یافته‌ها: 189سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

طرح کلی L x W x H

مساحت قابل رویت

فرمت نمایش

نوع نمایشگر

فرمت

ولتاژ - تغذیه

اندازه کاراکتر

تعداد نقاط

رابط

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
طرح کلی L x W x H
مساحت قابل رویت
فرمت نمایش
نوع نمایشگر
فرمت
ولتاژ - تغذیه
اندازه کاراکتر
تعداد نقاط
رابط
دمای عملیاتی
image
M0220MD-202MDAR1-3
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X20 8.95MM
141
-
45.92000
-
1
-
Active
146.00mm x 43.00mm x 16.60mm
101.75mm L x 18.50mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
4.5 V ~ 5.5 V
8.78mm H x 3.68mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU112X16G-7003
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 112X16
961
-
57.58000
-
1
7000
Active
80.00mm x 36.00mm x 8.80mm
52.50mm L x 11.50mm W
16 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
-
112 x 16
Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU16025-UW6J
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLY 16X2 4.8MM CHAR
475
-
58.21000
-
1
U-Version
Active
80.00mm x 36.00mm x 8.50mm
51.40mm L x 11.40mm W
16 x 2
Character
5 x 7 CURS
5V
4.76mm H x 2.28mm W
-
Parallel
-40°C ~ 85°C
image
CU20025-UW1J
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY CHAR 20X2
489
-
63.26000
-
1
CU-U
Active
116.00mm x 37.00mm x 10.40mm
70.80mm L x 11.50mm W
20 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
4.70mm H x 2.40mm W
-
TTL/CMOS
-40°C ~ 85°C
image
CU24025-UW1J
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 24X2 5MM CHAR
696
-
68.93000
-
1
CU-U
Active
118.00mm x 36.00mm x 11.00mm
85.20mm L x 11.50mm W
24 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
4.70mm H x 2.40mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU140X32F-7000
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X32
425
-
78.69000
-
1
7000
Active
98.00mm x 60.00mm x 8.80mm
69.90mm L x 21.60mm W
20 x 4
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
140 x 32
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU20045-UW5J
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 20X4 5MM CHAR
475
-
79.44000
-
1
U-Version
Active
98.00mm x 60.00mm x 17.00mm
70.80mm L x 20.90mm W
20 x 4
Character
5 x 7 Dots
5V
4.70mm H x 2.40mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
CU40025-UW6J
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 40X2 5MM CHAR
632
-
80.13000
-
1
U-Version
Active
182.00mm x 33.50mm x 20.50mm
138.80mm L x 11.50mm W
40 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
4.70mm H x 2.30mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
GU140X32F-7003
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X32
295
-
82.78000
-
1
7000
Active
98.00mm x 60.00mm x 8.80mm
69.90mm L x 21.60mm W
20 x 4
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
140 x 32
Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU280X16G-7000
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 280X16
205
-
83.90000
-
1
7000
Active
182.00mm x 33.50mm x 8.80mm
137.05mm L x 11.00mm W
-
Graphic
-
4.75 V ~ 5.25 V
-
280 x 16
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU128X64D-7000
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X64
81
-
95.21000
-
1
7000
Active
-
57.50mm L x 28.70mm W
-
Graphic
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
-
128 x 64
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU20049-UW2J
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISP 20X4 8.8MM CHAR
100
-
115.14000
-
1
U-Version
Active
146.00mm x 62.50mm x 23.00mm
99.60mm L x 37.60mm W
20 x 4
Character
5 x 8 Dots
5V
8.80mm H x 3.65mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
GU128X64-800B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X64
125
-
133.13000
-
1
800
Active
-
83.10mm L x 41.50mm W
21 x 8
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
128 x 64
-
-40°C ~ 80°C
image
GU256X64D-3900B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64
129
-
140.70000
-
1
3000
Active
