یافته‌ها: 3,239سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع بورد

نوع

پردازنده اصلی

سیستم عامل

پلتفرم

برای استفاده با / محصولات مرتبط

نوع نصب

فهرست‌ها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع بورد
نوع
پردازنده اصلی
سیستم عامل
پلتفرم
برای استفاده با / محصولات مرتبط
نوع نصب
فهرست‌ها
image
CY8CKIT-049-42XX
Cypress Semiconductor Corp
PSOC 4200 PROTOTYPING KIT
239
-
3.99000
-
1
PSOC® 4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0
-
-
CY8C42xx
Fixed
Board(s)
image
STM32F0DISCOVERY
STMicroelectronics
KIT STM32F0 DISCOVERY
524
-
9.44000
-
1
STM32F0
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0
-
Discovery Kit
STM32F051R8T6
Fixed
Board(s)
image
STM32F0308-DISCO
STMicroelectronics
KIT DISCOVERY STM32 F0 SERIES
229
-
9.44000
-
1
STM32F0
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0
-
Discovery Kit
STM32 F0
Fixed
Board(s)
image
ATMEGA328PB-XMINI
Atmel
EVAL KIT FOR ATMEGA328
383
-
9.65000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
ATmega328P Xplained Mini
ATmega328P
Fixed
Board(s)
image
ATMEGA328P-XMINI
Atmel
EVAL BOARD 8BIT MCU ATMEGA328P
523
-
9.78000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
ATmega328P Xplained Mini
ATmega328P
Fixed
Board(s)
image
DEV-11113
SparkFun Electronics
ATMEGA328 ARDUINO PRO MINI 5V
1673
-
9.95000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz
ATmega328
Fixed
Board(s)
image
DEV-11114
SparkFun Electronics
ATMEGA328 ARDUINO PRO MINI 3.3V
964
-
9.95000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz
ATmega328
Fixed
Board(s)
image
CY8CKIT-059
Cypress Semiconductor Corp
PSOC 5LP PROTOTYPING KIT
1143
-
9.98000
-
1
PSOC® 5LP
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
-
CY8C58LP
Fixed
Board(s)
image
CY8CKIT-043
Cypress Semiconductor Corp
PSOC 4 M-SERIES PROTOTYPING KIT
153
-
9.98000
-
1
PSOC® 4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0
-
-
PSoC 4200M
Fixed
Board(s)
image
STM32VLDISCOVERY
STMicroelectronics
KIT STARTER FOR STM32F10X
344
-
10.51000
-
1
STM32F1
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
Discovery Kit
STM32F10x
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F303K8
STMicroelectronics
BOARD NUCLEO STM32F303K8T6
409
-
10.99000
-
1
STM32F3
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Nucleo
STM32F303K8, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F103RB
STMicroelectronics
BOARD NUCLEO STM32F1 SERIES
360
-
10.99000
-
1
STM32F1
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
Nucleo
STM32F103RB, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F030R8
STMicroelectronics
BOARD NUCLEO STM32F0 SERIES
270
-
10.99000
-
1
STM32F0
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0
-
Nucleo
STM32F030R8, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F303RE
STMicroelectronics
BOARD NUCLEO FOR STM32F303RE
224
-
10.99000
-
1
STM32F3
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Nucleo
STM32F303RE, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
STM32F072B-DISCO
STMicroelectronics
KIT DISCOVERY FOR STM32F072B
182
-
11.31000
-
1
STM32F0
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0
-
Discovery Kit
STM32 F0
Fixed
Board(s)
image
STM32L152C-DISCO
STMicroelectronics
EVAL KIT STM32L DISCOVERY
215
-
13.30000
-
1
STM32L1
