یافته‌ها: 7,549سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

ناحیه استفاده شده

فرم

نوع ورودی

ولتاژ - ورودی

ولتاژ - خروجی

جریان - خروجی (حداکثر)

توان (وات)

مصرف توان بدون بار

قطبش (پولاریزیشن)

کاربردها

راندمان

دمای عملیاتی

اتصال خروجی

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
ناحیه استفاده شده
فرم
نوع ورودی
ولتاژ - ورودی
ولتاژ - خروجی
جریان - خروجی (حداکثر)
توان (وات)
مصرف توان بدون بار
قطبش (پولاریزیشن)
کاربردها
راندمان
دمای عملیاتی
اتصال خروجی
اندازه / ابعاد
image
PSM03A-050Q
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 3W
22874
-
4.25000
-
1
PSM03x
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
550mA
3W
150mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
0.83" L x 1.69" W x 1.65" H (21.0mm x 43.0mm x 42.0mm)
image
PSM03A-050(ID)-R
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 3W
12830
-
4.42000
-
1
PSM03x
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
550mA
3W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
USB Mini
1.69" L x 0.83" W x 1.55" H (43.0mm x 21.0mm x 39.4mm)
image
PSM03E-050Q
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 3W
3017
-
4.55000
-
1
PSM03x
Active
Europe
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
550mA
3W
150mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
0.83" L x 1.69" W x 2.37" H (21.0mm x 43.0mm x 60.2mm)
image
PSM03A-090-R
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 3W
6082
-
4.68000
-
1
PSM03x
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
305mA
3W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
0.83" L x 1.69" W x 1.65" H (21.0mm x 43.0mm x 42.0mm)
image
PSM03A-050-R
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 3W
3084
-
4.68000
-
1
PSM03x
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
550mA
3W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
0.83" L x 1.69" W x 1.65" H (21.0mm x 43.0mm x 42.0mm)
image
PSM03A-120-R
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 3W
2022
-
4.68000
-
1
PSM03x
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
230mA
3W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
0.83" L x 1.69" W x 1.65" H (21.0mm x 43.0mm x 42.0mm)
image
VEL05US050-US-BB
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
172
-
5.00000
-
1
VEL05
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
USB A Receptacle
2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm)
image
PSA05K-050QA-H
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
1299
-
5.47000
-
1
-
Active
United Kingdom
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
30mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level V
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
1.93" L x 1.92" W x 0.87" H (49.0mm x 48.8mm x 21.0mm)
image
PSM03A-050(M)-R
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 3W
783
-
5.62000
-
1
PSM03x
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
550mA
3W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
USB Micro
1.69" L x 0.83" W x 1.55" H (43.0mm x 21.0mm x 39.4mm)
image
VEL05US050-US-UB
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
1813
-
6.50000
-
1
VEL05
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
USB Micro
2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm)
image
VEL05US050-US-JA
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
1596
-
6.50000
-
1
VEL05
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm)
image
VEL05US050-US-MB
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
1092
-
6.50000
-
1
VEL05
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
USB Mini
2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm)
image
VEL05US090-US-JA
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 5W
506
-
6.50000
-
1
VEL05
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
500mA
5W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm)
image
VEL05US120-US-JA
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
368
-
6.50000
-
1
VEL05
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
420mA
5W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
2.17" L x 0.95" W x 1.40" H (55.1mm x 24.1mm x 35.5mm)
image
PSAC05R-050L6
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
5820
-
6.70000
-
1
PSAC05R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
30mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
2.82" L x 1.77" W x 1.17" H (71.7mm x 45.0mm x 29.8mm)
image
SWI5-5-N-I38
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
3956
-
6.70000
-
1
SWI5-N-USB
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
75mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
0.89" L x 1.42" W x 1.88" H (22.6mm x 36.0mm x 47.7mm)
image
SWI5-5-E-I38
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
943
-
7.12000
-
1
SWI5-E-USB
Active
Europe
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
75mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
0.89" L x 1.42" W x 2.58" H (22.6mm x 36.0mm x 65.6mm)
image
WSU120-0700
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 8W
6317
-
7.25000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
700mA
8W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU060-1250
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5.9V 8W
4216
-
