یافته‌ها: 15,193سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

تعداد خروجی‌ها

ولتاژ - ورودی

ولتاژ - خروجی 1

ولتاژ - خروجی 2

ولتاژ - خروجی 3

ولتاژ - خروجی 4

جریان - خروجی (حداکثر)

توان (وات)

کاربردها

ولتاژ - عایق

راندمان

دمای عملیاتی

مشخصات

نوع نصب

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
تعداد خروجی‌ها
ولتاژ - ورودی
ولتاژ - خروجی 1
ولتاژ - خروجی 2
ولتاژ - خروجی 3
ولتاژ - خروجی 4
جریان - خروجی (حداکثر)
توان (وات)
کاربردها
ولتاژ - عایق
راندمان
دمای عملیاتی
مشخصات
نوع نصب
اندازه / ابعاد
image
RAC04-05SC/W
Recom Power
AC/DC CONVERTER 5V 4W
259
540
15.30000
-
1
POWERLINE RAC04-SC/W
Active
Enclosed
1
80 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
800mA
4W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
72%
-25°C ~ 85°C (With Derating)
DC Input Capable, Remote Sense, Universal Input
Chassis Mount
1.49" L x 0.94" W x 0.65" H (37.8mm x 23.9mm x 16.4mm)
image
PMC-05V015W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 5V 15W
859
-
15.45000
-
1
PMC
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
3A
15W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
80%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.03" L x 2.01" W x 1.10" H (77.0mm x 51.0mm x 28.0mm)
image
PMT-12V35W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 12V 35W
382
-
16.33000
-
1
PMT
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
2.92A
35W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-10°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
3.86" L x 3.86" W x 1.50" H (98.0mm x 98.0mm x 38.0mm)
image
RAC03-12SE/277/W
Recom Power
AC/DC CONVERTER 12V 3W
305
-
17.10000
-
1
POWERLINE RAC03-E/277/W
Active
Enclosed
1
85 ~ 305 VAC
12V
-
-
-
250mA
3W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
78%
-40°C ~ 85°C (With Derating)
DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
1.50" L x 0.96" W x 0.69" H (38.1mm x 24.3mm x 17.4mm)
image
PMT-12V50W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 12V 50W
243
-
17.70000
-
1
PMT
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
4.17A
50W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
83%
-10°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
3.86" L x 3.86" W x 1.50" H (98.0mm x 98.0mm x 38.0mm)
image
PMT-24V50W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 50W
239
-
17.70000
-
1
PMT
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2.09A
50W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-10°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
3.86" L x 3.86" W x 1.50" H (98.0mm x 98.0mm x 38.0mm)
image
DRC-24V10W1AZ
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 10W
103
-
18.31000
-
1
Chrome
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
420mA
10W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
80%
-25°C ~ 71°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, IP20, Universal Input
DIN Rail
3.58" L x 0.71" W x 2.19" H (91.0mm x 18.0mm x 55.6mm)
image
VCS50US12
XP Power
AC/DC CONVERTER 12V 50W
381
-
19.00000
-
1
VCS
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
4.2A
50W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
85%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
4.35" L x 3.07" W x 1.38" H (110.5mm x 78.0mm x 35.0mm)
image
LS25-12
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 25W
2033
-
19.20000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
2.1A
25W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
83%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.10" L x 2.00" W x 1.10" H (78.7mm x 50.8mm x 27.9mm)
image
LS25-24
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 25W
832
-
19.20000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1.1A
25W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.10" L x 2.00" W x 1.10" H (78.7mm x 50.8mm x 27.9mm)
image
LS25-15
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 15V 25W
251
220
19.20000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
15V
-
-
-
1.7A
25W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
83%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.10" L x 2.00" W x 1.10" H (78.7mm x 50.8mm x 27.9mm)
image
LS25-5
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 25W
949
-
19.65000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
5A
25W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
79%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.10" L x 2.00" W x 1.10" H (78.7mm x 50.8mm x 27.9mm)
image
LS25-3.3
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 3.3V 25W
170
-
19.65000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
3.3V
-
-
-
6A
