یافته‌ها: 256سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

فرم

ولتاژ - خروجی

جریان - خروجی (حداکثر)

توان (وات)

راندمان

اتصال خروجی

اندازه / ابعاد

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
ناحیه استفاده شده
فرم
نوع ورودی
ولتاژ - ورودی
ولتاژ - خروجی
جریان - خروجی (حداکثر)
توان (وات)
مصرف توان بدون بار
کاربردها
راندمان
دمای عملیاتی
اتصال خروجی
اندازه / ابعاد
تائیدیه
image
EPA160025-P5-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 16V 4W
398
-
11.54000
-
1
EPA
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
16VAC
250mA
4W
-
ITE (Commercial)
Level IV
-
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
1.65" L x 2.01" W x 2.47" H (42.0mm x 51.0mm x 62.7mm)
cULus
image
EPA090100-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 9W
271
-
11.71000
-
1
EPA
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
9VAC
1A
9W
500mW (Max)
ITE (Commercial)
Level IV
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.59" L x 1.97" W x 2.60" H (40.5mm x 50.0mm x 66.0mm)
cULus
image
EPA090050-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 5W
67
-
11.71000
-
1
EPA
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
9VAC
500mA
5W
500mW (Max)
ITE (Commercial)
Level IV
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.65" L x 2.01" W x 2.47" H (42.0mm x 51.0mm x 62.7mm)
cULus
image
WAU24-200
Triad Magnetics
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 24V 5W
76
-
12.46000
-
1
WAU24
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
24VAC
200mA
5W
500mW (Max)
ITE (Commercial)
80%
-10°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
1.61" L x 1.97" W x 2.76" H (41.0mm x 50.0mm x 70.0mm)
cUL, UL
image
WAU16-400
Triad Magnetics
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 16V 6W
50
-
15.51000
-
1
WAU16
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
16VAC
400mA
6W
500mW (Max)
ITE (Commercial)
80%
-10°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
1.61" L x 1.97" W x 2.76" H (41.0mm x 50.0mm x 70.0mm)
cUL, UL
image
EPA060050-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 6V 3W
-
-
7.11550
-
500
EPA
Active
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
6VAC
500mA
3W
500mW (Max)
ITE (Commercial)
Level IV
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.41" L x 1.73" W x 2.20" H (35.9mm x 44.0mm x 55.8mm)
cULus
image
EPA060200-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 6V 12W
-
-
7.11550
-
520
EPA
Active
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
6VAC
2A
12W
500mW (Max)
ITE (Commercial)
Level IV
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.93" L x 2.31" W x 3.21" H (49.1mm x 58.7mm x 81.6mm)
cULus
BPD2G
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 24V 20W
-
555
15.54000
-
1
BPD2x
Active
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
24VAC
830mA
20W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.44" W x 2.75" H (54.1mm x 62.0mm x 70.0mm)
CSA, UL
BPD2FF
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 18V 20W
-
13
15.54000
-
1
BPD2x
Active
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
18VAC
1.11A
20W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.44" W x 2.75" H (54.1mm x 62.0mm x 70.0mm)
CSA, UL
image
BPD2F
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 16V 20W
-
212
15.54000
-
1
BPD2x
Active
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
16VAC
1.25A
20W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.44" W x 2.75" H (54.1mm x 62.0mm x 70.0mm)
CSA, UL
BPD2EE
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 14V 20W
-
102
15.54000
-
1
BPD2x
Active
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
14VAC
1.43A
20W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.44" W x 2.75" H (54.1mm x 62.0mm x 70.0mm)
CSA, UL
BPD2E
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 20W
-
277
15.54000
-
1
BPD2x
Active
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1.67A
20W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.44" W x 2.75" H (54.1mm x 62.0mm x 70.0mm)
CSA, UL
BPE2F
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 16V 40W
-
353
19.83000
-
1
BPE2x
Active
North America
Wall Mount (Class I)
Fixed Blade
120VAC
16VAC
2.5A
40W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.80" W x 3.58" H (54.1mm x 71.1mm x 91.0mm)
CSA, UL
BPE2FF
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 18V 40W
-
85
19.83000
-
1
BPE2x
Active
North America
Wall Mount (Class I)
Fixed Blade
120VAC
18VAC
2.22A
40W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.80" W x 3.58" H (54.1mm x 71.1mm x 91.0mm)
CSA, UL
BPE2G
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 24V 40W
-
-
19.83000
-
1
BPE2x
Active
North America
Wall Mount (Class I)
Fixed Blade
120VAC
24VAC
1.67A
40W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.80" W x 3.58" H (54.1mm x 71.1mm x 91.0mm)
CSA, UL
image
BPE2E
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 40W
-
168
19.83000
-
1
BPE2x
Active
North America
Wall Mount (Class I)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
3.33A
40W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.80" W x 3.58" H (54.1mm x 71.1mm x 91.0mm)
CSA, UL
BPE2EE
Hammond Manufacturing
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 14V 40W
-
68
19.83000
-
1
BPE2x
Active
North America
Wall Mount (Class I)
Fixed Blade
120VAC
14VAC
2.86A
40W
-
ITE (Commercial)
-
-
Screw Terminal
2.13" L x 2.80" W x 3.58" H (54.1mm x 71.1mm x 91.0mm)
CSA, UL
image
-
DPA120200-P1P
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Phono Plug, 3.5mm O.D. x 14.5mm
-
-
image
DPA120030-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.46" L x 1.67" W x 2.15" H (37.0mm x 42.5mm x 54.5mm)
cUL
image
-
DPA120060-S/T
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Stripped, Tinned Wire Leads
-
-
image
-
DPA120100-S/T
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Stripped, Tinned Wire Leads
-
-
DPA090010-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 1W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
9VAC
100mA
1W
-
ITE (Commercial)
-
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.46" L x 1.67" W x 2.15" H (37.0mm x 42.5mm x 54.5mm)
cUL
DPA090060-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 9V 5W
-
-
Call
-
1020
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
9VAC
600mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.63" L x 1.97" W x 2.32" H (41.4mm x 50.0mm x 59.0mm)
cUL
