یافته‌ها: 1,806سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

ولتاژ - ورودی

خروجی

تعداد خروجی‌ها

خروجی - 1 @ جریان (حداکثر)

خروجی - 2 @ جریان (حداکثر)

خروجی - 3 @ جریان (حداکثر)

خروجی - 4 @ جریان (حداکثر)

توان (وات)

کاربردها

نوع نصب

دمای عملیاتی

راندمان

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
ولتاژ - ورودی
خروجی
تعداد خروجی‌ها
خروجی - 1 @ جریان (حداکثر)
خروجی - 2 @ جریان (حداکثر)
خروجی - 3 @ جریان (حداکثر)
خروجی - 4 @ جریان (حداکثر)
توان (وات)
کاربردها
نوع نصب
دمای عملیاتی
راندمان
بسته / کیس
اندازه / ابعاد
image
R-78W5.0-0.5
Recom Power
CONV DC/DC 0.5A 5V OUT SIP WIRED
885
50
8.40000
-
1
Bulk
INNOLINE R-78-0.5
Active
Enclosed
6.5 ~ 32V
5V
1
5 VDC @ 500mA
-
-
-
3W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
93%
Module
0.69" L x 0.45" W x 0.33" H (17.5mm x 11.5mm x 8.5mm)
image
R-78W12-0.5
Recom Power
CONV DC/DC 0.5A 12V OUT SIP WIRE
666
250
8.58000
-
1
Bulk
INNOLINE R-78-0.5
Active
Non-Isolated
15 ~ 32VDC
12V
1
12 VDC @ 500mA
-
-
-
6W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
96%
-
0.45" L x 0.33" W x 0.69" H (11.5mm x 8.5mm x 17.5mm)
image
R-78W3.3-0.5
Recom Power
CONV DC/DC 0.5A 4.75-32VIN 3.3VO
276
525
8.64000
-
1
Bulk
INNOLINE R-78-0.5
Active
Enclosed
6.5 ~ 32V
3.3V
1
3.3 VDC @ 500mA
-
-
-
2W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
90%
Module
0.69" L x 0.45" W x 0.33" H (17.5mm x 11.5mm x 8.5mm)
image
PYB10-Q24-S12-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 10W UFRM
352
-
35.15000
-
1
Bulk
PYB10-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 833mA
-
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
86%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB10-Q24-S5-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 5V 10W UFRM
208
-
35.15000
-
1
Bulk
PYB10-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 2A
-
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB10-Q24-D5-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER +/-5V 10W UFRM
101
-
39.03000
-
1
Bulk
PYB10-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
±5V
2
5 VDC @ 1A
-5 VDC @ 1A
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
83%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB10-Q24-S12-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 10W CM
459
-
39.23000
-
1
Bulk
PYB10-T
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 833mA
-
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
86%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)
image
PYB10-Q24-S5-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 5V 10W CM
357
-
39.23000
-
1
Bulk
PYB10-T
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 2A
-
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)
image
PYB15-Q24-S12-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 15W UFRM
426
-
43.18000
-
1
Bulk
PYB15-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 1.25A
-
-
-
15W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
89%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB15-Q24-S5-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 5V 15W UFRM
203
-
43.18000
-
1
Bulk
PYB15-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 3A
-
-
-
15W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
90%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB15-Q24-S3-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 3.3V 15W UFRM
106
-
43.18000
-
1
Bulk
PYB15-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
3.3V
1
3.3 VDC @ 4A
-
-
-
15W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
87%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB15-Q24-S12-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 15W CM
131
-
44.48000
-
1
Bulk
PYB15-T
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 1.25A
-
-
-
15W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
89%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)
image
PYB10-Q48-S24-DIN
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 24V 10W DIN
473
-
45.85000
-
1
Bulk
PYB10-DIN
Active
Isolated
18 ~ 75 V
24V
1
24 VDC @ 416mA
-
-
-
10W
-
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
85%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.87" H (76.0mm x 31.5mm x 22.2mm)
image
PYB10-Q24-S5-DIN
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 5V 10W DIN
398
-
45.85000
-
1
Bulk
PYB10-DIN
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 2A
-
-
-
10W
-
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
80%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.87" H (76.0mm x 31.5mm x 22.2mm)
image
PYB10-Q24-S12-DIN
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 10W DIN
145
-
45.85000
-
1
Bulk
PYB10-DIN
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 833mA
-
-
-
10W
-
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