25W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
75%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.10" L x 2.00" W x 1.10" H (78.7mm x 50.8mm x 27.9mm)
image
ECL05US05-T
XP Power
AC/DC CONVERTER 5V 5W
195
-
20.00000
-
1
ECL
Active
Open Frame
1
85 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
1A
5W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
75%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.46" L x 1.36" W x 0.88" H (87.9mm x 34.6mm x 22.4mm)
image
LS35-12
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 35W
903
-
21.14000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
3A
35W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
82%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.90" L x 3.20" W x 1.40" H (99.1mm x 81.3mm x 35.6mm)
image
LS35-24
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 35W
550
-
21.14000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1.5A
35W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.90" L x 3.20" W x 1.40" H (99.1mm x 81.3mm x 35.6mm)
image
NPS43-M
Artesyn Embedded Technologies
AC/DC CONVERTER 12V 45W
345
-
21.50000
-
1
NPS40-M
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
3.75A
45W (60W Forced Air)
ITE (Commercial), Medical
-
87%
0°C ~ 80°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Remote Sense, Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.00" H (101.6mm x 50.8mm x 21.8mm)
image
VOF-30-12
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 30W
514
-
21.61000
-
1
VOF-30
Active
Open Frame
1
90 ~ 277 VAC
12V
-
-
-
2.5A
30W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-20°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.54" L x 2.00" W x 0.83" H (90.0mm x 50.8mm x 21.1mm)
image
VOF-30-24
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 30W
377
-
21.61000
-
1
VOF-30
Active
Open Frame
1
90 ~ 277 VAC
24V
-
-
-
1.3A
30W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-20°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.54" L x 2.00" W x 0.83" H (90.0mm x 50.8mm x 21.1mm)
image
VOF-30-5
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 30W
219
-
21.61000
-
1
VOF-30
Active
Open Frame
1
90 ~ 277 VAC
5V
-
-
-
5.3A
30W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
78%
-20°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.54" L x 2.00" W x 0.83" H (90.0mm x 50.8mm x 21.1mm)
image
VCS70US48
XP Power
AC/DC CONVERTER 48V 70W
233
-
22.00000
-
1
VCS
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
48V
-
-
-
1.46A
70W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
87%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
5.12" L x 3.88" W x 1.61" H (130.0mm x 98.5mm x 41.0mm)
image
VCS70US24
XP Power
AC/DC CONVERTER 24V 70W
119
-
22.00000
-
1
VCS
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2.92A
70W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
87%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
5.12" L x 3.88" W x 1.61" H (130.0mm x 98.5mm x 41.0mm)
image
PMT-24V100W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 100W
213
-
22.51000
-
1
PMT
Active
Enclosed
1
90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
4.5A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-10°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output
Chassis Mount
6.22" L x 3.82" W x 1.50" H (158.0mm x 97.0mm x 38.0mm)
image
PMT-12V100W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 12V 100W
173
-
22.51000
-
1
PMT
Active
Enclosed
1
90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
8.5A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-10°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output
Chassis Mount
6.22" L x 3.82" W x 1.50" H (158.0mm x 97.0mm x 38.0mm)
image
ZPSA20-12
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 20W
263
-
23.31000
-
1
ZPSA20
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
2A
20W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
82%
0°C ~ 70°C
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.50" L x 2.00" W x 0.79" H (88.9mm x 50.8mm x 20.0mm)
image
ZPSA20-9
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 9V 20W
218
-
23.31000
-
1
ZPSA20
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
9V
-
-
-
2.45A
20W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
82%
0°C ~ 70°C
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.50" L x 2.00" W x 0.79" H (88.9mm x 50.8mm x 20.0mm)
image
ZPSA20-5
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 20W
153
-
23.31000
-
1
ZPSA20
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
4.4A
20W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
82%
0°C ~ 70°C