159.00mm x 50.00mm x 11.50mm
115.05mm L x 28.65mm W
-
Graphic
-
4.75 V ~ 5.25 V
-
256 x 64
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU256X64C-3900B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64
68
-
140.70000
-
1
GU-3000
Active
133.00mm x 38.00mm x 9.00mm
83.08mm L x 20.68mm W
-
Graphic
-
4.75 V ~ 5.25 V
-
256 x 64
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU40045-UW1J
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 40X4 EXT TEMP
198
-
157.14000
-
1
U-Version
Active
190.00mm x 54.00mm x 19.70mm
137.40mm L x 23.20mm W
40 x 4
Character
5 x 7 Dots
5V
4.89mm H x 2.07mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
M0220SD-202SDAR1
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X20 5.34MM
103
-
38.96000
-
1
-
Active
116.00mm x 37.00mm x 17.50mm
70.80mm L x 11.50mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
5.34mm H x 2.35mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU140X16G-7003
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X16
1283
-
59.64000
-
1
7000
Active
116.00mm x 37.00mm x 8.90mm
69.90mm L x 11.50mm W
20 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
-
140 x 16
Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU128X32D-7003
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X32
45
-
78.54000
-
1
7000
Active
-
57.45mm L x 13.93mm W
21 x 4
Graphic
-
5V
-
128 x 32
-
-40°C ~ 85°C
image
GU128X32D-7000
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X32
62
-
78.66000
-
1
7000
Active
-
57.45mm L x 13.93mm W
21 x 4
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
128 x 32
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU16029-UW1J
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 16X2 8MM
27
-
83.07000
-
1
CU-U
Active
122.00mm x 44.00mm x 10.70mm
82.70mm L x 19.00mm W
16 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
8.00mm H x 3.85mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU20029-UW1J
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 20X2 9MM CHAR
61
-
83.25000
-
1
CU-U
Active
146.00mm x 43.00mm x 9.40mm
102.60mm L x 18.80mm W
20 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
9.20mm H x 3.80mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU24043-Y100
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 24X4 5V CHAR
150
-
84.86000
-
1
-
Active
116.00mm x 37.00mm x 9.30mm
73.40mm L x 14.95mm W
24 x 4
Character
5 x 8 Dots
5V
2.10mm H x 3.34mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
VK162-12
Matrix Orbital
VFD DISPLAY 16X2 SER/I2C
60
-
85.99000
-
1
VK162-12
Active
80.00mm x 36.00mm x 12.70mm
51.40mm L x 11.40mm W
16 x 2
Character
5 x 7 Dots
-
4.76mm H x 2.46mm W
-
Serial
-20°C ~ 70°C
image
GU256X64E-3900B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64
34
-
185.14000
-
1
GU-3000
Active
188.00mm x 62.00mm x 12.90mm
140.65mm L x 35.05mm W
-
Graphic
-
4.75 V ~ 5.25 V
-
256 x 64
Parallel/Serial
-40°C ~ 70°C
image
CU20027-Y1A
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 20X2 5V CHAR
447
-
84.86000
-
1
-
Active
116.00mm x 37.00mm x 9.30mm
73.40mm L x 15.00mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
2.72mm H x 7.19mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU24043-Y1A
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 24X4 5V CHAR
85
-
84.86000
-
1
-
Active
116.00mm x 37.00mm x 9.30mm
73.40mm L x 14.95mm W
24 x 4
Character
5 x 8 Dots
5V
2.10mm H x 3.34mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU128X32-800B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X32
2432
-
112.34000
-
1
800
Active
-
83.10mm L x 20.70mm W
21 x 4
Graphic
5 x 7 Dots
-
-
128 x 32
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
M0216SD-162SDAR2-1
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X16 5.34MM
35
-
38.93000
-
1
-
Active
80.00mm x 36.00mm x 18.00mm
51.80mm L x 11.50mm W
16 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
5.34mm H x 2.10mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU112X16G-7000
