یافته‌ها: 531سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

مقاومت (اهم)

توان (وات)

قدرت تحمل (تولرانس)

نوع تنظیم

نوع نصب

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
مقاومت (اهم)
توان (وات)
قدرت تحمل (تولرانس)
نوع تنظیم
نوع نصب
اندازه / ابعاد
image
PS30-10PB10BR10K
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .2W 30MM
13512
-
1.26000
-
1
Tray
PSxx
Active
10k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.256" H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA2043-2010CIB254
Bourns Inc.
POT SLIDE 250K OHM .1W 20MM
1368
-
1.16000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
250k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Standard, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.378" L x 0.354" W x 0.256" H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA3043-2010CIB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .2W 30MM
3855
-
1.36000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Standard, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.256" H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA4543-2010CIB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
1169
-
1.36000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.256" H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PS45G-C1LBR10KN
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
396
-
4.22000
-
1
Tray
PSxxG
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.835" L x 0.630" W x 0.433" H (72.00mm x 16.00mm x 11.00mm)
image
PTB6043-2010BPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 60MM
703
-
4.45000
-
1
Tray
Pro Audio PTB
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.630" W x 0.315" H (88.00mm x 16.00mm x 8.00mm)
image
PS100-2B1AR10K
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .125W 100MM
191
-
4.62000
-
1
Tray
PS100
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
Top, Standard, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.630" W x 0.315" H (128.00mm x 16.00mm x 8.00mm)
image
PTF60-201A-102B1
Bourns Inc.
POT SLIDE 1K OHM .5W 60MM
109
-
6.18000
-
1
Bulk
Pro Audio PTF
Active
1k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.787" W x 0.551" H (88.00mm x 20.00mm x 14.00mm)
image
PTF01-152A-103B2
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .5W 100MM
284
-
7.00000
-
1
Bulk
Pro Audio PTF
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Standard, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.787" W x 0.551" H (128.00mm x 20.00mm x 14.00mm)
image
PTS01-11L-103B1
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .5W 100MM
281
-
13.03000
-
1
Tray
Pro Audio PTS
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Standard, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.247" L x 0.512" W x 1.524" H (132.50mm x 13.00mm x 38.70mm)
image
PSM01-081A-103B2
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .5W 100MM
119
-
19.47000
-
1
Bulk
Pro Audio PSM
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Motor, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.984" L x 0.512" W x 1.378" H (152.00mm x 13.00mm x 35.00mm)
image
PTA4543-2015CPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
1018
-
1.36000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.256" H (60.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PS45M-0MC2BR10KN
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .125W 45MM
1240
-
1.46000
-
1
Tray
PSxxM
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.276" H (60.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PTB6053-2010APB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 60MM
494
-
4.61000
-
1
Tray
Pro Audio PTB
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.630" W x 0.315" H (88.00mm x 16.00mm x 8.00mm)
image
PSM01-082A-103B2
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .5W 100MM
124
-
25.13000
-
1
Bulk
Pro Audio PSM
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Motor, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.984" L x 0.512" W x 1.378" H (152.00mm x 13.00mm x 35.00mm)
image
PTB6044-2010BPA103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .125W 60MM
122
-
4.50000
-
1
Tray
Pro Audio PTB
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.630" W x 0.315" H (88.00mm x 16.00mm x 8.00mm)
image
EVA-NF3R15B14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .5W 100MM
2817
-
6.24000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Mono, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.354" W x 0.315" H (128.00mm x 9.00mm x 8.00mm)
image
EVA-NE4R15Y14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
148
-
6.24000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.354" W x 0.315" H (88.00mm x 9.00mm x 8.00mm)
image
EVA-NADR15D14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
120
-
6.28000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
-20%, +40%
Top, Thin, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.591" W x 0.315" H (88.00mm x 15.00mm x 8.00mm)
image
EVB-NADR15Y14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
183
-
7.44000
-
1
Bulk
EVB - Dual
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
-20%, +40%
Top, Thin, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.591" W x 0.315" H (88.00mm x 15.00mm x 8.00mm)
image
EVB-NADR15D14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
176
-
7.44000
-
1
Bulk
EVB - Dual
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
-20%, +40%
Top, Thin, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.591" W x 0.315" H (88.00mm x 15.00mm x 8.00mm)
image
EVA-JQKR15Y14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .25W 100MM
101
-
8.17000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.25W, 1/4W
-20%, +40%
Top, Thin, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.591" W x 0.315" H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm)
image
PTA4553-2015CPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
650
-
1.29000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.256" H (60.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA3043-2210CIB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .2W 30MM
492
-
1.50000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Standard, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.256" H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA6043-2015DPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 60MM
413
-
1.60000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 2.953" L x 0.354" W x 0.256" H (75.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTL30-15G1-103B1
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .1W 30MM
298
-
2.31000
-
1
Tray
Pro Audio PTL
Active
10k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Standard, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.276" H (45.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PTL45-15O0-104A3
Bourns Inc.
