یافته‌ها: 70سازنده

سری ساخت

نوع

توان (وات)

جریان

ولتاژ - خروجی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
پیکربندی کاربر
نوع
توان (وات)
جریان
ولتاژ - خروجی
image
XGF
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 5V-28V 3A DUAL
94
-
105.91000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Dual
72W
3A
24V (5 ~ 28 V)
image
XGJ
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 6.0V-15.0V 18.3A
112
-
119.51000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
220W
18.3A
12V (6.0 ~ 15.0 V)
image
XGH
Excelsys Technologies Ltd
3.2V-6.0V 36A MAX, 180W MAX
61
-
119.51000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
180W
36A
5V (3.2 ~ 6 V)
image
XGK
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 12.0V-30.0V 9.2A
20
-
119.51000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
220W
9.2A
24V (12 ~ 30 V)
image
XGR
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 12VDC-30VDC 10A
164
-
122.52000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
240W
10A
24V (12 ~ 30 V)
image
XGT
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 28VDC-58VDC 6A
63
-
122.52000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
288W
6A
48V (28 ~ 58 V)
image
XG8
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER DUAL 5VDC-28VDC 3A
84
-
125.41000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Dual
72W
3A
24V (5 ~ 28 V)
image
XG4
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 12VDC-30VDC 10A
476
-
133.20000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
240W
10A
24V (12 ~ 30 V)
image
XG3
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 6VDC-15VDC 20A
421
-
133.20000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
240W
20A
12V (6.0 ~ 15.0 V)
image
XG2
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 3.2VDC-6VDC 40A
142
-
133.20000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
200W
40A
5V (3.2 ~ 6 V)
image
XG1
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 1.5VDC-3.6VDC 50A
40
-
133.20000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
125W
50A
2.5V (1.5 ~ 3.6 V)
image
XG4C
Excelsys Technologies Ltd
CONF MODULE POWER 12-30VDC 10A
86
-
143.85000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
240W
10A
24V (12 ~ 30 V)
image
XG3C
Excelsys Technologies Ltd
CONF MODULE POWER 6-15VDC 20A
79
-
143.85000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
240W
20A
12V (6.0 ~ 15.0 V)
image
XG5C
Excelsys Technologies Ltd
CONF MODULE POWER 28-58VDC 6A
41
-
143.85000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
288W
6A
48V (28 ~ 58 V)
image
XG2C
Excelsys Technologies Ltd
CONF MODULE POWER 3.2-6VDC 40A
37
-
143.85000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
200W
40A
5V (3.2 ~ 6 V)
image
C050S24
Sanken
MODULE DC PS 50W 24V 2.5A
140
-
39.10000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
60W
2.5A
24V (22.8 ~ 24.7 V)
image
C050S05
Sanken
MODULE DC PS 50W 5V 10A
139
-
39.10000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
50W
10A
5V (4.8 ~ 5.1 V)
image
C050S12
Sanken
MODULE DC PS 50W 12V 5A
138
-
39.10000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
60W
5A
12V (11.6 ~ 12.3 V)
image
XGE
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 5V-28V 5A
71
-
88.89000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
120W
5A
24V (5 ~ 28 V)
image
XG7
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 5VDC-28VDC 5A
87
-
98.86000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
120W
5A
24V (5 ~ 28 V)
image
XGL
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 24.0V-58.0V 5A
16
-
119.51000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
240W
5A
48V (24 ~ 58 V)
image
XGA
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 10.8V-15.6V 12.5A
11
-
99.88000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
150W
12.5A
12V (10.8 ~ 15.6 V)
image
XGB
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 19.2.0V-26.4V 8.3A
13
-
99.88000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
200W
8.3A
24V (19.2 ~ 26.4 V)
image
XGG
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 1.5V-3.6V 40A
11
-
119.51000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
100W
40A
2.5V (1.5 ~ 3.6 V)
image
XGP
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 1.0V-30.0V 240W
12
-
130.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
240W
10A
24V (12 ~ 30 V)
image
XGD
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 38.5V-50.4V 4.2A
12
-
99.88000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
200W
4.2A
48V (38.5 ~ 50.4 V)
image
XG7C
Excelsys Technologies Ltd
CONF MODULE POWER 5-28VDC 5A
24
-
106.43000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
120W
5A
24V (5 ~ 28 V)
image
XGQ
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 1.0V-58.0V 288W
20
-
130.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
288W
6A
48V (24 ~ 58 V)
image
XGN
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 1.0V-15.0V 240W
11
-
130.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
240W
20A
12V (6.0 ~ 15.0 V)
image
XG8C
Excelsys Technologies Ltd
CONF MODULE POWR DUAL 5-28VDC 3A
9
-
136.06000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Dual - Conformal Coated
72W
3A
24V (5 ~ 28 V)
image
XG1C
Excelsys Technologies Ltd
CONF MODULE POWER 1.5-3.6VDC 50A
12
-
143.85000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
125W
50A
2.5V (1.5 ~ 3.6 V)
image
XGEC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 5V-28V 5A
20
-
99.19000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
120W
5A
24V (5 ~ 28 V)
image
XGAC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 10.8V-15.6V 12.5A
20
-
109.93000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
150W
12.5A
12V (10.8 ~ 15.6 V)