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.50" L x 2.00" W x 0.79" H (88.9mm x 50.8mm x 20.0mm)
image
LS50-24
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 50W
766
-
23.53000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2.2A
50W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.90" L x 3.80" W x 1.40" H (99.1mm x 96.5mm x 35.6mm)
image
LS50-12
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 50W
287
-
23.53000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
4.2A
50W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.90" L x 3.80" W x 1.40" H (99.1mm x 96.5mm x 35.6mm)
image
AWSP40-12
Triad Magnetics
AC/DC CONVERTER 12V 40W
1054
1940
23.64000
-
1
AWSP40
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
3.3A
40W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
77%
-10°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
5.08" L x 3.86" W x 1.50" H (129.0mm x 98.0mm x 38.0mm)
image
AWSP40-24
Triad Magnetics
AC/DC CONVERTER 24V 40W
232
700
23.64000
-
1
AWSP40
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1.7A
40W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
80%
-10°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
5.08" L x 3.86" W x 1.50" H (129.0mm x 98.0mm x 38.0mm)
image
ALS75-24
Triad Magnetics
AC/DC CONVERTER 24V 75W
321
500
24.28000
-
1
ALS75
Active
Open Frame
1
90 ~ 260 VAC
24V
-
-
-
3.1A
75W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
70%
0°C ~ 55°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
5.00" L x 3.00" W x 1.65" H (127.0mm x 76.2mm x 42.0mm)
image
DSP10-5
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 10W
844
-
24.44000
-
1
DSP
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
1.5A
10W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
74%
-25°C ~ 71°C (With Derating)
DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
2.19" L x 0.71" W x 3.58" H (55.6mm x 18.0mm x 90.9mm)
image
DSP10-24
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 10W
584
-
24.44000
-
1
DSP
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
420mA
10W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
80%
-25°C ~ 71°C (With Derating)
DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
2.19" L x 0.71" W x 3.58" H (55.6mm x 18.0mm x 90.9mm)
image
DSP10-12
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 10W
238
-
24.44000
-
1
DSP
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
830mA
10W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
78%
-25°C ~ 71°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
2.19" L x 0.71" W x 3.58" H (55.6mm x 18.0mm x 90.9mm)
image
DSP10-15
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 15V 10W
193
-
24.44000
-
1
DSP
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
15V
-
-
-
670mA
10W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
78%
-25°C ~ 71°C (With Derating)
DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
2.19" L x 0.71" W x 3.58" H (55.6mm x 18.0mm x 90.9mm)
image
DRP012V030W1AZ
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 12V 30W
143
-
24.45000
-
1
CliQ
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
2.5A
30W
ITE (Commercial)
4kV (4000V)
85%
-20°C ~ 75°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
3.96" L x 1.26" W x 3.94" H (100.6mm x 32.0mm x 100.0mm)
image
VOF-50-12
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 50W
669
-
24.84000
-
1
VOF-50
Active
Open Frame
1
90 ~ 277 VAC
12V
-
-
-
4.2A
50W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
87%
-20°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.32" H (101.6mm x 50.8mm x 33.6mm)
image
VOF-50-24
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 50W
272
-
24.84000
-
1
VOF-50
Active
Open Frame
1
90 ~ 277 VAC
24V
-
-
-
2.1A
50W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
89%
-20°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.32" H (101.6mm x 50.8mm x 33.6mm)
image
AWSP60-12
Triad Magnetics
AC/DC CONVERTER 12V 60W
134
460
25.39000
-
1
AWSP60
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
5A
60W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
78%
-10°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
6.30" L x 3.86" W x 1.50" H (160.0mm x 98.0mm x 38.0mm)
image
VSK-S5-12UA-T
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 5W
916
-
26.18000
-
1
VSK-S5-T
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
420mA
5W
ITE (Commercial)
4kV (4000V)
76%
-25°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
2.99" L x 1.24" W x 0.94" H (76.0mm x 31.5mm x 23.4mm)
image
VSK-S5-5UA-T
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 5W
230
-
26.18000
-
1
VSK-S5-T
