یافته‌ها: 303سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

رنگ

سبک (شکل)

ولتاژ - ورودی

جریان - ورودی

ولتاژ - خروجی

جریان - خروجی

زمان روشن شدن

زمان خاموش کردن

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
رنگ
سبک (شکل)
ولتاژ - ورودی
جریان - ورودی
ولتاژ - خروجی
جریان - خروجی
زمان روشن شدن
زمان خاموش کردن
مشخصات
image
70M-ODC5
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC MINI 14MA 5VDC
1705
-
11.79000
-
1
70
Active
DC
Red
Mini
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
14mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3A
0.02ms
0.05ms
-
image
70M-ODC5B
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC MINI 14MA 5VDC
459
-
11.79000
-
1
70
Active
DC
Red
Mini
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
14mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3A
0.075ms
0.50ms
-
image
70M-OAC5
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC MINI 16MA 5VDC
365
-
11.79000
-
1
70
Active
AC
Black
Mini
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
16mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
-
image
70-ODC5
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC STD 14MA 5VDC
1159
-
11.90000
-
1
70
Active
DC
Red
Standard
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
14mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.02ms
0.05ms
Hold Down Screw
image
70-OAC5
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC STD 16MA 5VDC
216
-
11.90000
-
1
70
Active
AC
Black
Standard
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
16mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70G-ODC24
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC G5 9MA 24VDC
338
-
13.98000
-
1
70
Active
DC
Red
G5
24VDC (18 ~ 32VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.02ms
0.05ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
-
OAC-5A
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC STD 20MA 5VDC
535
-
22.28000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
5VDC (3 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
DR-ODC5
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC 18MA 5VDC
117
-
58.98000
-
1
DR
Active
DC
Red
DIN Rail Mount
5VDC (3.5 ~ 8VDC)
18mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
Status LED(s)
image
84130105
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC 22MA 4-32VDC
133
-
66.69000
-
1
17.5MM
Active
AC
Black
DIN Rail Mount
4 ~ 32VDC
22mA
12 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 5A
8.33ms
8.33ms
Status LED(s)
image
70M-ODC24
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC MINI 9MA 24VDC
104
-
12.92000
-
1
70
Active
DC
Red
Mini
24VDC (15 ~ 30VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3A
0.02ms
0.05ms
-
image
70-OAC5A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC STD 16MA 5VDC
127
-
13.17000
-
1
70
Active
AC
Black
Standard
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
16mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70G-ODC5
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC G5 13MA 5VDC
252
-
13.98000
-
1
70
Active
DC
Red
G5
5VDC (4 ~ 6VDC)
13mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.02ms
0.05ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
-
OAC-24
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC STD 13MA 24VDC
390
-
20.38000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
24VDC (18 ~ 32VDC)
13mA
24 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
-
ODC-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE DC STD 18MA 5VDC
378
-
22.28000
-
1
ODC
Active
DC
Red
Standard
5VDC (3 ~ 8VDC)
18mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
-
OAC-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC STD 20MA 5VDC
128
-
22.28000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
5VDC (3 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
-
OAC-5H
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC STD 20MA 5VDC
847
-
23.90000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
5VDC (3 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
M-OAC5A
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC MINI 20MA 5VDC
111
-
34.66000
-
1
M
Active
AC
Black
Mini
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
-
image
70G-OAC24
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC G5 8MA 24VDC
106
-
13.98000
-
1
70
Active
AC
Black
G5
24VDC (18 ~ 32VDC)
8mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70M-ODC5A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC MINI 18MA 5VDC
262
-
19.86000
-
1
70
Active
DC
Red
Mini
5VDC (2.5 ~ 9VDC)
18mA
4 ~ 200VDC
0.02 ~ 3A
0.075ms
0.75ms
-
image
OACM-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC MINI 20MA 5VDC
119
-
22.30000
-
1
OACM
Active
AC
Black
Mini
5VDC (3 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
-
image
OACM-5H
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC MINI 20MA 5VDC
524
-
23.90000
-
1
OACM
Active
AC
Black
Mini
5VDC (3 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 5A
8.33ms
8.33ms
-
image
OACM-U
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC 44MA 15VDC
193
-
20.94000
-
1
OACM
Active
AC
Black
Mini
15VDC (3 ~ 15VDC)
44mA
24 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
-
image
-
OAC-24A
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC STD 13MA 24VDC
802
-
20.94000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
24VDC (18 ~ 32VDC)
13mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
OACM-UH
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC 44MA 15VDC
108
-
23.90000
-
1
OACM
Active
AC
Black
Mini
15VDC (3 ~ 15VDC)
44mA
24 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 5A
8.33ms
8.33ms
-
image
-
ODC-24A
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE DC STD 13MA 24VDC
184
-
30.74000
-
1
ODC
Active
DC
Red
Standard
24VDC (18 ~ 32VDC)
13mA
3 ~ 250VDC
0.01 ~ 1A
0.10ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
M-ODC5
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC MINI 18MA 5VDC
85
-
33.46000
-
1
M
Active
DC
Red
Mini
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
18mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
-
image
DRODC24
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC 13MA 24VDC
45
-
65.02000
-
1
DR
Active
DC
Red
DIN Rail Mount
24VDC (18 ~ 32VDC)
13mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
Status LED(s)
image
70G-OAC5
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC G5 20MA 5VDC
92
-
13.98000
-
1
70
Active
AC
Black
G5
5VDC (4 ~ 6VDC)
20mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70M-ODC5R
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE MINI 10MA 5VDC
50
-
21.66000
-
1
70
Active
Dry Contact
Red
Mini
5VDC (4.8 ~ 6VDC)
10mA
0 ~ 120VAC, 0 ~ 100VDC
0.5A
1ms
1ms
-
image
70-ODC5R
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE STD 10MA 5VDC
39
-
21.88000
-
1
70
Active
Dry Contact
Red
Standard
5VDC (4.8 ~ 6VDC)
10mA
0 ~ 120VAC, 0 ~ 100VDC
0.5A
1ms
1ms
Hold Down Screw
image
70G-ODC5R
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE G5 10MA 5VDC
37
-
22.90000
-
1
70
Active
Dry Contact
Red
G5
5VDC (4.8 ~ 6VDC)
10mA
0 ~ 120VAC, 0 ~ 100VDC
0.5A
1ms
1ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
G3R-OA202SZN DC5-24
Omron Automation and Safety
OUTPUT MODULE AC QC 15MA 5-24VDC
16
-
29.33000
-
1
G3R-I/O
Active
AC
Black
QC
5 ~ 24VDC
15mA
75 ~ 264VAC
0.05 ~ 2A
1/2 Cycle + 1ms
1/2 Cycle + 1ms
Status LED(s)
image
G3R-ODX02SN DC5-24
Omron Automation and Safety
OUTPUT MODULE DC QC 8MA 5-24VDC
30
-
30.88000
-
1
G3R-I/O
Active
DC
Black
QC
5 ~ 24VDC
8mA
4 ~ 60VDC
0.01 ~ 2A
1ms
2ms
Status LED(s)
image
OAC5
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC STD 20MA 5VDC
63
-
33.46000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
20mA
12 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
OAC5A
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC STD 20MA 5VDC
34
-
34.66000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
DR-OAC
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC 18MA 3.7-32VDC
19
-
58.98000
-
1
DR
Active
AC
Black
DIN Rail Mount
3.7 ~ 32VDC
18mA
12 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 5A
8.33ms
8.33ms
Status LED(s)
image
6311
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC STD 20MA 5VDC
16
-
71.78000
-
1
6
Active
DC
Red
Standard
5VDC (3.5 ~ 6VDC)
20mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.10ms
0.10ms
Hold Down Screw
image
70M-ODC15
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC MINI 9MA 15VDC
55
-
11.79000
-
1
70
Active
DC
Red
Mini
15VDC (10 ~ 18VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3A
0.02ms
0.05ms
-
image
70-ODC24
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC STD 9MA 24VDC
87
-
11.90000
-
1
70
Active
DC
Red
Standard
24VDC (15 ~ 30VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.02ms
0.05ms
