یافته‌ها: 314سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع بورد پیش‌الگو

پلیت

حد فاصل

الگوی مدار

اتصالات لبه

قطر سوراخ

اندازه / ابعاد

ضخامت بورد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع بورد پیش‌الگو
پلیت
حد فاصل
الگوی مدار
اتصالات لبه
قطر سوراخ
اندازه / ابعاد
ضخامت بورد
image
PRT-12702
SparkFun Electronics
BREADBOARD MINI SOLDERABLE
460
-
2.95000
-
1
-
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
-
1.97" L x 1.38" W (50.0mm x 35.0mm)
-
image
8022
Vector Electronics
PC BOARD .1"SP 3X3.5 SINGLE SIDE
1483
-
5.75000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Common Bus
-
0.042" (1.07mm)
3.50" L x 3.00" W (88.9mm x 76.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8029
Vector Electronics
PC BOARD 2-SIDE PPH 2.0X3.0
3050
-
6.72000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
3.00" L x 2.00" W (76.2mm x 50.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8015-1
Vector Electronics
PC BOARD FR4 1-SIDE PPH 4.0X4.0
1150
-
7.33000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
4.00" L x 4.00" W (101.6mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
64P44WE
Vector Electronics
PC BOARD .1 SPACE FR4 4.5X6.5
404
-
8.10000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8016-1
Vector Electronics
PC BOARD FR4 1-SIDE PPH 6.0X6.0
410
-
10.59000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
6.00" L x 6.00" W (152.4mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8015
Vector Electronics
PC BOARD 2-SIDE PPH 4.0X6.0
1246
-
11.52000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
6.00" L x 4.00" W (152.4mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8017
Vector Electronics
PC BOARD 2MM GRID PPH 4.0X6.0
122
-
17.53000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Hard Metric
Plated Through Hole (PTH)
0.079" (2mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.025" (0.64mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8016
Vector Electronics
PC BOARD 2-SIDE PPH 6.0X9.0
448
-
19.47000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
9.00" L x 6.00" W (228.6mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8028
Vector Electronics
PC BOARD COMBO .1"/2MM/.05" PPH
94
-
20.15000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Hard Metric
Plated Through Hole (PTH)
0.05" (1.27mm), 0.079" (2mm), 0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.025" (0.64mm), 0.042" (1.07mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8023
Vector Electronics
PC BOARD .1" GRID 4.5 X 6.5
250
-
20.93000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
3 Hole Pad (Both Sides)
-
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8019
Vector Electronics
PC BOARD VME 3UX160MM
126
-
21.64000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Common Bus
-
0.042" (1.07mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
3677-6
Vector Electronics
PC BOARD 3HOLE SLDR PAD 4.5X8.08
182
-
22.04000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
3 Hole Pad (Single Side)
-
0.042" (1.07mm)
8.08" L x 4.50" W (205.2mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8001
Vector Electronics
PC BOARD 3-HOLE SLDR PAD 4.5X6.5
118
-
23.00000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
3 Hole Pad (Single Side)
-
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8003
Vector Electronics
PC BOARD SQ PAD-PER-HOLE 4.5X6.5
123
-
25.30000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Square)
-
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
45P80-2
Vector Electronics
PC BOARD PAD-PER-HOLE 4.5X8.08
111
-
26.39000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Square)
-
0.042" (1.07mm)
8.08" L x 4.50" W (205.2mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
1608
Adafruit Industries LLC
BREADBOARD PERMA-PROTO PCB SGL
3170
-
2.95000
-
1
Perma-Proto
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
0.047" (1.19mm)
2.17" L x 1.73" W (55.0mm x 44.0mm)
0.063" (1.60mm)
image
SBB400
Chip Quik Inc.