84%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.87" H (76.0mm x 31.5mm x 22.2mm)
image
PYB20-Q24-S12-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 20W UFRM
138
-
52.24000
-
1
Bulk
PYB20-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 1.667A
-
-
-
20W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
89%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB20-Q24-S24-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 24V 20W UFRM
101
-
52.24000
-
1
Bulk
PYB20-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 834mA
-
-
-
20W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
90%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB20-Q24-S5-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 5V 20W CM
174
-
52.80000
-
1
Bulk
PYB20-T
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 4A
-
-
-
20W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
90%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)
image
PYB20-Q24-S24-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 24V 20W CM
105
-
52.80000
-
1
Bulk
PYB20-T
Active
Isolated
9 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 834mA
-
-
-
20W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
90%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)
image
PYB15-Q24-S12-DIN
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 15W DIN
131
-
53.23000
-
1
Bulk
PYB15-DIN
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 1.25A
-
-
-
15W
-
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
87%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.87" H (76.0mm x 31.5mm x 22.2mm)
image
PYB30-Q24-S12-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 30W UFRM
900
-
57.71000
-
1
Bulk
PYB30-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 2.5A
-
-
-
30W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
88%
Module
2.66" L x 2.16" W x 0.75" H (67.5mm x 55.0mm x 19.1mm)
image
PYB30-Q48-S12-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 30W UFRM
452
-
57.71000
-
1
Bulk
PYB30-U
Active
Isolated
18 ~ 75 V
12V
1
12 VDC @ 2.5A
-
-
-
30W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
88%
Module
2.66" L x 2.16" W x 0.75" H (67.5mm x 55.0mm x 19.1mm)
image
PYB30-Q24-S5-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 5V 30W UFRM
195
-
57.71000
-
1
Bulk
PYB30-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 6A
-
-
-
30W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
88%
Module
2.66" L x 2.16" W x 0.75" H (67.5mm x 55.0mm x 19.1mm)
image
PYB30-Q24-S15-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 15V 30W UFRM
128
-
57.71000
-
1
Bulk
PYB30-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
15V
1
15 VDC @ 2A
-
-
-
30W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
90%
Module
2.66" L x 2.16" W x 0.75" H (67.5mm x 55.0mm x 19.1mm)
image
PQA50-D24-S12-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 50W
56
-
108.68000
-
1
Tube
PQA50-T
Active
Isolated Module
18 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 4.17A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
91%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)
image
PQA50-D24-S5-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 5V 50W
44
-
108.68000
-
1
Tube
PQA50-T
Active
Isolated Module
18 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 10A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
91%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)
image
PQA50-D24-S24-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 24V 50W
37
-
108.68000
-
1
Tube
PQA50-T
Active
Isolated Module
18 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 2.08A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
91%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)
image
VHK50W-Q24-S48
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 48V 1.04A 50W
256
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
48V
1
48 VDC @ 1.04A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK50W-Q24-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 12V 4.16A 50W
215
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 4.16A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK50W-Q24-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 24V 2.08A 50W
162
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 2.08A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK50W-Q48-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 24V 2.08A 50W
119
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
24V
1
24 VDC @ 2.08A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
83%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK50W-Q24-S5
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 5V 10A 50W
91
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 10A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
