یافته‌ها: 2,361سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

مقدار تضعیف

قدرت تحمل (تولرانس)

محدوده فرکانس

توان (وات)

مقاومت ظاهری

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
مقدار تضعیف
قدرت تحمل (تولرانس)
محدوده فرکانس
توان (وات)
مقاومت ظاهری
بسته / کیس
image
EXB-24AT1AR3X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 1DB 50 OHM 0404 SMD
170000
-
0.06784
-
10000
-
Active
1dB
±0.3dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
EXB-24AT1AR3X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 1DB 50 OHM 0404 SMD
196145
-
0.55000
-
1
-
Active
1dB
±0.3dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
EXB-24AT1AR3X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 1DB 50 OHM 0404 SMD
196145
-
Calculate
-
1
-
Active
1dB
±0.3dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
EXB-24AT3AR3X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 3DB 50 OHM 0404 SMD
120000
-
0.06784
-
10000
-
Active
3dB
±0.3dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
EXB-24AT3AR3X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 3DB 50 OHM 0404 SMD
127341
-
0.55000
-
1
-
Active
3dB
±0.3dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
EXB-24AT3AR3X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 3DB 50 OHM 0404 SMD
127341
-
Calculate
-
1
-
Active
3dB
±0.3dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
EXB-24AT6AR5X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 6DB 50 OHM 0404 SMD
80000
-
0.06784
-
10000
-
Active
6dB
±0.5dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
EXB-24AT6AR5X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 6DB 50 OHM 0404 SMD
85433
-
0.55000
-
1
-
Active
6dB
±0.5dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
EXB-24AT6AR5X
Panasonic Electronic Components
ATTENUATOR 6DB 50 OHM 0404 SMD
85433
-
Calculate
-
1
-
Active
6dB
±0.5dB
0 ~ 3GHz
40mW
50 Ohm
0404
image
PAT1220-C-3DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 3 DB 50 OHM 0805 SMD
30000
-
0.12569
-
5000
-
Active
3dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-3DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 3 DB 50 OHM 0805 SMD
37294
-
0.35000
-
1
-
Active
3dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-3DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 3 DB 50 OHM 0805 SMD
37294
-
Calculate
-
1
-
Active
3dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-1DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 1 DB 50 OHM 0805 SMD
25000
-
0.12569
-
5000
-
Active
1dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-1DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 1 DB 50 OHM 0805 SMD
28419
-
0.35000
-
1
-
Active
1dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-1DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 1 DB 50 OHM 0805 SMD
28419
-
Calculate
-
1
-
Active
1dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-2DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 2 DB 50 OHM 0805 SMD
25000
-
0.12569
-
5000
-
Active
2dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-2DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 2 DB 50 OHM 0805 SMD
27622
-
0.35000
-
1
-
Active
2dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-2DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 2 DB 50 OHM 0805 SMD
27622
-
Calculate
-
1
-
Active
2dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-10DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 10 DB 50 OHM 0805 SMD
20000
-
0.12569
-
5000
-
Active
10dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-10DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 10 DB 50 OHM 0805 SMD
25094
-
0.35000
-
1
-
Active
10dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-10DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 10 DB 50 OHM 0805 SMD
25094
-
Calculate
-
1
-
Active
10dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-0DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 0 DB 50 OHM 0805 SMD
5000
-
0.12569
-
5000
-
Active
0dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-0DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 0 DB 50 OHM 0805 SMD
8447
-
0.35000
-
1
-
Active
0dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
PAT1220-C-0DB-T5
Susumu
ATTENUATOR 0 DB 50 OHM 0805 SMD
8447
-
Calculate
-
1
-
Active
0dB
±0.3dB
0 ~ 10GHz
100mW
50 Ohm
0805 (2012 Metric)
image
MAAVSS0006TR-3000
M/A-Com Technology Solutions
ATTENUATOR SMT SOT25-5LD ROHS
3000
-
1.10700
-
3000
-
Active
25dB
-
0 ~ 2.5GHz
-
50 Ohm
SC-74A, SOT-753
image
MAAVSS0006TR-3000
M/A-Com Technology Solutions
