یافته‌ها: 12,388سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

مقاومت (اهم)

توان (وات)

قدرت تحمل (تولرانس)

ضریب دما

تعداد دورها

نوع تنظیم

جنس مقاومت

نوع نصب

استایل پایان‌دهنده

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
مقاومت (اهم)
توان (وات)
قدرت تحمل (تولرانس)
ضریب دما
تعداد دورها
نوع تنظیم
جنس مقاومت
نوع نصب
استایل پایان‌دهنده
اندازه / ابعاد
image
TC33X-2-104E
Bourns Inc.
TRIMMER 100K OHM 0.1W SMD
57500
-
0.14700
-
2500
Tape & Reel (TR)
Trimpot® TC33 - Open Frame
Active
100k
0.1W, 1/10W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
image
TC33X-2-104E
Bourns Inc.
TRIMMER 100K OHM 0.1W SMD
59319
-
0.27000
-
1
Cut Tape (CT)
Trimpot® TC33 - Open Frame
Active
100k
0.1W, 1/10W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
image
TC33X-2-104E
Bourns Inc.
TRIMMER 100K OHM 0.1W SMD
59319
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Trimpot® TC33 - Open Frame
Active
100k
0.1W, 1/10W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
image
TC33X-2-103E
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.1W SMD
52500
-
0.14700
-
2500
Tape & Reel (TR)
Trimpot® TC33 - Open Frame
Active
10k
0.1W, 1/10W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
image
TC33X-2-103E
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.1W SMD
53933
-
0.27000
-
1
Cut Tape (CT)
Trimpot® TC33 - Open Frame
Active
10k
0.1W, 1/10W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
image
TC33X-2-103E
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.1W SMD
53933
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Trimpot® TC33 - Open Frame
Active
10k
0.1W, 1/10W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.150" x 0.142" Face x 0.047" H (3.80mm x 3.60mm x 1.20mm)
image
EVM-3YSX50B14
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 10K OHM 0.15W SMD
138000
-
0.16650
-
2000
Tape & Reel (TR)
EVM
Active
10k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.136" x 0.122" Face x 0.061" H (3.45mm x 3.10mm x 1.55mm)
image
EVM-3YSX50B14
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 10K OHM 0.15W SMD
138827
-
0.33000
-
1
Cut Tape (CT)
EVM
Active
10k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.136" x 0.122" Face x 0.061" H (3.45mm x 3.10mm x 1.55mm)
image
EVM-3YSX50B14
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 10K OHM 0.15W SMD
138827
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
EVM
Active
10k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.136" x 0.122" Face x 0.061" H (3.45mm x 3.10mm x 1.55mm)
image
EVM-3YSX50B13
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 1K OHM 0.15W SMD
84000
-
0.16650
-
2000
Tape & Reel (TR)
EVM
Active
1k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.136" x 0.122" Face x 0.061" H (3.45mm x 3.10mm x 1.55mm)
image
EVM-3YSX50B13
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 1K OHM 0.15W SMD
85748
-
0.33000
-
1
Cut Tape (CT)
EVM
Active
1k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.136" x 0.122" Face x 0.061" H (3.45mm x 3.10mm x 1.55mm)
image
EVM-3YSX50B13
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 1K OHM 0.15W SMD
85748
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
EVM
Active
1k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.136" x 0.122" Face x 0.061" H (3.45mm x 3.10mm x 1.55mm)
image
EVM-1ESX30B24
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 20K OHM 0.2W SMD
24000
-
0.20730
-
1000
Tape & Reel (TR)
EVM
Active
20k
0.2W, 1/5W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.165" x 0.150" Face x 0.055" H (4.20mm x 3.80mm x 1.40mm)
image
EVM-1ESX30B24
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 20K OHM 0.2W SMD
25219
-
0.41000
-
1
Cut Tape (CT)
EVM
Active
20k
0.2W, 1/5W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.165" x 0.150" Face x 0.055" H (4.20mm x 3.80mm x 1.40mm)
image
EVM-1ESX30B24
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 20K OHM 0.2W SMD
25219
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
EVM
Active
20k
0.2W, 1/5W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.165" x 0.150" Face x 0.055" H (4.20mm x 3.80mm x 1.40mm)
image
EVM-1USX30B25
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 200K OHM 0.2W SMD
33000
-
0.22800
-
1000
Tape & Reel (TR)
EVM
Active
200k
0.2W, 1/5W
±25%
±250ppm/°C
1
Top and Bottom Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.075" H (4.50mm x 3.80mm x 1.90mm)
image
EVM-1USX30B25
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 200K OHM 0.2W SMD
33017
-
0.46000
-
1
Cut Tape (CT)
EVM
Active
200k
0.2W, 1/5W
±25%
±250ppm/°C
1
Top and Bottom Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.075" H (4.50mm x 3.80mm x 1.90mm)
image
EVM-1USX30B25
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 200K OHM 0.2W SMD
33017
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
EVM
Active
200k
0.2W, 1/5W
±25%
±250ppm/°C
1
Top and Bottom Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.177" x 0.150" Face x 0.075" H (4.50mm x 3.80mm x 1.90mm)
image
EVM-2WSX80B14
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 10K OHM 0.15W SMD
6000
-
0.23940
-
3000
Tape & Reel (TR)
EVM
Active
10k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.108" x 0.087" Face x 0.041" H (2.75mm x 2.20mm x 1.05mm)
image
EVM-2WSX80B14
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 10K OHM 0.15W SMD