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
Discovery Kit
STM32L152
Fixed
Board(s), LCD
image
NUCLEO-L152RE
STMicroelectronics
BOARD NUCLEO STM32L1 SERIES
861
-
13.83000
-
1
STM32L1
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
Nucleo
STM32L152RE, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F401RE
STMicroelectronics
BOARD NUCLEO STM32F4 SERIES
675
-
13.83000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Nucleo
STM32F401RE, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F411RE
STMicroelectronics
BOARD NUCLEO FOR STM32F4 SERIES
265
-
13.83000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Nucleo
STM32F411RE, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-L053R8
STMicroelectronics
BOARD NUCLEO FOR STM32L0 SERIES
254
-
13.83000
-
1
STM32L0
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0+
-
Nucleo
STM32L053R8, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
DEV-13305
SparkFun Electronics
DEV TEENSY LC 13305
880
-
14.38000
-
1
Kinetis
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0+
-
Teensy-LC
KL2x
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F446RE
STMicroelectronics
DEV BOARD NUCLEO STM32F446RET6
991
-
14.90000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Nucleo
STM32F446RE, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-L476RG
STMicroelectronics
DEV BOARD NUCLEO STM32L476RGT6
660
-
14.90000
-
1
STM32L4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Nucleo
STM32L476RG, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
FRDM-KL25Z
Freescale Semiconductor - NXP
FREEDOM BOARD KINETIS L
534
-
15.00000
-
1
Kinetis
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0+
-
Freescale Freedom Development Platform
KL1x, KL2x, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
STM32F411E-DISCO
STMicroelectronics
DISCOVERY KIT STM32F411VE MCU
292
-
15.96000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F411VE
Fixed
Board(s)
image
DEV-12640
SparkFun Electronics
ATMEGA32U4 PRO MICRO 5V/16MHZ
250
-
19.95000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Pro Micro
ATmega32U4
Fixed
Board(s)
image
DEV-12757
SparkFun Electronics
ATMEGA328 FLASHED W/ARDUINO BOOT
192
-
19.95000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
RedBoard
ATmega328
Fixed
Board(s)
image
DEV-12587
SparkFun Electronics
ATMEGA32U4 PRO MICRO 3.3V/8MHZ
121
-
19.95000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Pro Micro
ATmega32U4
Fixed
Board(s)
image
DM164137
Microchip Technology
CURIOSITY DEV BOARD
215
-
20.00000
-
1
PIC®
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
PIC
-
Curiosity Development Board
8-pin, 14-pin, or 20-pin PICmicro Microcontrollers
Socket
Board(s)
image
FRDM-KL27Z
Freescale Semiconductor - NXP
DEV FRDM KINETIS L MCU KL27
103
-
20.00000
-
1
Kinetis
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0+
-
Freescale Freedom Development Platform
KL17, KL27
Fixed
Board(s)
image
-
A000053
Arduino
ARDUINO MICRO
423
-
20.63000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino Micro
ATmega32U4
Fixed
Board(s)
image
A000057
Arduino
ARDUINO LEONARDO WITH HEADERS
150
-
20.63000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino Leonardo
ATmega32U4
Fixed
Board(s)
image
STM32L476G-DISCO
STMicroelectronics
DISCOVERY KIT WITH STM32L476VG
229
-
21.15000
