یافته‌ها: 192سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
-
HEIKIT1030300E293
Vishay Huntington Electric Inc.
MOUNTING KIT FOR FVE AND AVE 300
285
-
9.10000
-
1
FVE, AVE 300
Active
Mounting Kit
Huntington Electric FVE and AVE300 Resistors
image
-
HEIKIT206100E29
Vishay Huntington Electric Inc.
MOUNTING BRACKET FOR 100W RES
4734
-
0.54500
-
2
AVT, FVT
Active
Mounting Brackets
Huntington Electric 100W Resistors
image
-
HEIKIT203025E29
Vishay Huntington Electric Inc.
MOUNTING BRACKET FOR 25/50W RES
2178
-
0.63500
-
2
AVT, FVT
Active
Mounting Brackets
Huntington Electric 25/50W Resistors
image
9E-100
Ohmite
BRACKET MOUNTING VP25K SERIES
1450
-
0.76500
-
2
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
-
HEIKIT201200E29
Vishay Huntington Electric Inc.
MOUNT BRAT FOR 225W RES 1=2PCS
2182
-
1.18000
-
1
AVT, FVT
Active
Mounting Brackets
Huntington Electric 225W Resistors
image
18E-100
Ohmite
BRACKET MOUNTING FOR 225W RES
2424
-
1.42000
-
2
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
12E-100
Ohmite
BRACKET MOUNTING FOR 100W RES
1975
-
1.53000
-
2
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6101-2
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED
124
-
10.01000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
-
HEI75023005E29
Vishay Huntington Electric Inc.
BRACKET FOR POWER RESISTOR
3321
-
0.56000
-
2
AVT, FVT
Active
Mounting Brackets
-
image
6000E
Ohmite
WASHER CENTERING 25W/50W/75W
1148
-
0.64500
-
2
200, 210, 270
Active
Washer
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
9S-10
Ohmite
MOUNTING BRACKET 25/50/75W
1350
-
2.22000
-
2
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6104-6 1-2E
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED
159
-
12.10000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6129P-8 1-2E
Ohmite
MOUNTING BRACKET 4 RESISTOR
25
-
32.73000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6001E
Ohmite
WASHER CENTERING 100W RESISTOR
956
-
0.70500
-
2
200, 210, 270
Active
Washer
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
5-100
Ohmite
MOUNTING BRACKET 8W/12W
796
-
0.88000
-
2
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
7PA100
Ohmite
MOUNTING HDWR THRU BOLT 100WATT
54
-
10.42000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6126P-8 1-2E
Ohmite
MOUNTING BRACKET 1 RESISTOR
45
-
15.51000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6110-10 1-2
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED
16
-
17.56000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6128P-8 1-2E
Ohmite
MOUNTING BRACKET 3 RESISTOR
12
-
26.13000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
EWT225HDWKIT
Stackpole Electronics Inc.
RES WW HARDWARE KIT 225W
21
-
7.20000
-
1
EWT
Active
Mounting Kit
Stackpole EWT 225W Resistors
image
6110-10 1-2E
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED
1
-
16.95000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
EWT50HDWKIT
Stackpole Electronics Inc.
RES WW HARDWARE KIT 50W
19
-
3.90000
-
1
EWT
Active
Mounting Kit
Stackpole EWT 50W Resistors
image
EWT100DHWKIT
Stackpole Electronics Inc.
RES HARDWARE KIT 100W
-
-
5.20000
-
1
EWT
Active
Mounting Kit
Stackpole EWT 100W Resistors
image
6120D-1 3-4
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET ELONGATED
15
-
8.28000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
7PA50
Ohmite
MOUNTING HDWR THRU BOLT 50WATT
20
-
9.42000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6120K-2
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET ELONGATED
15
-
10.01000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6101-4
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED
8
-
10.78000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6104-6 1-2
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED
17
-
13.18000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6110-8 1-2
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED
9
-
14.10000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6110-8 1-2E
Ohmite
MOUNTING HDWR BRACKET SLOTTED
18
-
14.23000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
7PA200E
Ohmite
MOUNTING HDWR THRU BOLT 225WATT
19
-
14.98000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6105-EM-119E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE FOR 72W
19
-
16.26000
-
1
Euro-Power
Active
Mounting Brackets
Ohmite Euro-Power Series Resistors
image
6111-EP-252E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE FOR 280W
16
-
17.04000
-
1
Euro-Power
Active
Mounting Brackets
Ohmite Euro-Power Series Resistors
image
6110-EP-252E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE FOR 280W
4
-
17.04000
-
1
Euro-Power
Active
Mounting Brackets
Ohmite Euro-Power Series Resistors
image
6112A-EN-170E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE FOR 160W
11
-
17.07000
-
1
Euro-Power
Active
Mounting Brackets
Ohmite Euro-Power Series Resistors
image
6111A-EN-170E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE FOR 160W
9
-
17.07000
-
1
Euro-Power
Active
Mounting Brackets
Ohmite Euro-Power Series Resistors
image
6127P-8 1-2E
Ohmite
MOUNTING BRACKET 2 RESISTOR
2
-
20.21000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6200
Ohmite
MOUNTING BRACKET KIT FOR TK/TN
26
-
1.02000
-
1
TK, TN
Active
Mounting Kit
Ohmite TK/TN Series Resistors
image
7PA200
Ohmite
MOUNTING HDWR THRU BOLT 225WATT
24
-
16.30000
-
1
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
image
6110A-EN-170E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE FOR 160W
15
-
17.07000
-
1
Euro-Power
Active
Mounting Brackets
Ohmite Euro-Power Series Resistors
image
EWT25HDWKIT
Stackpole Electronics Inc.