7.25000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5.9V
1.25A
8W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU090-0800
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 7W
4072
-
7.25000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
800mA
7W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU050-1500
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 8W
3424
-
7.25000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1.5A
8W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 42.8mm x 30.0mm)
image
WSU150-0560
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 8W
1162
1988
7.25000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
15V
560mA
8W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU075-1000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 7.5V 8W
874
-
7.25000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
7.5V
1A
8W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
VER05US050-BB
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
500
-
7.50000
-
1
VER05
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
USB A Receptacle
2.16" L x 1.45" W x 1.69" H (54.9mm x 37.0mm x 42.9mm)
image
PSA05F-050QAL6
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
12052
-
7.91000
-
1
F
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately)
85 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
75mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 1
0°C ~ 45°C
USB A Receptacle
2.36" L x 1.85" W x 0.59" H (60.0mm x 47.0mm x 15.0mm)
image
VER05US090-JA
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 5W
806
-
8.00000
-
1
VER05
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade
90 ~ 264 VAC
9V
830mA
5W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
2.16" L x 1.45" W x 1.69" H (54.9mm x 37.0mm x 42.9mm)
image
VER05US120-JA
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 5W
337
-
8.00000
-
1
VER05
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade
90 ~ 264 VAC
12V
420mA
5W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 60°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
2.16" L x 1.45" W x 1.69" H (54.9mm x 37.0mm x 42.9mm)
image
WSU050-2000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W
5131
787
8.93000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
2A
10W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU120-1000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
4978
4156
8.93000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU090-1300-R
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 12W
1846
80
8.93000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
1.3A
12W
100mW (Max)
Negative Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU240-0500
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 12W
1823
-
8.93000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
24V
500mA
12W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU090-1300
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 12W
1378
435
8.93000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
1.3A
12W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU150-0800
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 12W
1041
812
8.93000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
15V
800mA
12W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
WSU120-1000-R
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
902
501
8.93000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
100mW (Max)
Negative Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
2.80" L x 1.69" W x 1.18" H (71.0mm x 43.0mm x 30.0mm)
image
PSAI05R-050QL6-R
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
1442
-
9.38000
-
1
PSAI05R-050QL6
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
-
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 50°C
USB A Receptacle
2.96" L x 1.81" W x 1.25" H (75.3mm x 46.0mm x 31.7mm)
image
SMI5-5-V-I38
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
3287
-
10.49000
-
1
SMI5-USB
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1A
5W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
1.85" L x 1.36" W x 1.04" H (47.0mm x 34.5mm x 26.4mm)
image
SWI6-3.3-N-P7
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 3.3V 6W
5510
-
10.51000
-
1
SWI6-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
3.3V
1.5A
6W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 1.35mm I.D. x 3.5mm O.D. x 9.5mm
2.20" L x 1.10" W x 1.65" H (56.0mm x 28.0mm x 42.0mm)
image
SWI6-12-N-P5R
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W
3445
-
10.51000
-
1
SWI6-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
600mA
6W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.20" L x 1.10" W x 1.65" H (56.0mm x 28.0mm x 42.0mm)
image
SWI6-9-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 6W
1610
-
10.51000
-
1
SWI6-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
670mA
6W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.20" L x 1.10" W x 1.65" H (56.0mm x 28.0mm x 42.0mm)
image
SWI6-3.3-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 3.3V 6W
991
-
10.51000
-
1
SWI6-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
3.3V
1.5A
6W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.20" L x 1.10" W x 1.65" H (56.0mm x 28.0mm x 42.0mm)
