یافته‌ها: 84سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع بورد پیش‌الگو

اندازه / ابعاد

ضخامت بورد

ماده (جنس)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع بورد پیش‌الگو
اندازه / ابعاد
ضخامت بورد
ماده (جنس)
image
550
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 6X6 1/16" 2-SIDE
149
-
8.93000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
12X12WE
Vector Electronics
PC BOARD FR4 EPOXYGLASS 12X12
166
-
15.45000
-
1
Vectorbord®
Active
Unclad (No Copper)
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
FR4 Epoxy Glass
image
521
MG Chemicals
PCB COPPERCLAD 12X12 1/16" 1SIDE
218
-
18.31000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
555
MG Chemicals
PCB COPPERCLAD 12X12 1/16" 2SIDE
297
-
22.42000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
503
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 3X5 1/16" 1-SIDE
257
-
5.58000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
506
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 4X6 1/16" 1-SIDE
252
-
6.78000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
586
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 4X6 1/32" 1-SIDE
121
-
6.78000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
587
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 4X6 1/32" 2-SIDE
144
-
7.70000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
589
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 6X9 1/32" 2-SIDE
110
-
11.10000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
-
540
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 1/16" DBL SIDE
73
-
6.78000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
509
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 6X6 1/16" 1-SIDE
90
-
8.27000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
603
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 3X5" 1-SIDE
41
-
9.13000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
5.00" x 3.00" (127.0mm x 76.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
606
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 4X6" 1-SIDE
75
-
10.15000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
588
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 6X9 1/32" 1-SIDE
60
-
10.18000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
512
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 6X9 1/16" 1-SIDE
65
-
10.18000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
609
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 6X6" 1-SIDE
26
-
11.48000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
515
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 8X10 1/16" 1SIDE
70
-
13.60000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
50-1501
Pulsar
PCB S/S .032" 8X10" 1/2OZ 2PANEL
87
-
14.96000
-
1
-
Active
Copper Clad, Uncoated
10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1/2 oz.
image
12X12WEC1
Vector Electronics
PC BOARD FR4 COPP-1SIDE 12X12
43
-
15.45000
-
1
Vectorbord®
Active
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
650
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 6X6" 2-SIDE
67
-
15.59000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
612
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 6X9" 1-SIDE
66
-
16.78000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
675
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 12X18" 1SIDE
22
-
17.14000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
18.00" x 12.00" (457.4mm x 304.8mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Phenolic Paper, Single Sided, 1 oz.
image
660
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 6X9" 2-SIDE
36
-
21.93000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
690
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 6X9" 2-SIDE
25
-
21.93000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
698
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 6X9" 2-SIDE
15
-
21.93000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.015" (0.40mm) 1/64"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
575
MG Chemicals
PCB COPPR CLAD 24X36 1/16" 1SIDE
14
-
95.94000
-
1
500
Active
Copper Clad, Uncoated
36.00" x 24.00" (914.4mm x 609.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
50-1502
Pulsar
PCB D/S .032" 8X10" 1/2OZ 2PANEL
89
-
15.92000
-
1
-
Active
Copper Clad, Uncoated
10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1/2 oz.
image
687
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 4X6" 1-SIDE
23
-
10.18000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
6.00" x 4.00" (152.4mm x 101.6mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
689
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 6X9" 1-SIDE
17
-
18.31000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
630
MG Chemicals
PCB COPER CLAD POS 8X12 1-SIDE
-
-
26.98000
-
1
600
Active
Copper Clad, Positive Sensitized
12.00" x 8.00" (304.8mm x 203.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
-
3397-0040
3M
BREADBOARD 4POS SOLDER STRIP
-
-
0.59400
-
600
-
Active
-
-
-
-
-
3397-0100
3M
BREADBOARD 10POS SOLDER STRIP
-
-
0.90100
-
400
-
Active
-
-
-
-
-
3397-1120
3M
BREADBOARD 12POS PLUG STRIP
-
-
1.12200
-
400
-
Active
-
-
-
-
-
3397-1080
3M
BREADBOARD 8POS PLUG STRIP
-
-
3.43200
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
1239-10
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
3.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1204-10
Keystone Electronics
BOARD
-
-
3.56000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1268-10
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
3.56000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1239-12
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
4.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1204-12
Keystone Electronics
BOARD
-
-
4.37000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1268-12
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
4.37000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
3395-0000
3M
PULL TAB W/SRC 64POS DIN
-
-
5.39200
-
200
-
Active
-
-
-
-
-
1239-20
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
6.96000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1204-19
Keystone Electronics
BOARD
-
-
7.72000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1268-19
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
7.72000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1268-20