-
1
STM32L4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Discovery Kit
STM32L476
Fixed
Board(s)
image
STM32F407G-DISC1
STMicroelectronics
EVAL KIT STM32F DISCOVERY
1643
-
21.17000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Discovery Kit
STM32F407, STM32F417
Fixed
Board(s)
image
A000005
Arduino
ARDUINO NANO BOARD
619
-
21.49000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino Nano
ATmega328
Fixed
Board(s)
image
A000066
Arduino
ARDUINO UNO BOARD REV3
429
-
21.49000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino Uno
ATmega328P
Fixed
Board(s)
image
A000073
Arduino
ARDUINO UNO SMD REV3
1134
-
22.00000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino Uno SMD
ATmega328
Fixed
Board(s)
image
DEV-13736
SparkFun Electronics
DEV TEENSY 3.2 13736
1397
-
22.50000
-
1
Kinetis
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Teensy 3.2
K20
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F746ZG
STMicroelectronics
NUCLEO DEV BOARD STM32F746ZG
824
-
24.47000
-
1
STM32F7
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M7
-
Nucleo
STM32F746ZG, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
NUCLEO-F429ZI
STMicroelectronics
NUCLEO DEV BOARD STM32F429ZI
267
-
24.47000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Nucleo
STM32F429ZI, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
STM32L0538-DISCO
STMicroelectronics
KIT EVAL DISCOVERY STM32L0 SER
108
-
24.87000
-
1
STM32L0
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0+
-
Discovery Kit
STM32L053C8
Fixed
Board(s)
image
OM13056
NXP Semiconductors
DEV BOARD LPC1549 LPCXPRESSO
200
-
25.00000
-
1
LPC1500
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
LPCXpresso™
LPC1549
Fixed
Board(s)
image
SLSTK3401A
Silicon Labs
EFM32 PEARL GECKO STARTER KIT
144
-
28.39000
-
1
Pearl Gecko
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
EFM32PG
Fixed
Board(s)
image
FRDM-K22F
Freescale Semiconductor - NXP
FREEDOM BOARD KINETIS K22F
241
-
29.00000
-
1
Kinetis
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Freescale Freedom Development Platform
K22, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
STM32F429I-DISC1
STMicroelectronics
KIT DISCOVERY STM32 F4 SERIES
646
-
29.90000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Discovery Kit
STM32F429
Fixed
Board(s), LCD
image
410-254
Digilent, Inc.
BOARD CHIPKIT UC32 FOR PIC32
172
-
29.95000
-
1
PIC®
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
MIPS32® M4K™
-
chipKIT™ uC32
PIC32MX340F512
Fixed
Board(s)
image
EFM32WG-STK3800
Silicon Labs
KIT STARTER EFM32 WONDER GECKO
227
-
29.99000
-
1
Wonder Gecko
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4F
-
-
EFM32WG990F256
Fixed
Board(s), Cable(s), LCD
image
EFM32GG-STK3700
Silicon Labs
KIT STARTER GIANT GECKO
136
-
29.99000
-
1
Giant Gecko
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
-
EFM32GG990F1024
Fixed
Board(s), LCD
image
AT32UC3A3-XPLD
Atmel
KIT DEV/EVAL FOR AT32UC3A3
454
-
31.25000
-
1
AVR®32
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
AVR
-
UC3-A3 Xplained
AT32UC3A3
Fixed
Board(s)
image
-
DM330013-2
Microchip Technology
STARTER KIT FOR MICROSTICK II
174
-
34.95000
-
1
dsPIC®, PIC®
Active
Evaluation Platform
MCU
-
-
Microstick II
dsPIC33, PIC24FJ, PIC24H, PIC32
Socket