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 112X16
98
-
54.53000
-
1
7000
Active
80.00mm x 36.00mm x 8.80mm
52.50mm L x 11.50mm W
16 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
112 x 16
Parallel
-40°C ~ 85°C
image
VK202-25
Matrix Orbital
VFD ALPHA/NUM DISPL 20X2 SER
22
-
89.95000
-
1
VK202-25
Active
116.00mm x 37.00mm x 29.48mm
89.75mm L x 11.50mm W
20 x 2
Character
5 x 7 Dots
-
4.70mm H x 2.40mm W
-
Serial
-20°C ~ 70°C
image
CU22042-Y1A
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 22X4 2.35MM
31
-
65.73000
-
1
CU-Y
Active
80.00mm x 36.00mm x 8.50mm
52.50mm L x 11.50mm W
22 x 4
Character
5 x 8 Dots
5V
2.35mm H x 1.66mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU20025-UX1J
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 20X2 4.70MM
39
-
65.98000
-
1
CU-U
Active
116.00mm x 37.00mm x 10.40mm
70.80mm L x 11.50mm W
20 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
4.70mm H x 2.40mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
VK204-25
Matrix Orbital
VFD ALPHA/NUM DISPL 20X4 SER
14
-
125.00000
-
1
VK204-25
Active
98.00mm x 60.00mm x 27.70mm
70.80mm L x 20.90mm W
20 x 4
Character
5 x 7 Dots
-
4.70mm H x 2.40mm W
-
Serial
-20°C ~ 70°C
image
CU16025-UX6J
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 16X2 4.76MM
16
-
65.56000
-
1
CU-U
Active
80.00mm x 36.00mm x 8.50mm
51.40mm L x 11.40mm W
16 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
4.76mm H x 2.28mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
GU140X16G-7000B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X16
56
-
62.76000
-
1
GU-7000
Active
116.00mm x 37.00mm x 10.40mm
69.85mm L x 11.45mm W
20 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
140 x 16
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU128X32D-D903S
Noritake Company Inc.
VFD GRAPHIC DISPLAY 128X32 GU-D
6
-
82.14000
-
1
GU-D
Active
98.00mm x 31.00mm x 9.60mm
57.50mm L x 13.90mm W
8 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
128 x 32
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C
image
GU140X32F-D903S
Noritake Company Inc.
VFD GRAPHIC DISPLAY 140X32 GU-D
6
-
82.80000
-
1
GU-D
Active
98.00mm x 60.00mm x 10.10mm
69.85mm L x 21.61mm W
8 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
140 x 32
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C
GU140X16J-7000B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X16
19
-
85.91000
-
1
GU-7000
Active
146.00mm x 43.00mm x 9.40mm
102.75mm L x 18.80mm W
20 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
140 x 16
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU256X64C-D903M
Noritake Company Inc.
VFD GRAPHIC DISPLAY 256X64 GU-D
5
-
123.90000
-
1
GU-D
Active
125.00mm x 37.00mm x 9.90mm
83.08mm L x 20.68mm W
8 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
256 x 64
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C
image
GU256X128C-D903M
Noritake Company Inc.
VFD GRAPHIC DISPLAY 256X128 GU-D
5
-
177.82000
-
1
GU-D
Active
131.00mm x 66.00mm x 13.90mm
83.10mm L x 41.50mm W
8 x 4
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
256 x 128
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C
image
CU20024-UX3J
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 20X2 3.57MM
94
-
56.88000
-
1
CU-U
Active
98.00mm x 23.00mm x 8.55mm
58.40mm L x 7.65mm W
20 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
3.57mm H x 2.07mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU22042-Y100
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 22X4 2.35MM
23
-
67.85000
-
1
CU-Y
Active
80.00mm x 36.00mm x 8.50mm
52.50mm L x 11.50mm W
22 x 4
Character
5 x 8 Dots
5V
2.35mm H x 1.66mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
-
GU160X80E-7900B
Noritake Company Inc.
VFD GRAPHIC 160X80
2
-
137.79000
-
1
GU-7000
Active
137.00mm x 68.00mm x 12.70mm
83.08mm L x 41.48mm W
160 x 80
Graphic
-
5V
-
160 x 80
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU128X128D-3900B
Noritake Company Inc.
