یافته‌ها: 605سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع تقویت‌کننده

نوع خروجی

حداکثر قدرت خروجی * کانال‌ها در بار

ولتاژ - تغذیه

IC/Part استفاده شده

مطالب ارائه شده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع تقویت‌کننده
نوع خروجی
حداکثر قدرت خروجی * کانال‌ها در بار
ولتاژ - تغذیه
نوع بورد
IC/Part استفاده شده
مطالب ارائه شده
image
BOB-11044
SparkFun Electronics
TPA2005D1 AUDIO AMP MONO 1.4W
151
-
7.95000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
1.4W x 1 @ 8 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
TPA2005D1
Board
image
1752
Adafruit Industries LLC
EVAL BOARD FOR MAX9744
232
-
19.95000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
20W x 2 @ 4 Ohm
5 V ~ 12 V
Fully Populated
MAX9744
Board
image
STEVAL-CCA044V1
STMicroelectronics
BOARD EVAL FOR TDA7498E
36
-
76.25000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo)
220W x 1 @ 4 Ohm; 160W x 2 @ 4 Ohm
14 V ~ 36 V
Fully Populated
TDA7498E
Board
image
IRAUDAMP7S
Infineon Technologies
BOARD REF DESIGN 2CH AUDIO AMP
26
-
187.50000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
500W x 1 @ 8 Ohm; 250W x 2 @ 4 Ohm
±45 V ~ 60 V
Fully Populated
IRFI4019H, IRS2092
Board
image
2130
Adafruit Industries LLC
2.5W CLASS D AUDIO AMPLIFIER
175
-
3.95000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
2.5W x 1 @ 4 Ohm
2 V ~ 5.5 V
Fully Populated
PAM8302A
Board
image
TPA3116D2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3116D2
7
52
150.17000
-
1
SpeakerGuard™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
50W x 2 @ 4 Ohm
6 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3116D2
Board
image
TPA3106D1EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3106D1
4
28
150.17000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
40W x 1 @ 8 Ohm
10 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3106D1
Board
image
TPA3110D2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3100D2
-
24
150.17000
-
1
SpeakerGuard™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
15W x 2 @ 8 Ohm
8 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3110D2
Board
image
TPA3111D1EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3111D1
2
1
150.17000
-
1
SpeakerGuard™
Active
Class D
1-Channel (Mono)
10W x 1 @ 8 Ohm
8 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3111D1
Board
image
LM48511SQBD/NOPB
Texas Instruments
BOARD EVAL FOR LM48511
10
56
200.56000
-
1
Boomer®
Active
Class D
1-Channel (Mono)
6.7W x 1 @ 4 Ohm
3 V ~ 5.5 V
Fully Populated
LM48511
Board
image
MAX98307EVKIT#
Maxim Integrated
KIT EVAL FOR MAX98307
12
32
63.75000
-
1
-
Active
Class DG
1-Channel (Mono)
3.3W x 1 @ 8 Ohm
2.6 V ~ 5.25 V
Fully Populated
MAX98307
Board
image
MAX98357EVSYS#WLP
Maxim Integrated
EVAL BOARD FOR MAX98357
12
17
63.75000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
3.2W x 2 @ 4 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
MAX98357
Board
image
MAX98400AEVKIT+
Maxim Integrated
KIT EVAL FOR MAX98400A
7
19
63.75000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
20W x 2 @ 8 Ohm
8 V ~ 28 V
Fully Populated
MAX98400A
Board
image
TAS5760XXEVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5760XX
5
36
99.78000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo)
114.7W x 1 @ 2 Ohm, 55.2W x 2 @ 4 Ohm
4.5 V ~ 26.4 V
Fully Populated
TAS5760
Board
image
TAS2505EVM
Texas Instruments
EVALUATION MODULE TAS2505
3
12
99.78000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono) with Mono Headphones
2W x 1 @ 4 Ohm
1.5 V ~ 1.95 V
Fully Populated
TAS2505
Board
image
LM4780TABD/NOPB
Texas Instruments
BOARD EVAL FOR LM4780A
5
27
150.17000
-
1
Overture™
Active
Class AB
2-Channel (Stereo)
60W x 2 @ 8 Ohm
20 V ~ 84 V, ±10 V ~ 42 V
Fully Populated
LM4780
Board
image
TPA3118D2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3118D2
4
28
150.17000
-
1
SpeakerGuard™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
30W x 2 @ 8 Ohm
4.5 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3118D2
Board
image
TPA3112D1EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3112D1
2
65
150.17000
-
1
SpeakerGuard™
Active
Class D
1-Channel (Mono)
25W x 1 @ 8 Ohm
8 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3112D1
Board
image
EVAL-SSM3302Z
Analog Devices Inc.
