یافته‌ها: 269سری ساخت

استایل/اندازه لنز

شاخص رندرینگ رنگ (CRI)

CCT (K)

بازدهی تبدیل (lm/Wrad)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
استایل/اندازه لنز
شاخص رندرینگ رنگ (CRI)
CCT (K)
بازدهی تبدیل (lm/Wrad)
زاویه دید
image
CL-840-L152-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LINEAR
443
-
20.96000
-
1
ChromaLitâ„¢ XT
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top
80
4000
215
-
image
CL-750-CAN15-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
1166
-
0.45000
-
1
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 9.5mm
70
5000
220
-
image
CL-830-ELP60-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT ELLIPSE
1237
-
1.74000
-
1
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 23.5mm
80
3000
185
-
image
CL-827-ELP30-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB
2327
-
2.31000
-
1
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
80
2700
165
-
image
CL-827-R45-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
468
-
9.96000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 45mm
80
2700
190
115°
image
CL-840-R45-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
402
-
9.96000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 45mm
80
4000
215
115°
image
CL-840-L125-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT 80CRI 305X12.5MM
907
-
10.38000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 305mm x 12.5mm
80
4000
210
115°
image
CL-930-LR-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 90CRI 61.5MM DIA
364
-
13.63000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 61.5mm
90
3000
165
115°
image
CL-750-L152-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT LT SOURCE LINEAR
180
-
13.84000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 152.5mm x 22.5mm
70
5000
232
115°
image
CL-830-L125-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT LINEAR 80CRI 305X12.5
959
-
14.06000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 305mm x 12.5mm
80
3000
200
115°
image
CL-827-L152-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT LT SOURCE LINEAR
432
-
15.66000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 152.5mm x 22.5mm
80
2700
190
115°
image
CL-840-R62-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
196
-
16.47000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 61.5mm
80
4000
215
115°
image
CL-830-L152-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT LT SOURCE LINEAR
478
-
17.20000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 152.5mm x 22.5mm
80
3000
197
115°
image
CL-827-R75-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 80CRI 75MM DIA
467
-
17.28000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 75mm
80
2700
180
115°
image
CL-827-S65-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT LT SOURCE SQUARE
190
-
19.36000
-
1
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 65mm
80
2700
190
115°
image
CL-830-S65-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT LT SOURCE SQUARE
176
-
19.36000
-
1
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 65mm
80
3000
197
115°
image
CL-750-L225-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT LINEAR 70CRI 305X22.5
241
-
20.00000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 305mm x 22.5mm
70
5000
230
115°
image
CL-840-S95-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT SQUARE 80CRI 95X95MM
156
-
21.29000
-
1
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 95mm
80
4000
210
115°
image
CL-830-L225-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT LINEAR 80CRI 305X22.5
404
-
22.66000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 305mm x 22.5mm
80
3000
200
115°
image
CL-840-R75-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
274
-
24.22000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 75mm
80
4000
215
115°
image
CL-827-R75-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
289
-
24.28000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 75mm
80
2700
190
115°
image
CL-830-R75-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
186
-
24.32000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 75mm
80
3000
197
115°
image
CL-840-L225-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT 80CRI 305X22.5MM
650
-
28.26000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 305mm x 22.5mm
80
4000
210
115°
image
CL-827-S95-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT LT SOURCE SQUARE
184
-
29.84000
-
1
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 95mm
80
2700
190
115°
image
CL-830-S95-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT LT SOURCE SQUARE
184
-
29.84000
-
1
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 95mm
80
3000
197
115°
image
CL-827-R100-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
183
-
37.16000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 100mm
80
2700
190
115°
image
CL-750-R100-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
167
-
45.93000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 100mm
70
5000
232
115°
image
CL-750-DOM60-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
127
-
2.02000
-
1
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 37mm
70
5000
220
-
image
CL-840-SR-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 80CRI 45MM DIA
535
-
7.25000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 45mm
80
4000
210
115°
image
CL-750-R45-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
269
-
8.46000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 45mm
70
5000
232
115°
image
