یافته‌ها: 611سازنده

سری ساخت

مقاومت (اهم)

توان (وات)

قدرت تحمل (تولرانس)

قطر

طول

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
مقاومت (اهم)
توان (وات)
قدرت تحمل (تولرانس)
نوع تنظیم
قطر
طول
نوع نصب
پایان‌دهنده
بسته / کیس
image
AVT10006E1K000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.0K OHM 100W 10% LUGS
548
-
11.04000
-
1
Bulk
AVT
Active
1k
100W
±10%
Slide
0.748" OD, 0.500" ID (19.00mm x 12.70mm)
6.496" (165.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E50R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 50 OHM 25W 10% LUGS
326
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
50
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E3R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 3.0 OHM 25W 10% LUGS
131
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
3
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E10R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 10 OHM 50W 10% LUGS
323
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
10
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E1R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.0 OHM 50W 10% LUGS
285
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
1
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E50R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 50 OHM 50W 10% LUGS
192
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
50
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E5R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 5.0 OHM 50W 10% LUGS
178
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
5
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT10006E1R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.0 OHM 100W 10% LUGS
101
-
10.87000
-
1
Bulk
AVT
Active
1
100W
±10%
Slide
0.748" OD, 0.500" ID (19.00mm x 12.70mm)
6.496" (165.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D25K10RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 10 OHM 25W
201
-
12.49000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
10
25W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E3R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 3.0 OHM 225W 10% LUGS
135
-
15.24000
-
1
Bulk
AVT
Active
3
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E5R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 5.0 OHM 225W 10% LUGS
111
-
15.24000
-
1
Bulk
AVT
Active
5
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E150R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 150 OHM 225W 10% LUGS
105
-
15.55000
-
1
Bulk
AVT
Active
150
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E100R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 100 OHM 225W 10% LUGS
188
-
15.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
100
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E1K000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.0K OHM 225W 10% LUGS
101
-
15.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
1k
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020E8R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 8.0 OHM 300W 10%
397
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
8
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020E20R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 20 OHM 300W 10%
85
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
20
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D50K25RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 25 OHM 50W
149
-
16.21000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
25
50W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
4.000" (101.60mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E25R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 25 OHM 25W 10% LUGS
96
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
25
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E10R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 10 OHM 25W 10% LUGS
73
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
10
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E1R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.0 OHM 25W 10% LUGS
52
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
1
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E5R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 5.0 OHM 25W 10% LUGS
49
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
5
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E25R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 25 OHM 50W 10% LUGS
95
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
25
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E1K000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.0K OHM 50W 10% LUGS
88
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
1k
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E100R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 100 OHM 50W 10% LUGS
85
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
100
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E3R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 3.0 OHM 50W 10% LUGS
71
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
3
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E500R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 500 OHM 50W 10% LUGS
65
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
500
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT10006E100R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 100 OHM 100W 10% LUGS
57
-
11.04000
-
1
Bulk
AVT
Active
100
100W
±10%
Slide
0.748" OD, 0.500" ID (19.00mm x 12.70mm)
6.496" (165.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT10006E10R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 10 OHM 100W 10% LUGS
54
-
11.04000
-
1
Bulk
AVT
Active
10
100W
±10%
Slide
0.748" OD, 0.500" ID (19.00mm x 12.70mm)
6.496" (165.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT10006E50R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 50 OHM 100W 10% LUGS
41
-
11.04000
-
1
Bulk
AVT
Active
50
100W
±10%
Slide
0.748" OD, 0.500" ID (19.00mm x 12.70mm)
6.496" (165.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E50R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 50 OHM 225W 10% LUGS
47
-
14.87000
-
1
Bulk
AVT
Active
50
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E10R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 10 OHM 225W 10% LUGS
96
-
15.39000
-
1
Bulk
AVT
Active
10
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E25R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 25 OHM 225W 10% LUGS
71
-
15.55000
-
1
Bulk
AVT
Active
25
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E500R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 500 OHM 225W 10% LUGS
71
-
15.58000
-
1
Bulk
AVT
Active
500
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020E1R60KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.6 OHM 300W 10%
99
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
1.6
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020E16R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 16 OHM 300W 10%
96
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
16
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020ER100KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ .10 OHM 300W 10%
85