BOARD EVAL FOR SSM3302
5
11
250.00000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
36.6W x 1 @ 2 Ohm; 24W x 2 @ 4 Ohm
7 V ~ 18 V
Fully Populated
SSM3302
Board
image
IRAUDAMP5
Infineon Technologies
BOARD DEMO IRS2092S/IRF6645
8
-
300.00000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
170W x 2 @ 4 Ohm
±25 V ~ 35 V
Fully Populated
IRF6645, IRS2092
Board
image
IRAUDAMP9
Infineon Technologies
BOARD EVAL FOR IRS2092S
8
-
384.00000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
1.7kW x 1 @ 2 Ohm
±48 V ~ 80 V
Fully Populated
IRFB4227, IRS2092S
Board
image
EPC9106
EPC
EVAL BOARD FOR EPC2016
3
-
1338.00000
-
1
eGaN®
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
250W x 2 @ 4 Ohm
±27V
Fully Populated
EPC2016
Board
image
987
Adafruit Industries LLC
AMP AUDIO 3.7W CLASS D
34
-
8.95000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
3.7W x 2 @ 3 Ohm
2.7 V ~ 5.5 V
Fully Populated
MAX98306
Board
image
1552
Adafruit Industries LLC
BREAKOUT STER 2.8W AMP D TS2012
72
-
9.95000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
2.8W x 2 @ 4 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
TS2012
Board
image
MAX98306EVKIT#
Maxim Integrated
KIT EVAL FOR MAX98306
8
19
63.75000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
3.2W x 2 @ 4 Ohm
2.6 V ~ 5.5 V
Fully Populated
MAX98306
Board
image
MAX9788EVKIT+
Maxim Integrated
EVALUATION KIT FOR MAX9788
6
15
63.75000
-
1
-
Active
Class G
1-Channel (Mono)
2.4W x 1 @ 8 Ohm
2.7 V ~ 5.5 V
Fully Populated
MAX9788
Board
image
EVAL-SSM2377Z
Analog Devices Inc.
BOARD EVAL FOR SSM2377
2
33
65.25000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
3.17W x 1 @ 4 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
SSM2377
Board
image
STEVAL-CCA029V1
STMicroelectronics
BOARD EVAL FOR TDA7491LP
3
-
78.75000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
5W x 2 @ 8 Ohm
5 V ~ 14 V
Fully Populated
TDA7491LP
Board
image
STEVAL-CCA027V1
STMicroelectronics
BOARD DEMONSTRATION TDA7492
5
-
82.50000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
50W x 2 @ 6 Ohm
8 V ~ 26 V
Fully Populated
TDA7492
Board
image
TPA3123D2EVM
Texas Instruments
TPA3123D2EVM
5
20
99.78000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
25W x 2 @ 4 Ohm
10 V ~ 30 V
Fully Populated
TPA3123D2
Board
image
TPA2015D1YZHEVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA2015D1
1
6
99.78000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
2W x 1 @ 8 Ohm
2.3 V ~ 5.2 V
Fully Populated
TPA2015D1
Board
image
TPA3121D2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3121D2
3
30
99.78000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo)
30W x 1 @ 8 Ohm; 15W x 2 @ 4 Ohm
10 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3121D2
Board
image
TPA3125D2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3125D2
3
9
99.78000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo)
36W x 1 @ 8 Ohm; 10W x 2 @ 8 Ohm
10 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3125D2
Board
image
TPA3124D2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3124D2
2
41
99.78000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo)
30W x 1 @ 8 Ohm; 15W x 2 @ 4 Ohm
10 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3124D2
Board
image
DRV603EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR DRV603
2
3
99.78000
-
1
DirectPath™
Active
Class AB
2-Channel (Stereo)
-
3 V ~ 4.5 V
Fully Populated
DRV603
Board
image
TPA6138A2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA6138A2
