یافته‌ها: 1,380سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

رنگ

حد ولتاژ

قدرت متوسط شمع کروی (MSCP)

استایل/اندازه لنز

شکل سرب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
رنگ
حد ولتاژ
قدرت متوسط شمع کروی (MSCP)
استایل/اندازه لنز
شکل سرب
image
85-
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WEDGE 28V
5539
-
0.89000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wedge
image
A1A
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERM 65V
1571
-
0.54000
-
1
-
Active
Neon
Clear
65VAC, 90VDC
-
Round with Domed Top, 6.2mm
Wire Terminal
image
C2A
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERM 95V
10377
-
0.63000
-
1
-
Active
Neon
Clear
95VAC, 135VDC
-
Round with Domed Top, 6.2mm
Wire Terminal
image
A1B
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERM 65V
3669
-
0.63000
-
1
-
Active
Neon
Clear
65VAC, 90VDC
-
Round with Domed Top, 6.2mm
Wire Terminal
image
A9A
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERM 65V
2601
-
0.63000
-
1
-
Active
Neon
Clear
65VAC, 90VDC
-
Round with Domed Top, 6.2mm
Wire Terminal
image
A1C
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERM 95V
8691
-
0.65000
-
1
-
Active
Neon
Clear
95VAC, 135VDC
-
Round with Domed Top, 6.2mm
Wire Terminal
image
2174
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T1.75 WIRE TERM 12V
1102
-
0.68000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
12V
0.12
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wire Terminal
image
8640
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T1.25 WIRE TERM 14V
4647
-
0.72000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
-
Round with Domed Top, T-1 1/4
Wire Terminal
image
2181
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WIRE 6.3V
1773
-
0.77000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
6.3V
0.4
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wire Terminal
image
7220
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-1 WIRE TERM 18V
1369
-
0.77000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
18V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Wire Terminal
image
658
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T3.25 WEDGE 14V
12645
-
0.81000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.3
Round with Domed Top, T-3 1/4
Wedge
image
7219
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-1 WIRE TERM 12V
5335
-
0.81000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
12V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Wire Terminal
image
387
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 MIDG FLAN 28V
1962
-
0.94000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Midget Flange
image
47
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 6.3V
8469
-
1.04000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
6.3V
0.5
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
327
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 MIDG FLAN 28V
1160
-
1.04000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.34
Round with Domed Top, T-1 3/4
Midget Flange
image
73
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WEDGE 14V
2943
-
1.08000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wedge
image
CM1820
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 28V
1958
-
1.19000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
1.6
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
2ML
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 4MM WIRE TERM 65V
1891
-
1.26000
-
1
-
Active
Neon
Clear
65VAC, 90VDC
-
Round with Domed Top, 4mm
Wire Terminal
image
7387
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 BI-PIN 28V
4033
-
1.37000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Radial - Bi-Pin .125
image
1866
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 6.3V
1427
-
1.37000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
6.3V
0.65
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
683
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-1 WIRE TERM 5V
1252
-
1.55000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
5V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Wire Terminal
image
7373
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 BI-PIN 14V
1022
-
1.55000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.5
Round with Domed Top, T-1 3/4
Radial - Bi-Pin .125
image
7371
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 BI-PIN 12V
2640
-
1.58000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
12V
0.12
Round with Domed Top, T-1 3/4
Radial - Bi-Pin .125
image
7382
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 BI-PIN 14V
1432
-
1.58000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Radial - Bi-Pin .125
image
386
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 MIDGET GRV 14V
1132
-
1.58000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Midget Groove
image
CM1819
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 28V
2341
-
1.62000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.34
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
8-3995
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 130V
2727
-
1.66000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
120V
0.2
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
1847
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 6.3V
2563
-
1.66000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
6.3V
0.38
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
120MB
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T2 MINI BAYONET 120V
2404
-
1.73000
-
1
T-2
Active
Incandescent
Clear
120V
1200
Round with Flat Top, T-2
Miniature Bayonet
image
120PSB-
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-2 TELE SLIDE 120V
2818
-
1.95000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
120V
1200
Round with Flat Top, T-2
Telephone Slide Base Type 5 Standard
image
A2B
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERM 65V
1033
-
0.77000
-
1
-
Active
Neon
Clear
65VAC, 90VDC
-
Round with Domed Top, 6.2mm
Wire Terminal
image
194
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 WEDGE 14V
4990
-
0.90000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
2
Round with Domed Top, T-3 1/4
Wedge
image
74
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WEDGE 14V
3705
-
0.90000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.7
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wedge