400 PTS SOLDER-IN BREADBOARD (EX
83
-
3.99000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
1609
Adafruit Industries LLC
BREADBOARD PERMA PROTO SGL PCB
754
-
4.50000
-
1
Perma-Proto
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
0.047" (1.19mm)
3.20" x 1.80" (81mm x 56mm)
0.063" (1.60mm)
image
3400
Keystone Electronics
BREADBOARD 1/16"DIA 4.50X6.00"
612
71
4.86000
-
1
-
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
6.00" L x 4.50" W (152.4mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
PRT-12070
SparkFun Electronics
BREADBOARD SOLDERABLE
327
-
4.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBB830
Chip Quik Inc.
830 PTS SOLDER-IN BREADBOARD (EX
107
-
6.49000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
1606
Adafruit Industries LLC
BREADBOARD PERMA-PROTO PCB SGL
260
-
6.95000
-
1
Perma-Proto
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
0.047" (1.19mm)
6.18" L x 2.01" W (157.0mm x 51.0mm)
0.063" (1.60mm)
image
PRT-13268
SparkFun Electronics
PROTOBOARD SNAPPABLE SPARKFUN
314
-
7.95000
-
1
-
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
-
5.120" L x 2.680" W (130.05mm x 68.07mm)
-
image
589
Adafruit Industries LLC
BREADBOARD PERMA PROTO PCB 3PK
685
-
8.50000
-
1
Perma-Proto
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
0.047" (1.19mm)
2.17" L x 1.73" W (55.0mm x 44.0mm)
0.063" (1.60mm)
image
8300SB2-LF
Twin Industries
PRTOBRD OVRLY SOLDER BREADBRDS
111
-
10.78000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
8300SB1
Twin Industries
PRTOBRD OVRLY SOLDER BREADBRDS
363
-
11.61000
-
1
-
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
-
6.00" L x 3.00" W (152.4mm x 76.2mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
image
571
Adafruit Industries LLC
BREADBOARD PERMA PCB 3.2X2" 1=3
385
-
12.50000
-
1
Perma-Proto
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
0.047" (1.19mm)
3.23" L x 2.17" W (82.0mm x 55.0mm)
0.063" (1.60mm)
image
591
Adafruit Industries LLC
PCB PERMA PROTO SUPER PACK 9PC
140
-
34.95000
-
1
Perma-Proto
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
0.047" (1.19mm)
Assorted
0.063" (1.60mm)
image
169P79
Vector Electronics
PC BOARD .1 SPACE CEM-1 8.0X17.0
326
-
36.82000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 8.00" W (431.8mm x 203.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
SBBTH1520-1
Chip Quik Inc.
SOLDER-IN BREADBOARD 300 PLATED
100
-
3.69000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
7100-45
Twin Industries
PC BOARD 4"X5" UNCLAD 0.1"
180
-
4.68000
-
1
7100
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
-
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
5.00" L x 4.00" W (127.0mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
1518
Adafruit Industries LLC
BREADBOARD FLEX PERMA PROTO PCB
104
-
7.50000
-
1
Perma-Proto
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
0.047" (1.19mm)
3.11" L x 1.70" W (78.9mm x 43.3mm)
-
image
-
B10-7100-PCB
Twin Industries
NON-PLATED PROTO BRD FOR B10 BOX
212
-
10.33000
-
1
-
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
-
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8018
Vector Electronics
PC BOARD 2MM/.1 GRID PPH 4.0X6.0
54
-
20.11000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Hard Metric
Plated Through Hole (PTH)
0.079" (2mm), 0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.025" (0.64mm), 0.042" (1.07mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8024
Vector Electronics
PC BOARD 3.94-6.3" 3HOLE SLD PAD
83
-
20.15000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Hard Metric
Plated Through Hole (PTH)
0.079" (2mm) Grid
3 Hole Pad (Both Sides)
-
0.025" (0.64mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8007
Vector Electronics
PC BOARD PPH/GRD PLANE 4.5X6.5
44
-
27.61000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Square), Ground Plane
-
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
169P84WE
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXYGLASS 8.5X17.0
81
-
30.58000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 8.50" W (431.8mm x 215.9mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
4614
Vector Electronics
PC BOARD 3HOLE SLDR PAD 3UX160MM
76
-
32.74000
-
1
Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Hard Metric
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
3 Hole Pad (Both Sides)
-
0.042" (1.07mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8021
Vector Electronics
PC BOARD .05" PPH/PTH 3.94X6.3
77
-
34.03000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.05" (1.27mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.024" (0.61mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8006
Vector Electronics
PC BOARD 2 SIDE PPH 5.0X13.25
75
-
47.03000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
13.25" L x 5.00" W (336.6mm x 127.0mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8012
Vector Electronics
PC BOARD PAD-PER-HOLE 9.2X11.0
27
-
64.06000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
11.00" L x 9.20" W (279.4mm x 233.7mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
SBB1002-1
Chip Quik Inc.