image
XGCC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 28.8V-39.6V 5.6A
20
-
109.93000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
200W
5.6A
36V (28.8 ~ 39.6 V)
image
XGDC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 38.5V-50.4V 4.2A
20
-
109.93000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
200W
4.2A
48V (38.5 ~ 50.4 V)
image
XGBC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 19.2.0V-26.4V 8.3A
17
-
109.93000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
200W
8.3A
24V (19.2 ~ 26.4 V)
image
XGFC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 5V-28V 3A DUAL
20
-
115.95000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Dual - Conformal Coated
72W
3A
24V (5 ~ 28 V)
image
XGHC
Excelsys Technologies Ltd
3.2V-6.0V 36A MAX, 180W MAX
20
-
129.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
180W
36A
5V (3.2 ~ 6 V)
image
XGJC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 6.0V-15.0V 18.3A
20
-
129.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
220W
18.3A
12V (6.0 ~ 15.0 V)
image
XGKC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 12.0V-30.0V 9.2A
20
-
129.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
220W
9.2A
24V (12 ~ 30 V)
image
XGLC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 24.0V-58.0V 5A
20
-
129.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
240W
5A
48V (24 ~ 58 V)
image
XGGC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 1.5V-3.6V 40A
19
-
129.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
100W
40A
2.5V (1.5 ~ 3.6 V)
image
XGM
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 1.0V-6.0V 200W
14
-
130.55000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
200W
40A
5V (3.2 ~ 6 V)
image
XG5
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 28VDC-58VDC 6A
-
-
133.20000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
288W
6A
48V (28 ~ 58 V)
image
XGC
Excelsys Technologies Ltd
MODULE POWER 28.8V-39.6V 5.6A
4
-
99.88000
-
1
powerMods
Active
Configurator
DC Output Module, Single
200W
5.6A
36V (28.8 ~ 39.6 V)
image
C050S03
Sanken
MODULE DC PS 50W 3.3V 10A
9
-
19.55000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
33W
10A
3.3V (3.2 ~ 3.3 V)
image
C050S15
Sanken
MODULE DC PS 50W 15V 4A
1
-
19.55000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
60W
4A
15V (14.5 ~ 15.4 V)
image
C150S03
Sanken
MODULE DC PS 150W 3.3V 26A
9
-
28.90000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
86W
26A
3.3V (3.2 ~ 3.3 V)
image
C150S15
Sanken
MODULE DC PS 150W 15V 10A
8
-
28.90000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
150W
10A
15V (14.5 ~ 15.4 V)
image
C150S12
Sanken
MODULE DC PS 150W 12V 13A
7
-
28.90000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
156W
13A
12V (11.6 ~ 12.3 V)
image
C150S05
Sanken
MODULE DC PS 150W 5V 26A
3
-
28.90000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
130W
26A
5V (4.8 ~ 5.1 V)
image
C150S24
Sanken
MODULE DC PS 150W 24V 6.5A
2
-
28.90000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
156W
6.5A
24V (22.8 ~ 24.7 V)
image
C130X24
Sanken
MODULE DC PS 130W 24V 5.5A
9
-
32.30000
-
1
C
Active
-
DC Output Module, Single
132W
5.5A
24V (22.8 ~ 24.7 V)
image
CMA
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG DC PWR MODULE 2.5-6V 21A
-
-
101.63000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
DC Output Module, Single
105W
21A
5V (2.5 ~ 6 V)
image
CMB
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG DC PWR MODULE 6-15V 15A
-
-
101.63000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
DC Output Module, Single
180W
15A
12V (6.0 ~ 15.0 V)
image
CMC
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG DC PWR MOD 15-28V 8.33A
-
-
101.63000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
DC Output Module, Single
200W
8.33A
24V (15 ~ 28 V)
image
CMD
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG DC PWR MOD 28-58V 4.17A
-
-
101.63000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
DC Output Module, Single
200W
4.17A
48V (28 ~ 58 V)
CMAC
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG DC PWR MODULE 2.5-6V 21A
-
-
108.56000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
105W
21.4mA
5V (2.5 ~ 6 V)
CMBC
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG DC PWR MODULE 6-15V 15A
-
-
108.56000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
180W
15A
12V (6.0 ~ 15.0 V)
CMCC
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG DC PWR MOD 15-28V 8.33A
-
-
108.56000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
200W
8.33A
24V (15 ~ 28 V)
CMDC
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG DC PWR MOD 28-58V 4.17A
-
-
108.56000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
DC Output Module, Single - Conformal Coated
200W
4.17A
48V (28 ~ 58 V)
LPM109-OUTA1-10
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
78.22833
-
24
-
Active
-
-
-
-
-
LPM109-OUTA1-20
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
78.22833
-
24
-
Active
-
-
-
-
-
LPM118-OUTA2-10
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
92.59708
-
24
-
Active
-
-
-
-
-
LPM118-OUTA2-20
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
92.59708
-
24
-
Active
-
-
-
-
-
LPM126-OUTA1-05
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
100.57958
-
24
-
Active
-
-
-
-
-
LPM126-OUTA1-12
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
100.57958
-
24
-
Active
-
-
-
-
-
LPM126-OUTA1-24
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
100.57958
-
24
-
Active
-
-
-
-
-
LPM126-OUTA1-36
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
100.57958
-
24
-
Active
-
-
-
-
-
LPM126-OUTA1-48
Bel Power Solutions
ELECTRONIC ANALOG OUTPUT
-
-
100.57958
-
24
-
Active
-
-
-
-
-

مقایسه