POT SLIDE 100K OHM .06W 45MM
666
-
2.48000
-
1
Bulk
Pro Audio PTL
Active
100k
0.06W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.276" H (60.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PTL45-15O0-104B1
Bourns Inc.
POT SLIDE 100K OHM .125W 45MM
513
-
2.48000
-
1
Bulk
Pro Audio PTL
Active
100k
0.125W, 1/8W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.276" H (60.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PTB0143-2010BPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .5W 100MM
94
-
5.01000
-
1
Tray
Pro Audio PTB
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Standard, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.630" W x 0.315" H (128.00mm x 16.00mm x 8.00mm)
image
PTF01-152A-104B2
Bourns Inc.
POT SLIDE 100K OHM .5W 100MM
71
-
7.00000
-
1
Bulk
Pro Audio PTF
Active
100k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Standard, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.787" W x 0.551" H (128.00mm x 20.00mm x 14.00mm)
image
PTA1543-2010CIB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .05W 15MM
549
-
1.16000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Standard, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.181" L x 0.354" W x 0.256" H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PS45M-0MC2BR10K
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .125W 45MM
462
-
1.46000
-
1
Tray
PSxxM
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.276" H (60.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PS45-11PC3BR10K
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
203
-
1.53000
-
1
Tray
PSxx
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.256" H (60.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PS45L-R02BR10K
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
473
-
1.72000
-
1
Tray
PSxxL
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.276" H (60.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PS45L-R02BR10KN
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
318
-
1.72000
-
1
Tray
PSxxL
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.276" H (60.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PTA4553-2210CIB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
523
-
1.88000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.256" H (60.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTL45-15O0-105A2
Bourns Inc.
POT SLIDE 1M OHM .06W 45MM
712
-
2.48000
-
1
Bulk
Pro Audio PTL
Active
1M
0.06W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.276" H (60.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PTL60-15O1-104B2
Bourns Inc.
POT SLIDE 100K OHM .2W 60MM
650
-
2.54000
-
1
Bulk
Pro Audio PTL
Active
100k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 2.953" L x 0.354" W x 0.276" H (75.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PTA4543-2015DPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
979
-
1.36000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.256" H (60.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTE60-151B-102B2
Bourns Inc.
POT SLIDE 1K OHM .2W 60MM
92
-
6.78000
-
1
Bulk
Pro Audio PTE
Active
1k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.394" H (87.00mm x 16.00mm x 10.00mm)
image
PTA2043-2015DPB102
Bourns Inc.
POT SLIDE 1K OHM .1W 20MM
990
-
1.16000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
1k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Standard, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.378" L x 0.354" W x 0.256" H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA2043-2015DPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .1W 20MM
981
-
1.16000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Standard, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.378" L x 0.354" W x 0.256" H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA6043-2015CPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 60MM
961
-
1.60000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 2.953" L x 0.354" W x 0.256" H (75.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PSM60-081A-103B2
Bourns Inc.
