یافته‌ها: 25بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

مقاومت (اهم)

توان (وات)

قدرت تحمل (تولرانس)

نوع تنظیم

تعداد کاراکترها

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
مقاومت (اهم)
توان (وات)
قدرت تحمل (تولرانس)
نوع تنظیم
تعداد کاراکترها
نوع نصب
اندازه / ابعاد
استایل پایان‌دهنده
image
3683S-1-103L
Bourns Inc.
POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM
5
-
52.81000
-
1
Bulk
3680
Active
10k
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3683S-1-502L
Bourns Inc.
POT 5.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
53
-
52.81000
-
1
Bulk
3680
Active
5k
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3681S-1-103L
Bourns Inc.
POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM
43
-
28.06000
-
1
Bulk
3680
Active
10k
2W
±3%
Push Button
1
Panel Mount
Square - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-103L
Bourns Inc.
POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM
63
-
38.09000
-
1
Bulk
3680
Active
10k
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3683S-1-102L
Bourns Inc.
POT 1.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
31
-
52.81000
-
1
Bulk
3680
Active
1k
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3684S-1-103L
Bourns Inc.
POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM
29
-
103.96000
-
1
Bulk
3680
Active
10k
2W
±3%
Push Button
4
Panel Mount
Square - 1.870" L x 0.930" W x 1.050" H (47.50mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-502L
Bourns Inc.
POT 5.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
48
-
38.09000
-
1
Bulk
3680
Active
5k
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3683S-1-105L
Bourns Inc.
POT 1.0M OHM CERM 2W +/-100 PPM
11
-
52.81000
-
1
Bulk
3680
Active
1M
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-104L
Bourns Inc.
POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM
22
-
38.09000
-
1
Bulk
3680
Active
100k
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-102L
Bourns Inc.
POT 1.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
16
-
38.09000
-
1
Bulk
3680
Active
1k
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-105L
Bourns Inc.
POT 1.0M OHM CERM 2W +/-100 PPM
14
-
38.09000
-
1
Bulk
3680
Active
1M
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-503L
Bourns Inc.
POT 50K OHM CERM 2W +/-100 PPM
14
-
38.09000
-
1
Bulk
3680
Active
50k
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3683S-1-503L
Bourns Inc.
POT 50K OHM CERM 2W +/-100 PPM
35
-
52.81000
-
1
Bulk
3680
Active
50k
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3683S-1-202L
Bourns Inc.
POT 2.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
34
-
52.81000
-
1
Bulk
3680
Active
2k
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3683S-1-504L
Bourns Inc.
POT 500K OHM CERM 2W +/-100 PPM
24
-
52.81000
-
1
Bulk
3680
Active
500k
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3684S-1-104L
Bourns Inc.
POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM
12
-
103.96000
-
1
Bulk
3680
Active
100k
2W
±3%
Push Button
4
Panel Mount
Square - 1.870" L x 0.930" W x 1.050" H (47.50mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3683S-1-104L
Bourns Inc.
POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM
-
-
52.81000
-
1
Bulk
3680
Active
100k
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3681S-1-502L
Bourns Inc.
POT 5.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
-
-
18.70400
-
50
Tray
3680
Active
5k
2W
±3%
Push Button
1
Panel Mount
Square - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3681S-1-104L
Bourns Inc.
POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM
-
-
18.70400
-
50
Bulk
3680
Active
100k
2W
±3%
Push Button
1
Panel Mount
Square - 0.650" L x 0.930" W x 1.050" H (16.51mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-202L
Bourns Inc.
POT 2.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
-
-
25.39200
-
50
Bulk
3680
Active
2k
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-203L
Bourns Inc.
POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM
-
-
25.39200
-
50
Bulk
3680
Active
20k
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3682S-1-501L
Bourns Inc.
POT 500 OHM CERM 2W +/-100 PPM
-
-
25.39200
-
50
Bulk
3680
Active
500
2W
±3%
Push Button
2
Panel Mount
Square - 1.050" L x 0.930" W x 1.050" H (26.67mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
image
3683S-1-203L
Bourns Inc.
POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM
-
-
36.37860
-
50
Bulk
3680
Active
20k
2W
±3%
Push Button
3
Panel Mount
Square - 1.460" L x 0.930" W x 1.050" H (37.08mm x 23.62mm x 26.67mm)
Solder Lug
3600S-1-103
Bourns Inc.
POT 10K OHM WW 1.5W +/-50 PPM
-
-
Call
-
1
Bulk
3600
Obsolete
10k
1.5W
±5%
Rotary
10
Panel Mount
Round - 0.752" Dia x 1.000" H (19.10mm x 25.40mm)
Solder Lug
3600S-1-501
Bourns Inc.
POT 500 OHM WIREWOUND 1.5W
-
-
Call
-
1
Bulk
3600
Obsolete
500
1.5W
±5%
Rotary
10
Panel Mount
Round - 0.752" Dia x 1.000" H (19.10mm x 25.40mm)
Solder Lug

مقایسه