6369
-
0.48000
-
1
Cut Tape (CT)
EVM
Active
10k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.108" x 0.087" Face x 0.041" H (2.75mm x 2.20mm x 1.05mm)
image
EVM-2WSX80B14
Panasonic Electronic Components
TRIMMER 10K OHM 0.15W SMD
6369
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
EVM
Active
10k
0.15W
±25%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.108" x 0.087" Face x 0.041" H (2.75mm x 2.20mm x 1.05mm)
image
23BR10KLFTR
TT Electronics/BI
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
10000
-
0.64000
-
500
Tape & Reel (TR)
23
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Rectangular - 0.197" x 0.177" Face x 0.106" H (5.00mm x 4.50mm x 2.70mm)
image
23BR10KLFTR
TT Electronics/BI
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
10419
-
1.20000
-
1
Cut Tape (CT)
23
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Rectangular - 0.197" x 0.177" Face x 0.106" H (5.00mm x 4.50mm x 2.70mm)
image
23BR10KLFTR
TT Electronics/BI
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
10419
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
23
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Rectangular - 0.197" x 0.177" Face x 0.106" H (5.00mm x 4.50mm x 2.70mm)
image
22AR50KLFTR
TT Electronics/BI
TRIMMER 50K OHM 0.125W SMD
4000
-
0.64750
-
1000
Tape & Reel (TR)
22
Active
50k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.138" x 0.126" Face x 0.087" H (3.51mm x 3.20mm x 2.21mm)
image
22AR50KLFTR
TT Electronics/BI
TRIMMER 50K OHM 0.125W SMD
4366
-
1.31000
-
1
Cut Tape (CT)
22
Active
50k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.138" x 0.126" Face x 0.087" H (3.51mm x 3.20mm x 2.21mm)
image
22AR50KLFTR
TT Electronics/BI
TRIMMER 50K OHM 0.125W SMD
4366
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
22
Active
50k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.138" x 0.126" Face x 0.087" H (3.51mm x 3.20mm x 2.21mm)
image
3361P-1-103GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W SMD
14250
-
0.70300
-
750
Tape & Reel (TR)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-103GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W SMD
14469
-
1.32000
-
1
Cut Tape (CT)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-103GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W SMD
14469
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-203GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 20K OHM 0.5W SMD
9000
-
0.70300
-
750
Tape & Reel (TR)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
20k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-203GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 20K OHM 0.5W SMD
9457
-
1.32000
-
1
Cut Tape (CT)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
20k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-203GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 20K OHM 0.5W SMD
9457
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
20k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-502GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.5W SMD
7500
-
0.70300
-
750
Tape & Reel (TR)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
5k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-502GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.5W SMD
7925
-
1.32000
-
1
Cut Tape (CT)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
5k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-502GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.5W SMD
7925
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
5k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-504GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 500K OHM 0.5W SMD
3750
-
0.70300
-
750
Tape & Reel (TR)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
500k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-504GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 500K OHM 0.5W SMD
4640
-
1.32000
-
1
Cut Tape (CT)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
500k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
3361P-1-504GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 500K OHM 0.5W SMD
4640
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
500k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.277" x 0.264" Face x 0.205" H (7.04mm x 6.71mm x 5.21mm)
image
ST4ETA103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
18500
33500
0.70700
-
500
Tape & Reel (TR)
ST4
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETA103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
18992
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
ST4
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETA103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
18992
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST4
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB503
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50K OHM 0.25W SMD
10000
22500
0.70700
-
500
Tape & Reel (TR)
ST4
Active
50k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB503
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50K OHM 0.25W SMD
10137
22500
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
ST4
Active
50k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB503
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50K OHM 0.25W SMD
10137
