یافته‌ها: 24سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

رنگ

فرم

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
رنگ
فرم
مشخصات
image
8331-14G
MG Chemicals
SILVER EPOXY 2PT SYRINGE COND
113
-
51.46000
-
1
8331
Active
Epoxy Adhesive, 2 Part
Silver Gray
Syringe, 14g (0.47 oz)
Conductive, Repair
image
CW3300G
Chemtronics
OVERCOAT PEN GREEN .16OZ
76
-
25.38000
-
1
CircuitWorks®
Active
Acrylic Adhesive
Green
Pen, 4.9g (0.16 oz)
Coating, Static Dissipative
image
CW3500
Chemtronics
CONFORMAL COAT REMOVER PEN.32OZ
16
-
21.80000
-
1
CircuitWorks®
Active
Acrylic Adhesive
Translucent
Pen, 9g (0.32 oz)
Repair
image
8420-P
MG Chemicals
PEN CONDUCTIVE SILVER TRACE .3OZ
19
-
34.10000
-
1
8420
Active
Acrylic Adhesive
Silver Gray
Pen, 8.5g (0.30 oz)
Conductive, Repair
image
CW2200MTP
Chemtronics
CONDUCTIVE PEN MICRO TIP .3OZ
9
-
59.56000
-
1
CircuitWorks®
Active
Acrylic Adhesive
Silver Gray
Pen, 8.5g (0.30 oz)
Conductive, Repair
image
CW3300WHITE
Chemtronics
OVERCOAT PEN WHITE .16OZ
38
-
23.26000
-
1
CircuitWorks®
Active
Acrylic Adhesive
White
Pen, 4.9g (0.16 oz)
Coating, Static Dissipative
image
CW2200STP
Chemtronics
CONDUCTIVE PEN STD TIP .3OZ
8
-
59.56000
-
1
CircuitWorks®
Active
Acrylic Adhesive
Silver Gray
Pen, 8.5g (0.30 oz)
Conductive, Repair
image
CW2900
Chemtronics
CONDUCTIVE PEN FLEX CIRCUIT .3OZ
13
-
62.06000
-
1
CircuitWorks®
Active
Acrylic Adhesive
Silver Gray
Pen, 8.5g (0.30 oz)
Conductive, Repair
image
8481-1
MG Chemicals
PREMIUM CARBON CONDUCTIVE GREASE
7
-
24.99000
-
1
8481
Active
Grease
Black
-
Lubricant
image
CW2000
Chemtronics
CONDUCTIVE PEN NICKEL .32OZ
24
-
14.08000
-
1
CircuitWorks®
Active
Acrylic Adhesive
Gray
Pen, 9g (0.32 oz)
Conductive, Repair
image
8461-85ML
MG Chemicals
WHITE LITHIUM GREASE
14
-
8.84000
-
1
8461
Active
Grease
Off-White
Tube, 85g (3 oz)
Lubricant
image
841AR-P
MG Chemicals
NICKEL CONDUCTIVE PEN
22
-
13.04000
-
1
841
Active
Acrylic Adhesive
-
Pen, 4.9g (0.16 oz)
Conductive, Repair
image
8462-85ML
MG Chemicals
TRANSLUCENT SILICONE GREASE
10
-
15.88000
-
1
8462
Active
Silicone Grease
Translucent
Tube, 87g (2.7 oz)
Lubricant
image
8464-1
MG Chemicals
STATIC DISSIPATIVE ANTI-CORROSIV
12
-
17.02000
-
1
8464
Active
Silicone Grease
Dark Gray
Tube, 87g (2.7 oz)
Static Dissipative
image
8462-1P
MG Chemicals
TRANSLUCENT SILICONE GREASE
2
-
72.80000
-
1
8462
Active
Silicone Grease
Translucent
Tub, 454g (16 oz)
Lubricant
image
8472-450G
MG Chemicals
PENETRATING OIL
-
-
12.46100
-
10
-
Active
-
-
-
-
image
841-P
MG Chemicals
NICKEL CONDUCTIVE PEN
3
-
13.04000
-
1
841
Obsolete
Acrylic Adhesive
-
-
-
CW3300BLACK
Chemtronics
OVERCOAT PEN BLACK .16OZ
-
-
23.16000
-
12
CircuitWorks®
Active
Acrylic Adhesive
Black
Pen, 4.9g (0.16 oz)
Coating, Static Dissipative
image
8461-1P
MG Chemicals
WHITE LITHIUM GREASE
-
-
31.82000
-
1
8461
Active
Grease
Off-White
Tub, 487g (17.2 oz)
Lubricant
image
8472-4L
MG Chemicals
PENETRATING OIL
-
-
67.14000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
8464-2
MG Chemicals
STATIC DISS ANTI-CORROSIVE GREAS
-
-
77.28000
-
1
8464
Active
Silicone Grease
Dark Gray
Tub, 468g (15.8 oz)
Static Dissipative
8481-2
MG Chemicals
CARBON CONDUCTIVE GREASE
-
-
118.16000
-
1
8481
Active
Grease
Black
-
Lubricant
image
8462-1G
MG Chemicals
1 GAL SIZE SILICONE GREASE
-
-
473.60000
-
1
8462
Active
Silicone Grease
Translucent
Pail, 3.74kg (8.25 lb)
Lubricant
image
8481-3
MG Chemicals
PREMIUM CARBON CONDUCTIVE GREASE
-
-
714.00000
-
1
8464
Active
Silicone Grease
-
-
-

مقایسه