image
SWI6-9-N-N5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 6W
953
-
10.51000
-
1
SWI6-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
670mA
6W
100mW (Max)
Negative Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.20" L x 1.10" W x 1.65" H (56.0mm x 28.0mm x 42.0mm)
image
SWI6-5-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 6W
877
-
10.51000
-
1
SWI6-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
1.5A
6W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.20" L x 1.10" W x 1.65" H (56.0mm x 28.0mm x 42.0mm)
image
SWI6-15-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 6W
367
-
10.51000
-
1
SWI6-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
15V
500mA
6W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.20" L x 1.10" W x 1.65" H (56.0mm x 28.0mm x 42.0mm)
image
PSA10F-050Q(S)
Phihong USA
IPOD IPAD IPHONE CHARGER 5V 10W
2229
-
10.62000
-
1
F
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
2A
10W
150mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 1
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
2.36" L x 1.85" W x 0.59" H (60.0mm x 47.0mm x 15.0mm)
image
VEL12US120-US-JA
XP Power
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
733
-
11.00000
-
1
VEL12
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 60°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
2.99" L x 1.16" W x 1.73" H (76.0mm x 29.5mm x 43.9mm)
image
SMI6-12-K-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W
885
-
11.01000
-
1
SMI6
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
12V
500mA
6W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.52" L x 1.59" W x 1.18" H (64.0mm x 40.5mm x 30.0mm)
image
WSU120-1500
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 18W
2819
618
11.45000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1.5A
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU050-3000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 15W
1741
1984
11.45000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
3A
15W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU090-2000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 18W
1326
512
11.45000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
2A
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU150-1200
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 18W
644
240
11.45000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
15V
1.2A
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU180-1000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 18V 18W
553
587
11.45000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
18V
1A
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU240-0750
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 18W
329
-
11.45000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
24V
750mA
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
PSA10F-050-R
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W
803
-
11.86000
-
1
F
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
2A
10W
150mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 1
0°C ~ 40°C
USB Micro
2.36" L x 1.85" W x 0.59" H (60.0mm x 47.0mm x 15.0mm)
image
SWI12-5.9-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADPTR 5.9V 12W
636
-
12.64000
-
1
SWI12-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5.9V
2A
12W
75mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
image
-
750-00008
Parallax Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 3W
595
-
12.93000
-
1
-
Active
Europe
Wall Mount
Fixed Blade
120VAC
9V
300mA
3W
-
Positive Center
ITE (Commercial)
-
-
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 12.0mm
-
image
SWI12-12-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
8400
-
13.08000
-
1
SWI12-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
75mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
image
SWI12-9-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 12W
3328
-
13.08000
-
1
SWI12-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
1.2A
12W
75mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
image
SWI12-12-N-P5R
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
1428
-
13.08000
-
1
SWI12-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
75mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
image
SWI12-12-N-N5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
837
-
13.08000
-
1
SWI12-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
75mW (Max)
Negative Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
image
KTPS12-05025WA-VI-P1
Volgen America/Kaga Electronics USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 12W
142
-
13.15000
-
1
KTPS12
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
100 ~ 240 VAC
5V
2.5A
12W
-
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
image
KUSB1052
Volgen America/Kaga Electronics USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W
884
-
13.23000
-
1
-
Active
-
Wall Mount
Fixed Blade
100 ~ 240 VAC
5V
2A
10W
300mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level V
10°C ~ 40°C
USB A Receptacle
2.05" L x 1.14" W x 1.81" H (52.0mm x 28.9mm x 46.0mm)
image
PSAA15W-050L6
Phihong USA
AC/DC DESKTOP ADAPTER 5V 15W
1278
-
13.38000
-
1
PSA15W
Active