2
32
99.78000
-
1
DirectPath™
Active
Class AB
Headphones, 2-Channel (Stereo)
40mW x 2 @ 32 Ohm
3 V ~ 3.6 V
Fully Populated
TPA6138A2
Board
image
TAS2521EVM
Texas Instruments
EVALUATION MODULE TAS2521
2
9
99.78000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono) with Mono Headphones
2W x 1 @ 4 Ohm
1.5 V ~ 1.95 V
Fully Populated
TAS2521
Board
image
NCP2823BGEVB
ON Semiconductor
BOARD EVALUATION NCP2823B
2
-
100.75000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
3W x 1 @ 4 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
NCP2823B
Board
image
TPA2025D1EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA2025D1
8
32
150.17000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
2W x 1 @ 8 Ohm
2.3 V ~ 5.2 V
Fully Populated
TPA2025
Board
image
TPA3107D2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA3107D2
6
16
150.17000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
15W x 2 @ 6 Ohm
10 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3107D2
Board
image
TPA3132D2EVM
Texas Instruments
EVAL BOARD FOR TPA3132D2
4
8
150.17000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
42W x 2 @ 4 Ohm, 25W x 2 @ 8 Ohm
4.5 V ~ 26 V
Fully Populated
TPA3132D2
Board
image
TAS5756MDCAEVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5756MDCA
4
61
150.17000
-
1
PurePath™
Active
Class D
1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo)
56W x 1 @ 4 Ohm; 28W x 2 @ 4 Ohm
4.5 V ~ 26.4 V
Fully Populated
TAS5756M
Board
image
LM4675SDBD/NOPB
Texas Instruments
BOARD EVAL FOR LM4675SD
3
6
150.17000
-
1
Boomer®
Active
Class D
1-Channel (Mono)
2.7W x 1 @ 4 Ohm
2.4 V ~ 5.5 V
Fully Populated
LM4675
Board
image
LM4673TMBD
Texas Instruments
BOARD EVALUATION LM4673TM
2
16
150.17000
-
1
Boomer®
Active
Class D
1-Channel (Mono)
2.65W x 1 @ 4 Ohm
2.4 V ~ 5.5 V
Fully Populated
LM4673
Board
image
STEVAL-CCA030V1
STMicroelectronics
BOARD EVAL FOR STA350BW
2
-
181.25000
-
1
Sound Terminal™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
50W x 2 @ 6 Ohm
5 V ~ 26 V
Fully Populated
STA350BW
Board
image
TAS5717EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5717
2
17
200.56000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones
10W x 2 @ 8 Ohm
3 V ~ 3.6 V
Fully Populated
TAS5717
Board
image
TAS5132DDV2EVM
Texas Instruments
TAS5132DDV2EVM
2
12
200.56000
-
1
Equibit™, PurePath Digital™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
26W x 2 @ 6 Ohm
10.8 V ~ 13.2 V
Fully Populated
TAS5086, TAS5132
2 Boards
image
TAS5707EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5707
2
20
200.56000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
20.6W x 2 @ 8 Ohm
8 V ~ 24 V
Fully Populated
TAS5707
Board
image
TPA2051D3YFFEVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA2051D3YFF
2
4
200.56000
-
1
DirectPath™, SpeakerGuard™
Active
Class D
1-Channel (Mono) with Stereo Headphones
2.9W x 1 @ 4 Ohm; 25mW x 2 @ 16 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
TPA2051D3
Board
image
SI824XCLASSD-KIT
Silicon Labs
BOARD EVAL FOR SI824X
3
-
258.81000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
120W x 2 @ 8 Ohm
-
Fully Populated
Si824x
Board
image
3006
Adafruit Industries LLC
MAX08357 I2S AMP BREAKOUT BOARD
62
-
5.95000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
3.2W x 1 @ 4 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
MAX98357A
Board
image
NCP4894FCEVB
ON Semiconductor
EVAL BOARD FOR NCP4894FC
2
-
93.00000
-
1
-
Active
Class AB
1-Channel (Mono)
