یافته‌ها: 285سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

مقدار تضعیف

نوع


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
مقدار تضعیف
نوع
image
HSC-AT11K-A07
Hirose Electric Co Ltd
ATTENUATOR F/OPTIC 7.0DB
8
-
45.51000
-
1
HSC
Active
7dB
SC
image
HSC-AT11K-A03
Hirose Electric Co Ltd
ATTENUATOR F/OPTIC 3.0DB
7
-
45.51000
-
1
HSC
Active
3dB
SC
image
HSC-AT11U-A05
Hirose Electric Co Ltd
ATTENUATOR F/OPTIC 5.0DB
10
-
46.92000
-
1
HSC
Active
5dB
SC
image
HSC-AT11U-A07
Hirose Electric Co Ltd
ATTENUATOR F/OPTIC 7.0DB
9
-
46.92000
-
1
HSC
Active
7dB
SC
image
HSC-AT11U-A03
Hirose Electric Co Ltd
ATTENUATOR F/OPTIC 3.0DB
7
-
46.92000
-
1
HSC
Active
3dB
SC
image
HSC-AT11CS-A03
Hirose Electric Co Ltd
ATTENUATOR F/OPTIC 3.0DB
10
-
60.01000
-
1
HSC
Active
3dB
SC
image
HSC-AT11CS-A07
Hirose Electric Co Ltd
ATTENUATOR F/OPTIC 7.0DB
10
-
60.01000
-
1
HSC
Active
7dB
SC
5209250-5
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC 5.0DB
-
-
37.55170
-
200
-
Active
5dB
SC
image
HSC-AT11K-A15
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 15DB 10MW
-
-
41.08200
-
20
HSC
Active
15dB
SC
image
HSC-AT11K-A20
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 20DB 10MW
-
-
41.08200
-
20
HSC
Active
20dB
SC
2-5209948-0
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 20DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
20dB
FC, Singlemode, Dual Window
image
1-5209943-5
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 15DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
15dB
SC, Singlemode, Dual Window
image
2-5209943-0
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 20DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
20dB
SC, Singlemode, Dual Window
image
5209943-3
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 3DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
3dB
SC, Singlemode, Dual Window
image
5209943-5
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC SM SC 5DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
5dB
SC, Singlemode, Dual Window
image
1-5209948-0
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 10DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
10dB
FC, Singlemode, Dual Window
image
1-5209948-5
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 15DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
15dB
FC, Singlemode, Dual Window
image
5209948-3
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC SM FC 3DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
3dB
FC, Singlemode, Dual Window
1-5209250-0
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC 10.0DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
10dB
SC
1-5209250-5
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR F/OPTIC 15.0 DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
15dB
SC
1-1693560-1
TE Connectivity AMP Connectors
BOA 11DB LC/UPC BB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
11dB
LC/UPC, Singlemode
1-1693560-6
TE Connectivity AMP Connectors
BOA 16DB LC/UPC BB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
16dB
LC/UPC, Singlemode
1-1693560-8
TE Connectivity AMP Connectors
BOA 18DB LC/UPC BB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
18dB
LC/UPC, Singlemode
1-1693560-9
TE Connectivity AMP Connectors
BOA 19DB LC/UPC BB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
19dB
LC/UPC, Singlemode
1-5209250-1
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,11DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
11dB
SC/UPC, Singlemode
1-5209250-2
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,12DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
12dB
SC/UPC, Singlemode
1-5209250-3
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,13DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
13dB
SC/UPC, Singlemode
1-5209250-4
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,14DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
14dB
SC/UPC, Singlemode
1-5209250-8
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,18DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
18dB
SC/UPC, Singlemode
2-5209250-0
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,20DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
20dB
SC/UPC, Singlemode
2-5209250-5
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,25DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
25dB
SC/UPC, Singlemode
5209250-1
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,1DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
1dB
SC/UPC, Singlemode
5209250-2
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,2DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
2dB
SC/UPC, Singlemode
5209250-3
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,3DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
3dB
SC/UPC, Singlemode
5209250-4
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,4DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
4dB
SC/UPC, Singlemode
5209250-6
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,6DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
6dB
SC/UPC, Singlemode
5209250-7
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,7DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
7dB
SC/UPC, Singlemode
5209250-8
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,8DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
8dB
SC/UPC, Singlemode
5209250-9
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,9DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
9dB
SC/UPC, Singlemode
7-5209250-0
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,0.5DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
0.5dB
ST, Singlemode
7-5209250-1
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,1.5DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
1.5dB
ST, Singlemode
7-5209250-2
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,2.5DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
2.5dB
ST, Singlemode
7-5209250-3
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,3.5DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
3.5dB
ST, Singlemode
7-5209250-4
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,4.5DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
4.5dB
ST, Singlemode
7-5209250-5
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,5.5DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
5.5dB
ST, Singlemode
7-5209250-6
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,76DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
6.5dB
ST, Singlemode
7-5209250-7
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,7.5DBSC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
7.5dB
ST, Singlemode
9-5209250-9
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC,BOA,0DB,SC/UPC,SM,BP
-
-
43.85600
-
10
-
Active
0dB
SC/UPC, Singlemode
1-5209285-0
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 10DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
10dB
FC/UPC, Singlemode
1-5209285-1
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 11DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
11dB
FC/UPC, Singlemode
1-5209285-2
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 12DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
12dB
FC/UPC, Singlemode
1-5209285-3
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 13DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
13dB
FC/UPC, Singlemode
1-5209285-4
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 14DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