International
Desktop (Class II)
Cord (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
3A
15W
250mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
3.20" L x 1.97" W x 1.17" H (81.2mm x 50.0mm x 29.8mm)
image
SWI12-12-E-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
1096
-
13.45000
-
1
SWI12-E
Active
Europe
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
75mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 2.38" H (72.0mm x 34.0mm x 60.5mm)
image
SWI12-5-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 12W
5441
-
14.17000
-
1
SWI12-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
2.5A
12W
75mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
image
SWI12-5-N-P5R
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 12W
887
-
14.17000
-
1
SWI12-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
2.5A
12W
75mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 1.65" H (72.0mm x 34.0mm x 42.0mm)
image
WSU120-2000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 24W
2327
-
14.42000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
2A
24W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU240-1000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 24W
1548
-
14.42000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
24V
1A
24W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU050-4000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W
647
245
14.42000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
4A
20W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU150-1600
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 24W
393
261
14.42000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
15V
1.6A
24W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU090-2500
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 23W
233
567
14.42000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
2.5A
23W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
PSA10F-050Q(D)
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W
8611
-
14.46000
-
1
F
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
2A
10W
150mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 1
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
2.36" L x 1.85" W x 0.59" H (60.0mm x 47.0mm x 15.0mm)
image
PSA10F-050Q
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W
1219
-
14.46000
-
1
F
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
2A
10W
150mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 1
0°C ~ 40°C
USB A Receptacle
2.36" L x 1.85" W x 0.59" H (60.0mm x 47.0mm x 15.0mm)
image
SWI12-5-E-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 12W
471
-
14.52000
-
1
SWI12-E
Active
Europe
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
2.5A
12W
75mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 2.38" H (72.0mm x 34.0mm x 60.5mm)
image
SMI6-12-V-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W
399
-
15.54000
-
1
SMI6
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade
90 ~ 264 VAC
12V
500mA
6W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.52" L x 1.59" W x 1.18" H (64.0mm x 40.5mm x 30.0mm)
image
SDI12-12-UD-P5
CUI Inc.
AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 12W
1103
-
15.98000
-
1
SDI12-UD
Active
International
Desktop (Class II)
Cord (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.95" L x 1.89" W x 1.18" H (75.0mm x 48.0mm x 30.0mm)
image
PSAC12R-120
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 12W
407
-
16.35000
-
1
PSAC12R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
12V
1A
12W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 1
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
2.82" L x 1.97" W x 1.31" H (71.7mm x 50.0mm x 33.3mm)
image
SWI18-5-N-P6
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 18W
2548
-
16.71000
-
1
SWI18-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
3A
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 2.05" H (72.0mm x 34.0mm x 52.0mm)
image
SWI18-5-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 18W
1156
-
16.71000
-
1
SWI18-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
5V
3A
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 2.05" H (72.0mm x 34.0mm x 52.0mm)
image
SWI24-15-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 24W
3379
-
17.45000
-
1
SWI24-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
15V
1.6A
24W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 2.05" H (72.0mm x 34.0mm x 52.0mm)
image
SWI24-12-N-P6
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 24W
1508
-
17.45000
-
1
SWI24-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
2A
24W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 2.05" H (72.0mm x 34.0mm x 52.0mm)
image
SWI24-12-N-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 24W
1050
-
17.45000
-
1
SWI24-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
2A
24W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 2.05" H (72.0mm x 34.0mm x 52.0mm)
image
SWI24-24-N-P5R
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 24W
524
-
17.45000
-
1
SWI24-N
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
24V
1A
24W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.83" L x 1.34" W x 2.05" H (72.0mm x 34.0mm x 52.0mm)
