یافته‌ها: 356سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

مقاومت (اهم)

توان (وات)

قدرت تحمل (تولرانس)

نوع تنظیم

اندازه / ابعاد

پایان‌دهنده

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
مقاومت (اهم)
توان (وات)
قدرت تحمل (تولرانس)
تعداد دورها
نوع تنظیم
اندازه / ابعاد
پایان‌دهنده
نوع نصب
image
3352T-1-103LF
Bourns Inc.
POT 10K OHM THUMBWHEEL CERM ST
11654
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-502LF
Bourns Inc.
POT 5.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
5507
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-104LF
Bourns Inc.
POT 100K OHM THUMBWHEEL CERM ST
3332
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR10KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 10K OHM 3/8" CERMET TH
3380
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR100KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 100K OHM 3/8" CERMET TH
1217
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
100k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-503LF
Bourns Inc.
POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST
4751
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
50k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-203LF
Bourns Inc.
POT 20K OHM THUMBWHEEL CERM ST
2319
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
20k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-201LF
Bourns Inc.
POT 200 OHM THUMBWHEEL CERM ST
2088
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-102LF
Bourns Inc.
POT 1.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
2082
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-504LF
Bourns Inc.
POT 500K OHM THUMBWHEEL CERM ST
1531
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-103LF
Bourns Inc.
POT 10K OHM THUMBWHEEL CERM ST
1288
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-503LF
Bourns Inc.
POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST
1157
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
50k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-105LF
Bourns Inc.
POT 1.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
1039
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR1MEGLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 1M OHM 3/8" CERMET TH
1155
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
1M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR1KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 1K OHM 3/8" CERMET TH
695
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
1k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR5KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 5K OHM 3/8" CERMET TH
247
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-201LF
Bourns Inc.
POT 200 OHM THUMBWHEEL CERM ST
988
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-103LF
Bourns Inc.
POT 10K OHM THUMBWHEEL CERM ST
780
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-254LF
Bourns Inc.
POT 250K OHM THUMBWHEEL CERM ST
685
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
250k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-503LF
Bourns Inc.
POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST
668
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
50k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-502LF
Bourns Inc.
POT 5.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
607
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-101LF
Bourns Inc.
POT 100 OHM THUMBWHEEL CERM ST
497
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-501LF
Bourns Inc.
POT 500 OHM THUMBWHEEL CERM ST
407
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-103LF
Bourns Inc.
POT 10K OHM THUMBWHEEL CERM ST
379
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-101LF
Bourns Inc.
POT 100OHM THUMBWHEEL CERM ST LF
339
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-104LF
Bourns Inc.
POT 100K OHM THUMBWHEEL CERM ST
294
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-202LF
Bourns Inc.
POT 2.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
213
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
2k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-102LF
Bourns Inc.
POT 1.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
166
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-253LF
Bourns Inc.
POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST
102
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
25k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR2KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 2K OHM 3/8" CERMET TH
684
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
2k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR50KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 50K OHM 3/8" CERMET TH
598
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
50k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR25KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 25K OHM 3/8" CERMET TH
369
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
25k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR500LF
TT Electronics/BI
TRIMMER 500 OHM 3/8" CERMET TH
331
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
500
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR20KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 20K OHM 3/8" CERMET TH
179
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
20k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-201LF
Bourns Inc.
POT 200 OHM THUMBWHEEL CERM ST
849
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-502LF
Bourns Inc.
POT 5.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
661
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-501LF
Bourns Inc.
POT 500 OHM THUMBWHEEL CERM ST
651
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-503LF
Bourns Inc.
POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST
591
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
50k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-504LF
Bourns Inc.
POT 500K OHM THUMBWHEEL CERM ST
562
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-102LF
Bourns Inc.
POT 1.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
542
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-502LF
Bourns Inc.
POT 5.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
527
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-105LF
Bourns Inc.
POT 1.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
518
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-202LF
Bourns Inc.
POT 2.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
477
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
2k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-204LF
Bourns Inc.
POT 200K OHM THUMBWHEEL CERM ST
456
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-203LF
Bourns Inc.
POT 20K OHM THUMBWHEEL CERM ST
445
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
20k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-204LF
Bourns Inc.
POT 200K OHM THUMBWHEEL CERM ST
444
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-203LF