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
0.1
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020ER200KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ .20 OHM 300W 10%
56
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
0.2
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020ER800KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ .80 OHM 300W 10%
54
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
0.8
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K1K0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 1K OHM 225W
32
-
29.66000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
1k
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K100E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 100 OHM 225W
14
-
29.66000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
100
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K25RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 25 OHM 225W
15
-
35.11000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
25
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD25168A10R0JB06
Vishay Sfernice
RESISTOR 10 OHM 200W 5% WW
36
-
45.30000
-
1
Bulk
RSSD
Active
10
200W
±5%
Slide
1.063" OD, 0.646" ID (27.00mm x 16.40mm)
6.614" (168.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E500R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 500 OHM 25W 10% LUGS
66
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
500
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT10006E250R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 250 OHM 100W 10% LUGS
27
-
11.04000
-
1
Bulk
AVT
Active
250
100W
±10%
Slide
0.748" OD, 0.500" ID (19.00mm x 12.70mm)
6.496" (165.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D25K50RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 50 OHM 25W
29
-
12.49000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
50
25W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D25K3R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 3 OHM 25W
26
-
12.49000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
3
25W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20004E1R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.0 OHM 225W 10% LUGS
98
-
15.24000
-
1
Bulk
AVT
Active
1
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E250R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 250 OHM 225W 10% LUGS
98
-
15.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
250
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E200R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 200 OHM 225W 10% LUGS
51
-
15.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
200
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020ER120KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ .12 OHM 300W 10%
94
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
0.12
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D50K100E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 100 OHM 50W
27
-
16.21000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
100
50W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
4.000" (101.60mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D50K50RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 50 OHM 50W
27
-
16.21000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
50
50W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
4.000" (101.60mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D50K1K0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 1K OHM 50W
28
-
16.97000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
1k
50W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
4.000" (101.60mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D100K100E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 100 OHM 100W
18
-
22.72000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
100
100W
±10%
Slide
0.752" OD, 0.500" ID (19.10mm x 12.70mm)
6.500" (165.10mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D100K1K0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 1K OHM 100W
16
-
22.72000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
1k
100W
±10%
Slide
0.752" OD, 0.500" ID (19.10mm x 12.70mm)
6.500" (165.10mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D100K10RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 10 OHM 100W
35
-
25.28000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
10
100W
±10%
Slide
0.752" OD, 0.500" ID (19.10mm x 12.70mm)
6.500" (165.10mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD20117A4R70KB15
Vishay Sfernice
RESISTOR 4.7 OHM 100W 10% WW
33
-
29.33000
-
1
Bulk
RSSD
Active
4.7
100W
±10%
Slide
0.866" OD, 0.496" ID (22.00mm x 12.60mm)
4.606" (117.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD20117A1000JB15
Vishay Sfernice
RESISTOR 100 OHM 100W 5% WW
10
-
29.33000
-
1
Bulk
RSSD
Active
100
100W
±5%
Slide
0.866" OD, 0.496" ID (22.00mm x 12.60mm)
4.606" (117.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD20117A22R0JB15
Vishay Sfernice
RESISTOR 22 OHM 100W 5% WW
10
-
29.33000
-
1
Bulk
RSSD
Active
22
100W
±5%
Slide
0.866" OD, 0.496" ID (22.00mm x 12.60mm)
4.606" (117.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD20117A10R0JB15
Vishay Sfernice
RESISTOR 10 OHM 100W 5% WW
6
-
29.33000
-
1
Bulk
RSSD
Active
10
100W
±5%
Slide
0.866" OD, 0.496" ID (22.00mm x 12.60mm)
4.606" (117.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K500E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 500 OHM 225W
29
-
29.66000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
500
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K250E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 250 OHM 225W
20
-
29.66000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
250
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K150E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 150 OHM 225W
13
-
29.66000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
150
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K10RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 10 OHM 225W
11
-
35.11000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
10
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K2R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 2 OHM 225W
14
-
41.92000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
2
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD25168A1000JB06
Vishay Sfernice
RESISTOR 100 OHM 200W 5% WW
8
-
45.30000
-
1
Bulk
RSSD
Active
100
200W
±5%
Slide
1.063" OD, 0.646" ID (27.00mm x 16.40mm)
6.614" (168.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD25168A22R0JB06
Vishay Sfernice
RESISTOR 22 OHM 200W 5% WW
8
-
45.30000
-
1
Bulk
RSSD
Active
22
200W
±5%
Slide
1.063" OD, 0.646" ID (27.00mm x 16.40mm)
6.614" (168.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D100K50RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 50 OHM 100W
20
-
22.72000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
50
100W
±10%
Slide
0.752" OD, 0.500" ID (19.10mm x 12.70mm)
6.500" (165.10mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D100K2R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 2 OHM 100W
30
-
25.28000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
2
100W
±10%
Slide
0.752" OD, 0.500" ID (19.10mm x 12.70mm)