14dB
FC/UPC, Singlemode
1-5209285-5
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 15DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
15dB
FC/UPC, Singlemode
1-5209285-8
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 18DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
18dB
FC/UPC, Singlemode
1-5209285-9
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 19DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
19dB
FC/UPC, Singlemode
2-5209285-0
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 20DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
20dB
FC/UPC, Singlemode
2-5209285-5
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 25DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
25dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-1
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 1DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
1dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-2
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 2DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
2dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-3
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 3DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
3dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-4
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 4DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
4dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-5
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 5DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
5dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-6
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 6DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
6dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-7
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 7DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
7dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-8
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 8DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
8dB
FC/UPC, Singlemode
5209285-9
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 9DB FC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
9dB
FC/UPC, Singlemode
7-5209285-7
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 7.2DBFC/UPC BP SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
7.5dB
FC
1-5209943-1
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 11DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
11dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209943-2
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 12DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
12dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209943-3
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 13DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
13dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209943-4
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 14DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
14dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209943-6
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 16DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
16dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209943-7
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 17DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
17dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209943-8
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 18DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
18dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209943-9
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 19DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
19dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
2-5209943-5
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 25DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
25dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209943-1
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 1DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
1dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209943-2
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 2DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
2dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209943-4
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 4DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
4dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209943-6
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 6DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
6dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209943-7
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 7DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
7dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209943-8
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 8DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
8dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209943-9
TE Connectivity AMP Connectors
FOPC BOA 9DB SC/UPC DW SM
-
-
43.85600
-
10
-
Active
9dB
SC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209948-1
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR, FC/UPC, DW, 1DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
1dB
FC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209948-2
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR, FC/UPC, DW, 2DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
2dB
FC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209948-5
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR, FC/UPC, DW, 5DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
5dB
FC/UPC, Singlemode, Dual Window
5209948-8
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR, FC/UPC, DW, 8DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
8dB
FC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209948-3
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR, FC/UPC, DW, 13DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
13dB
FC/UPC, Singlemode, Dual Window
1-5209948-4
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR, FC/UPC, DW, 14DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
14dB
FC/UPC, Singlemode, Dual Window
2-5209948-5
TE Connectivity AMP Connectors
ATTENUATOR, FC/UPC, DW, 25DB
-
-
43.85600
-
10
-
Active
25dB
FC/UPC, Singlemode, Dual Window
image
HSC-AT11U-A10
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 10DB 250MW
-
-
44.16000
-
20
HSC
Active
10dB
SC
image
HSC-AT11U-A15
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 15DB 250MW
-
-
44.16000
-
20
HSC
Active
15dB
SC
image
HSC-AT11U-A20
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 20DB 250MW
-
-
44.16000
-
20
HSC
Active
20dB
SC
image
HSC-AT11K-A05
Hirose Electric Co Ltd
ATTENUATOR F/OPTIC 5.0DB
3
-
45.51000
-
1
HSC
Active
5dB
SC
image
HSC-AT11K-A00
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 0DB 250MW
-
-
45.51000
-
1
HSC
Active
0dB
SC, Singlemode
image
HSC-AT11K-A01
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 1DB 250MW
-
-
45.51000
-
1
HSC
Active
1dB
SC, Singlemode
image
HSC-AT11K-A02
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 2DB 250MW
-
-
45.51000
-
1
HSC
Active
2dB
SC, Singlemode
image
HSC-AT11K-A04
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 4DB 250MW
-
-
45.51000
-
1
HSC
Active
4dB
SC, Singlemode
image
HSC-AT11K-A06
Hirose Electric Co Ltd
CONN SC ATTENUATOR 6DB 250MW
-
-
45.51000
-
1
HSC
Active
6dB
SC, Singlemode

مقایسه