یافته‌ها: 5,612سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

گروه فرکانسی

فرکانس (مرکزی/باند)

محدوده فرکانس

نوع آنتن

تعداد باندها

VSWR

افت بازگشت

بهره

حداکثر - قدرت

مشخصات

پایان‌دهنده

حفاظت در برابر نفوذ

نوع نصب

ارتفاع (حداکثر)

کاربردها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
گروه فرکانسی
فرکانس (مرکزی/باند)
محدوده فرکانس
نوع آنتن
تعداد باندها
VSWR
افت بازگشت
بهره
حداکثر - قدرت
مشخصات
پایان‌دهنده
حفاظت در برابر نفوذ
نوع نصب
ارتفاع (حداکثر)
کاربردها
image
RFANT3216120A5T
Walsin Technology Corporation
2.4GHZ CERAMIC CHIP ANTENNA
14000
-
0.17084
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
2
-
2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
Bluetooth, WLAN
image
RFANT3216120A5T
Walsin Technology Corporation
2.4GHZ CERAMIC CHIP ANTENNA
14307
-
0.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
2
-
2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
Bluetooth, WLAN
image
RFANT3216120A5T
Walsin Technology Corporation
2.4GHZ CERAMIC CHIP ANTENNA
14307
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
2
-
2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
Bluetooth, WLAN
image
2450AT18A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
66000
-
0.21750
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.051" (1.30mm)
-
image
2450AT18A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
68074
-
0.62000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.051" (1.30mm)
-
image
2450AT18A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
68074
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.051" (1.30mm)
-
image
2450AT18B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
57000
-
0.21750
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.051" (1.30mm)
-
image
2450AT18B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
59078
-
0.62000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.051" (1.30mm)
-
image
2450AT18B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
59078
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.051" (1.30mm)
-
image
2450AT07A0100T
Johanson Technology Inc.
ANTENNA SMD EIA 0402 2.4GHZ
60000
-
0.25350
-
10000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-6.5dB
1dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.015" (0.37mm)
-
image
2450AT07A0100T
Johanson Technology Inc.
ANTENNA SMD EIA 0402 2.4GHZ
64495
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-6.5dB
1dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.015" (0.37mm)
-
image
2450AT07A0100T
Johanson Technology Inc.
ANTENNA SMD EIA 0402 2.4GHZ
64495
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-6.5dB
1dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.015" (0.37mm)
-
image
2450AT42B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
2000
-
0.26100
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
-
image
2450AT42B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
3986
-
0.74000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
-
image
2450AT42B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
3986
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
-
image
ANT016008LCD2442MA1
TDK Corporation
ANTENNA 2.4GHZ 5GHZ SMD
36000
-
0.27913
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
6.5, 4
-
2.27dBi, 5.18dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.016" (0.40mm)
WLAN
image
ANT016008LCD2442MA1
TDK Corporation
ANTENNA 2.4GHZ 5GHZ SMD
37623
-
0.79000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
6.5, 4
-
2.27dBi, 5.18dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.016" (0.40mm)
WLAN
image
ANT016008LCD2442MA1
TDK Corporation
ANTENNA 2.4GHZ 5GHZ SMD
37623
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.485GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
6.5, 4
-
2.27dBi, 5.18dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.016" (0.40mm)
WLAN
image
2450AT42A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
18000
-
0.28275
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
-
image
2450AT42A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
19160
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
-
image
2450AT42A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
19160
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
0dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
-
image
2450AT43B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
9000
-
0.28800
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
1.3dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
Bluetooth, Wi-Fi, WLAN
image
2450AT43B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
10074
-
0.74000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
1.3dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
Bluetooth, Wi-Fi, WLAN
image
2450AT43B100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
10074