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
1A
5W
ITE (Commercial)
4kV (4000V)
72%
-25°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
2.99" L x 1.24" W x 0.94" H (76.0mm x 31.5mm x 23.4mm)
image
VSK-S5-24UA-T
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 5W
185
-
26.18000
-
1
VSK-S5-T
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
230mA
5W
ITE (Commercial)
4kV (4000V)
78%
-25°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
2.99" L x 1.24" W x 0.94" H (76.0mm x 31.5mm x 23.4mm)
image
DRP-24V48W1AZ
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 48W
283
-
26.25000
-
1
CliQ
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2A
48W
ITE (Commercial)
4kV (4000V)
85%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Load Sharing, Universal Input
DIN Rail
3.96" L x 1.26" W x 3.94" H (100.6mm x 32.0mm x 100.0mm)
image
PSA065-240M
Phihong USA
AC/DC CONVERTER 24V 45W
691
-
26.69000
-
1
PSA065M
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2.71A
45W (60W Forced Air)
Medical
4kV (4000V)
Level VI
0°C ~ 50°C
Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.20" H (101.6mm x 50.8mm x 30.6mm)
image
PMT-24V150W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 150W
206
-
27.39000
-
1
PMT
Active
Enclosed
1
90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
6.5A
150W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
89%
-10°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output
Chassis Mount
7.01" L x 3.82" W x 1.50" H (178.0mm x 97.0mm x 38.0mm)
image
PMT-48V150W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 48V 150W
102
-
27.39000
-
1
PMT
Active
Enclosed
1
90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC
48V
-
-
-
3.3A
150W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
89%
-10°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, Load Sharing
Chassis Mount
7.01" L x 3.82" W x 1.50" H (178.0mm x 97.0mm x 38.0mm)
image
LS75-24
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 75W
832
-
27.41000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
3.2A
75W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
5.10" L x 3.80" W x 1.50" H (129.5mm x 96.5mm x 38.1mm)
image
LS75-12
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 75W
402
-
27.41000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
6A
75W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
5.10" L x 3.80" W x 1.50" H (129.5mm x 96.5mm x 38.1mm)
image
LS75-48
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 48V 75W
231
-
27.41000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
48V
-
-
-
1.6A
75W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
87%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
5.10" L x 3.80" W x 1.50" H (129.5mm x 96.5mm x 38.1mm)
image
VGS-25-24
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 25W
423
-
27.42000
-
1
VGS-25
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1.1A
25W
ITE (Commercial)
4.242kV (4242V)
87%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.09" L x 2.01" W x 1.11" H (78.5mm x 51.0mm x 28.3mm)
image
VGS-25-12
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 25W
222
-
27.42000
-
1
VGS-25
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
2.1A
25W
ITE (Commercial)
4.242kV (4242V)
85%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.09" L x 2.01" W x 1.11" H (78.5mm x 51.0mm x 28.3mm)
image
VGS-25-5
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 25W
170
-
27.42000
-
1
VGS-25
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
5A
25W
ITE (Commercial)
4.242kV (4242V)
83%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.09" L x 2.01" W x 1.11" H (78.5mm x 51.0mm x 28.3mm)
image
GECA40-24G
SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands
AC/DC CONVERTER 24V 40W
173
-
28.05000
-
1
GECA40
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1.7A
40W
ITE (Commercial)
-
80%
0°C ~ 45°C
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
5.00" L x 3.00" W x 1.25" H (127.0mm x 76.2mm x 31.8mm)
image
VOF-70-24
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 70W
360
-
28.54000
-
1
VOF-70
Active
Open Frame
1
90 ~ 277 VAC
24V
-
-
-
3A
70W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
88%
-20°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.32" H (101.6mm x 50.8mm x 33.6mm)
image
ZPSA4024
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 40W
245
-
28.74000
-
1
ZPSA40
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1.67A
40W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
0°C ~ 70°C
Adjustable Output
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.07" H (101.6mm x 50.8mm x 27.1mm)
image
PSA075-120
