یافته‌ها: 84وضعیت قطعه

اندازه / ابعاد

نوع

ولتاژ

جریان

خروجی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
اندازه / ابعاد
نوع
ولتاژ
جریان
خروجی
image
BF22140-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 730V 2.2MM X 140MM
965
-
14.48000
-
1
-
Active
2.2mm x 140mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
730V Start, 340V Operating
5mA
-
image
BF3160-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 850V 3.0 X 160MM
572
-
14.48000
-
1
-
Active
3.0mm x 160mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
850V Start, 345V Operating
5mA
1600µW, cm2 @ 1"
image
BF20218-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1250V 2.0MM X 218MM
399
-
14.48000
-
1
-
Active
2.0mm x 218mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1700V Start, 740V Operating
5mA
-
image
BF22258-25B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1700V 2.2MM X 258MM
2009
-
15.16000
-
1
-
Active
2.2mm x 258mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1700V Start, 720V Operating
5mA
-
image
BF23312-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1100V 2.3 X 312MM
778
-
15.98000
-
1
-
Active
2.3mm x 312mm
CCFL, Ultraviolet (UV) Narrow Spectrum
1100V Start, 618V Operating
6mA
-
image
BF26318-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1636V 2.6MM X 318MM
207
-
15.98000
-
1
-
Active
2.6mm x 318mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1636V Start, 676V Operating
5mA
-
image
BF3100-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 665V 3.0 X 100MM
169
-
14.48000
-
1
-
Active
3.0mm x 100mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
665V Start, 270V Operating
5mA
-
image
BF20125-28B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 700V 2.0MM X 125MM
144
-
14.48000
-
1
-
Active
2.0mm x 125mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
700V Start, 280V Operating
5mA
-
image
BF26214-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1450V 2.6MM X 214MM
108
-
14.48000
-
1
-
Active
2.6mm x 214mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1150V Start, 460V Operating
5mA
-
image
BF22312-45B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1160V 2.2MM X 312MM
187
-
14.52000
-
1
-
Active
2.2mm x 312mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
-
5mA
-
image
BF3250-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1200V 3.0 X 250MM
273
-
15.16000
-
1
-
Active
3.0mm x 250mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1200V Start, 520V Operating
5mA
-
image
BF26230-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1175V 2.6MM X 230MM
177
-
15.16000
-
1
-
Active
2.6mm x 230mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1175V Start, 495V Operating
5mA
-
image
BF26250-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1300V 2.6MM X 250MM
143
-
15.16000
-
1
-
Active
2.6mm x 250mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1300V Start, 525V Operating
5mA
-
image
BF3228-21B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1150V 3.0 X 228MM
142
-
15.16000
-
1
-
Active
3.0mm x 228mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1150V Start, 460V Operating
5mA
-
image
BF20226-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1275V 2.0MM X 226MM
113
-
15.16000
-
1
-
Active
2.0mm x 226mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1730V Start, 745V Operating
5mA
-
image
CF20305-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 663V 2.0 X 305MM
147
-
15.98000
-
1
-
Active
2.0mm x 305mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1021V Start, 663V Operating
6mA
-
image
BF325-22B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 400V 3.0 X 25MM
200
-
14.48000
-
1
-
Active
3.0mm x 25mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
400V Start, 165V Operating
5mA
-
image
BF2661-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 490V 2.6MM X 61MM
134
-
14.48000
-
1
-
Active
2.6mm x 61mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
490V Start, 195V Operating
5mA
-
image
BF20292-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1650V 2.0MM X 292MM
142
-
15.16000
-
1
-
Active
2.0mm x 292mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1820V Start, 810V Operating
5mA
-
image
BF3300-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1350V 3.0MM X 300MM
172
-
15.98000
-
1
-
Active
3.0mm x 300mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1350V Start, 665V Operating
5mA
-
image
BF3160-20B/DK01
JKL Components Corp.