6.500" (165.10mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD20117A47R0JB15
Vishay Sfernice
RESISTOR 47 OHM 100W 5% WW
8
-
29.33000
-
1
Bulk
RSSD
Active
47
100W
±5%
Slide
0.866" OD, 0.496" ID (22.00mm x 12.60mm)
4.606" (117.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K5R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 5 OHM 225W
9
-
39.46000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
5
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E100R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 100 OHM 25W 10% LUGS
-
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
100
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT20020E2R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 2.0 OHM 225W 10% LUGS
14
-
15.24000
-
1
Bulk
AVT
Active
2
225W
±10%
Slide
1.130" OD, 0.748" ID (28.70mm x 19.00mm)
10.512" (267.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020E1R00KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 1.0 OHM 300W 10%
112
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
1
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K50RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 50 OHM 225W
1
-
35.11000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
50
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT02506E250R0KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 250 OHM 25W 10% LUGS
22
-
6.14000
-
1
Bulk
AVT
Active
250
25W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT05006E2R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 2.0 OHM 50W 10% LUGS
9
-
6.62000
-
1
Bulk
AVT
Active
2
50W
±10%
Slide
0.559" OD, 0.311" ID (14.20mm x 7.90mm)
4.016" (102.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVT10006E2R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 2.0 OHM 100W 10% LUGS
-
-
10.87000
-
1
Bulk
AVT
Active
2
100W
±10%
Slide
0.748" OD, 0.500" ID (19.00mm x 12.70mm)
6.496" (165.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D25K500E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 500 OHM 25W
19
-
12.49000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
500
25W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
AVE030020ER160KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ .16 OHM 300W 10%
5
-
16.17000
-
1
Bulk
AVE
Active
0.16
300W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.748" ID (28.60mm x 19.00mm)
8.500" (215.90mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D50K10RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 10 OHM 50W
22
-
16.21000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
10
50W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
4.000" (101.60mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D50K1R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 1 OHM 50W
5
-
17.99000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
1
50W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
4.000" (101.60mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D100K250E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 250 OHM 100W
-
-
22.72000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
250
100W
±10%
Slide
0.752" OD, 0.500" ID (19.10mm x 12.70mm)
6.500" (165.10mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
RSSD30250A47R0JB06
Vishay Sfernice
RESISTOR 47 OHM 280W 5% WW
4
-
62.67000
-
1
Bulk
RSSD
Active
47
280W
±5%
Slide
1.256" OD, 0.839" ID (32.00mm x 21.30mm)
9.843" (250.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D25K25RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 25 OHM 25W
16
-
12.49000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
25
25W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D25K5R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 5 OHM 25W
15
-
12.49000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
5
25W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D25K250E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 250 OHM 25W
1
-
12.49000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
250
25W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
2.000" (50.80mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D50K3R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 3 OHM 50W
5
-
17.99000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
3
50W
±10%
Slide
0.563" OD, 0.313" ID (14.30mm x 7.94mm)
4.000" (101.60mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D100K1R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 1 OHM 100W
2
-
25.95000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
1
100W
±10%
Slide
0.752" OD, 0.500" ID (19.10mm x 12.70mm)
6.500" (165.10mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K3R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 3 OHM 225W
3
-
41.92000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
3
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
image
D225K1R0E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 1 OHM 225W
1
-
49.43000
-
1
Bulk
Dividohm®210
Active
1
225W
±10%
Slide
1.126" OD, 0.752" ID (28.60mm x 19.10mm)
10.500" (266.70mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
AVT10006E6R000KE
Vishay Huntington Electric Inc.
RES ADJ 6.0 OHM 100W 10% LUGS
-
-
7.24800
-
100
Bulk
AVT
Active
6
100W
±10%
Slide
0.748" OD, 0.500" ID (19.00mm x 12.70mm)
6.496" (165.00mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
D12K100E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 100 OHM 12W
-
-
10.18520
-
25
Bulk
Dividohm®210
Active
100
12W
±10%
Slide
0.313" OD, 0.187" ID (7.94mm x 4.76mm)
1.750" (44.45mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
D12K10RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 10 OHM 12W
-
-
10.18520
-
25
Bulk
Dividohm®210
Active
10
12W
±10%
Slide
0.313" OD, 0.187" ID (7.94mm x 4.76mm)
1.750" (44.45mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
D12K150E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 150 OHM 12W
-
-
10.18520
-
25
Bulk
Dividohm®210
Active
150
12W
±10%
Slide
0.313" OD, 0.187" ID (7.94mm x 4.76mm)
1.750" (44.45mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
D12K15RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 15 OHM 12W
-
-
10.18520
-
25
Bulk
Dividohm®210
Active
15
12W
±10%
Slide
0.313" OD, 0.187" ID (7.94mm x 4.76mm)
1.750" (44.45mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
D12K200E
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 200 OHM 12W
-
-
10.18520
-
25
Bulk
Dividohm®210
Active
200
12W
±10%
Slide
0.313" OD, 0.187" ID (7.94mm x 4.76mm)
1.750" (44.45mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
D12K20RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 20 OHM 12W
-
-
10.18520
-
25
Bulk
Dividohm®210
Active
20
12W
±10%
Slide
0.313" OD, 0.187" ID (7.94mm x 4.76mm)
1.750" (44.45mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
D12K25RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 25 OHM 12W
-
-
10.18520
-
25
Bulk
Dividohm®210
Active
25
12W
±10%
Slide
0.313" OD, 0.187" ID (7.94mm x 4.76mm)
1.750" (44.45mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube
D12K50RE
Ohmite
RESISTOR POWER ADJ 50 OHM 12W
-
-
10.18520
-
25
Bulk
Dividohm®210
Active
50
12W
±10%
Slide
0.313" OD, 0.187" ID (7.94mm x 4.76mm)
1.750" (44.45mm)
Chassis Mount
Solder Lug
Cylinder, Tube

مقایسه