image
SMI18-15-K-P5
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 18W
345
-
17.45000
-
1
SMI18
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
15V
1.3A
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.95" L x 1.38" W x 2.58" H (75.0mm x 35.0mm x 65.6mm)
image
PSA15R-120P6
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 15W
2224
-
18.33000
-
1
PSA15R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
12V
1.25A
15W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
2.82" L x 1.97" W x 1.31" H (71.7mm x 50.0mm x 33.3mm)
image
PSC15R-050
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 15W
1203
-
18.33000
-
1
PSC15R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
3A
15W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
2.82" L x 1.77" W x 1.30" H (71.7mm x 45.0mm x 33.0mm)
image
PSC15R-075
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADPTR 7.5V 15W
494
-
18.33000
-
1
PSC15R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
7.5V
2A
15W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
2.82" L x 1.77" W x 1.30" H (71.7mm x 45.0mm x 33.0mm)
image
PSAA20R-120L6
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 20W
1538
-
18.65000
-
1
PSAA20R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
12V
1.67A
20W
10mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.82" L x 1.97" W x 1.54" H (71.7mm x 50.0mm x 39.1mm)
image
PSAA30R-240
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 30W
2768
-
18.75000
-
1
PSAA30R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
24V
1.25A
30W
300mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
3.26" L x 2.17" W x 1.54" H (82.7mm x 55.0mm x 39.1mm)
image
PSAA30R-120
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 30W
601
-
18.75000
-
1
PSAA30R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
12V
2.5A
30W
300mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
3.26" L x 2.17" W x 1.54" H (82.7mm x 55.0mm x 39.1mm)
image
PSAA30R-150
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 30W
546
-
18.75000
-
1
PSAA30R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
15V
2A
30W
300mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm
3.26" L x 2.17" W x 1.54" H (82.7mm x 55.0mm x 39.1mm)
image
PSAA20R-050L6
Phihong USA
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 20W
500
-
18.75000
-
1
PSAA20R
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
5V
4A
20W
10mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.82" L x 1.97" W x 1.54" H (71.7mm x 50.0mm x 39.1mm)
image
SWI24-24-N-SC
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 24W
650
-
19.71000
-
1
SWI24-SC
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
24V
1A
24W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Screw Terminal
3.86" L x 1.93" W x 1.28" H (98.0mm x 49.0mm x 32.5mm)
image
SWI24-12-N-SC
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 24W
111
-
19.71000
-
1
SWI24-SC
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
2A
24W
100mW (Max)
-
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Screw Terminal
3.86" L x 1.93" W x 1.28" H (98.0mm x 49.0mm x 32.5mm)
image
ME20A1203B01
SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 18W
118
-
19.93000
-
1
ME20
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately)
90 ~ 264 VAC
12V
1.5A
20W
100mW (Max)
Positive Center
Medical
Level VI
-20°C ~ 50°C
Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
3.31" L x 1.85" W x 1.50" H (84.0mm x 47.0mm x 38.0mm)
image
SMI18-12-V-P5R
CUI Inc.
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 18W
1922
-
20.25000
-
1
SMI18
Active
International
Wall Mount
Multi-Blade
90 ~ 264 VAC
12V
1.6A
18W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI, CoC Tier 2
0°C ~ 40°C
Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
2.95" L x 1.38" W x 2.58" H (75.0mm x 35.0mm x 65.6mm)
image
WSU120-3000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 36W
2755
3705
20.27000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
12V
3A
36W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU240-1500
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 36W
1268
-
20.27000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
24V
1.5A
36W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.31" L x 2.09" W x 1.22" H (84.0mm x 53.0mm x 31.0mm)
image
WSU090-3500
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 32W
416
784
20.27000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
9V
3.5A
32W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.03" L x 1.89" W x 1.22" H (77.0mm x 48.0mm x 31.0mm)
image
WSU180-2000
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 18V 36W
310
883
20.27000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
18V
2A
36W
100mW (Max)
Positive Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.31" L x 2.09" W x 1.22" H (84.0mm x 53.0mm x 31.0mm)
image
WSU240-1500-R
Triad Magnetics
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 36W
209
135
20.27000
-
1
WSU
Active
North America
Wall Mount
Fixed Blade
90 ~ 264 VAC
24V
1.5A
36W
100mW (Max)
Negative Center
ITE (Commercial)
Level VI
0°C ~ 40°C
Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm
3.31" L x 2.09" W x 1.22" H (84.0mm x 53.0mm x 31.0mm)

مقایسه