SLIDE POT 60 MM STROKE, PC TERMI
40
-
19.00000
-
1
Bulk
Pro Audio PSM
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Motor, 60mm
Through Hole
Rectangular - 4.409" L x 0.512" W x 1.378" H (112.00mm x 13.00mm x 35.00mm)
image
PSM60-082A-103B2
Bourns Inc.
SLIDE POT 60 MM STROKE, SNAP-IN
48
-
26.83000
-
1
Bulk
Pro Audio PSM
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
Top, Motor, 60mm
Through Hole
Rectangular - 4.409" L x 0.512" W x 1.378" H (112.00mm x 13.00mm x 35.00mm)
PTA1544-2015CIA103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .015W 15MM
1000
-
0.77700
-
1000
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.015W
±20%
Top, Standard, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.181" L x 0.354" W x 0.256" H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
EVA-NE4R15D14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
89
-
6.24000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.354" W x 0.315" H (88.00mm x 9.00mm x 8.00mm)
image
EVA-NF4R15Y14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .25W 100MM
84
-
6.24000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Mono, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.354" W x 0.315" H (128.00mm x 9.00mm x 8.00mm)
image
EVA-NE4R15A14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
52
-
6.24000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.354" W x 0.315" H (88.00mm x 9.00mm x 8.00mm)
image
EVA-NADR15Y14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
49
-
6.28000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
-20%, +40%
Top, Thin, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.591" W x 0.315" H (88.00mm x 15.00mm x 8.00mm)
image
EVA-NADR15A14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
87
-
6.48000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
-20%, +40%
Top, Thin, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.591" W x 0.315" H (88.00mm x 15.00mm x 8.00mm)
image
EVB-NADR15A14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .1W 60MM
60
-
7.44000
-
1
Bulk
EVB - Dual
Obsolete
10k
0.1W, 1/10W
-20%, +40%
Top, Thin, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.465" L x 0.591" W x 0.315" H (88.00mm x 15.00mm x 8.00mm)
image
EVA-JQKR15A14
Panasonic Electronic Components
POT SLIDE 10K OHM .25W 100MM
98
-
8.17000
-
1
Bulk
EVA - Single
Obsolete
10k
0.25W, 1/4W
-20%, +40%
Top, Thin, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.591" W x 0.315" H (128.00mm x 15.00mm x 8.00mm)
image
PTA2043-2015CPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .1W 20MM
-
-
1.16000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Standard, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.378" L x 0.354" W x 0.256" H (35.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA6043-2015DPA103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .125W 60MM
18
-
1.60000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 2.953" L x 0.354" W x 0.256" H (75.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTL30-15A1-102B1
Bourns Inc.
POT SLIDE 1K OHM .1W 30MM
-
-
2.31000
-
1
Tray
Pro Audio PTL
Active
1k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Standard, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.276" H (45.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
image
PTA3043-2015CPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .2W 30MM
-
-
1.36000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Standard, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.256" H (45.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTA4543-2015DPA103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .125W 45MM
-
-
1.36000
-
1
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.256" H (60.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTB0144-2010BPA103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .25W 100MM
10
-
6.15000
-
1
Tray
Pro Audio PTB
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Standard, 100mm
Through Hole
Rectangular - 5.039" L x 0.630" W x 0.315" H (128.00mm x 16.00mm x 8.00mm)
image
PTE60-151B-103B2
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .2W 60MM
8
-
6.78000
-
1
Bulk
Pro Audio PTE
Active
10k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Standard, 60mm
Through Hole
Rectangular - 3.425" L x 0.630" W x 0.394" H (87.00mm x 16.00mm x 10.00mm)
image
PS45-21PC3BR10K
TT Electronics/BI
POT SLIDE 10K OHM .125W 45MM
9
-
1.63000
-
1
Tray
PSxx
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
Top, Standard, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.362" L x 0.354" W x 0.256" H (60.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
image
PTL30-10R0-103B2
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .1W 30MM
-
-
2.31000
-
1
Tray
Pro Audio PTL
Active
10k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Standard, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.772" L x 0.354" W x 0.276" H (45.00mm x 9.00mm x 7.00mm)
448XC2253BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 25K OHM .1W 20MM
-
-
0.46868
-
1000
Bulk
448
Active