1.8W x 1 @ 8 Ohm
2.2 V ~ 5.5 V
Fully Populated
NCP4894
Board
image
NCP2815BFCT2GEVB
ON Semiconductor
BOARD EVAL FOR NCP2815
2
-
93.00000
-
1
NOCAP™
Active
Class AB
Headphones, 2-Channel (Stereo)
62mW x 2 @ 16 Ohm
1.6 V ~ 3.6 V
Fully Populated
NCP2815
Board
image
TPA6139A2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA6139A2
3
22
99.78000
-
1
DirectPath™
Active
Class AB
Headphones, 2-Channel (Stereo)
25mW x 2 @ 32 Ohm
3 V ~ 3.6 V
Fully Populated
TPA6139
Board
image
DRV604PWPEVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR DRV604
2
91
99.78000
-
1
DirectPath™
Active
Class AB
2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones
-
5V
Fully Populated
DRV604
Board
image
NCP2811AFCT1GEVB
ON Semiconductor
BOARD EVAL NCP2811
2
-
100.75000
-
1
NOCAP™
Active
Class AB
Headphones, 2-Channel (Stereo)
110mW x 2 @ 16 Ohm
2.7 V ~ 5 V
Fully Populated
NCP2811A
Board
image
NCP2990FCT2GEVB
ON Semiconductor
EVAL BOARD FOR NCP2990FCT2G
2
-
111.00000
-
1
-
Active
Class AB
1-Channel (Mono)
1.35W x 1 @ 8 Ohm
2.2 V ~ 5.5 V
Fully Populated
NCP2990
Board
image
NCP2993FCT2GEVB
ON Semiconductor
BOARD EVAL NCP2993 AUDIO PWR AMP
3
-
118.40000
-
1
-
Active
Class AB
1-Channel (Mono)
1.3W x 1 @ 8 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
NCP2993
Board
image
IRAUDAMP18
Infineon Technologies
BOARD EVAL FOR IR4312
6
-
149.00000
-
1
PowIRaudio™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
35W x 2 @ 4 Ohm
18 V ~ 31 V
Fully Populated
IR4312
Board
image
IRAUDAMP15
Infineon Technologies
BOARD EVAL FOR IR4311
4
-
149.00000
-
1
PowIRaudio™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
35W x 2 @ 4 Ohm
18 V ~ 31 V
Fully Populated
IR4311
Board
image
IRAUDAMP17
Infineon Technologies
BOARD EVAL FOR IR4302
4
-
199.88000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
100W x 2 @ 4 Ohm
40 V ~ 52 V
Fully Populated
IR4302
Board
image
TAS5708EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5708
4
25
200.56000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
20.2W x 2 @ 8 Ohm
10 V ~ 26 V
Fully Populated
TAS5708
Board
image
TAS5715EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5715
2
31
200.56000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
41.5W x 2 @ 4 Ohm
8 V ~ 26 V
Fully Populated
TAS5715
Board
image
IRAUDAMP10
Infineon Technologies
BOARD EVAL FOR IRS2052M
2
-
281.25000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
370W x 2 @ 4 Ohm
±25 V ~ 50 V
Fully Populated
IRF6775, IRS2052M
Board
image
IRAUDAMP21
Infineon Technologies
EVAL BOARD FOR IR4321
2
-
299.00000
-
1
PowIRaudio™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
120W x 2 @ 3 Ohm
±12 V ~ 18V
Fully Populated
IR4321
Board
image
TAS5504-5142V4EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5504A/TAS5142
7
21
301.35000
-
1
PurePath Digital™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
100W x 2 @ 4 Ohm
10.8 V ~ 13.2 V
Fully Populated
TAS5142, TAS5504A
Board, Cable
image
TAS5086-5186V6EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5086/TAS5186A
2
8
301.35000
-
1
PurePath Digital™
Active
Class D
6-Channel
60W x 1 @ 3 Ohm; 30W x 5 @ 6 Ohm
10.8 V ~ 13.2 V
Fully Populated
TAS5086, TAS5186A
Board, Cable
image
LM4930LQBD
Texas Instruments
BOARD EVALUATION LM4930LQ
2
1
301.35000
-
1
Boomer®
Active
Class AB
1-Channel (Mono) with Stereo Headphones
1W x 1 @ 8 Ohm; 27mW x 2 @ 32 Ohm
2.6 V ~ 5.5 V
Fully Populated
LM4930
Board, Cable
image
TAS5508-5142K7EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5508B/TAS5142