SOLDER BREADBOARD (10 ROW 2 COLU
425
-
1.09000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBBTH1506-1
Chip Quik Inc.
SOLDER-IN BREADBOARD 90 PLATED H
376
-
1.09000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBB1005-1
Chip Quik Inc.
SOLDER BREADBOARD (10 ROW 5 COLU
331
-
1.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBBTH1508-1
Chip Quik Inc.
SOLDER-IN BREADBOARD 120 PLATED
214
-
1.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBBSM2106-1
Chip Quik Inc.
SURFACE MOUNT BREADBOARD 126 SMT
88
-
1.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBB1602-1
Chip Quik Inc.
SOLDER BREADBOARD (16 ROW 2 COLU
94
-
2.09000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBBTH1510-1
Chip Quik Inc.
SOLDER-IN BREADBOARD 150 PLATED
70
-
2.09000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBB1605-1
Chip Quik Inc.
SOLDER BREADBOARD (16 ROW 5 COLU
77
-
2.69000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
3396
Keystone Electronics
BREADBOARD 1/16"DIA 2.00X4.50"
308
71
2.79000
-
1
-
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
4.50" L x 2.00" W (114.3mm x 50.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
3397
Keystone Electronics
BREADBOARD 1/16"DIA 2.00X6.00"
50
-
2.84000
-
1
-
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
6.00" L x 2.00" W (152.4mm x 50.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
3399
Keystone Electronics
BREADBOARD 1/16"DIA 3.00X4.50"
77
40
3.69000
-
1
-
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
4.50" L x 3.00" W (114.3mm x 76.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
3405
Keystone Electronics
BREADBOARD 1/16"DIA 2.00X4.50"
96
29
5.83000
-
1
-
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
4.50" L x 2.00" W (114.3mm x 50.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
64P44XXXP
Vector Electronics
PC BOARD FR2 PHENOLIC 4.5X6.5
60
-
8.14000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
PRT-12699
SparkFun Electronics
SPARKFUN SOLDER-ABLE BREADBOARD
68
-
8.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PRT-08619
SparkFun Electronics
PROTOBOARD - WOMBAT (PTH)
32
-
9.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
17T36WE
Vector Electronics
PC BOARD FR4 3X6" T PATTERN EPOX
29
-
10.17000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.156" (3.96mm) Grid
-
-
0.067" (1.70mm)
6.00" L x 3.00" W (152.4mm x 76.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
-
1553BPCB
Hammond Manufacturing
BOARD FOR 1553 BOX
92
159
11.58000
-
1
1553
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
2-Hole Pad, Single Side
-
0.042" (1.07mm)
4.30" L x 2.80" W (109.2mm x 71.1mm)
-
image
84P44WE
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXY GLASS 4.5X8.5
52
-
12.79000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
8.50" L x 4.5" W (215.9mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
-
1553DBPCB
Hammond Manufacturing
PCB FOR 1553D
87
73
14.19000
-
1
1553
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
2-Hole Pad, Single Side
-
0.042" (1.07mm)
4.18" L x 2.85" W (106.2mm x 72.4mm)
-
image
169P59XXXP
Vector Electronics
PC BOARD FR2 PHENOLIC 6.0X17.0
71
-
16.73000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 6.00" W (431.8mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
169P59-032
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXYGLASS 6.0X17.0
16
-
21.59000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 6.00" W (431.8mm x 152.4mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
image
169P44WE
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXYGLASS 4.5X17.0
19
-
21.82000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 4.50" W (431.6mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
E160-3U-1
Vector Electronics
PC BOARD 3UX160MM PPH W/BUSES
27
-
22.35000
-
1
Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Hard Metric
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
336M76-032C1
Vector Electronics
PC BOARD FR4 COPP-1SIDE 4.0X17.0
32
-
23.00000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Drilled Copper Clad
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.05" (1.27mm) Grid
-
-
0.025" (0.64mm)
17.00" L x 4.00" W (431.8mm x 101.6mm)
0.037" (0.94mm)
image
336M76-032
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXYGLASS 4.0X17.0
18
-
23.00000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.05" (1.27mm) Grid
-
-
0.025" (0.64mm)
17.00" L x 4.00" W (431.8mm x 101.6mm)
0.037" (0.94mm)
image
3662
Vector Electronics
PC BOARD CONTACTS ONLY 4.5X6.5
13
-
25.84000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Card Edge