VFD GRAPHIC 128X128
3
-
150.96000
-
1
GU-3000
Active
96.50mm x 75.00mm x 12.50mm
51.10mm L x 51.10mm W
128 x 128
Graphic
-
5V
-
128 x 128
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
VK204-25-422
Matrix Orbital
VF CHARACTER DISPLAY 20X4 RS422
2
-
132.50000
-
1
-
Active
98.00mm x 60.00mm x 30.50mm
70.80mm L x 20.90mm W
20 x 4
Character
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
4.70mm H x 2.40mm W
-
RS-422
-20°C ~ 70°C
image
VK204-25-E
Matrix Orbital
VFD ALPHA/NUM DISPLAY 20X4
2
-
135.00000
-
1
VK204-25
Active
98.00mm x 60.00mm x 27.70mm
70.80mm L x 20.90mm W
20 x 4
Character
5 x 7 Dots
9 V ~ 15 V
4.70mm H x 2.40mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU256X128E-3900B
Noritake Company Inc.
VFD GRAPHIC DISPLAY 256X128
-
-
333.15000
-
1
-
Active
110.00mm x 214.00mm x 19.00mm
140.65mm L x 70.25mm W
-
Graphic
-
5V, 12V
-
256 x 128
Parallel/Serial
-40°C ~ 70°C
image
VK202-25-USB
Matrix Orbital
2X20 VFD DISPLAY USB BLU/GRN
1
-
99.95000
-
1
-
Active
116.00mm x 37.00mm x 29.00mm
96.00mm L x 24.00mm W
20 x 2
Character
5 x 7 CURS
4.75 V ~ 5.25 V
4.70mm H x 2.40mm W
-
USB
-20°C ~ 70°C
image
VK204-25-USB
Matrix Orbital
4X20 VFD DISPLAY USB BLU/GRN
1
-
135.00000
-
1
-
Active
98.00mm x 60.00mm x 30.50mm
70.80mm L x 20.90mm W
20 x 4
Character
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
4.70mm H x 2.40mm W
-
USB
-20°C ~ 70°C
image
C25-0629
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD CUSTOM DVD
-
-
7.25000
-
1000
-
Active
100.00mm x 25.00mm x 6.50mm
-
9 x 1
Character
-
-
-
-
-
-20°C ~ 80°C
image
C28-0605
Newhaven Display Intl
VFD CUSTOM DVD DISP MULTI
-
-
8.11350
-
1000
-
Active
100.00mm x 28.00mm x 8.50mm
-
7 x 1
Character
-
-
-
-
-
-20°C ~ 70°C
image
C40-0701A
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD CUST APPLIANCE
-
-
9.03000
-
1000
-
Active
86.00mm x 40.00mm x 8.50mm
-
5 x 1
Character
-
-
-
-
-
-40°C ~ 80°C
image
C28-0704
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD CUSTOM DVD
-
-
9.18500
-
1000
-
Active
112.00mm x 25.00mm x 6.80mm
-
8 x 1
Character
-
-
-
-
-
-20°C ~ 70°C
image
D0107LT-33-0701A
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD 7-SEG 1X7 12.5MM
-
-
10.29000
-
1000
-
Active
98.00mm x 33.00mm x 8.00mm
-
7 x 1
Character
-
-
12.40mm H x 6.00mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
D0106LT-33-0604N
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD 7-SEG 1X6 12.4MM
-
-
10.47200
-
1000
-
Active
98.00mm x 33.00mm x 8.00mm
-
6 x 1
Character
-
-
12.40mm H x 6.80mm W
-
-
-20°C ~ 70°C
image
D0109MT-25-1101
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD 7-SEG 1X9 9.7MM
-
-
11.69000
-
1000
-
Active
112.00mm x 25.00mm x 6.80mm
81.00mm L x 9.70mm W
9 x 1
Character
-
-
-
-
-
-40°C ~ 85°C
image
D0120SD-20-2004F
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD DOT MAT 1X20 4.9MM
-
-
11.85000
-
1000
-
Active
115.70mm x 20.50mm x 6.50mm
-
20 x 1
Character
5 x 7 Dots
-
4.90mm H x 3.40mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
D0111LT-33-1101
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD 7-SEG 1X11 12.5MM
-
-
16.30800
-
1000
-
Active
160.00mm x 33.00mm x 8.00mm
-
11 x 1
Character
-
-
12.50mm H x 6.30mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
D0220SD-35-4002FN
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD DOT MAT 2X20 5MM
-
-
16.92000
-
1000
-
Active
125.00mm x 35.00mm x 7.80mm
-
20 x 2
Character
5 x 7 Dots
-
5.00mm H x 3.50mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
D0420SD-42-2001FN
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD DOT MAT 4X20 5MM
-
-
20.02000
-
1000
-
Active
120.00mm x 42.00mm x 9.00mm