Hold Down Screw
image
70G-ODC5B
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC G5 13MA 5VDC
58
-
15.33000
-
1
70
Active
DC
Red
G5
5VDC (4 ~ 6VDC)
13mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.075ms
0.50ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70G-ODC15
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC G5 9MA 15VDC
29
-
15.33000
-
1
70
Active
DC
Red
G5
15VDC (10 ~ 20VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.02ms
0.05ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70G-OAC5A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC G5 20MA 5VDC
35
-
16.66000
-
1
70
Active
AC
Black
G5
5VDC (4 ~ 6VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70G-ODC5A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC G5 13MA 5VDC
6
-
21.67000
-
1
70
Active
DC
Red
G5
5VDC (4 ~ 6VDC)
13mA
4 ~ 200VDC
0.02 ~ 3.5A
0.075ms
0.75ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
ODC5
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC STD 18MA 5VDC
96
-
33.46000
-
1
ODC
Active
DC
Red
Standard
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
18mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
6421
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC STD 20MA 5VDC
48
-
58.27000
-
1
6
Active
AC
Black
Standard
5VDC (3.5 ~ 6VDC)
20mA
12 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.02 ~ 3.5A
1/2 Cycle
1/2 Cycle
Hold Down Screw
image
6321
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC STD 20MA 5VDC
36
-
65.25000
-
1
6
Active
DC
Red
Standard
5VDC (3.5 ~ 6VDC)
20mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.10ms
0.10ms
Hold Down Screw
image
-
ODC-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE DC STD 16MA 15VDC
29
-
20.94000
-
1
ODC
Active
DC
Red
Standard
15VDC (9 ~ 18VDC)
16mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
M-OAC5
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC MINI 20MA 5VDC
22
-
33.46000
-
1
M
Active
AC
Black
Mini
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
20mA
12 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
-
image
OAC24
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC STD 13MA 24VDC
25
-
40.56000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
24VDC (18 ~ 32VDC)
13mA
12 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
ODC-24
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC STD 13MA 24VDC
15
-
46.08000
-
1
ODC
Active
DC
Red
Standard
24VDC (18 ~ 32VDC)
13mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
70L-ODC
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC 7MA 5VDC
24
-
28.33000
-
1
70
Active
DC
Gray
OpenLine®
5VDC (4.5 ~ 28VDC)
7mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 2A
0.02ms
0.05ms
2 Channel, Fused, Status LED(s)
image
SM-ODC5
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC MINI 18MA 5VDC
25
-
33.46000
-
1
SM
Active
DC
Red
Mini
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
18mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
Snap Pin Retainer
image
SM-OAC5
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC MINI 20MA 5VDC
18
-
33.46000
-
1
SM
Active
AC
Black
Mini
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
20mA
12 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Snap Pin Retainer
image
G3R-OD201SN DC5-24
Omron Automation and Safety
OUTPUT MODULE DC QC 8MA 5-24VDC
18
-
33.96000
-
1
G3R-I/O
Active
DC
Black
QC
5 ~ 24VDC
8mA
40 ~ 200VDC
0.01 ~ 1.5A
1ms
2ms
Status LED(s)
image
SM-OAC5A
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC MINI 20MA 5VDC
25
-
34.66000
-
1
SM
Active
AC
Black
Mini
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Snap Pin Retainer
image
70G-OAC5RLY
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE G5 26MA 5VDC
6
-
37.01000
-
1
70
Active
Dry Contact
Black
G5
5VDC (4.8 ~ 6VDC)
26mA
0 ~ 250VAC, 0 ~ 110VDC
3A
11ms
11ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
OAC5AH
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC STD 20MA 5VDC
25
-
39.40000
-
1
OAC
Active
AC
Black
Standard
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
C4ODC
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC C4 16MA 4-32VDC
25
-
41.72000
-
1
C4
Active
DC
Red
C4
4 ~ 32VDC
16mA
5 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.05ms
0.05ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
C4OAC
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC C4 22MA 4-32VDC
21
-
41.72000
-
1
C4
Active