Phihong USA
AC/DC CONVERTER 12V 75W
294
-
29.12000
-
1
PSA075
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
6.25A
60W (75W Forced Air)
ITE (Commercial)
-
Level VI
0°C ~ 50°C
Universal Input
Chassis Mount
5.00" L x 3.00" W x 1.30" H (127.0mm x 76.2mm x 33.1mm)
image
DRP024V060W1AZ
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 60W
293
-
29.27000
-
1
CliQ
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2.5A
60W
ITE (Commercial)
4kV (4000V)
87%
-20°C ~ 75°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Load Sharing, Universal Input
DIN Rail
4.75" L x 1.26" W x 4.45" H (120.6mm x 32.0mm x 113.0mm)
image
PMC-24V100W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 100W
321
-
29.60000
-
1
PMC
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
4.17A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
6.22" L x 3.82" W x 1.50" H (158.0mm x 97.0mm x 38.0mm)
image
GECA40AG
SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands
AC/DC CONVERTER 5V +/-12V 40W
143
-
30.01000
-
1
GECA40
Active
Open Frame
3
90 ~ 264 VAC
5V
12V
-12V
-
3.5A, 2A, 300mA
40W
ITE (Commercial)
-
80%
0°C ~ 45°C
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
5.00" L x 3.00" W x 1.25" H (127.0mm x 76.2mm x 31.8mm)
image
ECS45US12
XP Power
AC/DC CONVERTER 12V 45W
762
-
31.00000
-
1
ECS
Active
Open Frame
1
80 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
3.75A
45W
ITE (Commercial), Medical
4kV (4000V)
90%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.00" L x 2.00" W x 1.05" H (76.2mm x 50.8mm x 26.7mm)
image
ECS45US05
XP Power
AC/DC CONVERTER 5V 45W
228
-
31.00000
-
1
ECS
Active
Open Frame
1
80 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
6A
45W
ITE (Commercial), Medical
4kV (4000V)
90%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.00" L x 2.00" W x 1.05" H (76.2mm x 50.8mm x 26.7mm)
image
ZPSA6024
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 60W
594
-
31.08000
-
1
ZPSA60
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2.5A
60W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
0°C ~ 70°C
Adjustable Output
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.07" H (101.6mm x 50.8mm x 27.1mm)
image
ZPSA60-28
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 28V 60W
359
-
31.08000
-
1
ZPSA60
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
28V
-
-
-
2.14A
60W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
0°C ~ 70°C
Adjustable Output
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.07" H (101.6mm x 50.8mm x 27.1mm)
image
ZPSA6012
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 60W
269
252
31.08000
-
1
ZPSA60
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
5A
60W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
85%
0°C ~ 70°C
Adjustable Output
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.07" H (101.6mm x 50.8mm x 27.1mm)
image
ZPSA6015
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 15V 60W
251
-
31.08000
-
1
ZPSA60
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
15V
-
-
-
4A
60W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
85%
0°C ~ 70°C
Adjustable Output
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.07" H (101.6mm x 50.8mm x 27.1mm)
image
PMC-12V100W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 12V 100W
138
-
31.11000
-
1
PMC
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
8.33A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
6.22" L x 3.82" W x 1.50" H (158.0mm x 97.0mm x 38.0mm)
image
VSK-S10-5UA-T
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 10W
141
-
31.79000
-
1
VSK-S10-T
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
2A
10W
ITE (Commercial)
4kV (4000V)
74%
-25°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
2.99" L x 1.24" W x 1.09" H (76.0mm x 31.5mm x 27.8mm)
image
DNR18US12
XP Power
AC/DC CONVERTER 12V 18W
217
-
32.00000
-
1
DNR
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
1.5A
18W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
77%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
4.53" L x 0.89" W x 3.48" H (115.0mm x 22.5mm x 88.5mm)
image
PMT-D2V100W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 5V 100W
175
-
32.22000
-
1
PMT
Active
Enclosed
2
88 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC
24V
5V
-
-
3.5A, 3A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-10°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output
Chassis Mount
7.01" L x 3.82" W x 1.50" H (178.0mm x 97.0mm x 38.0mm)
image
VOF-85-24
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 85W
1101
-
32.71000
-
1
VOF-85
Active
Open Frame
1
90 ~ 277 VAC
24V
-
-
-
3.6A