-
20 x 4
Character
5 x 7 Dots
+5 V, -7 V
5.00mm H x 3.00mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
D0420SD-53-4001F
Newhaven Display Intl
DISPLAY VFD DOT MAT 4X20 5MM
-
-
23.55000
-
1000
-
Active
125.00mm x 53.50mm x 10.50mm
-
20 x 4
Character
5 x 7 Dots
-
5.00mm H x 3.30mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
M0116SD-161SDBR1-S
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 1X16 5.1MM
-
-
29.92000
-
100
-
Active
100.00mm x 28.00mm x 9.50mm
61.80mm L x 5.10mm W
16 x 1
Character
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
5.10mm H x 2.55mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C
image
M0116SD-161SDBR1-1
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 1X16 5.29MM
-
-
29.92000
-
100
-
Active
80.00mm x 36.00mm x 11.00mm
51.50mm L x 5.29mm W
16 x 1
Character
5 x 8 Dots
5V
5.29mm H x 2.10mm W
-
Parallel/Serial
-20°C ~ 70°C
image
M0216SD-162SDAR1
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X16 4.34MM
-
-
30.82500
-
100
-
Active
85.00mm x 36.00mm x 19.50mm
51.80mm L x 11.50mm W
16 x 2
Character
5 x 7 CURS
4.5 V ~ 5.5 V
4.34mm H x 2.26mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
M0216SD-162SDAR8
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X16 5.34MM
-
-
30.82500
-
100
-
Active
84.00mm x 44.00mm x 16.60mm
-
16 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
5.34mm H x 2.10mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
M0220SD-202SDAR1-1G
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X20 5.34MM
-
-
30.85500
-
100
-
Active
116.00mm x 37.00mm x 17.50mm
70.80mm L x 11.50mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
4.5 V ~ 5.5 V
5.34mm H x 2.35mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
M0220SD-202SDAR1-S
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X20 5.34MM
-
-
30.87000
-
100
-
Active
116.00mm x 37.00mm x 9.10mm
-
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
4.5 V ~ 5.5 V
5.34mm H x 2.35mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
M0216MD-162MDBR2-J
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X16 9.22MM
-
-
35.64000
-
100
-
Active
122.00mm x 44.00mm x 20.00mm
-
16 x 2
Character
5 x 7 CURS
5V
9.22mm H x 3.85mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
M0220MD-202MDAR1-1
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 2X20 8.95MM
-
-
36.40000
-
100
-
Active
146.00mm x 43.00mm x 16.60mm
101.75mm L x 18.50mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
4.5 V ~ 5.5 V
8.78mm H x 3.68mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C
AH1018BB
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 10X1 6MM CHAR
-
-
37.41650
-
20
-
Active
112.00mm x 22.00mm x 6.60mm
-
10 x 1
14-Segment, Alphanumeric
-
4.7V
8.00mm H x 4.80mm W
-
-
-40°C ~ 85°C
image
M0116MY-161LSBR2-S2
Newhaven Display Intl
MODULE VFD CHAR 1X16 32.0MM
-
-
38.57000
-
100
-
Active
177.30mm x 32.00mm x 15.00mm
132.50mm L x 11.00mm W
16 x 1
14-Segment, Alphanumeric
-
4.5 V ~ 5.5 V
10.00mm H x 5.00mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU16024-UX3J
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 16X2 3.57MM
-
-
46.50000
-
24
CU-U
Active
86.60mm x 23.00mm x 8.55mm
46.54mm L x 7.65mm W
16 x 2
Character
5 x 7 Dots
5V
3.57mm H x 2.07mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C
image
M0420SD-204SDAR1-3
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 4X20 4.84MM
-
-
49.20000
-
500
-
Active
100.00mm x 60.00mm x 20.60mm
73.60mm L x 30.96mm W
20 x 4
Character
5 x 8 Dots
5V
4.84mm H x 2.35mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU144X16D-7053B
Noritake Company Inc.