RES WW HARDWARE KIT 25W
6
-
2.80000
-
1
EWT
Active
Mounting Kit
Stackpole EWT 25W Resistors
BCV-FEC
TE Connectivity Passive Product
SUPPORT PILLARS
-
-
0.08146
-
25000
SBC, CGS
Active
Support Brackets
Tyco SBCH and SBCV Series Resistors
5910
Ohmite
SADDLE HOLDER FOR AZ SERIES
-
-
1.30500
-
10
PulsEater® A
Active
Mounting Clip
Ohmite AY, AX Series Resistors
2121E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
2.18300
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
2115E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
2.35000
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
2121
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
2.38700
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
2125E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
2.38700
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
-
SPRICLIP00401553
Vishay BC Components
SPRING CLIP FOR RESISTOR
-
-
2.41982
-
168
-
Active
Clips
-
2115
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
2.59000
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
2125
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
2.60900
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
2133E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
2.60900
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
2133
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
2.81200
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
5910E
Ohmite
BRACKET MOUNTING AY SERIES
-
-
3.37100
-
10
PulsEater® A
Active
Mounting Clip
Ohmite AY, AX Series Resistors
7PA5E
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 1.75"
-
-
5.14800
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
9E-10
Ohmite
MOUNTING BRACKET PACK OF 10
-
-
5.31000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
2127E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
5.45400
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
7PA5
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 1.75"
-
-
5.61600
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
2123E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
5.63400
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
9-10
Ohmite
MTG BRACKET D-77158 PACK OF 10
-
-
5.77800
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
5E-10
Ohmite
MTG.BRACKET D-77150 PACK OF 10
-
-
5.86800
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7E-10
Ohmite
MOUNTING BRACKET PACK OF 10
-
-
5.86800
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
2127
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
5.94000
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
7PA10E
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 2.5"
-
-
6.08400
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
2123
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
6.15600
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
5-10
Ohmite
MTG.BRACKET D-77150 PACK OF 10
-
-
6.39000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7-10
Ohmite
MTG.BRACKET D77154PACK OF 10
-
-
6.39000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
6120D-1 3-4E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE
-
-
6.48000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7PA20E
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 2.75"
-
-
6.55200
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7PA25E
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 2.75"
-
-
6.55200
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7PA10
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 2.5"
-
-
6.62400
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
1974AE
Ohmite
ADJUSTABLE LUG D67240
-
-
6.94800
-
10
280
Active
Adjustable Lug
Ohmite 280 Series Resistors
7PA20
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 2.75"
-
-
7.12800
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7PA25
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 2.75"
-
-
7.12800
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7PA50E
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 4.75"
-
-
7.38000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
2126E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
7.52400
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
2116E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
7.54200
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
1974A
Ohmite
ADJUSTABLE LUG D67240
-
-
7.56000
-
10
280
Active
Adjustable Lug
Ohmite 280 Series Resistors
1974BE
Ohmite
ADJUSTABLE LUG D67241
-
-
7.83000
-
10
280
Active
Adjustable Lug
Ohmite 280 Series Resistors
2122E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
7.86600
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
7PA75E
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 6.75"
-
-
8.20800
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
2126
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
8.22600
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
2116
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
8.24400
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
-
7B-10
Ohmite
MTG.BRACKET D-77155 PACK OF 10
-
-
8.46000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
1974B
Ohmite
ADJUSTABLE LUG D67241
-
-
8.53200
-
10
280
Active
Adjustable Lug
Ohmite 280 Series Resistors
6101-2E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE
-
-
8.53200
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
6120K-2E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE
-
-
8.53200
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
2122
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
8.56800
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors
7PA100E
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 7.313
-
-
8.85600
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
6101-4E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE
-
-
8.94300
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7PA75
Ohmite
MOUNTING HDWE THRU BOLT 6.75"
-
-
8.94600
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Hardware
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
6120K-4E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE
-
-
9.10000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
12E-10
Ohmite
MTG.BRACKETS D77166 PK OF 10
-
-
9.24000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
5SE-10
Ohmite
MTG.BRACKETS D77150-2 PK OF 10
-
-
9.34500
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
18E-10
Ohmite
MTG.BRACKETS D77182 PACK OF 10
-
-
9.64300
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
7SE-10
Ohmite
MT.BRACKET D-77154-2 PACK OF10
-
-
9.64300
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
6101-6E
Ohmite
MOUNTING HARDWARE
-
-
9.94000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
6120K-4
Ohmite
MOUNTING HARDWARE
-
-
9.94000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
-
12-10
Ohmite
MTG.BRACKETS D77166 PK OF 10
-
-
10.08000
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
5S-10
Ohmite
MTG.BRACKETS D77150-2 PK OF 10
-
-
10.16800
-
10
200, 210, 270
Active
Mounting Brackets
Ohmite 200, 210, 270 Series Resistors
2134E
Ohmite
ADJUSTABLE LUG FOR DIVIDOHM
-
-
10.20300
-
10
Dividohm®210
Active
Adjustable Lug
Ohmite Dividohm®210 Series Resistors

مقایسه