTP-747KY
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 0.7" AMBER-YELLOW
-
-
2.02825
-
1008
-
Active
3.4mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Amber-Yellow
5 x 7
2.05V
-
-
LTP-747KD
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MATRX RED LC .70"5X7
-
-
2.02825
-
1008
-
Active
1.24mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2V
-
-
LTP-757KD
Lite-On Inc.
DISPLAY DOT MATRX RED LC .70"5X7
-
-
2.02825
-
1008
-
Active
1.24mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.66mm x 17.74mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2V
-
-
LTP-1557AHR
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 1.2" HI-EFF RED
-
-
2.11917
-
540
LTP-1557A
Active
3mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.89" L x 1.25" W x 0.32" H (22.6mm x 31.8mm x 8.0mm)
Red
5 x 7
2.1V
-
LTP-2157AHR
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 2.0" HI-EFF RED
-
-
2.13500
-
840
-
Active
4.8mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
1.50" L x 2.09" W x 0.34" H (38.1mm x 53.1mm x 8.6mm)
Red
5 x 7
2V
-
TA07-11EWA
Kingbright
LED MATRIX 5X7 0.7" 627NM RED
-
-
2.24000
-
280
-
Active
8.2mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mm x 17.80mm x 6.30mm)
Red
5 x 7
2V
-
TA07-11GWA
Kingbright
LED MATRIX 5X7 0.7" 565NM GRN
-
-
2.24000
-
280
-
Active
12mcd
Common Cathode Row, Common Anode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mm x 17.80mm x 6.30mm)
Green
5 x 7
2.2V
-
TC07-11GWA
Kingbright
LED MATRIX 5X7 0.7" 565NM GN
-
-
2.24000
-
280
-
Active
12mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
0.50" L x 0.70" W x 0.25" H (12.70mm x 17.78mm x 6.40mm)
Green
5 x 7
2.2V
-
LTP-2157AG
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 2.0" GREEN
-
-
2.27500
-
840
-
Active
4.8mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
1.50" L x 2.09" W x 0.34" H (38.1mm x 53.1mm x 8.6mm)
Green
5 x 7
2.1V
-
image
LTP-2157AY
Lite-On Inc.
LED MATRIX 5X7 2.0" YELLOW
-
-
2.27500
-
840
-
Active
4.8mcd
Common Anode Row, Common Cathode Column
1.50" L x 2.09" W x 0.34" H (38.1mm x 53.1mm x 8.6mm)
Yellow
5 x 7
2.1V
-

مقایسه