Board(s), Cable(s), Accessories
image
FRDM-K64F
Freescale Semiconductor - NXP
FREEDOM BD KINETIS K64 MCU
226
-
35.00000
-
1
Kinetis
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Freescale Freedom Development Platform
K24, K63, K64, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
A000067
Arduino
BOARD MCU MEGA2560
655
-
37.61000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino Mega2560
ATmega2560
Fixed
Board(s)
image
A000062
Arduino
ARDUINO DUE BOARD
798
-
38.68000
-
1
AT91SAM3
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
Arduino Due
ATSAM3X8E
Fixed
Board(s)
image
A000069
Arduino
ARDUINO MEGA ADK BOARD REV3
175
-
47.28000
-
1
AVR® ATmega
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Arduino ADK
ATmega2560
Fixed
Board(s)
image
STM32F746G-DISCO
STMicroelectronics
KIT DISCOVERY FOR STM32F746
1043
-
50.00000
-
1
STM32F7
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M7
-
Discovery Kit
STM32 F7
Fixed
Board(s), LCD
image
OM11043
NXP Semiconductors
DEVELOPMENT BOARD LPC1768 MBED
665
-
50.00000
-
1
LPC1700
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
mbed
LPC176x, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s), Cable(s)
image
ATSAM4S-XPRO
Atmel
SAM4S XPLAINED PRO EVAL KIT
200
-
51.99000
-
1
AT91SAM4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
SAM4S Xplained Pro
ATSAM4SD32C
Fixed
Board(s)
image
STM32F469I-DISCO
STMicroelectronics
DISCOVERY KIT MCU STM32F469NI
331
-
61.25000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
Discovery Kit
STM32F469
Fixed
Board(s)
image
DM330012
Microchip Technology
KIT USB STARTER FOR DSPIC33E
27
-
64.99000
-
1
dsPIC®
Active
Evaluation Platform
MCU 16-Bit
dsPIC
-
dsPIC33E USB Starter Kit
dsPIC33EP512MU810
Fixed
Board(s), Cable(s)
image
ATSAML21-XPRO-B
Atmel
EVAL KIT FOR SAML21
134
-
71.74000
-
1
SAM L
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0+
-
SAM L21 Xplained Pro
ATSAML21
Fixed
Board(s)
image
DC2026C
Linear Technology
DEMO BOARD LINDUINO ONE ISO
35
-
75.38000
-
1
-
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
Linduino One
LT3973, LTM2884, ATmega328
Fixed
Board(s)
image
ATSTK500
Atmel
PROGRAMMER AVR STARTER KIT
162
-
86.25000
-
1
AVR®
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
AVR
-
-
AT90S8515
Socket
Board(s), Cable(s)
image
DM320004-2
Microchip Technology
KIT STARTER II PIC32 ETHERNET
62
-
89.00000
-
1
PIC®
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
MIPS32® M4K™
-
PIC32 Ethernet Starter Kit II
PIC32MX795F512L
Fixed
Board(s), Cable(s)
image
CY8CKIT-050B
Cypress Semiconductor Corp
KIT DEV PSOC 5LP
37
-
93.43000
-
1
PSOC® 5LP
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
-
CY8C5868AXI-LP035
Fixed
Board(s), Cable(s), LCD
image
MSP-CAPT-FR2633
Texas Instruments
MSP CAPTIVATE MCU DEVELOPMENT KI
42
1069
99.30000
-
1
MSP430FR2
Active
Evaluation Platform
MCU 16-Bit
MSP430
-
MSP CapTIvate™
MSP430FR2633
Fixed
Board(s)
image
ATSAMA5D3-XPLD
Atmel
BOARD XPLAINED SAMA5D3
114
-
105.00000
-
1
AT91SAMA5
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-A5
-
SAMA5D3 Xplained
SAMA5D36
Fixed
Board(s), Cable(s)
image
ATSAM4E-XPRO
Atmel
SAM4E XPLAINED PRO EVAL KIT
86
-
106.47000
-
1
SAM4E
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
SAM4E Xplained Pro
ATSAM4E
Fixed
Board(s)
image
DM320006
