یافته‌ها: 14سازنده

وضعیت قطعه

قطر - بیت

قطر - میله

ماده (جنس)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
قطر - بیت
قطر - میله
ماده (جنس)
image
DBC66-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .033"
91
-
6.07000
-
1
C
Active
0.033" (0.84mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC68-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .031"
57
-
6.07000
-
1
C
Active
0.031" (0.79mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC60-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .040"
40
-
6.07000
-
1
C
Active
0.040" (1.02mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC75-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .021"
46
-
6.29000
-
1
C
Active
0.021" (0.53mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC72-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .025"
45
-
6.29000
-
1
C
Active
0.025" (0.64mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC55-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .052"
25
-
6.07000
-
1
C
Active
0.052" (1.32mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC69-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .0292"
13
-
6.07000
-
1
C
Active
0.029" (0.74mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC80-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .0135"
10
-
6.29000
-
1
C
Active
0.0135" (0.34mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC64-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .036"
17
-
6.07000
-
1
C
Active
0.036" (0.09mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC56-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .0465"
8
-
6.07000
-
1
C
Active
0.047" (1.19mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC51-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .067"
13
-
6.49000
-
1
C
Active
0.067" (1.70mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC48-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .078"
6
-
6.49000
-
1
C
Active
0.076" (1.93mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
DBC52-1
Capital Advanced Technologies
DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .0635"
5
-
6.49000
-
1
C
Active
0.064" (1.63mm)
0.125" (3.18mm)
Carbide
image
-
PC300-75
Injectorall Electronics
DRILL BIT HIGH SPEED STEEL .021"
9
-
1.75000
-
1
-
Obsolete
0.021" (0.53mm)
0.021" (0.53mm)
High Speed Steel (HSS)

مقایسه