LAMP ASSEMBLY CCFL 3.0X160MM
103
-
17.27000
-
1
-
Active
3.0mm x 160mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp Assembly
850V Start, 345V Operating
5mA
1600µW, cm2 @ 1"
image
BF22160-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 800V 2.2MM X 160MM
73
-
14.48000
-
1
-
Active
2.2mm x 160mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
800V Start, 370V Operating
5mA
-
image
BF386-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 540V 3.0 X 86MM
63
-
14.48000
-
1
-
Active
3.0mm x 86mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
540V Start, 220V Operating
5mA
-
image
BF3216-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1100V 3.0MM X 216MM
56
-
14.48000
-
1
-
Active
3.0mm x 216mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1100V Start, 440V Operating
5mA
-
image
BF26240-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1250V 2.6MM X 240MM
99
-
15.16000
-
1
-
Active
2.6mm x 240mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1250V Start, 505V Operating
5mA
-
image
BF20325-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1830V 2.0MM X 325MM
91
-
15.98000
-
1
-
Active
2.0mm x 325mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1970V Start, 885V Operating
5mA
-
image
BF3100-20B/DK01
JKL Components Corp.
LAMP ASSEMBLY CCFL 3.0X100MM
76
-
17.27000
-
1
-
Active
3.0mm x 100mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp Assembly
665V Start, 270V Operating
5mA
-
image
BF5118-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 600V 5.6 X 118MM
59
-
12.99000
-
1
-
Active
5.6mm x 118mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
600V Start, 305V Operating
5mA
-
image
BF26188-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1300V 2.6MM X 188MM
81
-
14.48000
-
1
-
Active
2.6mm x 188mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1300V Start, 525V Operating
5mA
-
image
BF26360-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1650V 2.6MM X 360MM
67
-
15.98000
-
1
-
Active
2.6mm x 360mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1650V Start, 700V Operating
5mA
-
image
BF24438-33B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1400V 2.4MM X 437MM
40
-
16.19000
-
1
-
Active
2.4mm x 437mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1400V Start, 835V Operating
5mA
-
image
BF26180-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1000V 2.6MM X 180MM
84
-
14.48000
-
1
-
Active
2.6mm x 180mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1000V Start, 400V Operating
5mA
-
image
BF22180-28B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1140V 2.2MM X 180MM
17
-
14.48000
-
1
-
Active
2.2mm x 180mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1140V Start, 380V Operating
5mA
-
image
BF375-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 525V 3.0MM X 75MM
24
-
14.48000
-
1
-
Active
3.0mm x 75mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
525V Start, 210V Operating
5mA
-
BF20137-26B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 2 X 137MM RGB
-
-
7.65000
-
100
-
Active
2.0mm x 137mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1125V Start, 320V Operating
5mA
-
BF20185-25B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 2 X 185MM RGB
-
-
7.65000
-
100
-
Active
2.0mm x 185mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1050V Start, 420V Operating
5mA
-
image
BF4183-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 900V 4.0MM X 183MM
-
-
7.84000
-
100
-
Active
4.0mm x 183mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
900V Start, 365V Operating
5mA
-
image
CF20277-28B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1560V 2.0MM X 277MM
-
-
8.70000
-
100
-
Active
2.0mm x 277mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1560V Start, 625V Operating
5mA
-
-
BF4275-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 4.85 X 275MM 6150K RGB
-
-
8.70000
-
100
-
Active
4.85mm x 275mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
-
-
-
image
BF3275-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1475V 3.0MM X 275MM
-
-
9.12000
-
100
-
Active
3.0mm x 275mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1475V Start, 590v Operating
5mA
-
image
CF26349-28B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1715V 2.6MM X 349MM
-
-
9.18000
-
500
-
Active
2.6mm x 349mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1715V Start, 730V Operating
5mA
-
image
BF350-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 500V 3.0 X 50MM
-
-
9.24000
-
100
-
Active
3.0mm x 50mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
500V Start, 195V Operating
5mA
-
image
BF4142-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 800V 4.85MM X 142MM
-
-
9.24000
-
100
-
Active
4.85mm x 142mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