79%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
B40SR12424A
Delta Electronics
DC/DC CONVERTER 12.4V 24A 300W
66
-
135.45000
-
1
Bulk
B40SR
Active
Isolated
18 ~ 60 V
12.4V
1
12.4 VDC @ 24A
-
-
-
300W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
88.8%
Module
7.48" L x 2.99" W x 1.69" H (190.0mm x 76.0mm x 43.0mm)
image
B62SR24125A
Delta Electronics
DC/DC CONVERTER 24V 300W
130
-
138.60000
-
1
Bulk
-
Active
Isolated
18 ~ 106 V
24V
1
24 VDC @ 12.5A
-
-
-
300W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 75°C
92%
Module
7.48" L x 2.99" W x 1.71" H (190.0mm x 76.0mm x 43.5mm)
image
VHK75W-Q24-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 12V 6.25A
101
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 6.25A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
81.5%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
VHK75W-Q24-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 24V 3.1A
94
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 3.12A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
83%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
VHK75W-Q48-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 24V 3.12A
65
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
24V
1
24 VDC @ 3.12A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
84%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
B70SR12424A
Delta Electronics
DC/DC CONVERTER 12.4V 24A 300W
144
-
140.18000
-
1
Bulk
B70SR
Active
Isolated
36 ~ 106 V
12.4V
1
12.4 VDC @ 24A
-
-
-
300W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
89.9%
Module
7.48" L x 2.99" W x 1.69" H (190.0mm x 76.0mm x 43.0mm)
image
DPX4024WS12
TDK-Lambda Americas Inc.
CONV DC/DC SGL 12V 3.333A 40W
80
-
158.57000
-
1
Bulk
DPX
Active
Isolated
9.5 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 3.33A
-
-
-
40W
ITE (Commercial)
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
85%
Module
4.92" L x 0.96" W x 2.27" H (125.0mm x 24.5mm x 57.6mm)
image
VHK100W-Q24-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 24V 4.17A 100W
317
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 4.17A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
85%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q24-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 12V 8.3A 100W
261
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 8.3A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
84%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q48-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 24V 4.17A 100W
163
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
24V
1
24 VDC @ 4.17A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
87%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q48-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 12V 8.3A 100W
148
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
12V
1
12 VDC @ 8.3A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
85.5%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q24-S48
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 48V 2.08A 100W
91
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
48V
1
48 VDC @ 2.08A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
84%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q24-S5
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 5V 20A 100W
86
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 20A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q24-S28
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 28V 3.57A 100W
65
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
28V
1
28 VDC @ 3.57A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
86%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.4mm x 101.9mm x 38.1mm)
image
DPX4024T0512
TDK-Lambda Americas Inc.
CONV DC/DC TRI 5V 6A +/-12V 0.4A
41
6
169.68000
-
1
Bulk
DPX
Active
Isolated
18 ~ 36 V
5V, ±12V
3
5 VDC @ 6A
12 VDC @ 400mA
-12 VDC @ 400mA
-
40W
ITE (Commercial)
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
85%
Module
4.92" L x 0.96" W x 2.27" H (125.0mm x 24.5mm x 57.6mm)
image
DPX6048S12
TDK-Lambda Americas Inc.
CONV DC/DC SGL 12V 5A OUT 60W
110
-
183.82000
-
1
Bulk
DPX
Active
Isolated
36 ~ 75 V
12V
1
12 VDC @ 5A
-
-
-
60W
ITE (Commercial)
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
85%
Module
4.92" L x 0.96" W x 2.27" H (125.0mm x 24.5mm x 57.6mm)
image
VHK150W-Q24-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 150W 12V 12.5A
324
-
202.86000
-
1
Bulk
VHK150W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 12.5A
-
-
-
150W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
86%
Module
4.23" L x 4.00" W x 1.50" H (107.5mm x 102.0mm x 38.0mm)
image
VHK150W-Q48-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 150W 24V 6.5A
91
-
202.86000
-
1
Bulk
VHK150W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
