یافته‌ها: 1,098سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

تعداد موقعیت‌ها

نوع نصب

استایل پایان‌دهنده

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
تعداد موقعیت‌ها
نوع نصب
استایل پایان‌دهنده
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
VCF4-1001
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
HOUSING CONN 5POS FOR VF4 RELAY
4132
-
0.89000
-
1
VF4
Active
Housing
5
Wiring Harness
Quick Connect Terminals (Not Provided)
VF4-1 and VF4-4 Relays
image
VCF4-1000
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY PC MNT FOR VF4 SER
10392
-
1.80000
-
1
VF4
Active
Socket
5
Through Hole
PC Pin
VF4-1 and VF4-4 Relays
image
RP78602
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET PCB TERMINAL RT SERIES
5019
-
2.28000
-
1
RT, SCHRACK
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
RT Series, SCHRACK
image
27E489
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY PC MNT FOR K10 SER
1416
-
2.64000
-
1
K10
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
K10 Series
image
P6B-26P
Omron Electronics Inc-EMC Div
RELAY SOCKET PC MNT FOR G6B SER
3085
9900
2.69000
-
1
G6B
Active
Socket
6
Through Hole
PC Pin
G6B Series, DPST
image
PY14-02
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET 4PDT PCB MNT MY
2046
-
2.93000
-
1
MY
Active
Socket
14
Through Hole
PC Pin
MY4/MY2K Relays
image
27E046
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET PCB TERMINAL KU SERIES
1147
-
2.98000
-
1
KU
Active
Socket
11
Through Hole
PC Pin
KU Series
image
JW1-PS
Panasonic Electric Works
ACCY RELAY SOCKET FOR JW1 SER PC
29322
-
3.43000
-
1
JW
Active
Socket
5
Through Hole
PC Pin
JW1 Relays
image
PA1A-PS
Panasonic Electric Works
SOCKET PCB FOR PA1A RELAYS
338
-
3.65000
-
1
PA
Active
Socket
4
Through Hole
PC Pin
PA1A Relays
image
JW2-PS
Panasonic Electric Works
SOCKET PCB FOR JW2 RELAYS
1339
-
3.84000
-
1
JW
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
JW2 Relays
image
P6DS-04P
Omron Electronics Inc-EMC Div
CONNECTING SOCKET FOR G6DS
1498
-
3.89000
-
1
G6DS
Last Time Buy
Socket
4
Through Hole
PC Pin
G6DS Series
image
DK2A-PS
Panasonic Electric Works
SOCKET RELAY PC MNT FOR DK1A1B
724
-
4.80000
-
1
DK
Active
Socket
6
Through Hole
PC Pin
DK1A1B and DK2A Relays
image
6-1415035-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET 5MM W/SCREW TERM DIN
853
-
4.86000
-
1
RT, SCHRACK
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
RT Series, SCHRACK
image
VCFM-1000
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET PC MNT FOR VFM RELAY
1340
-
4.90000
-
1
VFM
Active
Socket
5
Through Hole
PC Pin
VFM Series
image
VCF4-1002
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY BRKT MNT HARNESS
2739
-
5.03000
-
1
VF4
Active
Housing
5
Wiring Harness, Interlockable
Quick Connect Terminals (Not Provided)
VF4-1 and VF4-4 Relays
image
PLE11-0
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET 3PDT PCB MT MK
1822
-
6.23000
-
1
MK
Active
Socket
11
Through Hole
PC Pin
MK Series, 3PDT
image
P2RF-05-E
Omron Automation and Safety
SOCKET TRACK MNT G2R-1-S
2018
-
6.37000
-
1
G2RS
Active
Socket
5
DIN Rail
Screw Terminal
G2R-1-S Relays
image
27E891
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY 8 OCTAL DIN RAIL
252
-
6.57000
-
1
KRPA
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
KRPA Series
image
27E487
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET TERM FOR K10 RELAYS
887
-
7.56000
-
1
K10
Active
Socket
8
Chassis Mount
Screw Terminal
K10 Series
image
1860306-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET 5MM W/SCREW TERM DIN
1462
-
7.59000
-
1
RT, SCHRACK
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
RT Series, SCHRACK
image
PTF08A-E
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET TRACK MNT LY SER
1494
-
7.87000
-
1
LY
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
LY Series, SPDT/DPDT
image
PYF08A-E
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET TRACK MNT MY SER
1229
-
8.37000
-
1
MY
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
MY2 Relays
image
DRSED
Crydom Co.