25k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.441" L x 0.110" W x 0.488" H (36.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XC2503BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 50K OHM .1W 20MM
-
-
0.46868
-
1000
Bulk
448
Active
50k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.441" L x 0.110" W x 0.488" H (36.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XC2104BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 100K OHM .1W 20MM
-
-
0.46868
-
1000
Bulk
448
Active
100k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.441" L x 0.110" W x 0.488" H (36.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XC2254BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 250K OHM .1W 20MM
-
-
0.46868
-
1000
Bulk
448
Active
250k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.441" L x 0.110" W x 0.488" H (36.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XC2504BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 500K OHM .1W 20MM
-
-
0.46868
-
1000
Bulk
448
Active
500k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.441" L x 0.110" W x 0.488" H (36.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XC2105BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 1M OHM .1W 20MM
-
-
0.46868
-
1000
Bulk
448
Active
1M
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 20mm
Through Hole
Rectangular - 1.441" L x 0.110" W x 0.488" H (36.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XD2502BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 5K OHM .2W 30MM
-
-
0.49025
-
1000
Bulk
448
Active
5k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.835" L x 0.110" W x 0.488" H (46.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XD2103BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 10K OHM .2W 30MM
-
-
0.49025
-
1000
Bulk
448
Active
10k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.835" L x 0.110" W x 0.488" H (46.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XD2253BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 25K OHM .2W 30MM
-
-
0.49025
-
1000
Bulk
448
Active
25k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.835" L x 0.110" W x 0.488" H (46.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XD2503BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 50K OHM .2W 30MM
-
-
0.49025
-
1000
Bulk
448
Active
50k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.835" L x 0.110" W x 0.488" H (46.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XD2104BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 100K OHM .2W 30MM
-
-
0.49025
-
1000
Bulk
448
Active
100k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.835" L x 0.110" W x 0.488" H (46.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XD2254BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 250K OHM .2W 30MM
-
-
0.49025
-
1000
Bulk
448
Active
250k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.835" L x 0.110" W x 0.488" H (46.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XD2504BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 500K OHM .2W 30MM
-
-
0.49025
-
1000
Bulk
448
Active
500k
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.835" L x 0.110" W x 0.488" H (46.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XD2105BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 1M OHM .2W 30MM
-
-
0.49025
-
1000
Bulk
448
Active
1M
0.2W, 1/5W
±20%
Top, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.835" L x 0.110" W x 0.488" H (46.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XE2502BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 5K OHM .25W 45MM
-
-
0.51967
-
1000
Bulk
448
Active
5k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Mono, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.425" L x 0.110" W x 0.488" H (61.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XE2103BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 10K OHM .25W 45MM
-
-
0.51967
-
1000
Bulk
448
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Mono, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.425" L x 0.110" W x 0.488" H (61.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XE2253BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 25K OHM .25W 45MM
-
-
0.51967
-
1000
Bulk
448
Active
25k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Mono, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.425" L x 0.110" W x 0.488" H (61.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XE2503BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 50K OHM .25W 45MM
-
-
0.51967
-
1000
Bulk
448
Active
50k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Mono, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.425" L x 0.110" W x 0.488" H (61.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XE2104BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 100K OHM .25W 45MM
-
-
0.51967
-
1000
Bulk
448
Active
100k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Mono, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.425" L x 0.110" W x 0.488" H (61.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XE2254BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 250K OHM .25W 45MM
-
-