2
27
402.13000
-
1
PurePath Digital™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
100W x 2 @ 4 Ohm
10.8 V ~ 13.2 V
Fully Populated
TAS5142, TAS5508B
Board, Cable
image
TAS5342DDV6EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5342DDV6
2
12
402.13000
-
1
Equibit™, PurePath Digital™
Active
Class D
6-Channel
225W x 1 @ 2 Ohm; 120W x 4 @ 4 Ohm
-
Fully Populated
TAS5342, TAS5508B
2 Boards, Cables, Power Supply
image
IRAUDAMP4A
Infineon Technologies
KIT DESIGN IRS20957S/IRF6645
2
-
420.00000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
120W x 2 @ 4 Ohm
±25 V ~ 35 V
Fully Populated
IRF6645, IRS20957
Board
image
MAX98304EVKIT+
Maxim Integrated
KIT EVAL FOR MAX98304
8
18
63.75000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
3.2W x 1 @ 4 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
MAX98304
Board
image
TAS5720MEVM
Texas Instruments
TAS5720M DIGITAL INPUT MONO CLAS
4
27
99.30000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
15W x 1 @ 4 Ohm
4.5 V ~ 26.4 V
Fully Populated
TAS5720M
Board
image
TPA6120A2RGYEVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA6120A2RGY
3
9
99.78000
-
1
-
Active
Class AB
Headphones, 2-Channel (Stereo)
80mW x 2 @ 600 Ohm
10 V ~ 30 V, ±5 V ~ 15 V
Fully Populated
TPA6120A2
Board
image
TAS5733LEVM
Texas Instruments
EVAL BOARD FOR TAS5733
4
19
149.45000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
10W x 2 @ 8 Ohm
8 V ~ 16.5 V
Fully Populated
TAS5733L
Board
image
TAS5753MDEVM
Texas Instruments
EVAL BOARD FOR TAS5753MD
4
15
149.45000
-
1
-
Active
Class D
3-Channel
-
8 V ~ 26.4 V
Fully Populated
TAS5753MD
Board
image
TPA3136D2EVM
Texas Instruments
EVAL BOARD FOR TPA3136D2
4
28
149.45000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
10W x 2 @ 8 Ohm
4.5 V ~ 14.4 V
Fully Populated
TPA3136D2
Board
image
TAS5751MEVM
Texas Instruments
EVAL BOARD FOR TAS5751
3
-
149.45000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
25W x 2 @ 8 Ohm
8 V ~ 26.4 V
Fully Populated
TAS5751M
Board
image
TPA3250D2EVM
Texas Instruments
EVAL BOARD FOR TPA3250D2
4
103
249.75000
-
1
PurePath™
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
130W x 2 @ 4 Ohm
18 V ~ 38 V
Fully Populated
TPA3250D2
Board
image
IRAUDAMP12
Infineon Technologies
BOARD EVAL FOR IR4301
3
-
299.00000
-
1
-
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
130W x 2 @ 4 Ohm
±15 V ~ 31 V
Fully Populated
IR4301
Board
image
EVAL-SSM3515Z
Analog Devices Inc.
EVAL BOARD FOR SSM3515
3
2
390.00000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
25W x 1 @ 4 Ohm
4.5 V ~ 17 V
Fully Populated
SSM3515
2 Boards
image
STEVAL-CCA009V1
STMicroelectronics
BOARD EVAL BASED ON TS4601
5
-
72.19000
-
1
-
Active
Class AB
Headphones, 2-Channel (Stereo)
10mW x 2 @ 16 Ohm
2.9 V ~ 5.5 V
Fully Populated
TS4601
Board
image
DEMOTS4956J
STMicroelectronics
BOARD DEMO TS4956EIJT/EIKJT
4
-
150.00000
-
1
-
Obsolete
Class AB
1-Channel (Mono) with Mono and Stereo Headphones
1W x 1 @ 8 Ohm; 43mW x 2 @ 32 Ohm
2.7 V ~ 5.5 V
Fully Populated
TS4956
Board
image
LM4734TABD
Texas Instruments
BOARD EVALUATION LM4734TA
5
-
212.46000
-
1
-
Obsolete
Class AB
3-Channel
20W x 3 @ 8 Ohm
20 V ~ 60 V, ±10 V ~ 30 V
Fully Populated
LM4734
Board
image
TAS5518-5152K8EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5518/TAS5152
2
-
408.95000
-
1
PurePath Digital™
Obsolete
Class D
2-Channel (Stereo)
125W x 2 @ 4 Ohm
10.8 V ~ 13.2 V
Fully Populated
TAS5152, TAS5518
Board, Cable
image
CRD4525-Q1
Cirrus Logic Inc.