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
44 @ 0.156" (3.96mm)
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
45P80-1
Vector Electronics
PC BOARD PAD-PER-HOLE 4.5X8.08
92
-
26.39000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Square)
-
0.042" (1.07mm)
8.08" L x 4.50" W (205.2mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
3677-2
Vector Electronics
PC BOARD 3-HOLE SLDR PAD 4.5X6.5
40
-
27.63000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Card Edge
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
3 Hole Pad (Single Side)
44 @ 0.156" (3.96mm)
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8004
Vector Electronics
PC BOARD GROUND PLANE 4.5X6.5
23
-
27.63000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Square), Ground Plane
-
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
85H85WE
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXY GLASS 8.5X8.5
22
-
28.26000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
8.50" L x 8.50" W (215.9mm x 215.9mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
169P44C1
Vector Electronics
PC BOARD CEM-1 COPP-1SIDE 4.5X17
30
-
28.30000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Drilled Copper Clad
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 4.50" W (431.6mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
4112-4
Vector Electronics
PC BOARD 3-HOLE SLDR PAD 4.5X6.5
11
-
30.92000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Card Edge
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
3 Hole Pad (Single Side)
44 @ 0.156" (3.96mm)
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
169P84
Vector Electronics
PC BOARD .1 SPACE CEM-1 8.5X17.0
11
-
31.40000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 8.50" W (431.8mm x 215.9mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
170H48WE
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXYGLASS 4.8X17.0
31
-
31.96000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
17.00" L x 4.80" W (431.8mm x 121.9mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
3677
Vector Electronics
PC BOARD 3-HOLE SLDR PAD 4.5X9.6
40
-
33.38000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Card Edge
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
3 Hole Pad (Single Side)
44 @ 0.156" (3.96mm)
0.042" (1.07mm)
9.60" L x 4.50" W (243.8mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
3662-9
Vector Electronics
PC BOARD PAD-PER-HOLE 4.5X6.5
13
-
33.38000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Card Edge
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
44 @ 0.156" (3.96mm)
0.042" (1.07mm)
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
169P79WE
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXYGLASS 8.0X17.0
50
-
33.43000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 8.00" W (431.8mm x 203.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8020
Vector Electronics
PC BOARD 1MM GRID 3UX160MM
21
-
34.03000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Hard Metric
Plated Through Hole (PTH)
0.039" (1mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.025" (0.64mm)
6.30" L x 3.94" W (160.0mm x 100.1mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
4615
Vector Electronics
PC BOARD 3HOLE SLDR PAD 6UX160MM
19
-
36.02000
-
1
Vectorbord® Plugbordâ„¢
Active
Plugboard, Hard Metric
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
3 Hole Pad (Both Sides)
-
0.042" (1.07mm)
9.19" L x 6.30" W (233.4mm x 160.0mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
169P84WEC1
Vector Electronics
PC BOARD FR4 COPP-1SIDE 8.5X17.0
25
-
40.95000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Drilled Copper Clad
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 8.50" W (431.8mm x 215.9mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
8010
Vector Electronics
PC BOARD PAD-PER-HOLE 12.86X4.0
16
-
44.03000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
13.00" L x 4.00" W (330.2mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
169P99WE
Vector Electronics
PC BOARD 0.1" SPACE FR-4 10"X17"
16
-
45.10000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 10.00" W (431.8mm x 254.0mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
106P106-1
Vector Electronics
PC BOARD PAD-PER-HOLE 10.6X10.6
18
-
61.66000
-
1
Vectorbord® Circbordâ„¢
Active
Breadboard, General Purpose
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.042" (1.07mm)
10.60" L x 10.60" W (269.2mm x 269.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
SBBTH1512-1
Chip Quik Inc.