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
8.26000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1204-20
Keystone Electronics
BOARD
-
-
8.44000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1204-22
Keystone Electronics
BOARD
-
-
9.07000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1268-22
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
9.07000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1204-28
Keystone Electronics
BOARD
-
-
9.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1268-28
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
9.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1239-22
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
12.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1204-38
Keystone Electronics
BOARD
-
-
12.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1239-19
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
13.70000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1239-38
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
14.74000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
1268-38
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
14.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
image
12X12C1
Vector Electronics
PC BOARD CEM-1 COPP-1SIDE 12X12
-
-
15.45000
-
1
Vectorbord®
Active
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
12X12WEC2
Vector Electronics
PC BOARD FR4 12X12 NO HOLE CU2
-
-
15.45000
-
1
Vectorbord®
Active
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
12X12C2
Vector Electronics
PC BOARD CEM-1 COPP-2SIDE 12X12
-
-
18.78000
-
1
Vectorbord®
Active
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
-
169044C2
Vector Electronics
PC BOARD 4.5X17.0" EPOXY COMP NO
-
-
27.30000
-
1
Vectorbord®
Active
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
580
MG Chemicals
PCB COPPR CLAD 36X48 1/16" 1SIDE
-
-
171.60000
-
2
500
Active
Copper Clad, Uncoated
48.00" x 36.00" (1219.2mm x 914.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
-
1239-28
Keystone Electronics
BOARD PC
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
-
-
-
image
598
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 6X9 1/64" 2-SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.015" (0.40mm) 1/64"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
590
MG Chemicals
PCB COPPERCLAD 12X12 1/32" 1SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
597
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 6X9 1/64" 1-SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
9.00" x 6.00" (228.6mm x 152.4mm)
0.015" (0.40mm) 1/64"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1 oz.
image
676
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD POS 8X12" 2-SIDE
-
-
Call
-
5
600
Obsolete
Copper Clad, Positive Sensitized
12.00" x 8.00" (304.8mm x 203.2mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
591
MG Chemicals
PCB COPPERCLAD 12X12 1/32" 2SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 12.00" (304.8mm x 304.8mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
-
3388-1000
3M
BREADBOARD 28POS DUAL SOCKET
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
-
3398-1000
3M
BREADBOARD 18POS DUAL SOCKET
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
-
-
-
-
image
-
530
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 1/16" 2-SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
image
-
532
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 1/16" 2-SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
image
-
533
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 1/16" 2-SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
-
-
0.062" (1.57mm) 1/16"
-
-
551
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 6X6 1/16" 2-SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
Copper Clad, Positive Sensitized
6.00" x 6.00" (152.4mm x 152.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1/2 oz.
-
573
MG Chemicals
PCB COPPR CLAD 12X18 1/16" 1SIDE
-
-
Call
-
25
500
Obsolete
Copper Clad, Positive Sensitized
18.00" x 12.00" (457.4mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1/2 oz.
-
574
MG Chemicals
PCB COPPER CLAD 1/16" 2-SIDE
-
-
Call
-
25
500
Obsolete
Copper Clad, Positive Sensitized
18.00" x 12.00" (457.4mm x 304.8mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1/2 oz.
576
MG Chemicals
PCB COPPR CLAD 24X36 1/16" 2SIDE
-
-
Call
-
5
500
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
36.00" x 24.00" (914.4mm x 609.6mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
585
MG Chemicals
PCB COPPR CLAD 36X48 1/16" 2SIDE
-
-
Call
-
2
500
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
48.00" x 36.00" (1219.2mm x 914.4mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
410
Serpac
PC BOARD COPPER CLAD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
3.24" x 1.88" (82.3mm x 47.8mm)
0.065" (1.65mm)
Copper Clad FR4, Single Sided, 2 oz.
image
430
Serpac
PC BOARD COPPER CLAD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
4.00" x 2.88" (101.6mm x 73.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 2 oz.
450
Serpac
PC BOARD COPPER CLAD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
5.26" x 2.88" (133.6mm x 73.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 2 oz.
image
470
Serpac
PC BOARD COPPER CLAD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
6.50" x 4.50" (165.1mm x 114.3mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Single Sided, 2 oz.
image
-
PCB064S/S1/2-P
Pulsar
PCB S/S .064" 8X10" 1/2OZ 2PANEL
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm)
0.015" (0.40mm) 1/64"
Copper Clad FR4, Single Sided, 1/2 oz.
image
-
PCB064D/S1/2-P
Pulsar
PCB D/S .064" 8X10" 1/2OZ 2PANEL
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
10.00" x 8.00" (254.0mm x 203.2mm)
0.015" (0.40mm) 1/64"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1/2 oz.
image
-
55C2
Twin Industries
BOARD 2SIDED COPPER CLAD 5X5"
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
5.00" x 5.00" (127.0mm x 127.0mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.
image
-
812C2
Twin Industries
BOARD 2SIDED COPPER CLAD 8X12"
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Copper Clad, Uncoated
12.00" x 8.00" (304.8mm x 203.2mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
Copper Clad FR4, Double Sided, 1 oz.

مقایسه