ATTENUATOR SMT SOT25-5LD ROHS
6647
-
2.67000
-
1
-
Active
25dB
-
0 ~ 2.5GHz
-
50 Ohm
SC-74A, SOT-753
image
MAAVSS0006TR-3000
M/A-Com Technology Solutions
ATTENUATOR SMT SOT25-5LD ROHS
6647
1760
Calculate
-
1
-
Active
25dB
-
0 ~ 2.5GHz
-
50 Ohm
SC-74A, SOT-753
image
AA116-72LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 1BIT SOT-5
3000
-
1.23625
-
3000
-
Active
15dB
-
4MHz ~ 2GHz
-
50 Ohm
SC-74A, SOT-753
image
AA116-72LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 1BIT SOT-5
4564
-
1.62000
-
1
-
Active
15dB
-
4MHz ~ 2GHz
-
50 Ohm
SC-74A, SOT-753
image
AA116-72LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 1BIT SOT-5
4564
-
Calculate
-
1
-
Active
15dB
-
4MHz ~ 2GHz
-
50 Ohm
SC-74A, SOT-753
image
SKY12329-350LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 5BIT 16-QFN
9000
-
1.72000
-
3000
-
Active
31dB
±3%
400MHz ~ 4GHz
-
50 Ohm
16-WFQFN Exposed Pad
image
SKY12329-350LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 5BIT 16-QFN
10325
-
3.10000
-
1
-
Active
31dB
±3%
400MHz ~ 4GHz
-
50 Ohm
16-WFQFN Exposed Pad
image
SKY12329-350LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 5BIT 16-QFN
10325
-
Calculate
-
1
-
Active
31dB
±3%
400MHz ~ 4GHz
-
50 Ohm
16-WFQFN Exposed Pad
image
MAAVSS0007TR-3000
M/A-Com Technology Solutions
ATTENUATOR SMT SOIC8LD ROHS
6000
-
1.92850
-
3000
-
Active
40dB
-
500MHz ~ 3GHz
-
50 Ohm
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
MAAVSS0007TR-3000
M/A-Com Technology Solutions
ATTENUATOR SMT SOIC8LD ROHS
6625
-
4.26000
-
1
-
Active
40dB
-
500MHz ~ 3GHz
-
50 Ohm
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
MAAVSS0007TR-3000
M/A-Com Technology Solutions
ATTENUATOR SMT SOIC8LD ROHS
6625
-
Calculate
-
1
-
Active
40dB
-
500MHz ~ 3GHz
-
50 Ohm
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
SKY12348-350LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 4BIT 16-QFN
12000
-
2.00250
-
3000
-
Active
1dB ~ 15dB
-
100MHz ~ 3GHz
-
50 Ohm
16-WQFN Exposed Pad
image
SKY12348-350LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 4BIT 16-QFN
16358
-
2.63000
-
1
-
Active
1dB ~ 15dB
-
100MHz ~ 3GHz
-
50 Ohm
16-WQFN Exposed Pad
image
SKY12348-350LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 4BIT 16-QFN
16358
-
Calculate
-
1
-
Active
1dB ~ 15dB
-
100MHz ~ 3GHz
-
50 Ohm
16-WQFN Exposed Pad
image
PE4312MLBA-Z
Peregrine Semiconductor
IC DGTL ATTEN 31.5DB 6BIT 20QFN
45000
-
2.03001
-
3000
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.5dB
±0.15dB
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
20-VFQFN Exposed Pad
image
PE4312MLBA-Z
Peregrine Semiconductor
IC DGTL ATTEN 31.5DB 6BIT 20QFN
47045
-
4.49000
-
1
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.5dB
±0.15dB
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
20-VFQFN Exposed Pad
image
PE4312MLBA-Z
Peregrine Semiconductor
IC DGTL ATTEN 31.5DB 6BIT 20QFN
47045
-
Calculate
-
1
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.5dB
±0.15dB
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
20-VFQFN Exposed Pad
image
SKY12322-86LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 5BIT 10MSOP
3000
-
2.20400
-
1000
-
Active
0.5dB ~ 15.5dB
±0.5dB
500MHz ~ 4GHz
1W
50 Ohm
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
image
SKY12322-86LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 5BIT 10MSOP
3783
-
2.89000
-
1
-
Active
0.5dB ~ 15.5dB
±0.5dB
500MHz ~ 4GHz
1W
50 Ohm
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
image
SKY12322-86LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 5BIT 10MSOP
3783
-
Calculate
-
1
-
Active
0.5dB ~ 15.5dB
±0.5dB
500MHz ~ 4GHz
1W
50 Ohm
10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
image
RFSA2013TR7
RFMD
IC VOLTAGE CNTRLD ATTEN 16QFN
5000
-
2.52700
-
2500
-
Active
2.6dB ~ 32.6dB
-
50MHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
RFSA2013TR7
RFMD
IC VOLTAGE CNTRLD ATTEN 16QFN
7005
-
5.59000
-
1
-
Active
2.6dB ~ 32.6dB
-
50MHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
RFSA2013TR7
RFMD
IC VOLTAGE CNTRLD ATTEN 16QFN
7005
-
Calculate
-
1
-
Active
2.6dB ~ 32.6dB
-
50MHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
RFSA2023TR7
RFMD
IC VOLTAGE CNTRLD ATTEN 16QFN
10000
-
2.84620
-
2500
-
Active
2.6dB ~ 32.6dB
-
50MHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
RFSA2023TR7
RFMD
IC VOLTAGE CNTRLD ATTEN 16QFN
10169
-
6.29000
-
1
-
Active
2.6dB ~ 32.6dB
-
50MHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
RFSA2023TR7
RFMD
IC VOLTAGE CNTRLD ATTEN 16QFN
10169
-
Calculate
-
1
-
Active
2.6dB ~ 32.6dB
-
50MHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