image
656
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 WEDGE 28V
3323
-
0.90000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.62
Round with Domed Top, T-3 1/4
Wedge
image
86-
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WEDGE 6.3V
4322
-
0.94000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
6.3V
0.4
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wedge
image
1893
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 14V
2411
-
1.26000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
2
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
CM313
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 28V
1074
-
1.30000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
3.5
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
CM1829
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 28V
2943
-
1.33000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
1
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
-
12PSB-
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-2 TELE SLIDE 12V
1401
-
1.69000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
12V
2000
Round with Flat Top, T-2
Telephone Slide Base Type 5 Standard
image
7009
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-1 WIRE TERM 28V
1062
-
2.70000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Wire Terminal - Short
image
949
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 130V
1043
-
4.70000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
130V
0.4
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
161
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 WEDGE 14V
4981
-
0.90000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
1
Round with Domed Top, T-3 1/4
Wedge
image
CM1864
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 28V
1938
-
1.26000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
3
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
53
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND G3.5 MINI BAYO 14.4V
2763
-
1.66000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14.4V
1
Round with Domed Top, G-3 1/2
Miniature Bayonet
image
CM1835
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 55V
2799
-
2.90000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
55V
1.1
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
-
8-A234
Visual Communications Company - VCC
LAMP T-6 INCAND DC BAY BASE
904
-
4.86000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
24V
2.5
Round with Flat Top, T-6
Bayonet - Double Contact
image
1080
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND S-8 DBL BAYONET 30V
995
-
6.02000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
30V
19
Round with Domed Top, S-8
Bayonet - Double Contact
image
A2A
Visual Communications Company - VCC
LED NEON WIRE TERMINAL
4980
-
0.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
A1D-T
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERM 65V
1610
-
0.71000
-
1
-
Active
Neon
Clear
65VAC, 90VDC
-
Round with Domed Top, 6.2mm
Wire Terminal
image
C2A-T
Visual Communications Company - VCC
LAMP NEON 6.2MM WIRE TERM 95V
1274
-
0.73000
-
1
-
Active
Neon
Clear
95VAC, 135VDC
-
Round with Domed Top, 6.2mm
Wire Terminal
image
756
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 14V
2834
-
1.26000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.31
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
1850
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 5V
2878
-
1.33000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
5V
0.25
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
51
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND G3.5 MINI BAYO 7.5V
2889
-
1.37000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
7.5V
1
Round with Domed Top, G-3 1/2
Miniature Bayonet
6S6/30V
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND S-6 CANDELABRA 30V
2979
-
1.58000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
30V
4
Round with Domed Top, S-6
Candelabra Screw
CM1816
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 13V
2883
-
1.62000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
13V
3
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
6S6DC/120V
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND S-6 DBL BAYONET 120V
4868
-
2.33000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
120V
3.2
Round with Domed Top, S-6
Bayonet - Double Contact
656-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 WEDGE 28V
470
-
6.37000
-
1
-
Discontinued
Incandescent
Clear
28V
0.62
Round with Domed Top, T-3 1/4
Wedge
image
8-967
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T2 MINI BAYONET 120V
951
-
6.73000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
120V
1200
Round with Flat Top, T-2
Miniature Bayonet
161-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 WEDGE 14V
181
-
6.75000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
1
Round with Domed Top, T-3 1/4
Wedge
86-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WEDGE 6.3V
522
-
7.01000
-
1
-
Obsolete
Incandescent
Clear
6.3V
0.4
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wedge
73-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WEDGE 14V
497
-
7.75000
-
1
-
Obsolete
Incandescent
Clear
14V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wedge
CM1864-10PK
Visual Communications Company - VCC
LED T3-1/4 MINI BAYONET 10PK
299
-
9.06000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
44-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 6.3V
299
-
9.54000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
6.3V
0.9
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
757-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 28V
282
-
9.75000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.62
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
51-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND G3.5 MINI BAYO 7.5V
299
-
9.78000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
7.5V
1
Round with Domed Top, G-3 1/2
Miniature Bayonet
756-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 14V
296
-
9.97000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.31
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
12PSB--10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-2 TELE SLIDE 12V
288
-
10.58000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
12V
2000