24V
1
24 VDC @ 6.5A
-
-
-
150W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
87.5%
Module
4.23" L x 4.00" W x 1.50" H (107.5mm x 102.0mm x 38.0mm)
image
VHK150W-Q24-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 150W 24V 6.5A
85
-
202.86000
-
1
Bulk
VHK150W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 6.5A
-
-
-
150W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
86.5%
Module
4.23" L x 4.00" W x 1.50" H (107.5mm x 102.0mm x 38.0mm)
image
VHK150W-Q24-S15
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 150W 15V 10A
68
-
202.86000
-
1
Bulk
VHK150W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
15V
1
15 VDC @ 10A
-
-
-
150W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
86%
Module
4.23" L x 4.00" W x 1.50" H (107.5mm x 102.0mm x 38.0mm)
image
VHK150W-Q48-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 150W 12V 12.5A
29
-
202.86000
-
1
Bulk
VHK150W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
12V
1
12 VDC @ 12.5A
-
-
-
150W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
88%
Module
4.23" L x 4.00" W x 1.50" H (107.5mm x 102.0mm x 38.0mm)
image
VHK200W-Q24-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 24V 8.3A 200W
337
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
10 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 8.3A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
84%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK200W-Q24-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 12V 16.7A 200W
290
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
10 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 16.7A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
84%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK200W-Q24-S15
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 15V 13.3A 200W
170
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
10 ~ 36 V
15V
1
15 VDC @ 13.3A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
84%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK200W-Q48-S24
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 24V 8.3A 200W
166
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
24V
1
24 VDC @ 8.3A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
86%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK200W-Q48-S48
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 48V 4.2A 200W
64
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
48V
1
48 VDC @ 4.2A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
88%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK200W-Q48-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 12V 16.7A 200W
56
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
12V
1
12 VDC @ 16.7A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
86%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK200W-Q48-S28
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 28V 7.14A 200W
56
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
28V
1
28 VDC @ 7.14A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
87%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.4mm x 101.9mm x 38.1mm)
image
VHK200W-Q24-S48
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 48V 4.2A 200W
34
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
10 ~ 36 V
48V
1
48 VDC @ 4.2A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
87%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK200W-Q24-S28
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 28V 7.14A 200W
33
-
219.40000
-
1
Bulk
VHK200W
Active
Isolated
10 ~ 36 V
28V
1
28 VDC @ 7.14A
-
-
-
200W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
87%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.4mm x 101.9mm x 38.1mm)
image
VHK200W-Q24-S24-DIN
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 24V 200W
29
-
288.25000
-
1
Bulk
VHK200W-DIN
Active
Isolated
10 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 8.3A
-
-
-
200W
-
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
84%
Module
4.23" L x 4.01" W x 2.07" H (107.4mm x 101.9mm x 52.6mm)
image
VFK400W-Q24-S12
CUI Inc.
CONV DC-DC 12V OUT CHASSIS MNT
77
-
427.83000
-
1
Bulk
VFK400W
Active
Isolated
10 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 33.3A
-
-
-
400W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
87%
Module
7.84" L x 4.99" W x 1.54" H (199.0mm x 126.8mm x 39.0mm)
image
VFK400W-Q24-S24
CUI Inc.
CONV DC-DC 24V OUT CHASSIS MNT
49
-
427.83000
-
1
Bulk
VFK400W
Active
Isolated
10 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 16.7A
-
-
-
400W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
86%
Module
7.84" L x 4.99" W x 1.54" H (199.0mm x 126.8mm x 39.0mm)
image
VFK400W-Q24-S48
CUI Inc.
CONV DC-DC 48V OUT CHASSIS MNT
49
-
427.83000
-
1
Bulk
VFK400W
Active
Isolated
10 ~ 36 V
48V
1