MAATSS0015TR
M/A-Com Technology Solutions
4 BIT DIGITAL ATTEN AT-210
1000
245000
2.96800
-
1000
-
Active
15dB
±0.3dB
0 ~ 2GHz
-
50 Ohm
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
MAATSS0015TR
M/A-Com Technology Solutions
4 BIT DIGITAL ATTEN AT-210
1853
245000
6.23000
-
1
-
Active
15dB
±0.3dB
0 ~ 2GHz
-
50 Ohm
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
MAATSS0015TR
M/A-Com Technology Solutions
4 BIT DIGITAL ATTEN AT-210
1853
245000
Calculate
-
1
-
Active
15dB
±0.3dB
0 ~ 2GHz
-
50 Ohm
16-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
image
SKY12343-364LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 7BIT QFN-32
-
-
3.07750
-
3000
-
Active
0.25dB ~ 31.75dB
±0.25dB
100MHz ~ 4GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
SKY12343-364LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 7BIT QFN-32
5720
-
4.04000
-
1
-
Active
0.25dB ~ 31.75dB
±0.25dB
100MHz ~ 4GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
SKY12343-364LF
Skyworks Solutions Inc.
ATTENUATOR DGTL GAAS 7BIT QFN-32
5720
-
Calculate
-
1
-
Active
0.25dB ~ 31.75dB
±0.25dB
100MHz ~ 4GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
PE43711A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 24QFN
27000
-
3.47003
-
3000
UltraCMOS®
Active
31.5dB
-
9kHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
PE43711A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 24QFN
30885
-
7.81000
-
1
UltraCMOS®
Active
31.5dB
-
9kHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
PE43711A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 24QFN
30885
-
Calculate
-
1
UltraCMOS®
Active
31.5dB
-
9kHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
PE43712A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32QFN
3000
-
3.73003
-
3000
-
Active
31.75dB
±0.25dB
9kHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
PE43712A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32QFN
4753
-
8.41000
-
1
-
Active
31.75dB
±0.25dB
9kHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
PE43712A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32QFN
4753
-
Calculate
-
1
-
Active
31.75dB
±0.25dB
9kHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
ALM-38140-BLKG
Broadcom Limited
IC ATTENUATOR MODULE WIDE 6MCOB
8476
-
3.81000
-
1
-
Active
36dB ~ 42dB
-
50MHz ~ 4GHz
300mW
50 Ohm
6-MCOB
image
HRF-AT4610-FL-TR
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
ATTENUATR 31.5DB 6BIT PAR 24VQFN
2500
-
4.03000
-
2500
-
Active
31.5dB
-
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
24-VQFN Exposed Pad
image
HRF-AT4610-FL-TR
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
ATTENUATR 31.5DB 6BIT PAR 24VQFN
4273
-
7.81000
-
1
-
Active
31.5dB
-
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
24-VQFN Exposed Pad
image
HRF-AT4610-FL-TR
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
ATTENUATR 31.5DB 6BIT PAR 24VQFN
4273
-
Calculate
-
1
-
Active
31.5dB
-
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
24-VQFN Exposed Pad
image
HRF-AT4611-FL-TR
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
ATTENUATR 31.5DB 6BIT SER 16VQFN
2500
-
4.03000
-
2500
-
Active
31.5dB
±3.3%
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
16-VQFN Exposed Pad
image
HRF-AT4611-FL-TR
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
ATTENUATR 31.5DB 6BIT SER 16VQFN
4306
-
7.81000
-
1
-
Active
31.5dB
±3.3%
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
16-VQFN Exposed Pad
image
HRF-AT4611-FL-TR
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
ATTENUATR 31.5DB 6BIT SER 16VQFN
4306
-
Calculate
-
1
-
Active
31.5dB
±3.3%
0 ~ 4GHz
-
50 Ohm
16-VQFN Exposed Pad
image
HMC468ALP3ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DC-6GHZ 16SMD
1500
77000
4.57250
-
500
-
Active
7dB
±0.4dB
0 ~ 6GHz
657mW
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
HMC468ALP3ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DC-6GHZ 16SMD
1510
77000
7.23000
-
1
-
Active
7dB
±0.4dB
0 ~ 6GHz
657mW
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
HMC468ALP3ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DC-6GHZ 16SMD
1510
77000
Calculate
-
1
-
Active
7dB
±0.4dB
0 ~ 6GHz
657mW
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
HMC472ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 24QFN
7500
-
4.77400
-
500
-
Active
31.5dB
±0.35dB
0 ~ 3.8GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC472ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 24QFN
7547
-
7.70000
-
1
-
Active
31.5dB
±0.35dB
