یافته‌ها: 787سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

کاربردها

ترکیب

مقاومت (اهم)

قدرت تحمل (تولرانس)

توان (وات)

ضریب دما

دمای عملیاتی

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
کاربردها
ترکیب
مقاومت (اهم)
قدرت تحمل (تولرانس)
توان (وات)
ضریب دما
دمای عملیاتی
نوع نصب
image
ERA-V27J271V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 270 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
270
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V27J271V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 270 OHM 5% 1/16W
3923
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
270
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V27J271V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 270 OHM 5% 1/16W
3923
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
270
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S33J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.1W, 1/10W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S33J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/10W
3820
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.1W, 1/10W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S33J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/10W
3820
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.1W, 1/10W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S39J151V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 150 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
150
±5%
0.1W, 1/10W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S39J151V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 150 OHM 5% 1/10W
3811
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
150
±5%
0.1W, 1/10W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S39J151V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 150 OHM 5% 1/10W
3811
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
150
±5%
0.1W, 1/10W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J102V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1K OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J102V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1K OHM 5% 1/16W
3805
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J102V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1K OHM 5% 1/16W
3805
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J472V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 4.7K OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
4.7k
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J472V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 4.7K OHM 5% 1/10W
3774
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
4.7k
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J472V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 4.7K OHM 5% 1/10W
3774
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
4.7k
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/16W
3749
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/16W
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/10W
3690
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J391V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 390 OHM 5% 1/10W
3690
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
390
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J272V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.7K OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.7k
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J272V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.7K OHM 5% 1/10W
3556
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.7k
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J272V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.7K OHM 5% 1/10W
3556
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.7k
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/16W
3515
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/16W
3515
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J560V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 56 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
56
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J560V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 56 OHM 5% 1/16W
3359
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
56
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J560V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 56 OHM 5% 1/16W
3359
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
56
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J560V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 56 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
56
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J560V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 56 OHM 5% 1/16W
3168
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
56
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J560V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 56 OHM 5% 1/16W
3168
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
56
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J222V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.2K OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J222V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.2K OHM 5% 1/16W
3164
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J222V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.2K OHM 5% 1/16W
3164
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V27J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V27J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/16W
3112
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V27J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/16W
3112
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J122V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1.2K OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J122V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1.2K OHM 5% 1/16W
3106
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J122V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1.2K OHM 5% 1/16W
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J470V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 47 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
47
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J470V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 47 OHM 5% 1/10W
3075
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
47
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J470V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 47 OHM 5% 1/10W
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
47
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S33J102V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1K OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1k
±5%
0.1W, 1/10W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S33J102V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1K OHM 5% 1/10W
2665
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1k
±5%
0.1W, 1/10W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S33J102V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 1K OHM 5% 1/10W
2665
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
1k
±5%
0.1W, 1/10W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J681V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 680 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
680
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J681V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 680 OHM 5% 1/10W
2644
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
680
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J681V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 680 OHM 5% 1/10W
2644
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
680
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J680V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 68 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
68
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J680V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 68 OHM 5% 1/16W
2576
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
68
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J680V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 68 OHM 5% 1/16W
2576
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
68
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S39J270V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 27 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
27
±5%
0.1W, 1/10W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S39J270V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 27 OHM 5% 1/10W
2569
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
27
±5%
0.1W, 1/10W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S39J270V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 27 OHM 5% 1/10W
2569
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
27
±5%
0.1W, 1/10W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J101V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 100 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
100
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J101V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 100 OHM 5% 1/10W
2556
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
100
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J101V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 100 OHM 5% 1/10W
2556
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
100
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J272V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.7K OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.7k
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J272V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.7K OHM 5% 1/10W
2529
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.7k
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J272V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.7K OHM 5% 1/10W
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.7k
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J470V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 47 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
47
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J470V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 47 OHM 5% 1/10W
2312
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
47
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J470V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 47 OHM 5% 1/10W
2312
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
47
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J822V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 8.2K OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
8.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J822V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 8.2K OHM 5% 1/16W
2252
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
8.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J822V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 8.2K OHM 5% 1/16W
2252
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
8.2k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/10W
2173
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/10W
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J222V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.2K OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.2k
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J222V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.2K OHM 5% 1/10W
2108
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.2k
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J222V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 2.2K OHM 5% 1/10W
2108
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
2.2k
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/10W
1869
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S15J821V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 820 OHM 5% 1/10W
1869
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
820
±5%
0.1W, 1/10W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J562V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 5.6K OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
5.6k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J562V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 5.6K OHM 5% 1/16W
1856
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
5.6k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V15J562V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 5.6K OHM 5% 1/16W
1856
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
5.6k
±5%
0.063W, 1/16W
1500ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V39J151V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 150 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
150
±5%
0.063W, 1/16W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V39J151V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 150 OHM 5% 1/16W
1826
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
150
±5%
0.063W, 1/16W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V39J151V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 150 OHM 5% 1/16W
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
150
±5%
0.063W, 1/16W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V39J121V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 120 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
120
±5%
0.063W, 1/16W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V39J121V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 120 OHM 5% 1/16W
1818
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
120
±5%
0.063W, 1/16W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V39J121V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 120 OHM 5% 1/16W
1818
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
120
±5%
0.063W, 1/16W
3900ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J220V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 22 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
22
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J220V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 22 OHM 5% 1/16W
1659
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
22
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J220V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 22 OHM 5% 1/16W
1659
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
22
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J221V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 220 OHM 5% 1/10W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAS
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
220
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J221V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 220 OHM 5% 1/10W
1469
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAS
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
220
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-S27J221V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 220 OHM 5% 1/10W
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAS
Discontinued
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
220
±5%
0.1W, 1/10W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V27J181V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 180 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
180
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V27J181V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 180 OHM 5% 1/16W
1400
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
180
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V27J181V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 180 OHM 5% 1/16W
1400
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
180
±5%
0.063W, 1/16W
2700ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J271V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 270 OHM 5% 1/16W
-
-
0.12901
-
5000
Tape & Reel (TR)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
270
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J271V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 270 OHM 5% 1/16W
1147
-
0.95000
-
1
Cut Tape (CT)
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
270
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
ERA-V33J271V
Panasonic Electronic Components
RES TEMP SENS 270 OHM 5% 1/16W
1147
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
ERAV
Active
Temperature Sensitive
Temperature Correction Circuits
Metal Film
270
±5%
0.063W, 1/16W
3300ppm/°C
-40°C ~ 125°C
Surface Mount
image
WSBS8518L1250JK
Vishay Dale
RES SHUNT 0.000125 OHM 5% 36W
66
-
9.60000
-
1
Bulk
Power Metal Strip®
Active
Shunt, Battery
-
Metal Element
0.000125
±5%
36W
±225ppm/°C
-65°C ~ 170°C
Shunt Fixture, 60mm Pitch

مقایسه