48 VDC @ 8.3A
-
-
-
400W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
86%
Module
7.84" L x 4.99" W x 1.54" H (199.0mm x 126.8mm x 39.0mm)
image
VFK400W-Q48-S24
CUI Inc.
CONV DC-DC 24V OUT CHASISS MNT
27
-
427.83000
-
1
Bulk
VFK400W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
24V
1
24 VDC @ 16.7A
-
-
-
400W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
86%
Module
7.84" L x 4.99" W x 1.54" H (199.0mm x 126.8mm x 39.0mm)
image
VFK600-D24-S48
CUI Inc.
DC/DC CONVRT ISO 1.5KV 48V 12.5A
43
-
440.55000
-
1
Bulk
VFK600
Active
Isolated
18 ~ 36 V
48V
1
48 VDC @ 12.5A
-
-
-
600W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
92%
Module
7.84" L x 4.99" W x 1.54" H (199.1mm x 126.8mm x 39.1mm)
image
VFK600-D24-S28
CUI Inc.
DC/DC CONVRT ISO 1.5KV 28V 21.5A
35
-
440.55000
-
1
Bulk
VFK600
Active
Isolated
18 ~ 36 V
28V
1
28 VDC @ 21.5A
-
-
-
600W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
90%
Module
7.84" L x 4.99" W x 1.54" H (199.1mm x 126.8mm x 39.1mm)
image
VFK600-D24-S24
CUI Inc.
DC/DC CONVERT ISO 1.5KV 24V 25A
33
-
440.55000
-
1
Bulk
VFK600
Active
Isolated
18 ~ 36 V
24V
1
24 VDC @ 25A
-
-
-
600W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
91%
Module
7.84" L x 4.99" W x 1.54" H (199.1mm x 126.8mm x 39.1mm)
image
R-78W9.0-0.5
Recom Power
CONV DC/DC 0.5A 9V OUT SIP WIRED
154
75
8.58000
-
1
Bulk
INNOLINE R-78-0.5
Active
Non-Isolated
11 ~ 32 V
9V
1
9 VDC @ 500mA
-
-
-
5W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
95%
-
0.45" L x 0.33" W x 0.69" H (11.5mm x 8.5mm x 17.5mm)
image
R-78HB12-0.5/W
Recom Power
CONV DC/DC 0.5A 17-48VIN 12VOUT
185
175
14.93000
-
1
Box
INNOLINE R-78HBxx
Active
Enclosed
17 ~ 72 V
12V
1
12 VDC @ 500mA
-
-
-
6W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
93%
Module
0.48" L x 0.38" W x 0.94" H (12.1mm x 9.7mm x 24.0mm)
image
PYB10-Q24-D12-DIN
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER +/-12V 10W DIN
147
-
45.85000
-
1
Bulk
PYB10-DIN
Active
Isolated
9 ~ 36 V
±12V
2
12 VDC @ 416mA
-12 VDC @ 416mA
-
-
10W
-
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
84%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.87" H (76.0mm x 31.5mm x 22.2mm)
image
TCDC-7001
Tamura
DC/DC CONVERT 24V 1A
-
-
96.00000
-
1
Bulk
-
Active
Isolated
190 ~ 1000 V
24V
1
24 VDC @ 1A
-
-
-
24W
ITE (Commercial)
DIN Rail
-20°C ~ 50°C
80%
Module
4.13" L x 3.52" W x 2.37" H (104.9mm x 89.4mm x 60.2mm)
image
VHK75W-Q24-S5
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 5V 15A
56
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
5V
1
5 VDC @ 15A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
80%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
VHK75W-Q24-S48
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 48V 1.56A
55
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
48V
1
48 VDC @ 1.56A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
VHK75W-Q24-S15
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 15V 5A
40
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
15V
1
15 VDC @ 5A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82.5%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
VHK75W-Q48-S15
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 15V 5A
40
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
15V
1
15 VDC @ 5A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
83.5%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
VHK75W-Q48-S12
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 12V 6.25A
26
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
12V
1
12 VDC @ 6.25A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82.5%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
VHK100W-Q24-S15
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 15V 6.7A 100W
72
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
15V
1
15 VDC @ 6.7A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
85.5%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
313080006
Seeed Technology Co., Ltd
CPT-C5 POWER CONVERTER 12V/24V S
266
-
8.50000
-
1
Bulk
-
Active
Enclosed
8 ~ 35 V
5V
1
5 VDC @ 5A
-
-
-
25W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
96%
Module
2.60" L x 2.36" W x 0.90" H (66.0mm x 60.0mm x 23.0mm)
image
DTE6024S48
XP Power
DC DC CONVERTER 48V 60W
116
-
80.00000
-
1
Bulk
DTE60
Active
Isolated
9 ~ 36 V
48V
1
48V @ 1.25A
-
-
-
60W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
91%
Module
4.41" L x 2.67" W x 1.50" H (112.0mm x 67.8mm x 38.0mm)
image
VHK50W-Q24-S28
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 28V 1.78A 50W
71
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
9 ~ 36 V
28V
1
28 VDC @ 1.78A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
82%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.4mm x 101.9mm x 38.1mm)
image
VHK50W-Q48-S5