Round with Flat Top, T-2
Telephone Slide Base Type 5 Standard
image
28PSB--10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-2 TELE SLIDE 28V
299
-
10.79000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
1600
Round with Flat Top, T-2
Telephone Slide Base Type 5 Standard
1450-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND G3.5 MINI BAYO 24V
297
-
10.79000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
24V
0.23
Round with Domed Top, G-3 1/2
Miniature Bayonet
120MB-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T2 MINI BAYONET 120V
274
-
11.45000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
120V
1200
Round with Flat Top, T-2
Miniature Bayonet
1822-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 36V
299
-
11.63000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
36V
2.1
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
8-3995-10PK
Visual Communications Company - VCC
T-3 1/4 INCND MINI BAY 1=10PCS
296
-
11.69000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
120PSB--10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-2 TELE SLIDE 120V
279
-
13.11000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
120V
1200
Round with Flat Top, T-2
Telephone Slide Base Type 5 Standard
6S6/30V-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND S-6 CANDELABRA 30V
286
-
13.54000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
30V
4
Round with Domed Top, S-6
Candelabra Screw
1818-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 24V
297
-
18.82000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
24V
3.3
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
1821-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MIN SCRW 28V
300
-
19.25000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
3.4
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Screw
6S6/120V-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND S-6 CANDELABRA 120V
494
-
19.84000
-
1
-
Obsolete
Incandescent
Clear
120V
3.2
Round with Domed Top, S-6
Candelabra Screw
CM1835-10PK
Visual Communications Company - VCC
LED T3-1/4 MINI BAYONET 10PK
300
-
20.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
949-10PK
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 130V
279
-
34.25000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
130V
0.4
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
8111
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T-1 WIRE TERM 14V
677
-
0.70000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Wire Terminal
image
1728
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T1.75 WIRE 1.4V
385
-
0.72000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
1.4V
0.01
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wire Terminal
image
2182
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WIRE TERM 14V
509
-
0.85000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wire Terminal
image
2187
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WIRE TERM 28V
912
-
0.89000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wire Terminal
image
388
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 MIDGET GRV 28V
484
-
0.95000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Midget Groove
image
8097
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-1 BI-PIN 12V
333
-
1.26000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
12V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Radial - Bi-Pin .050
image
755
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 6.3V
347
-
1.37000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
6.3V
0.33
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
6838
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T-1 WIRE TERM 28V
508
-
1.40000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Wire Terminal
image
757
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T3.25 MINI BAYO 28V
222
-
1.55000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.62
Round with Domed Top, T-3 1/4
Miniature Bayonet
image
715
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-1 WIRE TERM 5V
595
-
1.69000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
5V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Wire Terminal
image
6838
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-1 WIRE TERM 28V
619
-
2.30000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.15
Round with Domed Top, T-1
Wire Terminal
image
6839
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T-1 SUB MIDGET 28V
941
-
2.36000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.13
Round with Domed Top, T-1
Sub-Midget Flange
image
AML91LA85
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
LAMP INCAND T-1 3/4 WEDGE 28V
86
-
6.46000
-
1
AML91
Active
Incandescent
Clear
28V
-
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wedge
image
2185
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WIRE TERM 28V
736
-
0.69000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
28V
0.15
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wire Terminal
image
73
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T1.75 WEDGE 14V
370
-
0.70000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.3
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wedge
image
8640
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.25 WIRE TERM 14V
993
-
0.90000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.5
Round with Domed Top, T-1 1/4
Wire Terminal
image
1156
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND S8 SGL BAYONET 12.8V
391
-
0.94000
-
1
S-8
Active
Incandescent
Clear
12.8V
32
Round with Domed Top, S-8
Bayonet - Single Contact
image
330
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 MIDG FLAN 14V
213
-
0.94000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.5
Round with Domed Top, T-1 3/4
Midget Flange
image
1869
Visual Communications Company - VCC
LAMP INCAND T1.75 WIRE TERM 10V
187
-
0.97000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
10V
0.002
Round with Domed Top, T-1 3/4
Wire Terminal
image
344
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T1.75 MIDG FLAN 10V
124
-
1.00000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
10V
0.002
Round with Domed Top, T-1 3/4
Midget Flange
image
ENW2-EW07
JKL Components Corp.
LAMP INCAND T1.5 NEO WEDGE 14V
112
-
1.08000
-
1
-
Active
Incandescent
Clear
14V
0.3
Round with Domed Top, T-1 1/2
Neo-Wedge

مقایسه