800V Start, 260V Operating
5mA
-
BF2698-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 2.6 X 98MM 8400K RGB
-
-
9.24000
-
100
-
Active
2.6mm x 98mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
690V Start, 275V Operating
5mA
-
image
BF3380-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1975V 3.0MM X 380MM
-
-
9.27000
-
100
-
Active
3.0mm x 380mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1975V Start, 790V Operating
5mA
-
BF26409-31B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 2.6 X 409MM 6700K RGB
-
-
9.27000
-
100
-
Active
2.6mm x 409mm
Miniature CCFL Lamp
-
-
-
image
BF26285-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1500V 2.6MM X 285MM
-
-
9.67500
-
100
-
Active
2.6mm x 285mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1500V Start, 725V Operating
5mA
-
image
BF3240-24B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1150V 3.0MM X 240MM
-
-
9.67500
-
100
-
Active
3.0mm x 240mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1150V Start, 500V Operating
5mA
1600µW, cm2 @ 1"
image
CF20228-31B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1300V 2.0MM X 228MM
-
-
9.67500
-
100
-
Active
2.0mm x 228mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1300V Start, 515V Operating
5mA
-
image
BF4418-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1400V 4.1MM X 418MM
-
-
9.78000
-
100
-
Active
4.1mm x 418mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1400V Start, 765V Operating
5mA
-
image
BF3360-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1500V 3.0MM X 360MM
-
-
10.20000
-
100
-
Active
3.0mm x 360mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1500V Start, 785V Operating
5mA
-
image
BF325-HG
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 400V 3.0MM X 25MM
-
-
12.22500
-
100
-
Active
3.0mm x 25mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
400V Start, 165V Operating
5mA
-
image
BF3250-20B/DK01
JKL Components Corp.
LAMP ASSEMBLY CCFL 3.0X250MM
-
-
12.30000
-
100
-
Active
3.0mm x 250mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp Assembly
1200V Start, 520V Operating
5mA
-
image
-
BF3220-29B
JKL Components Corp.
LAMP FLOOR 3MM DIA 220MM
-
-
12.45000
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
image
BF22258-25B/DK01
JKL Components Corp.
LAMP ASSEMBLY CCFL 2.2X258MM
-
-
13.68000
-
100
-
Active
2.2mm x 258mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp Assembly
1700V Start, 720V Operating
5mA
-
-
BXA-12665/MOD1
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 12V INV SGL DIMMING
-
-
14.52900
-
100
-
Active
-
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
-
5mA
-
image
BF4418-20B/DK01
JKL Components Corp.
LAMP ASSEMBLY CCFL 4.1X418MM
-
-
14.67000
-
100
-
Active
4.1mm x 418mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp Assembly
1400V Start, 765V Operating
5mA
-
image
BF5200-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 850V 5.6 X 200MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
5.6mm x 200mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
850V Start, 445V Operating
5mA
-
image
BF650-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 390V 6.5 X 50MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 50mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
390V Start, 170V Operating
5mA
-
image
BF6100-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 550V 6.5 X 100MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 100mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
550V Start, 230V Operating
5mA
-
image
BF6150-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 600V 6.5 X 150MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 150mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
600V Start, 250V Operating
5mA
-
image
BF6178-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 650V 6.5 X 178MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 178mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
650V Start, 270V Operating
5mA
-
image
BF6200-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 680V 6.5 X 200MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 200mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
680V Start, 290V Operating
5mA
-
image
BF6225-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 750V 6.5 X 225MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 225mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
750V Start, 340V Operating
5mA
-
image
BF6262-20A
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 850V 6.5 X 262MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 262mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
850V Start, 350V Operating
5mA
-
image
BF325-UV1
JKL Components Corp.