Microchip Technology
KIT STARTER PIC32MZ ETHERNET USB
65
-
119.00000
-
1
PIC®
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
MIPS32® M4K™
-
PIC32MZ Embedded Connectivity Starter Kit
PIC32MZ
Fixed
Board(s), Cable(s)
image
DM320007
Microchip Technology
STARTER KIT PIC32 FPU NON-CRYPTO
57
-
119.00000
-
1
PIC®
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
MIPS32® M4K™
-
PIC32 Starter Kit with FPU
PIC32MZ
Fixed
Board(s)
image
-
YGRPEACHFULL
Renesas Electronics America
RZ/A1H FIRST PROTOTYPING BOARD
29
-
119.00000
-
1
RZ
Active
Evaluation Platform
MPU
ARM® Cortex®-A9
-
GR-PEACH
RZ/A1H, mbed-Enabled Development
Fixed
Board(s)
image
DM240001
Microchip Technology
BOARD DEMO PIC24/DSPIC33/PIC32
25
-
129.99000
-
1
dsPIC®, PIC®
Active
Evaluation Platform
MCU 16-Bit
-
-
Explorer 16 Development Board (100-pin)
dsPIC30, dsPIC33, PIC32, PIC24FJ, PIC24H
Socket
Board(s), Cable(s), LCD
image
MCIMX6UL-EVKB
Freescale Semiconductor - NXP
CPU/BASE BOARD MCIMX6UL W/ACC
120
-
149.00000
-
1
i.MX
Active
Evaluation Platform
MPU
ARM® Cortex®-A7
-
-
i.MX 6UltraLite
Fixed
Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories
image
ATSAMA5D4-XULT
Atmel
EVAL KIT FOR SAMA5D4
30
-
150.00000
-
1
AT91SAMA5
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-A5
-
SAMA5D4 Xplained Ultra
SAMA5D44
Fixed
Board(s)
image
STM32072B-EVAL
STMicroelectronics
BOARD EVAL FOR STM32072B
39
-
198.75000
-
1
STM32F0
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M0
-
-
STM32F072
Fixed
Board(s), LCD
image
ATSAMV71-XULT
Atmel
EVAL KIT FOR SAM V71/V70/E70/S70
339
-
210.58000
-
1
-
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M7
-
SAM V71 Xplained Ultra
ATSAME70, ATSAMS70, ATSAMV70, ATSAMV71
Fixed
Board(s)
image
ATSTK600
Atmel
DEV KIT FOR AVR/AVR32
61
-
217.50000
-
1
AVR®
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
AVR
-
-
AT32UC3A
Fixed
Board(s), Cable(s), Power Supply
image
CY8CKIT-001C
Cypress Semiconductor Corp
KIT DEV FOR PSOC3/5
31
-
233.44000
-
1
PSoC®
Active
Evaluation Platform
MCU 8-Bit
M8C
-
-
CY8C28, CY8C38, CY8C58LP
Fixed
Board(s), Cable(s), LCD, Power Supply, Accessories, MiniProg3 Programmer
image
STM3210E-EVAL
STMicroelectronics
BOARD EVALUATION FOR STM32 512K
58
-
248.75000
-
1
STM32F1
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
-
STM32
Fixed
Board(s), Cable(s), LCD, Power Supply
image
STM32373C-EVAL
STMicroelectronics
BOARD EVAL FOR STM32F373
31
-
248.75000
-
1
STM32F3
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F373VCT6
Fixed
Board(s), LCD, Accessories
image
MCIMX53-START-R
Freescale Semiconductor - NXP
KIT DEVELOPMENT I.MX53
75
-
299.00000
-
1
i.MX
Active
Evaluation Platform
MPU
ARM® Cortex®-A8
-
-
i.MX53
Fixed
Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories
image
-
DV164037
Microchip Technology
KIT EVAL ICD3 WITH EXPLORER 16
27
-
309.95000
-
1
dsPIC®, PIC®
Active
Evaluation Platform
MCU
-
-
MPLAB® ICD 3 with Explorer 16 Kit
PIC24F, PIC24H, dsPIC33
Socket
Board(s), Cable(s), LCD, Power Supply, MPLAB® ICD 3 Programmer
image
STM32446E-EVAL
STMicroelectronics
EVAL BOARD STM32446 MCU
34
-
316.80000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F446
Fixed
Board(s), LCD
image
AT32UC3C-EK
Atmel
KIT EVAL AVR32 UC3 MCU IND AUTO
27
-
327.50000
-
1
AVR®32
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