VFD GRAPHIC 144X16
-
-
51.15000
-
24
GU-7000
Active
98.00mm x 23.00mm x 8.60mm
57.45mm L x 7.85mm W
144 x 16
Graphic
-
5V
-
144 x 16
SPI
-40°C ~ 85°C
image
M0420SD-204MDAR1-C
Newhaven Display Intl
MODULE VF CHAR 4X20 4.87MM
-
-
54.40000
-
100
-
Active
150.00mm x 64.00mm x 26.50mm
89.52mm L x 33.07mm W
20 x 4
Character
5 x 7 Dots
5V
4.87mm H x 3.07mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU20027-Y100
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 20X2 5V CHAR
-
-
71.27820
-
150
-
Active
116.00mm x 37.00mm x 9.30mm
73.40mm L x 15.00mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
2.72mm H x 7.19mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU20027-YX1A
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 20X2 7.19MM
-
-
71.46000
-
15
CU-Y
Active
116.00mm x 37.00mm x 9.30mm
73.40mm L x 15.00mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
7.19mm H x 2.72mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU20027-YX100
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 20X2 7.19MM
-
-
71.46000
-
15
CU-Y
Active
116.00mm x 37.00mm x 9.30mm
73.40mm L x 15.00mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
7.19mm H x 2.72mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU280X16G-7003
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 280X16
-
-
79.83000
-
9
7000
Active
182.00mm x 33.50mm x 8.80mm
137.05mm L x 11.00mm W
-
Graphic
-
4.75 V ~ 5.25 V
-
280 x 16
Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU140X16J-7003
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X16
1
-
83.24000
-
1
7000
Active
146.00mm x 43.00mm x 9.40mm
102.60mm L x 18.80mm W
23 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
-
140 x 16
Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU200211-Y1A
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 20X2 10.51MM
-
-
90.75000
-
8
CU-Y
Active
190.00mm x 55.00mm x 9.70mm
159.00mm L x 23.60mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
10.51mm H x 6.52mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU200211-Y100
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 20X2 10.51MM
-
-
92.70000
-
8
CU-Y
Active
190.00mm x 55.00mm x 9.70mm
159.00mm L x 23.60mm W
20 x 2
Character
5 x 8 Dots
5V
10.51mm H x 6.52mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU24063-Y1A
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 24X6 5V CHAR
-
-
92.98800
-
120
-
Active
98.00mm x 47.00mm x 9.70mm
70.38mm L x 22.69mm W
24 x 6
Character
5 x 8 Dots
5V
2.07mm H x 3.34mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU24063-Y100
Noritake Company Inc.
MODULE VF DISPLAY 24X6 5V CHAR
-
-
92.98800
-
120
-
Active
98.00mm x 47.00mm x 9.70mm
70.38mm L x 22.69mm W
24 x 6
Character
5 x 8 Dots
5V
2.07mm H x 3.34mm W
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU256X64D-7000
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64
-
-
106.30250
-
8
7000
Active
-
115.05mm L x 28.60mm W
-
Graphic
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
-
256 x 64
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
GU160X16-800B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 160X16
-
-
106.36250
-
100
GU-800
Active
154.00mm x 39.00mm x 10.80mm
103.85mm L x 15.00mm W
160 x 16
Graphic
-
5V
-
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
CU20029-TE200K
Noritake Company Inc.