LAMP UV 350V 3.0MM X 25MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
3.0mm x 25mm
CCFL, Ultraviolet (UV) Narrow Spectrum
350V Start, 140V Operating
5mA
80µW, cm2 @ 1"
image
BF350-UV1
JKL Components Corp.
LAMP UV 500V 3.0MM X 50MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
3.0mm x 50mm
CCFL, Ultraviolet (UV) Narrow Spectrum
500V Start, 195V Operating
5mA
1600µW, cm2 @ 1"
image
BF3100-UV1
JKL Components Corp.
LAMP UV 675V 3.0MM X 100MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
3.0mm x 100mm
CCFL, Ultraviolet (UV) Narrow Spectrum
650V Start, 260V Operating
5mA
1600µW, cm2 @ 1"
image
BF3120-UV1
JKL Components Corp.
LAMP UV 865V 3.0MM X 120MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
3.0mm x 120mm
CCFL, Ultraviolet (UV) Narrow Spectrum
700V Start, 280V Operating
5mA
1600µW, cm2 @ 1"
image
BF3240-UV1
JKL Components Corp.
LAMP UV 950V 3.0MM X 240MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
3.0mm x 240mm
CCFL, Ultraviolet (UV) Narrow Spectrum
1150V Start, 500V Operating
5mA
1600µW, cm2 @ 1"
image
BF959-UV1/3
JKL Components Corp.
LAMP UV 375V 9.0MM X 59MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
9.0mm x 59mm
CCFL, Ultraviolet (UV) Narrow Spectrum
375V Start, 150V Operating
5mA
0.15µW, cm2 @ 1"
image
BF5165-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 800V 5.6MM X 165MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
5.6mm x 165mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
800V Start, 400V Operating
5mA
-
image
BF6144-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 600V 6.5MM X 144MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 144mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
600V Start, 245V Operating
5mA
-
image
BF6165-20B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 600V 6.5MM X 165MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 165mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
600V Start, 255V Operating
5mA
-
BF4220-20B
JKL Components Corp.
LAMP FLOOR 4.1MM DIA 220MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
4.1mm x 220mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1000V Start, 405V Operating
5mA
-
image
BF727-UVC
JKL Components Corp.
LAMP UV 7MM X 27MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
7.0mm x 27mm
CCFL, Ultraviolet (UV) Narrow Spectrum
135Vrms
1.5mA
1µW, cm2 @ 1"
image
BF1190-UVC
JKL Components Corp.
LAMP UVC 11 X 90MM GERM/OZONE
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
11mm x 90mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
400V Start, 160V Operating
10mA
-
image
BF8100-UVC
JKL Components Corp.
LAMP UVC 254NM 8X100MM GERMCIDAL
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
8.0mm x 100mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
600V Start, 200V Operating
5mA
-
image
BF850-UVC
JKL Components Corp.
LAMP UVC 254NM 8X50MM GERMCIDAL
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
8.0mm x 50mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
450V Start, 150V Operating
5mA
-
image
CF26346-37B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 1450V 2.6MM X 346MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
2.6mm x 346mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1450V Start, 700V Operating
6mA
-
image
CF26499-37B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 2100V 2.6MM X 499MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
2.6mm x 499mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
2100V Start, 1000V Operating
6mA
-
image
CF26600-37B
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 2340V 2.6MM X 600MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
2.6mm x 600mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
2340V Start, 1125V Operating
6mA
-
BF8300-20A
JKL Components Corp.
LAMP FLUOR 300MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
8.0mm x 300mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
1200V Start, 390V Operating
5mA
-
image
BF6262-30A
JKL Components Corp.
LAMP CCFL 850V 6.5 X 262MM
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
6.5mm x 262mm
CCFL, Tri-Phosphor RGB White Lamp
850V Start, 350V Operating
5mA
-

مقایسه