AVR
-
-
AT32UC3C0512C
Fixed
Board(s), Cable(s), LCD
image
STM3240G-EVAL
STMicroelectronics
EVAL BOARD FOR STM3240G
117
-
334.80000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F407IGH6
Fixed
Board(s), Cable(s), LCD, Power Supply, Accessories
image
STM3241G-EVAL
STMicroelectronics
BOARD EVAL FOR STM32 F4
48
-
334.80000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F417IGH6
Fixed
Board(s), Cable(s), LCD, Power Supply, Accessories
image
STM3220G-EVAL
STMicroelectronics
BOARD EVAL STM32 ARM 32BIT MCU
33
-
334.80000
-
1
STM32F2
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M3
-
-
STM32 F2
Fixed
Board(s), LCD
image
STM32429I-EVAL1
STMicroelectronics
EVALUATION BOARD 1 STM32429I
88
-
370.80000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F429
Fixed
Board(s), LCD
image
STM32479I-EVAL
STMicroelectronics
BOARD EVAL MCU STM32F479NI
39
-
382.80000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F479
Fixed
Board(s)
image
STM32469I-EVAL
STMicroelectronics
BOARD EVAL MCU STM32F469NI
37
-
382.80000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F469
Fixed
Board(s)
image
MCIMX6SX-SDB
Freescale Semiconductor - NXP
DEMO BOARD MCIMX6SX MPU
61
-
399.00000
-
1
i.MX
Active
Evaluation Platform
MPU
ARM® Cortex®-A9
-
SABRE
i.MX 6SoloX
Fixed
Board(s)
image
MCIMX6Q-SDB
Freescale Semiconductor - NXP
BOARD EVAL SABRE FOR I.MX6Q
74
-
449.00000
-
1
i.MX
Active
Evaluation Platform
MPU
ARM® Cortex®-A9
-
SABRE
i.MX 6Quad
Fixed
Board(s)
image
MCIMX6QP-SDB
Freescale Semiconductor - NXP
I.MX 6QP CONSUMER DEVELOPMENT PL
45
-
449.00000
-
1
i.MX
Active
Evaluation Platform
MPU
ARM® Cortex®-A9
-
SABRE
i.MX 6QuadPlus
Fixed
Board(s)
image
410-248
Digilent, Inc.
DEV BRD ZEDBOARD SOC ZYNQ-7000
216
-
495.00000
-
1
Zynq®-7000
Active
Evaluation Platform
MCU
ARM® Cortex®-A9
-
ZedBoard
XC7Z020
Fixed
Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories
image
STM32439I-EVAL2
STMicroelectronics
EVAL BOARD FOR STM32F439
41
-
502.80000
-
1
STM32F4
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M4
-
-
STM32F439
Fixed
Board(s), LCD
image
STM32756G-EVAL2
STMicroelectronics
EVAL BOARD FOR STM32756
38
-
537.60000
-
1
STM32F7
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M7
-
-
STM32 F7
Fixed
Board(s)
image
STM32746G-EVAL2
STMicroelectronics
EVAL BOARD FOR STM32746
31
-
537.60000
-
1
STM32F7
Active
Evaluation Platform
MCU 32-Bit
ARM® Cortex®-M7
-
-
STM32 F7
Fixed
Board(s)
image
EK-Z7-ZC702-G
Xilinx Inc.
ZYNQ-7000 ZC702 EVAL KIT
108
-
1069.90000
-
1
Zynq®-7000
Active
Evaluation Platform
MCU
ARM® Cortex®-A9
-
-
XC7Z020
Fixed
Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories
image
SDK-DM3730-30-256512R
Logic
KIT DEV ZOOM FOR AM/DM37X
33
-
1166.40000
-
1
DaVinci™, Sitara™
Active
Evaluation Platform
MPU
ARM® Cortex®-A8
Android, Linux, Windows Embedded CE
Zoom™
AM37x, DM37x
Fixed
Board(s), Cable(s), LCD, Power Supply, Accessories
image
LS1043ARDB-PB
Freescale Semiconductor - NXP
LS1043 DEVELOPMENT SYSTEM
70
-
1250.00000
-
1
QorIQ™
Active
Evaluation Platform
MPU
ARM® Cortex®-A53
-
-
LS1043A
Fixed
Board(s)
image
EK-Z7-ZC706-G
Xilinx Inc.
EVALUATION KIT ZYNQ-7000 ZC706
98
-
2822.85000
-
1
Zynq®-7000
Active
Evaluation Platform
MCU
ARM® Cortex®-A9
-
-
XC7Z045
Fixed
Board(s), Cable(s), Power Supply, Accessories

مقایسه