CL-830-R45-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
86
-
9.96000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 45mm
80
3000
197
115°
image
CL-927-LR-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 90CRI 61.5MM DIA
89
-
13.05000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 61.5mm
90
2700
160
115°
image
CL-750-L125-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT LINEAR 70CRI 305X12.5
53
-
15.50000
-
1
ChromaLitâ„¢ Linear
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 305mm x 12.5mm
70
5000
230
115°
image
CL-830-R62-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
49
-
16.47000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 61.5mm
80
3000
197
115°
image
CL-830-R100-XT
Intematix Corporation
CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND
92
-
35.62000
-
1
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 100mm
80
3000
197
115°
image
CL-840-P215-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT PANEL 80CRI 305X215MM
67
-
100.97000
-
1
ChromaLitâ„¢ Panel
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 305mm x 215mm
80
4000
210
115°
image
CL-830-P215-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT PANEL 80CRI 305X215MM
7
-
100.97000
-
1
ChromaLitâ„¢ Panel
Active
Remote Phosphor Light Source
Rectangle with Flat Top, 305mm x 215mm
80
3000
200
115°
image
CL-827-CAN15-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.42000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 9.5mm
80
2700
165
-
image
CL-830-CAN15-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.42000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 9.5mm
80
3000
185
-
image
CL-835-CAN15-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.42000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 9.5mm
80
3500
190
-
image
CL-840-CAN15-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.42000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 9.5mm
80
4000
195
-
image
CL-750-DOM15-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
-
-
0.42000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 12mm
70
5000
220
-
image
CL-927-CAN15-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.49000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 9.5mm
90
2700
140
-
image
CL-930-CAN15-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.49000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 9.5mm
90
3000
150
-
image
CL-827-DOM15-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
-
-
0.51000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 12mm
80
2700
165
-
image
CL-830-DOM15-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
-
-
0.51000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 12mm
80
3000
185
-
CL-835-DOM15-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 3500K 0.6" DOME 0.5"H
-
-
0.51000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
CL-840-DOM15-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 4000K 0.6" DOME 0.5"H
-
-
0.51000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
CL-750-S21-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT SQUARE 70CRI 21X21MM
-
-
0.57000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 21mm
70
5000
232
115°
image
CL-927-DOM15-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
-
-
0.59000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 12mm
90
2700
140
-
CL-930-DOM15-PC
Intematix Corporation
LENS 90CRI 3500K 0.6" DOME 0.5"H
-
-
0.59000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
CL-750-R23-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 70CRI 22.5MM DIA
-
-
0.63000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 22.5mm
70
5000
232
115°
image
CL-830-S21-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT SQUARE 80CRI 21X21MM
-
-
0.68000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 21mm
80
3000
200
115°
image
CL-840-S21-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT SQUARE 80CRI 21X21MM
-
-
0.68000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 21mm
80
4000
210
115°
image
CL-827-S21-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT SQUARE 80CRI 21X21MM
-
-
0.68000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 21mm
80
2700
190
115°
CL-835-S21-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 3500K 0.8" SQ SGL LED
-
-
0.68000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
CL-830-R23-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 80CRI 22.5MM DIA
-
-
0.76000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 22.5mm
80
3000
200
115°
image
CL-840-R23-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 80CRI 22.5MM DIA
-
-
0.76000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 22.5mm
80
4000
210
115°
image
CL-827-R23-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 80CRI 22.5MM DIA
-
-
0.76000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 22.5mm
80
2700
180
115°
image
CL-835-R23-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 80CRI 22.5MM DIA
-
-
0.76000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 22.5mm
80
3500
205
115°
image
CL-750-CAN30-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.78000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
70
5000
220
-
image
CL-750-ELP30-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB
-
-
0.78000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
70
5000
220
-
image
CL-927-S21-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT SQUARE 90CRI 21X21MM
-
-
0.79000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Square