Bourns Inc.
POT 20K OHM THUMBWHEEL CERM ST
359
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
20k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-104LF
Bourns Inc.
POT 100K OHM THUMBWHEEL CERM ST
351
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-105LF
Bourns Inc.
POT 1.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
343
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-501LF
Bourns Inc.
POT 500 OHM THUMBWHEEL CERM ST
258
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-105LF
Bourns Inc.
POT 1.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
207
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-102LF
Bourns Inc.
POT 1.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
190
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-503LF
Bourns Inc.
POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST
189
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
50k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-501LF
Bourns Inc.
POT 500 OHM THUMBWHEEL CERM ST
152
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-102LF
Bourns Inc.
POT 1.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
149
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-202LF
Bourns Inc.
POT 2.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
653
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
2k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-253LF
Bourns Inc.
POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST
503
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
25k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-203LF
Bourns Inc.
POT 20K OHM THUMBWHEEL CERM ST
416
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
20k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-502LF
Bourns Inc.
POT 5.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
374
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-105LF
Bourns Inc.
POT 1.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
227
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-202LF
Bourns Inc.
POT 2.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
158
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
2k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-504LF
Bourns Inc.
POT 500K OHM THUMBWHEEL CERM ST
153
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352V-1-103LF
Bourns Inc.
POT 10K OHM THUMBWHEEL CERM ST
500
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-500LF
Bourns Inc.
POT 50 OHM THUMBWHEEL CERM ST
490
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
50
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
91WR10KLF
TT Electronics/BI
TRIMMER 10K OHM 3/8" CERMET TH
195
-
1.82000
-
1
Bulk
91
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
-
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-103LF
Bourns Inc.
POT 10K OHM THUMBWHEEL CERM ST
89
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
10k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-203LF
Bourns Inc.
POT 20K OHM THUMBWHEEL CERM ST
38
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
20k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-504LF
Bourns Inc.
POT 500K OHM THUMBWHEEL CERM ST
52
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-104LF
Bourns Inc.
POT 100K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
1.53000
-
1
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
91AR200LF
TT Electronics/BI
TRIMMER 200 OHM 3/8" CERMET TH
82
-
1.43000
-
1
Bulk
91
Active
200
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-505LF
Bourns Inc.
POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-505LF
Bourns Inc.
POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352K-1-505LF
Bourns Inc.
POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-252LF
Bourns Inc.
POT 2.5K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
2.5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-505LF
Bourns Inc.
POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-152LF
Bourns Inc.
POT 1.5K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
1.5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-252LF
Bourns Inc.
POT 2.5K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
2.5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-301LF
Bourns Inc.
POT 300 OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
300
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352T-1-505LF
Bourns Inc.
POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352V-1-252LF
Bourns Inc.
POT 2.5K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
2.5k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352V-1-505LF
Bourns Inc.
POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-505LF
Bourns Inc.
POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.72000
-
2000
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
5M
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-201LF
Bourns Inc.
POT 200 OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-204LF
Bourns Inc.
POT 200K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-254LF
Bourns Inc.
POT 250K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
250k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-101LF
Bourns Inc.
POT 100 OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-201LF
Bourns Inc.
POT 200 OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-202LF
Bourns Inc.
POT 2.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
2k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-204LF
Bourns Inc.
POT 200K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-254LF
Bourns Inc.
POT 250K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
250k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-504LF
Bourns Inc.
POT 500K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-101LF
Bourns Inc.
POT 100 OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-253LF
Bourns Inc.
POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
25k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-254LF
Bourns Inc.
POT 250K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
250k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352E-1-101LF
Bourns Inc.
POT 100 OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352H-1-253LF
Bourns Inc.
POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
25k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-104LF
Bourns Inc.
POT 100K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
100k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-254LF
Bourns Inc.
POT 250K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
250k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352P-1-501LF
Bourns Inc.
POT 500 OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
500
0.5W, 1/2W
±20%
1
Top Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole
image
3352W-1-204LF
Bourns Inc.
POT 200K OHM THUMBWHEEL CERM ST
-
-
0.90000
-
500
Bulk
Trimpot® 3352 - Open Frame
Active
200k
0.5W, 1/2W
±20%
1
Side Adjustment
Round - 0.350" Dia x 0.150" H (8.89mm x 3.81mm)
PC Pins
Through Hole

مقایسه