VFD CHARACTER 20X2 10.52MM
-
-
110.59500
-
8
CU-T
Active
190.00mm x 55.00mm x 9.70mm
159.00mm L x 23.60mm W
20 x 2
Character
15 x 16 Dots
5V
10.52mm H x 6.53mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C
image
-
GU160X32-800B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 160X32
-
-
111.27500
-
100
800
Active
-
101.45mm L x 20.17mm W
26 x 4
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
160 x 32
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
GU256X32-800B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X32
-
-
124.42725
-
80
GU-800
Active
220.00mm x 50.00mm x 11.80mm
166.30mm L x 20.70mm W
256 x 32
Graphic
-
5V
-
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
GU192X16-800A
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 192X16
1
-
127.95000
-
1
800
Obsolete
-
143.80mm L x 11.80mm W
32 x 2
Graphic
5 x 7 Dots
5V
-
192 x 16
-
-40°C ~ 85°C
GU256X128C-3900B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLY 256X128
-
-
191.08200
-
5
-
Active
131.00mm x 66.00mm x 12.90mm
83.08mm L x 41.48mm W
256 x 128
Graphic
-
6V
-
256 x 128
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
GU256X64F-3900B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64
-
-
199.08760
-
25
GU-3000
Active
226.00mm x 70.00mm x 16.50mm
166.25mm L x 41.45mm W
256 x 64
Graphic
-
24V
-
-
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
SCK128X8T-N026
Noritake Company Inc.
STAR BRIGHT VFD DISPLAY BLUE
1
-
226.10000
-
1
-
Active
376.00mm x 57.00mm x 15.00mm
306.95mm L x 25.35mm W
21 x 1
Character
-
-
-
128 x 8
USB
-
image
SCK128X8T-N023
Noritake Company Inc.
STAR BRIGHT VFD DISPLAY GREEN
-
-
226.10000
-
1
-
Active
376.00mm x 57.00mm x 15.00mm
306.95mm L x 25.35mm W
21 x 1
Character
-
-
-
128 x 8
USB
-
GU256X64F-9372
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64
-
-
266.85000
-
25
-
Active
222.00mm x 78.00mm x 13.20mm
166.25mm L x 41.45mm W
256 x 64
Graphic
-
5V
-
-
Parallel, 8-Bit
-40°C ~ 85°C
GU256X128D-3900B
Noritake Company Inc.
MODULE VF GRAPHIC DISPLY 256X128
-
-
277.00000
-
3
GU-3900B
Active
170.00mm x 90.00mm x 16.00mm
115.05mm L x 57.45mm W
256 x 128
Graphic
-
5V
-
256 x 128
Parallel/Serial
-40°C ~ 85°C
image
VK202-25-V
Matrix Orbital
VFD ALPHA/NUM DISPL 20X2 SER
-
-
92.45000
-
1
VK202-25
Active
116.00mm x 37.00mm x 29.48mm
89.75mm L x 11.50mm W
20 x 2
Character
5 x 7 Dots
9 V ~ 15 V
4.70mm H x 2.40mm W
-
Serial
-20°C ~ 70°C
VK162-12-E
Matrix Orbital
VFD ALPHA/NUM DISPLAY 16X2
-
-
95.99000
-
1
VK162-12
Active
80.00mm x 36.00mm x 12.70mm
51.40mm L x 11.40mm W
16 x 2
Character
5 x 7 Dots
-
4.76mm H x 2.46mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C
image
VK202-25-E
Matrix Orbital
VFD ALPHA/NUM DISPLAY 20X2
-
-
99.95000
-
1
VK202-25
Active
116.00mm x 37.00mm x 29.48mm
89.75mm L x 11.50mm W
20 x 2
Character
5 x 7 Dots
4.75 V ~ 5.25 V
4.70mm H x 2.40mm W
-
Serial
-40°C ~ 85°C

مقایسه