SOCKET DIN-MNT 12A 250V ED SER
515
-
9.98000
-
1
LifePlus ED
Active
Socket
5
DIN Rail
Screw Terminal
ED Series
image
27E121
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY SCREW TERM KU
325
-
10.87000
-
1
KU
Active
Socket
11
Chassis Mount
Screw Terminal
KU Series
image
P2RF-08-E
Omron Automation and Safety
SOCKET RELAY DIN RAIL G2R-2-S
866
-
11.44000
-
1
G2RS
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
G2R-2-S Relays
image
27E893
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY DIN RAIL MNT KU
359
-
12.22000
-
1
KU
Active
Socket
11
DIN Rail
Screw Terminal
KU Series
image
2966016
Phoenix Contact
TERM BLOCK W/O RELAY OR OPTO
123
2270
16.92000
-
1
PLC-BSC
Active
Socket
-
DIN Rail
Screw Terminal
Miniature Relays
image
RM78705
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY SCREW RM SERIES
243
-
32.50000
-
1
RM, SCHRACK
Active
Socket
11
Chassis Mount
Screw Terminal
RM, SCHRACK
image
P7SA-10F-ND-DC24
Omron Automation and Safety
SOCKET RELAY 4P 24VDC TRACK MT
117
-
38.02000
-
1
G7SA
Active
Socket
10
DIN Rail
Screw Terminal
G7SA Series
image
27E1064
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY PCB 10A
2490
-
1.19000
-
1
-
Active
Socket
5
Through Hole
PC Pin
T7C/N, SRUDH and ORWH Series
image
1-1904045-2
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET HOUSING ISO
1772
-
1.25000
-
1
-
Active
Housing
5
Wiring Harness, Interlockable
Quick Connect Terminals (Not Provided)
ISO Relays
image
27E023
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET PCB TERMINAL KH SERIES
1066
-
1.90000
-
1
-
Active
Socket
14
Through Hole
PC Pin
PT, PTH and KHA Series
image
VCFM-1002
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET HOUSING 5 POS
2730
-
1.92000
-
1
VFM
Active
Housing
5
Wiring Harness, Interlockable
Quick Connect Terminals (Not Provided)
VFM Series
image
P6B-04P
Omron Electronics Inc-EMC Div
RELAY SOCKET PC MNT FOR G6B SER
2826
2840
2.09000
-
1
G6B
Active
Socket
4
Through Hole
PC Pin
G6B Series, SPST
image
PY08-02
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET BACK CONNECTING
1200
-
2.14000
-
1
MY
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
MY2 Relays
image
PT08-0
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET PCB MNT LY SER
799
-
2.93000
-
1
LY
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
LY Series, SPDT/DPDT
image
P2R-05P
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET PC MNT G2R-1-S
1282
-
3.15000
-
1
G2RS
Active
Socket
5
Through Hole
PC Pin
G2R-1-S Relays
image
P2R-08P
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET PC MNT FOR G2R-2-S
343
-
3.15000
-
1
G2RS
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
G2R-2-S Relays
image
S-PS
Panasonic Electric Works
ACCY RELAY SOCKET FOR S SERIES
671
50
3.31000
-
1
S
Active
Socket
12
Through Hole
PC Pin
S Series
image
P6D-04P
Omron Electronics Inc-EMC Div
RELAY SOCKET PC MNT FOR G6D-ASI
949
-
3.53000
-
1
G6D-ASI
Active
Socket
4
Through Hole
PC Pin
G6D-ASI Series
image
1415044-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET 11PIN PCB TERM
283
-
4.20000
-
1
MT, SCHRACK
Active
Socket
11
Through Hole
PC Pin
MT, SCHRACK
image
-
AHKA21
Panasonic Electric Works
SOCKET SCREW TERM FOR AHK RELAY
262
130
5.09000
-
1
AHK