AC
Black
C4
4 ~ 32VDC
22mA
12 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
M-ODC5A
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC MINI 18MA 5VDC
25
-
42.98000
-
1
M
Active
DC
Red
Mini
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
18mA
3 ~ 250VDC
0.01 ~ 1A
0.10ms
0.75ms
-
image
C4OACA
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC C4 22MA 4-32VDC
25
-
42.98000
-
1
C4
Active
AC
Black
C4
4 ~ 32VDC
22mA
12 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70L-ODC5R
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE 30MA 5VDC
6
-
43.91000
-
1
70
Active
Dry Contact
Gray
OpenLine®
5VDC (4.5 ~ 6VDC)
30mA
0 ~ 200VAC/DC
0.5A
1ms
1ms
2 Channel, Fused, Status LED(s)
image
SM-OAC5AR
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC MINI 20MA 5VDC
25
-
47.52000
-
1
SM
Active
AC
Black
Mini
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 3.5A
0.10ms
8.33ms
Snap Pin Retainer
image
ODC5ML
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC STD 18MA 5VDC
23
-
67.36000
-
1
ODC
Active
DC
Red
Standard
5VDC (2.75 ~ 8VDC)
18mA
1 ~ 50VDC
0.01 ~ 1A
1ms
0.05ms
Hold Down Screw
image
OAC5Q
Crydom Co.
OUTPUT MODULE AC QUAD 20MA 5VDC
10
-
138.28000
-
1
QUAD
Active
AC
Black
Quad
5VDC (4 ~ 8VDC)
20mA
12 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Status LED(s)
image
-
ODC-24
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE DC STD 13MA 24VDC
58
-
20.38000
-
1
ODC
Active
DC
Red
Standard
24VDC (18 ~ 32VDC)
13mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
70M-OAC5A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC MINI 16MA 5VDC
1
-
13.04000
-
1
70
Active
AC
Black
Mini
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
16mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
-
image
84130104
Crydom Co.
OUTPUT MODULE DC 22MA 4-32VDC
-
-
54.66000
-
1
17.5MM
Active
DC
Red
DIN Rail Mount
4 ~ 32VDC
22mA
5 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.05ms
0.05ms
Status LED(s)
image
70-OAC24
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC STD 9MA 24VDC
22
-
11.90000
-
1
70
Active
AC
Black
Standard
24VDC (15 ~ 30VDC)
9mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70M-OAC24
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC MINI 9MA 24VDC
-
-
12.92000
-
1
70
Active
AC
Black
Mini
24VDC (15 ~ 30VDC)
9mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
-
image
70-ODC15
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC STD 9MA 15VDC
20
-
13.05000
-
1
70
Active
DC
Red
Standard
15VDC (10 ~ 18VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.02ms
0.05ms
Hold Down Screw
image
70G-OAC15
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC G5 12MA 15VDC
10
-
15.33000
-
1
70
Active
AC
Black
G5
15VDC (8 ~ 20VDC)
12mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
ODCM-5
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE DC MINI 18MA 5VDC
-
-
22.34000
-
1
ODCM
Active
DC
Red
Mini
5VDC (3 ~ 8VDC)
18mA
3 ~ 60VDC
0.01 ~ 3A
0.10ms
0.75ms
-
image
70G-OAC5A-L
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC G5 20MA 5VDC
16
-
15.20000
-
1
70
Active
AC
Black
G5
5VDC (4 ~ 6VDC)
20mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70-ODC5A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC STD 18MA 5VDC
11
-
20.06000
-
1
70
Active
DC
Red
Standard
5VDC (2.5 ~ 9VDC)
18mA
4 ~ 200VDC
0.02 ~ 3.5A
0.075ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
70L-OACA-L
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC 7MA 5VDC
5
-
28.33000
-
1
70
Active
AC
Gray
OpenLine®
5VDC (4.5 ~ 28VDC)
7mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 2A
8.33ms
8.33ms
2 Channel, Fused, Status LED(s)
-
G3TA-ODX02S DC24
Omron Automation and Safety
OUTPUT MODULE DC QC 24VDC
5
-
34.07000
-
1
G3TA
Active
DC
Black
QC
24VDC (19.2 ~ 26.4VDC)
-
4 ~ 60VDC
0.01 ~ 2A
0.50ms
2ms
Status LED(s)
image
70M-OAC15
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC MINI 9MA 15VDC
-
-
12.92000
-
1
70
Active
AC
Black
Mini
15VDC (10 ~ 18VDC)
9mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
-
image
70M-OAC5-L
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC MINI 16MA 5VDC
-
-
12.92000
-
1
70
Active
AC
Black
Mini
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
16mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
-
70M-ODC24B
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC MINI 9MA 24VDC
-
-
12.92000
-
1
70
Active
DC
Red
Mini