0 ~ 3.8GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC472ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 24QFN
7547
-
Calculate
-
1
-
Active
31.5dB
±0.35dB
0 ~ 3.8GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC542BLP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 4X4QFN
1500
532500
5.75050
-
500
-
Active
31.5dB
±0.2dB
0 ~ 4GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC542BLP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 4X4QFN
1770
532500
9.27000
-
1
-
Active
31.5dB
±0.2dB
0 ~ 4GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC542BLP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 4X4QFN
1770
532500
Calculate
-
1
-
Active
31.5dB
±0.2dB
0 ~ 4GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
PE43705A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32-QFN
3000
-
5.89000
-
3000
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.75dB
-
50MHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
PE43705A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32-QFN
3734
-
13.28000
-
1
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.75dB
-
50MHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
PE43705A-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32-QFN
3734
-
Calculate
-
1
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.75dB
-
50MHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
HMC624ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 24QFN
6500
-
6.55650
-
500
-
Active
31.5dB
±0.3dB
0 ~ 6GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC624ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 24QFN
6913
-
10.36000
-
1
-
Active
31.5dB
±0.3dB
0 ~ 6GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC624ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 24QFN
6913
-
Calculate
-
1
-
Active
31.5dB
±0.3dB
0 ~ 6GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC470LP3ETR
Analog Devices Inc.
ATTENUATOR DGTL 5BIT 16QFN
2000
-
7.26450
-
500
-
Last Time Buy
1dB ~ 31dB
-
0 ~ 3GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
HMC470LP3ETR
Analog Devices Inc.
ATTENUATOR DGTL 5BIT 16QFN
2355
-
11.05000
-
1
-
Last Time Buy
1dB ~ 31dB
-
0 ~ 3GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
HMC470LP3ETR
Analog Devices Inc.
ATTENUATOR DGTL 5BIT 16QFN
2355
-
Calculate
-
1
-
Last Time Buy
1dB ~ 31dB
-
0 ~ 3GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
HMC472ALP4E
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR DGTL 6BIT 24QFN
4688
-
7.33000
-
1
-
Active
31.5dB
±0.35dB
0 ~ 3.8GHz
560mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
F1956NBGI
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC RF ATTENUATOR 32TQFN
833
-
7.44000
-
1
-
Active
31.75dB
±0.1dB
0 ~ 4GHz
1.5W
50 Ohm
32-WFQFN Exposed Pad
image
F2250NLGK
IDT, Integrated Device Technology Inc
IC RF ATTENUATOR
1110
-
7.54000
-
1
-
Active
35dB
-
50MHz ~ 6GHz
-
50 Ohm
16-TFQFN Exposed Pad
image
PE43704MLCA-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32-QFN
3000
-
11.50001
-
3000
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.75dB
±0.25dB
9kHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
PE43704MLCA-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32-QFN
3552
-
15.35000
-
1
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.75dB
±0.25dB
9kHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
PE43704MLCA-Z
Peregrine Semiconductor
IC RF DSA 7BIT 50 OHM 32-QFN
3552
-
Calculate
-
1
UltraCMOS®, HaRP™
Active
31.75dB
±0.25dB
9kHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
32-VFQFN Exposed Pad
image
HMC792ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR 0.25DB 24-QFN
1000
30500
13.26750
-
500
-
Active
15.75dB
±0.2dB
0 ~ 6GHz
715mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC792ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR 0.25DB 24-QFN
1172
30500
19.86000
-
1
-
Active
15.75dB
±0.2dB
0 ~ 6GHz
715mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC792ALP4ETR
Analog Devices Inc.
IC ATTENUATOR 0.25DB 24-QFN
1172
30500
Calculate
-
1
-
Active
15.75dB
±0.2dB
0 ~ 6GHz
715mW
50 Ohm
24-VFQFN Exposed Pad
image
HMC425LP3ETR
Analog Devices Inc.
ATTENUATOR DGTL 6BIT 3X3QFN
500
-
19.09920
-
500
-
Last Time Buy
0.5dB ~ 31.5dB
-
2.2GHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
HMC425LP3ETR
Analog Devices Inc.
ATTENUATOR DGTL 6BIT 3X3QFN
1349
-
28.05000
-
1
-
Last Time Buy
0.5dB ~ 31.5dB
-
2.2GHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad
image
HMC425LP3ETR
Analog Devices Inc.
ATTENUATOR DGTL 6BIT 3X3QFN
1349
-
Calculate
-
1
-
Last Time Buy
0.5dB ~ 31.5dB
-
2.2GHz ~ 8GHz
-
50 Ohm
16-VFQFN Exposed Pad

مقایسه