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
AHK Series
image
HC2-SF-K
Panasonic Electric Works
ACCY RELAY SOCKET W/CLIP FOR HC2
146
-
5.45000
-
1
HC
Active
Socket
8
Chassis Mount
Screw Terminal
HC2 Relays
image
DSP2A-PS
Panasonic Electric Works
SOCKET PC MNT FOR DSP2A RELAYS
1227
-
5.54000
-
1
DSP
Active
Socket
6
Through Hole
PC Pin
DSP2A and DSP1 Relays
image
6-1415034-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET FOR PT2 MINI RELAYS
131
-
5.55000
-
1
PT, SCHRACK
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
PT, PTH and KHA Series
image
DSP2A-PSL2
Panasonic Electric Works
SOCKET PC MNT FOR DSP2A-L2 RELAY
687
-
5.90000
-
1
DSP
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
DSP2A-L2 and DSP1-L2 Relays
image
8-1415035-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET 3.5MM W/SCREW TERM DIN
1455
-
6.42000
-
1
RT, SCHRACK
Active
Socket
5
DIN Rail
Screw Terminal
RT Series, SCHRACK
image
VCF4-1003
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CONN FOR QC VF4-2 VF4-5 RELAYS
416
-
6.53000
-
1
VF4
Active
Housing
5
Wiring Harness
Quick Connect Terminals (Not Provided)
VF4-5 and VF4-2 Relays
image
1860200-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET W/O SCREW FOR DINRAIL
491
-
6.59000
-
1
RT, SCHRACK
Active
Socket
8
DIN Rail
Screwless Clamp
RT Series, SCHRACK
image
HC2-SFD-S
Panasonic Electric Works
SOCKT SCRW W/CLIP SLIM HC2 RELAY
178
-
6.65000
-
1
HC
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
HC2 Relays
image
27E122
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY 8 OCTAL CHASSIS
371
-
7.61000
-
1
KRPA
Active
Socket
8
Chassis Mount
Screw Terminal
KRPA Series
image
27E123
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY 11 OCTAL CHASSIS
167
-
8.40000
-
1
KRPA
Active
Socket
11
Chassis Mount
Screw Terminal
KRPA Series
image
HC3-SFD-K
Panasonic Electric Works
SOCKET SCRW W/CLIP DIN HC3 RELAY
345
-
8.54000
-
1
HC
Active
Socket
11
DIN Rail
Screw Terminal
HC3 Relays
image
HC4-HSF-K
Panasonic Electric Works
SOCKET SCRW FRONT WIRE HC4 RELAY
118
-
8.74000
-
1
HC
Active
Socket
14
Chassis Mount
Screw Terminal
HC4 Relays
image
4-1415033-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET FOR PT5 MINI RELAYS
129
-
9.00000
-
1
PT, SCHRACK
Active
Socket
14
DIN Rail
Screw Terminal
PT, PTH and KHA Series
image
P7SA-10P
Omron Automation and Safety
SOCKET RELAY 4POLES G7SA PCB
121
-
9.50000
-
1
G7SA
Active
Socket
10
Through Hole
PC Pin
G7SA Series
image
2833518
Phoenix Contact
RELAY SKT SPDT OR DPDT DIN RAIL
109
1470
9.63000
-
1
PR1
Active
Socket
-
DIN Rail
Screw Terminal
Miniature Relays
image
-
AHNA21
Panasonic Electric Works
SOCKET SCREW TERM FOR HN2 RELAY
265
-
9.67000
-
1
AHN
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
HN2 Relays
image
RM78702
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET PC RM SERIES
337
-
9.98000
-
1
RM, SCHRACK
Active
Socket
11
Through Hole
PC Pin
RM, SCHRACK
image
PF113A-E
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET 3PDT TRACK MT MK
168
-
10.03000
-
1
MK
Active
Socket
11
DIN Rail
Screw Terminal
MK Series, 3PDT
image
P2RF-05
Omron Automation and Safety
SOCKET TRACK SMD FOR G2R-1-S
145
-
10.87000
-
1
G2RS
Active
Socket
5
DIN Rail
Screw Terminal
G2R-1-S Relays
image
27E894