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
1.3dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.079" (2.00mm)
Bluetooth, Wi-Fi, WLAN
image
2450AT18D0100E
Johanson Technology Inc.
2.4 GHZ SMD ANTENNA RESILIANT
69000
-
0.34800
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-10dB
1.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
2450AT18D0100E
Johanson Technology Inc.
2.4 GHZ SMD ANTENNA RESILIANT
70358
-
0.99000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-10dB
1.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
2450AT18D0100E
Johanson Technology Inc.
2.4 GHZ SMD ANTENNA RESILIANT
70358
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-10dB
1.5dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
2450AT43A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
65000
-
0.36000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
2dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
2450AT43A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
65680
-
0.93000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
2dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
2450AT43A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
65680
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
2dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
0868AT43A0020E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA 868MHZ FOR TI CC11XX
10000
-
0.36000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
868MHz
858MHz ~ 878MHz
Chip
1
-
-9.5dB
-1dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
-
image
0868AT43A0020E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA 868MHZ FOR TI CC11XX
11140
-
0.93000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
868MHz
858MHz ~ 878MHz
Chip
1
-
-9.5dB
-1dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
-
image
0868AT43A0020E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA 868MHZ FOR TI CC11XX
11140
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
868MHz
858MHz ~ 878MHz
Chip
1
-
-9.5dB
-1dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
-
image
2500AT44M0400E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP UWB 2.3 - 2.7 GHZ
10000
-
0.38250
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.38GHz, 2.4GHz, 2.6GHz
2.3GHz ~ 2.7GHz
Chip
3
-
-9.5dB
2dBi, 2.5dBi, 2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
Bluetooth, Wi-Fi, WiMax™, WLAN, Zigbee™
image
2500AT44M0400E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP UWB 2.3 - 2.7 GHZ
11755
-
0.92000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.38GHz, 2.4GHz, 2.6GHz
2.3GHz ~ 2.7GHz
Chip
3
-
-9.5dB
2dBi, 2.5dBi, 2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
Bluetooth, Wi-Fi, WiMax™, WLAN, Zigbee™
image
2500AT44M0400E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP UWB 2.3 - 2.7 GHZ
11755
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.38GHz, 2.4GHz, 2.6GHz
2.3GHz ~ 2.7GHz
Chip
3
-
-9.5dB
2dBi, 2.5dBi, 2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
Bluetooth, Wi-Fi, WiMax™, WLAN, Zigbee™
image
1575AT43A0040E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP GPS 1575 MHZ
5000
-
0.38250
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz
1.561GHz ~ 1.602GHz
Chip
3
-
-9.5dB
0.5dBi, 1dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
Beidou, GLONASS, GPS
image
1575AT43A0040E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP GPS 1575 MHZ
6104
-
0.92000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz
1.561GHz ~ 1.602GHz
Chip
3
-
-9.5dB
0.5dBi, 1dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
Beidou, GLONASS, GPS
image
1575AT43A0040E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP GPS 1575 MHZ
6104
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz
1.561GHz ~ 1.602GHz
Chip
3
-
-9.5dB
0.5dBi, 1dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.031" (0.80mm)
Beidou, GLONASS, GPS
image
440
Proant AB
IC ANTENNA ONBOARD 2400 SMD
10000
-
0.39473
-
1000
Tape & Reel (TR)
OnBoard™
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Stamped Metal
1
-
-10dB
-
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.138" (3.50mm)
Bluetooth, WirelessHART, WLAN, Zigbee™
image
440
Proant AB
IC ANTENNA ONBOARD 2400 SMD
10882
-
1.02000
-
1
Cut Tape (CT)
OnBoard™
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Stamped Metal
1
-
-10dB
-
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.138" (3.50mm)
Bluetooth, WirelessHART, WLAN, Zigbee™
image
440
Proant AB
IC ANTENNA ONBOARD 2400 SMD
10882
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
OnBoard™
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Stamped Metal
1
-
-10dB
-
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.138" (3.50mm)
Bluetooth, WirelessHART, WLAN, Zigbee™
image
2450AT45A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
27000
-
0.42750