0.51967
-
1000
Bulk
448
Active
250k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Mono, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.425" L x 0.110" W x 0.488" H (61.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448XE2504BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 500K OHM .25W 45MM
-
-
0.51967
-
1000
Bulk
448
Active
500k
0.25W, 1/4W
±20%
Top, Mono, 45mm
Through Hole
Rectangular - 2.425" L x 0.110" W x 0.488" H (61.60mm x 2.80mm x 12.39mm)
448VA1502BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 5K OHM .05W 10MM
-
-
0.52359
-
1000
Bulk
448
Active
5k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Mono, 10mm
Through Hole
Rectangular - 1.130" L x 0.169" W x 0.456" H (28.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VA1253BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 25K OHM .05W 10MM
-
-
0.52359
-
1000
Bulk
448
Active
25k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Mono, 10mm
Through Hole
Rectangular - 1.130" L x 0.169" W x 0.456" H (28.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VA1104BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 100K OHM .05W 10MM
-
-
0.52359
-
1000
Bulk
448
Active
100k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Mono, 10mm
Through Hole
Rectangular - 1.130" L x 0.169" W x 0.456" H (28.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VA1254BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 250K OHM .05W 10MM
-
-
0.52359
-
1000
Bulk
448
Active
250k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Mono, 10mm
Through Hole
Rectangular - 1.130" L x 0.169" W x 0.456" H (28.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VA1504BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 500K OHM .05W 10MM
-
-
0.52359
-
1000
Bulk
448
Active
500k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Mono, 10mm
Through Hole
Rectangular - 1.130" L x 0.169" W x 0.456" H (28.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VA1105BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 1M OHM .05W 10MM
-
-
0.52359
-
1000
Bulk
448
Active
1M
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Mono, 10mm
Through Hole
Rectangular - 1.130" L x 0.169" W x 0.456" H (28.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VB1502BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 5K OHM .1W 15MM
-
-
0.53143
-
1000
Bulk
448
Active
5k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.372" L x 0.169" W x 0.456" H (33.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VB1253BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 25K OHM .1W 15MM
-
-
0.53143
-
1000
Bulk
448
Active
25k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.372" L x 0.169" W x 0.456" H (33.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VB1503BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 50K OHM .1W 15MM
-
-
0.53143
-
1000
Bulk
448
Active
50k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.372" L x 0.169" W x 0.456" H (33.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VB1104BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 100K OHM .1W 15MM
-
-
0.53143
-
1000
Bulk
448
Active
100k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.372" L x 0.169" W x 0.456" H (33.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VB1254BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 250K OHM .1W 15MM
-
-
0.53143
-
1000
Bulk
448
Active
250k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.372" L x 0.169" W x 0.456" H (33.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VB1504BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 500K OHM .1W 15MM
-
-
0.53143
-
1000
Bulk
448
Active
500k
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.372" L x 0.169" W x 0.456" H (33.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448VB1105BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 1M OHM .1W 15MM
-
-
0.53143
-
1000
Bulk
448
Active
1M
0.1W, 1/10W
±20%
Top, Mono, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.372" L x 0.169" W x 0.456" H (33.70mm x 4.30mm x 11.59mm)
448UD3103BDN
CTS Electrocomponents
POT SLIDE 10K OHM .2W 30MM
-
-
0.59026
-
1000
Bulk
448
Active
10k
0.2W, 1/5W
±20%
Side, Mono, 30mm
Through Hole
Rectangular - 1.720" L x 0.858" W x 0.191" H (43.70mm x 21.80mm x 4.85mm)
PTA1543-2010CIB203
Bourns Inc.
POT SLIDE 20K OHM .05W 15MM
-
-
0.62900
-
1000
Tray
Pro Audio PTA
Active
20k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Standard, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.181" L x 0.354" W x 0.256" H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
PTA1543-2010CIB502
Bourns Inc.
POT SLIDE 5K OHM .05W 15MM
-
-
0.62900
-
1000
Tray
Pro Audio PTA
Active
5k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Standard, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.181" L x 0.354" W x 0.256" H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm)
PTA1543-2010DPB103
Bourns Inc.
POT SLIDE 10K OHM .05W 15MM
-
-
0.62900
-
1000
Tray
Pro Audio PTA
Active
10k
0.05W, 1/20W
±20%
Top, Standard, 15mm
Through Hole
Rectangular - 1.181" L x 0.354" W x 0.256" H (30.00mm x 9.00mm x 6.50mm)

مقایسه