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKETS RAIL MOUNT
343
-
10.89000
-
1
-
Active
Socket
14
DIN Rail
Screw Terminal
PT, PTH and KHA Series
image
P7SA-14P
Omron Automation and Safety
SOCKET RELAY 6P PC MOUNT G7SA
273
-
11.40000
-
1
G7SA
Active
Socket
14
Through Hole
PC Pin
G7SA Series
image
PTF14A-E
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET DIN MNT FOR LY SER
305
-
12.05000
-
1
LY
Active
Socket
14
DIN Rail
Screw Terminal
LY Series, 4PDT
image
SP2-SF
Panasonic Electric Works
ACCY RELAY SOCKET SP SCREW TERM
153
-
12.11000
-
1
SP
Active
Socket
10
Chassis Mount
Screw Terminal
SP2 Relays
image
PYF14A-N
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET TRACK MOUNT
248
-
12.19000
-
1
MY
Active
Socket
14
DIN Rail
Screw Terminal
MY4/MY2K Relays
image
PYF14A-E
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET 4PDT TRACK MT MY
475
-
12.52000
-
1
MY
Active
Socket
14
DIN Rail
Screw Terminal
MY4/MY2K Relays
image
27E166
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET CHASSIS MOUNT 4P
191
-
15.37000
-
1
-
Active
Socket
14
Chassis Mount
Screw Terminal
PT, PTH and KHA Series
image
27E460
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET SCREW TERM DP R10 RELAYS
105
-
21.47000
-
1
R10
Active
Socket
10
Chassis Mount
Screw Terminal
R10 Series
image
27E462
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET SCREW TERM 6P R10 RELAYS
116
-
33.48000
-
1
R10
Active
Socket
22
Chassis Mount
Screw Terminal
R10 Series
image
1-1904045-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET HOUSING ISO
3621
-
0.54000
-
1
-
Active
Housing
5
Wiring Harness
Quick Connect Terminals (Not Provided)
ISO Relays
image
27E125
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
R10 RELAY SOCKETS-TERMINALS
1671
-
1.90000
-
1
R10
Active
Socket
10
Panel Mount
Solder Lug
R10 Series
image
NC2-PS
Panasonic Electric Works
SOCKET PCB FOR SLIM NC2D RELAY
290
-
2.50000
-
1
NC
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
NC2D Relays
image
4-1415043-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET 4POLE SLD TERM PT
394
-
2.69000
-
1
PT, SCHRACK
Active
Socket
14
Chassis Mount
Solder Lug
PT, PTH and KHA Series
image
P6C-06P
Omron Electronics Inc-EMC Div
SOCKET RELAY PCB FOR G6C SERIES
354
700
2.74000
-
1
G6C
Active
Socket
6
Through Hole
PC Pin
G6C Series
image
P6C-08P
Omron Electronics Inc-EMC Div
SOCKET BACK-CONNECTING FOR G6CK
102
-
2.74000
-
1
G6C
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
G6CK Relays
image
RP78601
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET TERM PCB 10A SP RT SERIES
3931
-
2.94000
-
1
RT, SCHRACK
Active
Socket
5
Through Hole
PC Pin
RT Series, SCHRACK
image
ST-PS
Panasonic Electric Works
SOCKET RELAY ST1/ST2 PC MNT
763
-
2.95000
-
1
ST
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
ST Series
image
27E130
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET 6P PC MNT 5TGR R10 SERIES
268
-
3.00000
-
1
R10
Active
Socket
22
Through Hole
PC Pin
R10 Series
image
27E317
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
BRACKET MOUNT SOCKET 2POLES
141
-
3.07000
-
1
R10
Active
Socket
10
Chassis Mount
Solder Lug
R10 Series
image
NC4-JPS
Panasonic Electric Works
SOCKET PCB FOR FLAT NC4D-JP
290
-
3.17000
-
1
NC