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST4
Active
50k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
8000
13000
0.70700
-
500
Tape & Reel (TR)
ST4
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
8945
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
ST4
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.25W SMD
8945
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST4
Active
10k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETA502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.25W SMD
7500
35500
0.70700
-
500
Tape & Reel (TR)
ST4
Active
5k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETA502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.25W SMD
7579
35500
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
ST4
Active
5k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETA502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.25W SMD
7579
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST4
Active
5k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.25W SMD
7500
10500
0.70700
-
500
Tape & Reel (TR)
ST4
Active
1k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.25W SMD
7865
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
ST4
Active
1k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.25W SMD
7865
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST4
Active
1k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETA102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.25W SMD
4000
12500
0.70700
-
500
Tape & Reel (TR)
ST4
Active
1k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETA102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.25W SMD
4140
12500
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
ST4
Active
1k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETA102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.25W SMD
4140
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST4
Active
1k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.25W SMD
2000
6500
0.70700
-
500
Tape & Reel (TR)
ST4
Active
5k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.25W SMD
2869
-
1.26000
-
1
Cut Tape (CT)
ST4
Active
5k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
ST4ETB502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.25W SMD
2869
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST4
Active
5k
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" L x 0.177" W x 0.091" H (5.00mm x 4.50mm x 2.30mm)
image
3361S-1-103GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W SMD
9500
-
0.74000
-
500
Tape & Reel (TR)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Side Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Rectangular - 0.264" x 0.290" Face x 0.290" H (6.71mm x 7.37mm x 7.37mm)
image
3361S-1-103GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W SMD
10394
-
1.32000
-
1
Cut Tape (CT)
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Side Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Rectangular - 0.264" x 0.290" Face x 0.290" H (6.71mm x 7.37mm x 7.37mm)
image
3361S-1-103GLF
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W SMD
10394
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Trimpot® 3361 - Sealed
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Side Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Rectangular - 0.264" x 0.290" Face x 0.290" H (6.71mm x 7.37mm x 7.37mm)
image
ST32ETA502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.125W SMD
20500
22000
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
5k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.125W SMD
20761
22000
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
5k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA502
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 5K OHM 0.125W SMD
20761
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
5k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.125W SMD
19000
85500
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.125W SMD
19040
-
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.125W SMD
19040
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.125W SMD
9000
42000
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
1k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.125W SMD
9140
42000
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
1k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.125W SMD
9140
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
1k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA503
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50K OHM 0.125W SMD
9000
42500
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
50k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA503
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50K OHM 0.125W SMD
9124
-
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
50k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA503
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50K OHM 0.125W SMD
9124
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
50k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA203
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 20K OHM 0.125W SMD
8000
55500
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
20k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA203