85W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
87%
-20°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.32" H (101.6mm x 50.8mm x 33.6mm)
image
NPT43-M
Artesyn Embedded Technologies
AC/DC CONVERTER 5V +/-15V 45W
124
-
33.27000
-
1
NPT40-M
Active
Open Frame
3
90 ~ 264 VAC
5V
15V
-15V
-
5A, 2A, 500mA
45W (55W Forced Air)
ITE (Commercial), Medical
-
75%
0°C ~ 80°C
DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.10" H (101.6mm x 50.8mm x 28.0mm)
image
VSK-S15-24U-T
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 15W
226
-
33.59000
-
1
VSK-S15-T
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
625mA
15W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-40°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
3.78" L x 2.17" W x 1.26" H (96.1mm x 54.0mm x 32.0mm)
image
VSK-S15-12U-T
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 15W
106
-
33.59000
-
1
VSK-S15-T
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
1.25A
15W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
80%
-40°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
3.78" L x 2.17" W x 1.26" H (96.1mm x 54.0mm x 32.0mm)
image
VDRS-20-24
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 20W
231
-
33.86000
-
1
VDRS-20
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1A
20W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
3.90" L x 0.91" W x 3.54" H (99.0mm x 23.0mm x 90.0mm)
image
VDRS-20-15
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 15V 20W
160
-
33.86000
-
1
VDRS-20
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
15V
-
-
-
1.4A
20W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
85%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
3.90" L x 0.91" W x 3.54" H (99.0mm x 23.0mm x 90.0mm)
image
PMC-24V150W1AA
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 150W
119
-
34.19000
-
1
PMC
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
6.25A
150W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
7.01" L x 3.82" W x 1.50" H (178.0mm x 97.0mm x 38.0mm)
image
ECS65US24
XP Power
AC/DC CONVERTER 24V 65W
276
-
35.00000
-
1
ECS
Active
Open Frame
1
80 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2.7A
65W
ITE (Commercial), Medical
4kV (4000V)
90%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.05" H (101.6mm x 50.8mm x 26.7mm)
image
ECL15US05-S
XP Power
AC/DC CONVERTER 5V 15W
249
-
35.00000
-
1
ECL
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
3A
15W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
78%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.30" L x 1.36" W x 1.04" H (84.0mm x 34.5mm x 26.4mm)
image
ECS65US18
XP Power
AC/DC CONVERTER 18V 65W
214
-
35.00000
-
1
ECS
Active
Open Frame
1
80 ~ 264 VAC
18V
-
-
-
3.4A
65W
ITE (Commercial), Medical
4kV (4000V)
90%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.05" H (101.6mm x 50.8mm x 26.7mm)
image
LS100-12
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 100W
987
-
35.10000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
8.5A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
82%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
6.30" L x 3.80" W x 1.50" H (160.0mm x 96.5mm x 38.1mm)
image
LS100-48
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 48V 100W
728
200
35.10000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
48V
-
-
-
2.3A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
6.30" L x 3.80" W x 1.50" H (160.0mm x 96.5mm x 38.1mm)
image
LS100-24
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 100W
564
240
35.10000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
4.5A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
86%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
6.30" L x 3.80" W x 1.50" H (160.0mm x 96.5mm x 38.1mm)
image
LS100-15
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 15V 100W
198
-
35.10000
-
1
LS
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
15V
-
-
-
7A
100W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
84%
-25°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
6.30" L x 3.80" W x 1.50" H (160.0mm x 96.5mm x 38.1mm)
image
PMT-24V200W1AM
Delta Electronics
AC/DC CONVERTER 24V 200W
246
-
35.87000
-
1
PMT
Active
Enclosed
1
90 ~ 132 VAC, 180 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
8.8A
200W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
88.5%
-10°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output
Chassis Mount
8.46" L x 4.53" W x 1.97" H (215.0mm x 115.0mm x 50.0mm)
image
VGS-50-12
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 50W
258
-
36.07000
-
1
VGS-50
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