Active
Socket
14
Through Hole
PC Pin
NC4D-JP Relays
image
P2R-05A
Omron Automation and Safety
SOCKET BACK MOUNT G2R-1-S SLD
115
-
3.18000
-
1
G2RS
Active
Socket
5
Panel Mount
Solder Lug
G2R-1-S Relays
image
PA1A-PS-H
Panasonic Electric Works
SOCKET SELF-CLINCH PA1A RELAYS
158
-
3.65000
-
1
PA
Active
Socket
4
Through Hole
PC Pin
PA1A Relays
image
27E305
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET NYL FOR KU SER PCB
294
-
4.22000
-
1
KU
Active
Socket
11
Through Hole
PC Pin
KU Series
image
PT78603
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET 3 POLE PCB PT
355
-
4.34000
-
1
PT, SCHRACK
Active
Socket
11
Through Hole
PC Pin
PT, PTH and KHA Series
image
DK1A-PS
Panasonic Electric Works
SOCKET RELAY PC MNT FOR DK1A
137
-
4.82000
-
1
DK
Active
Socket
4
Through Hole
PC Pin
DK1A Relays
image
PLE08-0
Omron Automation and Safety
RELAY SOCKET DPDT PCB MT MK
1119
-
4.85000
-
1
MK
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
MK Series, DPDT
image
2-1416100-0
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET DIN SCREW DC
168
-
14.09000
-
1
SNR, SCHRACK
Active
Socket
5
DIN Rail
Screw Terminal
SNR Series
image
SP4-SF
Panasonic Electric Works
SOCKET RELAY SCREW FOR SP4 RELAY
153
-
18.63000
-
1
SP
Active
Socket
16
Chassis Mount
Screw Terminal
SP4 Relays
image
1-1393824-0
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET PCB SIZE III
378
-
28.18000
-
1
AXICOM
Active
Socket
22
Through Hole
PC Pin
Cradle Relays, AXICOM
image
ST-SS
Panasonic Electric Works
SOCKET RELAY FOR ST1/2 SOLDER
248
-
2.95000
-
1
ST
Active
Socket
8
Chassis Mount
Solder Lug
ST Series
image
8-1415043-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET ACCESSORIES
490
-
4.87000
-
1
MT, SCHRACK
Active
Socket
11
Panel Mount
Solder Lug
MT, SCHRACK
image
5-1415043-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET 2 POLE PCB PT
735
-
5.40000
-
1
PT, SCHRACK
Active
Socket
8
Through Hole
PC Pin
PT, PTH and KHA Series
image
RM78700
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY CHAS MT RM SERIES
171
-
5.64000
-
1
RM, SCHRACK
Active
Socket
11
Chassis Mount
Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
RM, SCHRACK
image
1393824-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY SOCKET PCB SIZE I
247
-
10.90000
-
1
AXICOM
Active
Socket
10
Through Hole
PC Pin
Cradle Relays, AXICOM
image
9-1415071-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET W/SCREW FOR DINRAIL
153
-
17.71000
-
1
PT, SCHRACK
Active
Socket
11
DIN Rail
Screw Terminal
PT, PTH and KHA Series
image
1860000-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET RELAY 4P DIN SCREWLESS
140
-
20.28000
-
1
PT, SCHRACK
Active
Socket
14
DIN Rail
Screwless Clamp
PT, PTH and KHA Series
image
27E867
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
SOCKET TERM 4P FOR KU RELAYS
308
-
21.02000
-
1
KU
Active
Socket
14
Chassis Mount
Screw Terminal
KU Series
image
1415526-1
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
RELAY DIN SOCKET
200
-
6.22000
-
1
PT, SCHRACK
Active
Socket
8
DIN Rail
Screw Terminal
PT, PTH and KHA Series
image
2-1904045-4
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
V23333Z0002A041-EV-100
468
-
8.47000
-
1
-
Active
Socket
5
Through Hole
PC Pin
Miniature Relays

مقایسه