REFERENCE BOARD FOR CS4525 PWM
5
-
754.80000
-
1
Popguard®
Obsolete
Class D
2-Channel (Stereo)
15W x 2 @ 8 Ohm
12 V ~ 18 V
Fully Populated
CS4525
Board, Cable, Power Supply
image
IRAUDAMP7D
Infineon Technologies
KIT REF DESIGN AUD AMP D IRS2092
5
-
187.50000
-
1
-
Last Time Buy
Class D
2-Channel (Stereo)
500W x 2 @ 8 Ohm
±45 V ~ 60 V
Fully Populated
IRS2092
Board
image
IRAUDAMP11
Infineon Technologies
BOARD REF DESIGN 3CH AUDIO AMP
2
-
311.25000
-
1
-
Last Time Buy
Class D
3-Channel
170W x 3 @ 4 Ohm
±25 V ~ 35 V
Fully Populated
IRF6665, IRS2053M
Board
image
TPA3251D2EVM
Texas Instruments
EVALUATION MODULE TPA3251D2
1
95
249.75000
-
1
PurePath™
Active
Class D
1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo)
350W x 1 @ 2 Ohm; 175W x 2 @ 3 Ohm
12 V ~ 36 V
Fully Populated
TPA3251D2
Board
image
TAS5630PHD2EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TAS5630PHD2
1
11
402.13000
-
1
PurePath™ HD
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
607W x 1 @ 2 Ohm; 318W x 2 @ 4 Ohm
25 V ~ 50 V
Fully Populated
TAS5630
Board
image
MAX9768EVKIT+
Maxim Integrated
EVALUATION KIT FOR MAX9768
2
30
63.75000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
10W x 1 @ 8 Ohm
4.5 V ~ 14 V
Fully Populated
MAX9768
Board
image
IS31AP4088A-QFLS2-EB
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
EVAL BOARD FOR IS31AP4088A-QFLS2
13
-
13.30000
-
1
-
Active
Class AB
2-Channel (Stereo)
2.84W x 2 @ 4 Ohm
2.7 V ~ 5.5 V
Fully Populated
IS31AP4088A
Board
image
IS31AP2005-DLS2-EB
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
EVAL BOARD FOR IS31AP2005-DLS2
9
-
13.30000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
2.6W x 1 @ 4 Ohm
2.7 V ~ 5.5 V
Fully Populated
IS31AP2005
Board
image
IS31AP4991-SLS2-EB
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
EVAL BOARD FOR IS31AP4991-SLS2
6
-
13.30000
-
1
-
Active
Class AB
1-Channel (Mono)
1.2W x 1 @ 8 Ohm
2.7 V ~ 5.5 V
Fully Populated
IS31AP4991
Board
image
IS31AP2010B-UTLS2-EB
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
EVAL BOARD FOR IS31AP2010B-UTLS2
-
-
13.30000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
3W x 1 @ 4 Ohm
2.7 V ~ 5.5 V
Fully Populated
IS31AP2010B
Board
image
IS31AP4066D-QFLS2-EB
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
EVAL BOARD FOR IS31AP4066D-QFLS2
3
-
16.63000
-
1
-
Active
Class AB
2-Channel (Stereo)
1.3W x 2 @ 8 Ohm
2.7 V ~ 5.5 V
Fully Populated
IS31AP4066D
Board
image
IS31AP4915A-QFLS2-EB
ISSI, Integrated Silicon Solution Inc
EVAL BOARD FOR IS31AP4915-QFLS2
3
-
19.95000
-
1
-
Active
Class G
1-Channel (Mono)
-
2.2 V ~ 6.5 V
Fully Populated
IS31AP4915
Board
image
TOOLSTICKCLASSD
Silicon Labs
BOARD CLASS D AUDIO
3
-
36.49000
-
1
Precision32®
Active
Class D
2-Channel (Stereo)
-
-
Fully Populated
SiM3U1xx
Board, Cables, Speaker
image
TPA203XD1EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA2032D1
5
14
49.38000
-
1
-
Active
Class D
1-Channel (Mono)
2.75W x 1 @ 4 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
TPA2032D1, TPA2033D1, TPA2034D1
Board
image
TPA6205A1EVM
Texas Instruments
EVAL MODULE FOR TPA6205A1
4
39
49.38000
-
1
-
Active
Class AB
1-Channel (Mono)
1.25W x 1 @ 8 Ohm
2.5 V ~ 5.5 V
Fully Populated
TPA6205A1
Board

مقایسه