Active
Remote Phosphor Light Source
Square with Flat Top, 21mm
90
2700
160
115°
CL-930-S21-PC
Intematix Corporation
LENS 90CRI 3000K 0.8"SQ SGL LENS
-
-
0.79000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
CL-927-R23-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 90CRI 22.5MM DIA
-
-
0.88000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 22.5mm
90
2700
160
115°
image
CL-930-R23-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ROUND 90CRI 22.5MM DIA
-
-
0.88000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Round
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Flat Top, 22.5mm
90
3000
165
115°
image
CL-827-CAN30-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.93000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
80
2700
165
-
image
CL-830-CAN30-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.93000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
80
3000
185
-
image
CL-835-CAN30-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.93000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
80
3500
190
-
image
CL-840-CAN30-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.93000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
80
4000
195
-
image
CL-830-ELP30-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB
-
-
0.93000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
80
3000
185
-
CL-835-ELP30-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 3500K ELLIPSE 1.0" H
-
-
0.93000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
CL-840-ELP30-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 4000K ELLIPSE 1.0" H
-
-
0.93000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
CL-750-CAN40-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
0.97000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 24mm
70
5000
220
-
image
CL-750-ELP40-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ELLIPSE LIGHT SOURCE B
-
-
0.97000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 20mm
70
5000
220
-
image
CL-750-DOM40-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
-
-
0.97000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 28mm
70
5000
220
-
image
CL-927-CAN30-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
1.09000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
90
2700
140
-
image
CL-930-CAN30-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
1.09000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
90
3000
150
-
image
CL-927-ELP30-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB
-
-
1.09000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 14.5mm
90
2700
140
-
CL-930-ELP30-PC
Intematix Corporation
LENS 90CRI 3500K ELLIPSE 1.0" H
-
-
1.09000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
CL-827-CAN40-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 24mm
80
2700
165
-
image
CL-830-CAN40-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 24mm
80
3000
185
-
image
CL-835-CAN40-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 24mm
80
3500
190
-
image
CL-840-CAN40-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 24mm
80
4000
195
-
image
CL-750-ELP60-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT ELLIPSE
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 23.5mm
70
5000
220
-
image
CL-827-ELP40-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 20mm
80
2700
165
-
image
CL-840-ELP40-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 20mm
80
4000
195
-
image
CL-827-DOM40-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 28mm
80
2700
165
-
image
CL-830-DOM40-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
-
-
1.16000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 28mm
80
3000
185
-
CL-830-ELP40-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 3000K ELLIPSE 1.3"H
-
-
1.16000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
CL-835-DOM40-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 3500K 1.3" DOME 0.8"H
-
-
1.16000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
CL-835-ELP40-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 3500K ELLIPSE 1.3"H
-
-
1.16000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
CL-840-DOM40-PC
Intematix Corporation
LENS 80CRI 4000K 1.3" DOME 0.8"H
-
-
1.16000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
CL-927-CAN40-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
1.36000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 24mm
90
2700
140
-
image
CL-930-CAN40-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
-
-
1.36000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Candle
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 24mm
90
3000
150
-
image
CL-927-ELP40-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB
-
-
1.36000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 20mm
90
2700
140
-
image
CL-927-DOM40-PC
Intematix Corporation
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
-
-
1.36000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Dome
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 28mm
90
2700
140
-
CL-930-DOM40-PC
Intematix Corporation
LENS 90CRI 3500K 1.3" DOME 0.8"H
-
-
1.36000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
CL-930-ELP40-PC
Intematix Corporation
LENS 90CRI 3500K ELLIPSE 1.3"H
-
-
1.36000
-
10000
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
CL-827-ELP60-PC
Intematix Corporation
INTEMATIX CHROMALIT ELLIPSE
-
-
1.40000
-
10000
ChromaLitâ„¢ Ellipse
Active
Remote Phosphor Light Source
Round with Domed Top, 23.5mm
80
2700
165
-

مقایسه