SOLDER-IN BREADBOARD 180 PLATED
30
-
2.69000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBB2805-1
Chip Quik Inc.
SOLDER BREADBOARD (28 ROW 5 COLU
57
-
3.19000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBB2808-1
Chip Quik Inc.
SOLDER BREADBOARD (28 ROW 8 COLU
35
-
3.69000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
SBBSM2120-1
Chip Quik Inc.
SURFACE MOUNT BREADBOARD 420 SMT
97
-
4.19000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
7100-062-4565
Twin Industries
PC BOARD 4.5"X6.5" UNCLAD 0.1"
43
-
8.28000
-
1
7100
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
-
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
3409
Keystone Electronics
BREADBOARD 1/16"DIA 4.50X6.00"
30
20
11.23000
-
1
-
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
6.00" L x 4.50" W (152.4mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
-
B10-8000-PCB
Twin Industries
PLATED PROTO BRD FOR B10 BOX
35
-
11.54000
-
1
-
Active
Breadboard, General Purpose
-
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
-
2947190
Phoenix Contact
PCB PROTO BOARD
27
-
13.10000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
2.80" L x 0.90" W (71.8mm x 21.6mm)
-
image
-
8000-45
Twin Industries
PC BOARD 4"X5" PTH 0.1"
59
-
13.63000
-
1
8000
Active
Breadboard, General Purpose
-
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.037" (0.94mm)
5.00" L x 4.00" W (127.0mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
-
8100-45
Twin Industries
PC BOARD 4"X5" PTH/GND 0.1"
41
-
13.63000
-
1
8100
Active
Breadboard, General Purpose
-
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.037" (0.94mm)
5.00" L x 4.00" W (127.0mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
SBB8006-SS-1
Chip Quik Inc.
SOLDER BREADBOARD (80 ROW 6 COLU
37
-
13.69000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
-
8000-45-LF
Twin Industries
PC BOARD 4X5" FR4 PTH 0.1"
37
-
14.31000
-
1
8000
Active
Breadboard, General Purpose
-
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
0.037" (0.94mm)
5.00" L x 4.00" W (127.0mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
169P44XXXP
Vector Electronics
PC BOARD FR2 PHENOLIC 4.5X17.0
34
-
16.84000
-
1
Vectorbord®
Active
Breadboard, Prepunched Insulating
Non-Plated Through Hole (NPTH)
0.1" (2.54mm) Grid
-
-
0.042" (1.07mm)
17.00" L x 4.50" W (431.6mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
B40-8000-PCB
Twin Industries
PLATED PROTO BRD FOR B40/B45 BOX
29
-
17.80000
-
1
-
Active
Breadboard, General Purpose
-
0.1" (2.54mm) Grid
Pad Per Hole (Round)
-
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
image
590
Adafruit Industries LLC
BREADBOARD PERMA-PROTO FULL 3PK
53
-
19.95000
-
1
Perma-Proto
Active
Breadboard, General Purpose
Plated Through Hole (PTH)
-
Pad Per Hole (Both Sides)
-
0.047" (1.19mm)
6.50" L x 2.20" W (165.0mm x 56.0mm)
0.063" (1.60mm)

مقایسه