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 20K OHM 0.125W SMD
8614
55500
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
20k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA203
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 20K OHM 0.125W SMD
8614
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
20k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA104
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 100K OHM 0.125W SMD
7000
25500
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
100k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA104
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 100K OHM 0.125W SMD
7700
-
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
100k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA104
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 100K OHM 0.125W SMD
7700
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
100k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA500
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50 OHM 0.125W SMD
5000
5500
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
50
0.125W, 1/8W
±20%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA500
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50 OHM 0.125W SMD
5400
5500
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
50
0.125W, 1/8W
±20%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA500
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 50 OHM 0.125W SMD
5400
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
50
0.125W, 1/8W
±20%
±250ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA202
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 2K OHM 0.125W SMD
3500
34000
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
2k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA202
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 2K OHM 0.125W SMD
3882
34000
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
2k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETA202
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 2K OHM 0.125W SMD
3882
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
2k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETB103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.125W SMD
2500
5000
0.76760
-
500
Tape & Reel (TR)
ST-32
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETB103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.125W SMD
3029
5000
1.37000
-
1
Cut Tape (CT)
ST-32
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
ST32ETB103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.125W SMD
3029
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ST-32
Active
10k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.134" L x 0.134" W x 0.079" H (3.40mm x 3.40mm x 2.00mm)
image
CT6EP103
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W TH
28664
29000
0.78000
-
1
Bulk
CT6
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Through Hole
PC Pins
Square - 0.276" x 0.276" Face x 0.228" L (7.00mm x 7.00mm x 5.80mm)
image
CT6EP102
Copal Electronics Inc.
TRIMMER 1K OHM 0.5W TH
6167
18000
0.78000
-
1
Bulk
CT6
Active
1k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Through Hole
PC Pins
Square - 0.276" x 0.276" Face x 0.228" L (7.00mm x 7.00mm x 5.80mm)
image
TS53YL501MR10
Vishay Sfernice
TRIMMER 500 OHM 0.25W SMD
7000
-
0.88000
-
500
Tape & Reel (TR)
TS53
Active
500
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" x 0.197" Face x 0.106" H (5.00mm x 5.00mm x 2.70mm)
image
TS53YL501MR10
Vishay Sfernice
TRIMMER 500 OHM 0.25W SMD
7416
-
1.65000
-
1
Cut Tape (CT)
TS53
Active
500
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" x 0.197" Face x 0.106" H (5.00mm x 5.00mm x 2.70mm)
image
TS53YL501MR10
Vishay Sfernice
TRIMMER 500 OHM 0.25W SMD
7416
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
TS53
Active
500
0.25W, 1/4W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
Gull Wing
Square - 0.197" x 0.197" Face x 0.106" H (5.00mm x 5.00mm x 2.70mm)
image
3362P-1-104LF
Bourns Inc.
TRIMMER 100K OHM 0.5W PC PIN
5334
-
1.02000
-
1
Tube
Trimpot® 3362 - Sealed
Active
100k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Through Hole
PC Pins
Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.185" H (6.99mm x 6.60mm x 4.70mm)
image
3362P-1-103LF
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN
4532
-
1.02000
-
1
Tube
Trimpot® 3362 - Sealed
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Through Hole
PC Pins
Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.185" H (6.99mm x 6.60mm x 4.70mm)
image
3362X-1-103LF
Bourns Inc.
TRIMMER 10K OHM 0.5W PC PIN
3591
-
1.02000
-
1
Tube
Trimpot® 3362 - Sealed
Active
10k
0.5W, 1/2W
±10%
±100ppm/°C
1
Side Adjustment
Cermet
Through Hole
PC Pins
Rectangular - 0.275" x 0.260" Face x 0.275" H (6.99mm x 6.60mm x 6.99mm)
image
3313J-1-202E
Bourns Inc.
TRIMMER 2K OHM 0.125W SMD
11000
-
1.08000
-
1000
Tape & Reel (TR)
Trimpot® 3313 - Sealed
Active
2k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.138" x 0.126" Face x 0.087" H (3.50mm x 3.20mm x 2.20mm)
image
3313J-1-202E
Bourns Inc.
TRIMMER 2K OHM 0.125W SMD
13700
-
2.08000
-
1
Cut Tape (CT)
Trimpot® 3313 - Sealed
Active
2k
0.125W, 1/8W
±20%
±100ppm/°C
1
Top Adjustment
Cermet
Surface Mount
J Lead
Rectangular - 0.138" x 0.126" Face x 0.087" H (3.50mm x 3.20mm x 2.20mm)

مقایسه