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
2.2dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
2450AT45A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
28221
-
1.03000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
2.2dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
2450AT45A100E
Johanson Technology Inc.
ANTENNA CHIP 2.4GHZ
28221
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
-
-9.5dB
2.2dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
AH212M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
4000
-
0.47250
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
0.9dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.033" (0.85mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
AH212M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
5454
-
1.75000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
0.9dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.033" (0.85mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
AH212M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
5454
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
0.9dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.033" (0.85mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
AF216M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
24000
-
0.49000
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
1.6dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.063" (1.60mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
AF216M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
25417
-
1.75000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
1.6dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.063" (1.60mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
AF216M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
25417
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
1.6dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.063" (1.60mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
AH316M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
51000
-
0.54600
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
1.9dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.020" (0.50mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
AH316M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
53908
-
1.95000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
1.9dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.020" (0.50mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
AH316M245001-T
Taiyo Yuden
ANT BLUETOOTH W-LAN ZIGBEE WIMAX
53908
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
Chip
1
3
-
1.9dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.020" (0.50mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
MAF95029
Laird Technologies IAS
ANTENNA 4DB TRI-BAND
10000
-
0.54600
-
2000
Tape & Reel (TR)
BlackChip
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz
Chip
2
2
-
2dBi, 3dbi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.098" (2.50mm)
Bluetooth, WiMax™, WLAN
image
MAF95029
Laird Technologies IAS
ANTENNA 4DB TRI-BAND
11568
-
1.41000
-
1
Cut Tape (CT)
BlackChip
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz
Chip
2
2
-
2dBi, 3dbi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.098" (2.50mm)
Bluetooth, WiMax™, WLAN
image
MAF95029
Laird Technologies IAS
ANTENNA 4DB TRI-BAND
11568
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
BlackChip
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 6GHz
Chip
2
2
-
2dBi, 3dbi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.098" (2.50mm)
Bluetooth, WiMax™, WLAN
image
A10192
Antenova
ANTENNA FUSCA 2.4GHZ SMD
2000
-
0.62654
-
1000
Tape & Reel (TR)
Fusca
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
2.1
-10dB
0.8dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WiMax™, WLAN, Zigbee™
image
A10192
Antenova
ANTENNA FUSCA 2.4GHZ SMD
2349
-
1.50000
-
1
Cut Tape (CT)
Fusca
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
2.1
-10dB
0.8dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WiMax™, WLAN, Zigbee™
image
A10192
Antenova
ANTENNA FUSCA 2.4GHZ SMD
2349
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Fusca
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
2.1
-10dB
0.8dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WiMax™, WLAN, Zigbee™
image
W3008
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA BLUETOOTH/WLAN/WIFI CER
18000
-
0.63000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz
Chip
1
-
-8dB
1.7dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
BlueTooth
image
W3008
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA BLUETOOTH/WLAN/WIFI CER
18136
-
1.62000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz
Chip
1
-
-8dB
1.7dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
BlueTooth
image
W3008
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA BLUETOOTH/WLAN/WIFI CER