DPA120040-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1020
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.46" L x 1.67" W x 2.15" H (37.0mm x 42.5mm x 54.5mm)
-
image
DPA120050-S/T-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W
-
-
Call
-
1020
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
500mA
6W
-
ITE (Commercial)
-
-
Stripped, Tinned Wire Leads
1.63" L x 1.97" W x 2.32" H (41.4mm x 50.0mm x 59.0mm)
cUL
image
DPA120020-P1-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Phono Plug, 3.5mm O.D. x 14.5mm
1.46" L x 1.67" W x 2.15" H (37.0mm x 42.5mm x 54.5mm)
cUL
-
DPA120100-P5P-TC
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
-
-
-
DPA120030-P12-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120030-P12/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120030-P13-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120030-P13/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120030-P14-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120030-P14/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120030-P5-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120030-P5/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120030-P6-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
-
-
-
DPA120030-P6/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.5mm
-
-
-
DPA120030-P7-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120030-P7/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120030-P9-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120030-P9/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 4W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
300mA
4W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120060-P12
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120060-P12/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120060-P13
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120060-P13/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120060-P14
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120060-P14/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120060-P5
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120060-P5/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120060-P6
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
-
-
-
DPA120060-P6/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.5mm
-
-
-
DPA120060-P7
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120060-P7/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120060-P9
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120060-P9/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 7W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
600mA
7W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120100-P12
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120100-P12/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120100-P13
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120100-P13/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120100-P14
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120100-P14/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120100-P5
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120100-P5/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120100-P6
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
-
-
-
DPA120100-P6/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.5mm
-
-
-
DPA120100-P7
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120100-P7/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120100-P9
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120100-P9/R
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
1A
12W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120020-P12-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120020-P12/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120020-P13-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120020-P13/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120020-P14-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120020-P14/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120020-P5-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120020-P5/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120020-P6-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
-
-
-
DPA120020-P6/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.5mm
-
-
-
DPA120020-P7-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120020-P7/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120020-P9-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120020-P9/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 2W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
200mA
2W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120040-P12-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120040-P12/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120040-P13-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120040-P13/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120040-P14-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120040-P14/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.7mm I.D. x 4.75mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120040-P5-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120040-P5/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120040-P6-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
-
-
-
DPA120040-P6/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.5mm
-
-
-
DPA120040-P7-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120040-P7/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.3mm I.D. x 3.5mm O.D. x 8.5mm
-
-
-
DPA120040-P9-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120040-P9/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
400mA
5W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 1.05mm I.D. x 3.8mm O.D.
-
-
-
DPA120050-P12-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
500mA
6W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120050-P12/R-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
500mA
6W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug R/A, 0.7mm I.D. x 2.35mm O.D. x 9.5mm
-
-
-
DPA120050-P13-SZ
CUI Inc.
AC/AC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
North America
Wall Mount (Class II)
Fixed Blade
120VAC
12VAC
500mA
6W
-
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 1.7mm I.D. x 4mm O.D. x 9.5mm
-
-

مقایسه