24VDC (15 ~ 30VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3A
0.075ms
0.50ms
-
image
70-OAC15
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC STD 9MA 15VDC
-
-
13.05000
-
1
70
Active
AC
Black
Standard
15VDC (10 ~ 18VDC)
9mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70-ODC24B
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC STD 9MA 24VDC
-
-
13.05000
-
1
70
Active
DC
Red
Standard
24VDC (15 ~ 30VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.075ms
0.50ms
Hold Down Screw
image
70-OAC5-L
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC STD 16MA 5VDC
-
-
13.05000
-
1
70
Active
AC
Black
Standard
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
16mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70-ODC15B
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC STD 9MA 15VDC
-
-
13.05000
-
1
70
Active
DC
Red
Standard
15VDC (10 ~ 18VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.075ms
0.50ms
Hold Down Screw
image
70M-OAC24A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC MINI 9MA 24VDC
-
-
14.30000
-
1
70
Active
AC
Black
Mini
24VDC (15 ~ 30VDC)
9mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
-
image
70-OAC15A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC STD 9MA 15VDC
-
-
14.44000
-
1
70
Active
AC
Black
Standard
15VDC (10 ~ 18VDC)
9mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70-OAC24A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC STD 9MA 24VDC
-
-
14.44000
-
1
70
Active
AC
Black
Standard
24VDC (15 ~ 30VDC)
9mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70-OAC5A-L
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC STD 16MA 5VDC
-
-
14.44000
-
1
70
Active
AC
Black
Standard
5VDC (2.5 ~ 10VDC)
16mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70G-ODC24B
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC G5 9MA 24VDC
2
-
15.33000
-
1
70
Active
DC
Red
G5
24VDC (18 ~ 32VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.075ms
0.50ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70G-OAC24-L
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC G5 8MA 24VDC
-
-
15.33000
-
1
70
Active
AC
Black
G5
24VDC (18 ~ 32VDC)
8mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70G-OAC5-L
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC G5 20MA 5VDC
-
-
15.33000
-
1
70
Active
AC
Black
G5
5VDC (4 ~ 6VDC)
20mA
24 ~ 140VAC (120VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70G-ODC15B
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC G5 9MA 15VDC
-
-
15.33000
-
1
70
Active
DC
Red
G5
15VDC (10 ~ 20VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.075ms
0.50ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
-
OAC-15
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC STD 16MA 15VDC
-
-
15.69000
-
400
OAC
Active
AC
Black
Standard
15VDC (9 ~ 18VDC)
16mA
24 ~ 280VAC (120VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
70G-OAC24A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE AC G5 8MA 24VDC
-
-
16.66000
-
1
70
Active
AC
Black
G5
24VDC (18 ~ 32VDC)
8mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.03 ~ 3.5A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
-
ODC-15A
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE DC STD 16MA 15VDC
-
-
18.76500
-
400
ODC
Active
DC
Red
Standard
15VDC (9 ~ 18VDC)
16mA
3 ~ 250VDC
0.01 ~ 1A
0.10ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
-
OAC-15A
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE AC STD 16MA 15VDC
-
-
19.50400
-
100
OAC
Active
AC
Black
Standard
15VDC (9 ~ 18VDC)
16mA
24 ~ 280VAC (240VAC Nom)
0.05 ~ 3A
8.33ms
8.33ms
Hold Down Screw
image
-
ODC-5A
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
OUTPUT MODULE DC STD 18MA 5VDC
-
-
19.52000
-
200
ODC
Active
DC
Red
Standard
5VDC (3 ~ 8VDC)
18mA
3 ~ 250VDC
0.01 ~ 1A
0.10ms
0.75ms
Hold Down Screw
image
70M-ODC24R
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE MINI 16MA 24VDC
-
-
21.66000
-
1
70
Active
Dry Contact
Red
Mini
24VDC (20 ~ 30VDC)
16mA
0 ~ 120VAC, 0 ~ 100VDC
0.5A
1ms
1ms
-
image
70G-ODC24A
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE DC G5 9MA 24VDC
-
-
21.67000
-
1
70
Active
DC
Red
G5
24VDC (18 ~ 32VDC)
9mA
3 ~ 60VDC
0.02 ~ 3.5A
0.075ms
0.75ms
Hold Down Screw, Fused, Status LED(s)
image
70-ODC24R
Grayhill Inc.
OUTPUT MODULE STD 16MA 24VDC
-
-
22.77000
-
1
70
Active
Dry Contact
Red
Standard
24VDC (20 ~ 30VDC)
16mA
0 ~ 120VAC, 0 ~ 100VDC
0.5A
1ms
1ms
Hold Down Screw

مقایسه