18136
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz
Chip
1
-
-8dB
1.7dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
BlueTooth
image
W3008C
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA WIRELESS EXTERNAL 2.4GHZ
18000
-
0.70200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz
Chip
1
-
-11dB
2.2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
W3008C
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA WIRELESS EXTERNAL 2.4GHZ
20876
-
1.66000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz
Chip
1
-
-11dB
2.2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
W3008C
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA WIRELESS EXTERNAL 2.4GHZ
20876
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz
Chip
1
-
-11dB
2.2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
W3011A
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA GPS CERAMIC 1.575GHZ
6000
-
0.70200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
1.575GHz
-
Chip
1
-
-16dB
3.7dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
GPS
image
W3011A
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA GPS CERAMIC 1.575GHZ
11132
-
1.66000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
1.575GHz
-
Chip
1
-
-16dB
3.7dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
GPS
image
W3011A
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA GPS CERAMIC 1.575GHZ
11132
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (1 GHz ~ 2 GHz)
1.575GHz
-
Chip
1
-
-16dB
3.7dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
GPS
image
0479480001
Molex, LLC
ANTENNA 2.4GHZ 50 OHMS SMD
-
-
0.73695
-
1800
Tape & Reel (TR)
47948
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483.5GHz
Chip
1
-
-9dB
3dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.157" (4.00mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
0479480001
Molex, LLC
ANTENNA 2.4GHZ 50 OHMS SMD
409
-
1.77000
-
1
Cut Tape (CT)
47948
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483.5GHz
Chip
1
-
-9dB
3dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.157" (4.00mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
0479480001
Molex, LLC
ANTENNA 2.4GHZ 50 OHMS SMD
409
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
47948
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.483.5GHz
Chip
1
-
-9dB
3dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.157" (4.00mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
A5887
Antenova
ANTENNA CHIP 2.4GHZ SMD RIGHT FD
20000
-
0.90071
-
1000
Tape & Reel (TR)
Rufa
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
1.8
-11dB
2.1dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
A5887
Antenova
ANTENNA CHIP 2.4GHZ SMD RIGHT FD
20534
-
1.98000
-
1
Cut Tape (CT)
Rufa
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
1.8
-11dB
2.1dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
A5887
Antenova
ANTENNA CHIP 2.4GHZ SMD RIGHT FD
20534
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Rufa
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
1.8
-11dB
2.1dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, WLAN, Zigbee™
image
A5839
Antenova
ANTENNA CHIP 2.4GHZ SMD LEFT FD
15000
-
0.90071
-
1000
Tape & Reel (TR)
Rufa
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
1.8
-11dB
2.1dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™
image
A5839
Antenova
ANTENNA CHIP 2.4GHZ SMD LEFT FD
15776
-
1.98000
-
1
Cut Tape (CT)
Rufa
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
1.8
-11dB
2.1dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™
image
A5839
Antenova
ANTENNA CHIP 2.4GHZ SMD LEFT FD
15776
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Rufa
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz
PCB Trace
1
1.8
-11dB
2.1dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.043" (1.10mm)
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™
image
AH104N2450D1-T
Taiyo Yuden
ANTENNA W-LAN 2.45/5.4GHZ
14000
-
0.90450
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
3
-
2.1dBi, 2.4dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
WLAN
image
AH104N2450D1-T
Taiyo Yuden
ANTENNA W-LAN 2.45/5.4GHZ
15767
-
2.75000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
3
-
2.1dBi, 2.4dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
WLAN
image
AH104N2450D1-T
Taiyo Yuden
ANTENNA W-LAN 2.45/5.4GHZ
15767
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.4GHz
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
3
-
2.1dBi, 2.4dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
WLAN
image
W3006
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA WLAN DUALBAND CERAM CHIP
3000
-
0.92800
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
-
-8dB, -10dB
3.2dBi, 4.2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.059" (1.50mm)
WLAN, Zigbee™
image
W3006
