یافته‌ها: 6سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

حداکثر تعداد ICها

حداکثر زمان


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
حداکثر تعداد ICها
حداکثر زمان
image
851
B&K Precision
DELUXE EPROM ERASER
5
-
195.00000
-
1
-
Active
EPROM Eraser, Deluxe
40
60 Minutes
image
850
B&K Precision
EPROM ERASER
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
EPROM Eraser
5
15 Minutes
LA6T-110V
Xeltek
EPROM ERASER W/TIMER 6-9DEV 110V
-
-
Call
-
1
LA6T
Obsolete
EPROM Eraser
9
35 Minutes
-
LA6T-220V
Xeltek
EPROM ERASER W/TIMER 6-9DEV 220V
-
-
Call
-
1
LA6T
Obsolete
EPROM Eraser
9
35 Minutes
image
-
LER121A-110V
Xeltek
EPROM ERASER W/STARTER 24-PIN
-
-
Call
-
1
LER121A
Obsolete
EPROM Eraser
12
60 Minutes
image
-
LER123A-110V
Xeltek
EPROM ERASER W/STARTER 24-PIN
-
-
Call
-
1
LER123A
Obsolete
EPROM Eraser
64
60 Minutes

مقایسه