4.2A
50W
ITE (Commercial)
4.242kV (4242V)
88%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.90" L x 3.21" W x 1.40" H (99.0mm x 81.5mm x 35.5mm)
image
VGS-50-24
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 50W
235
-
36.07000
-
1
VGS-50
Active
Enclosed
1
88 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
2.2A
50W
ITE (Commercial)
4.242kV (4242V)
90%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.90" L x 3.21" W x 1.40" H (99.0mm x 81.5mm x 35.5mm)
image
MTB080012A
Inventus Power
AC/DC CONVERTER 12V 80W
647
-
37.10000
-
1
MTB080
Active
Open Frame
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
6.7A
80W
Medical
-
90%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Universal Input
Chassis Mount
4.00" L x 2.00" W x 1.01" H (101.6mm x 50.8mm x 25.7mm)
image
DNR30US05
XP Power
AC/DC CONVERTER 5V 30W
217
-
38.00000
-
1
DNR
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
6A
30W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
79%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
4.53" L x 1.59" W x 3.54" H (115.0mm x 40.5mm x 90.0mm)
image
GSM11-12AAG
SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands
AC/DC CONVERTER 12V 11W
220
-
38.35000
-
1
GSM11
Active
Open Frame
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
920mA
11W
Medical
4kV (4000V)
77%
0°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, Universal Input
Chassis Mount
2.28" L x 2.00" W x 0.56" H (57.9mm x 50.8mm x 14.3mm)
image
VGD-60-D524
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 24V 60W
463
-
38.93000
-
1
VGD-60
Active
Enclosed
2
85 ~ 264 VAC
5V
24V
-
-
6A, 2.2A
60W
ITE (Commercial)
-
80%
-10°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
5.08" L x 3.86" W x 1.50" H (129.0mm x 98.0mm x 38.0mm)
image
VGD-60-D512
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 12V 60W
221
-
38.93000
-
1
VGD-60
Active
Enclosed
2
85 ~ 264 VAC
5V
12V
-
-
6A, 4A
60W
ITE (Commercial)
-
79%
-10°C ~ 60°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
5.10" L x 3.90" W x 1.50" H (129.0mm x 98.0mm x 38.0mm)
image
VSK-S20-12U-T
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 20W
192
-
39.00000
-
1
VSK-S20-T
Active
Enclosed
1
85 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
1.6A
20W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
81%
-40°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
3.78" L x 2.17" W x 1.26" H (96.1mm x 54.0mm x 32.0mm)
image
VMS-40-5
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 40W
535
-
39.19000
-
1
VMS-40
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
6A
40W
Medical
5.656kV (5656V)
80%
0°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
3.00" L x 2.00" W x 0.75" H (76.2mm x 50.8mm x 19.0mm)
image
VMS-40-24
CUI Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 40W
151
-
39.19000
-
1
VMS-40
Active
Open Frame
1
90 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1.67A
40W
Medical
5.656kV (5656V)
88%
0°C ~ 70°C
Universal Input
Chassis Mount
3.00" L x 2.00" W x 0.75" H (76.2mm x 50.8mm x 19.0mm)
image
DSP30-24
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 24V 30W
480
-
39.39000
-
1
DSP
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
24V
-
-
-
1.3A
30W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
83%
-25°C ~ 71°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
2.19" L x 2.09" W x 3.58" H (55.6mm x 53.1mm x 90.9mm)
image
DSP30-12
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 12V 30W
308
-
39.39000
-
1
DSP
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
2.1A
30W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
82%
-25°C ~ 71°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
2.19" L x 2.09" W x 3.58" H (55.6mm x 53.1mm x 90.9mm)
image
DSP30-5
TDK-Lambda Americas Inc.
AC/DC CONVERTER 5V 30W
131
-
39.39000
-
1
DSP
Active
Enclosed
1
90 ~ 264 VAC
5V
-
-
-
3A
30W
ITE (Commercial)
3kV (3000V)
74%
-25°C ~ 71°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
DIN Rail
2.19" L x 2.09" W x 3.58" H (55.6mm x 53.1mm x 90.9mm)
image
ECS60US12
XP Power
AC/DC CONVERTER 12V 60W
212
-
40.00000
-
1
ECS
Active
Open Frame
1
80 ~ 264 VAC
12V
-
-
-
5A
60W
ITE (Commercial), Medical
4kV (4000V)
90%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.00" L x 2.00" W x 1.05" H (76.2mm x 50.8mm x 26.7mm)
image
ECS60US48
XP Power
AC/DC CONVERTER 48V 60W
184
-
40.00000
-
1
ECS
Active
Open Frame
1
80 ~ 264 VAC
48V
-
-
-
1.25A
60W
ITE (Commercial), Medical
4kV (4000V)
90%
-20°C ~ 70°C (With Derating)
Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input
Chassis Mount
3.00" L x 2.00" W x 1.05" H (76.2mm x 50.8mm x 26.7mm)

مقایسه