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA WLAN DUALBAND CERAM CHIP
3912
-
2.04000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
-
-8dB, -10dB
3.2dBi, 4.2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.059" (1.50mm)
WLAN, Zigbee™
image
W3006
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA WLAN DUALBAND CERAM CHIP
3912
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 5.5GHz
2.4GHz ~ 2.483GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz
Chip
2
-
-8dB, -10dB
3.2dBi, 4.2dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.059" (1.50mm)
WLAN, Zigbee™
image
W3013
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA CERAMIC ISM 868MHZ
-
-
0.96250
-
500
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
868MHz
868MHz ~ 870MHz
Chip
1
-
-10dB
1.4dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.157" (4.00mm)
-
image
W3013
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA CERAMIC ISM 868MHZ
311
-
1.75000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
868MHz
868MHz ~ 870MHz
Chip
1
-
-10dB
1.4dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.157" (4.00mm)
-
image
W3013
Pulse Electronics Corporation
ANTENNA CERAMIC ISM 868MHZ
311
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
868MHz
868MHz ~ 870MHz
Chip
1
-
-10dB
1.4dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.157" (4.00mm)
-
image
1000146
Ethertronics Inc.
WLAN ANTENNA EMB 802.11 A/B/G/N
10800
-
0.97970
-
1200
Tape & Reel (TR)
Prestta™
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 4.9GHz, 5.2GHz, 5.8GHz
2.39GHz ~ 2.49GHz, 4.9GHz ~ 5.35GHz, 5.7GHz ~ 5.9GHz
Stamped Metal
4
1.6, 1.8, 1.5, 1.3
-
2.5dBi, 3.5dBi, 3.5dBi, 3.5dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.169" (4.30mm)
WLAN
image
1000146
Ethertronics Inc.
WLAN ANTENNA EMB 802.11 A/B/G/N
11905
-
4.16000
-
1
Cut Tape (CT)
Prestta™
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 4.9GHz, 5.2GHz, 5.8GHz
2.39GHz ~ 2.49GHz, 4.9GHz ~ 5.35GHz, 5.7GHz ~ 5.9GHz
Stamped Metal
4
1.6, 1.8, 1.5, 1.3
-
2.5dBi, 3.5dBi, 3.5dBi, 3.5dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.169" (4.30mm)
WLAN
image
1000146
Ethertronics Inc.
WLAN ANTENNA EMB 802.11 A/B/G/N
11905
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Prestta™
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz)
2.4GHz, 4.9GHz, 5.2GHz, 5.8GHz
2.39GHz ~ 2.49GHz, 4.9GHz ~ 5.35GHz, 5.7GHz ~ 5.9GHz
Stamped Metal
4
1.6, 1.8, 1.5, 1.3
-
2.5dBi, 3.5dBi, 3.5dBi, 3.5dBi
-
-
Solder
-
Surface Mount
0.169" (4.30mm)
WLAN
image
ANT-916-HETH
Linx Technologies Inc.
ANTENNA 916MHZ THRU HOLE
5351
-
1.04000
-
1
Bulk
HE
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
916MHz
865MHz ~ 965MHz
Helical
1
2
-
2.4dBi
-
-
Solder
-
Through Hole
0.350" (8.90mm)
-
image
0433AT62A0020E
Johanson Technology Inc.
433MHZ ISM RF ANTENNA SMD
4500
-
1.05000
-
500
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
433MHz
423MHz ~ 443MHz
Chip
1
-
-8.5dB
-4dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
0433AT62A0020E
Johanson Technology Inc.
433MHZ ISM RF ANTENNA SMD
4510
-
1.92000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
433MHz
423MHz ~ 443MHz
Chip
1
-
-8.5dB
-4dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
0433AT62A0020E
Johanson Technology Inc.
433MHZ ISM RF ANTENNA SMD
4510
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
433MHz
423MHz ~ 443MHz
Chip
1
-
-8.5dB
-4dBi
2W
-
Solder
-
Surface Mount
0.047" (1.20mm)
-
image
ANT1204F002R0433A
Yageo
CHIP ANTENNA 433MHZ 12X04X1.6 MM
5000
-
1.06784
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
433MHz
419MHz ~ 447MHz
Chip
1
-
-6.5dB
0.79dBi
1W
-
Solder
-
Surface Mount
0.063" (1.60mm)
-
image
ANT1204F002R0433A
Yageo
CHIP ANTENNA 433MHZ 12X04X1.6 MM
5285
-
2.35000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
433MHz
419MHz ~ 447MHz
Chip
1
-
-6.5dB
0.79dBi
1W
-
Solder
-
Surface Mount
0.063" (1.60mm)
-
image
ANT1204F002R0433A
Yageo
CHIP ANTENNA 433MHZ 12X04X1.6 MM
5285
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
433MHz
419MHz ~ 447MHz
Chip
1
-
-6.5dB
0.79dBi
1W
-
Solder
-
Surface Mount
0.063" (1.60mm)
-
image
ANT-433-HETH
Linx Technologies Inc.
ANTENNA 433MHZ THRU HOLE
6511
-
1.12000
-
1
Bulk
HE
Active
UHF (300 MHz ~ 1 GHz)
433MHz
418MHz ~ 458MHz
Helical
1
2
-
1.9dBi
-
-
Solder
-
Through Hole
0.350" (8.89mm)
-
image
ANT-2.45-CHP-T
Linx Technologies Inc.
ANT 2.4GHZ 802.11 BLUETOOTH SMD
25500
-
1.15000
-
1500
Tape & Reel (TR)
CHP
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.36GHz ~ 2.54GHz
Chip
1
2
-
0.5dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™
image
ANT-2.45-CHP-T
Linx Technologies Inc.
ANT 2.4GHZ 802.11 BLUETOOTH SMD
27673
-
3.16000
-
1
Cut Tape (CT)
CHP
Active
UHF (2 GHz ~ 3 GHz)
2.4GHz
2.36GHz ~ 2.54GHz
Chip
1
2
-
0.5dBi
3W
-
Solder
-
Surface Mount
0.039" (1.00mm)
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™

مقایسه