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 5V 10A 50W
39
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
5V
1
5 VDC @ 10A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
80%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q48-S5
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 5V 20A 100W
57
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
5V
1
5 VDC @ 20A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
84.5%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q24-S12-DIN
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 100W
35
-
216.95000
-
1
Bulk
VHK100W-DIN
Active
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 8.3A
-
-
-
100W
-
DIN Rail
-40°C ~ 85°C
84%
Module
4.23" L x 4.01" W x 2.07" H (107.4mm x 101.9mm x 52.6mm)
image
DS1200DC-3
Artesyn Embedded Technologies
PWR SUP 12V 1200W 1U X 2U X 11"
42
-
517.24000
-
1
Bulk
DS1200
Active
Front End
-40 ~ -72 V
12V
1
12 VDC @ 100A
-
-
-
1200W
ITE (Commercial)
Rack Mount
0°C ~ 50°C
91%
-
11.00" L x 3.20" W x 1.57" H (279.4mm x 81.3mm x 39.9mm)
image
VHK50W-Q48-S15
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 15V 3.33A 50W
48
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
15V
1
15 VDC @ 3.33A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
83%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK50W-Q48-S48
CUI Inc.
CONVERTER DC-DC 48V 1.04A 50W
45
-
121.23000
-
1
Bulk
VHK50W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
48V
1
48 VDC @ 1.04A
-
-
-
50W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
83%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q48-S15
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 15V 6.7A 100W
32
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
15V
1
15 VDC @ 6.7A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
86.5%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK100W-Q48-S48
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 48V 2.08A 100W
30
-
168.58000
-
1
Bulk
VHK100W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
48V
1
48 VDC @ 2.08A
-
-
-
100W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
85%
Module
4.23" L x 4.01" W x 1.50" H (107.5mm x 101.8mm x 38.0mm)
image
VHK150W-Q48-S48
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 150W 48V 3.12A
73
-
202.86000
-
1
Bulk
VHK150W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
48V
1
48 VDC @ 3.12A
-
-
-
150W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 100°C
87%
Module
4.23" L x 4.00" W x 1.50" H (107.5mm x 102.0mm x 38.0mm)
image
D1U54-D-650-12-HB4C
Murata Power Solutions Inc.
PWR SUPPLY DC-DC 650W 12V 3.3VSB
50
-
701.11000
-
1
Box
D1U54-D-650
Active
Front End
-44 ~ -72 VDC
12V
1
12 VDC @ 54.2A
-
-
-
650W
ITE (Commercial)
Chassis Mount
-40°C ~ 70°C
92%
Module
9.00" L x 2.15" W x 1.57" H (228.6mm x 54.5mm x 40.0mm)
image
VYB10W-Q24-S12-T
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 10W 12V 833MA
131
-
35.15000
-
1
Tray
VYB10W-T
Obsolete
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 833mA
-
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
81%
Module
2.06" L x 2.17" W x 0.75" H (52.3mm x 55.0mm x 19.0mm)
image
VYB15W-Q24-S12-T
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 15W12V 1.25A
924
-
43.18000
-
1
Tray
VYB15W-T
Obsolete
Isolated
9 ~ 36 V
12V
1
12 VDC @ 1.25A
-
-
-
15W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
85%
Module
2.06" L x 2.17" W x 0.75" H (52.3mm x 55.0mm x 19.0mm)
image
VHK75W-Q48-S48
CUI Inc.
CONVERTER DC/DC 75W 48V 1.56A
31
-
139.32000
-
1
Bulk
VHK75W
Active
Isolated
18 ~ 75 V
48V
1
48 VDC @ 1.56A
-
-
-
75W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
84%
Module
4.25" L x 4.00" W x 1.50" H (108.0mm x 101.6mm x 38.1mm)
image
DS550DC-3
Artesyn Embedded Technologies
POWER SUP 12V 550W 1U X 2U X 11"
45
-
303.25000
-
1
Bulk
DS550DC-3
Active
Front End
36 ~ 75 V
12V
1
12 VDC @ 45A
-
-
-
550W
ITE (Commercial)
Rack Mount
-10°C ~ 50°C
87%
Module
12.03" L x 3.07" W x 1.57" H (305.6mm x 78.0mm x 40.0mm)
image
PYB10-Q48-S12-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 12V 10W UFRM
94
-
35.15000
-
1
Bulk
PYB10-U
Active
Isolated
18 ~ 75 V
12V
1
12 VDC @ 833mA
-
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
86%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB10-Q24-S3-U
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 3.3V 10W UFRM
73
-
35.15000
-
1
Bulk
PYB10-U
Active
Isolated
9 ~ 36 V
3.3V
1
3.3 VDC @ 2.4A
-
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
79%
Module
2.16" L x 2.06" W x 0.75" H (54.9mm x 52.3mm x 19.1mm)
image
PYB10-Q24-S3-T
CUI Inc.
DC/DC CONVERTER 3.3V 10W CM
68
-
39.23000
-
1
Bulk
PYB10-T
Active
Isolated
9 ~ 36 V
3.3V
1
3.3 VDC @ 2.4A
-
-
-
10W
-
Chassis Mount
-40°C ~ 85°C
79%
Module
2.99" L x 1.24" W x 0.84" H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm)

مقایسه