یافته‌ها: 1,123سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع جفت‌کننده

فرکانس

ضریب جفت‌شدگی

کاربردها

اتلاف جایگذاری

حداکثر - قدرت

عایق‌سازی

افت بازگشت

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع جفت‌کننده
فرکانس
ضریب جفت‌شدگی
کاربردها
اتلاف جایگذاری
حداکثر - قدرت
عایق‌سازی
افت بازگشت
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
C1720J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 1700-2000MHZ 0805
44000
-
0.39000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2GHz
3dB
DCS, PCS, WCDMA
0.3dB
4W
36dB
27dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C1720J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 1700-2000MHZ 0805
52740
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2GHz
3dB
DCS, PCS, WCDMA
0.3dB
4W
36dB
27dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C1720J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 1700-2000MHZ 0805
52740
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2GHz
3dB
DCS, PCS, WCDMA
0.3dB
4W
36dB
27dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C0810J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 3BD 800-1000MHZ
16000
-
0.39000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
800MHz ~ 1GHz
3dB
CDMA, WCDMA
0.5dB
4W
23dB
31dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
C0810J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 3BD 800-1000MHZ
18259
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
800MHz ~ 1GHz
3dB
CDMA, WCDMA
0.5dB
4W
23dB
31dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
C0810J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 3BD 800-1000MHZ
18259
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
800MHz ~ 1GHz
3dB
CDMA, WCDMA
0.5dB
4W
23dB
31dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
C2023J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 2000-2300MHZ 0805
4000
-
0.39000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
2GHz ~ 2.3GHz
3dB
General Purpose
0.3dB
4W
25dB
22dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C2023J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 2000-2300MHZ 0805
8367
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
2GHz ~ 2.3GHz
3dB
General Purpose
0.3dB
4W
25dB
22dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C2023J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 2000-2300MHZ 0805
8367
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
2GHz ~ 2.3GHz
3dB
General Purpose
0.3dB
4W
25dB
22dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
DC0710J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 700-1000MHZ 0805
12000
-
0.46000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
700MHz ~ 1GHz
19.5dB
General Purpose
0.22dB
2W
-
21.41dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC0710J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 700-1000MHZ 0805
12396
-
0.91000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
700MHz ~ 1GHz
19.5dB
General Purpose
0.22dB
2W
-
21.41dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC0710J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 700-1000MHZ 0805
12396
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
700MHz ~ 1GHz
19.5dB
General Purpose
0.22dB
2W
-
21.41dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC1722J5010AHF
Anaren
COUPLER 10DB 1700-2200MHZ 0805
12000
-
0.46000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
10.5dB
General Purpose
0.16dB
2W
-
20dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC1722J5010AHF
Anaren
COUPLER 10DB 1700-2200MHZ 0805
13845
-
0.91000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
10.5dB
General Purpose
0.16dB
2W
-
20dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC1722J5010AHF
Anaren
COUPLER 10DB 1700-2200MHZ 0805
13845
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
10.5dB
General Purpose
0.16dB
2W
-
20dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC0710J5010AHF
Anaren
COUPLER 10DB 700-1000MHZ 0805
8000
-
0.46000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
700MHz ~ 1GHz
10.9dB
General Purpose
0.21dB
2W
-
17.5dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
DC0710J5010AHF
Anaren
COUPLER 10DB 700-1000MHZ 0805
8588
-
0.91000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
700MHz ~ 1GHz
10.9dB
General Purpose
0.21dB
2W
-
17.5dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
DC0710J5010AHF
Anaren
COUPLER 10DB 700-1000MHZ 0805
8588
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
700MHz ~ 1GHz
10.9dB
General Purpose
0.21dB
2W
-
17.5dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
DC2337J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 2300-3700MHZ 0805
8000
-
0.46000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
2.3GHz ~ 3.7GHz
21.3dB
General Purpose
0.14dB
2W
-
21.2dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC2337J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 2300-3700MHZ 0805
15023
-
0.91000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
2.3GHz ~ 3.7GHz
21.3dB
General Purpose
0.14dB
2W
-
21.2dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC2337J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 2300-3700MHZ 0805
15023
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
2.3GHz ~ 3.7GHz
21.3dB
General Purpose
0.14dB
2W
-
21.2dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
0910CF15B0100E
Johanson Technology Inc.
DIR COUPLER W/FILTER 910MHZ
12000
-
0.50400
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Coupler, With Filter
860 ~ 960MHz
10 ± 1dB
General Purpose
1.2dB
-
30dB
20dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
0910CF15B0100E
Johanson Technology Inc.
DIR COUPLER W/FILTER 910MHZ
15178
-
1.32000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Coupler, With Filter
860 ~ 960MHz
10 ± 1dB
General Purpose
1.2dB
-
30dB
20dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
0910CF15B0100E
Johanson Technology Inc.
DIR COUPLER W/FILTER 910MHZ
15178
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Coupler, With Filter
860 ~ 960MHz
10 ± 1dB
General Purpose
1.2dB
-
30dB
20dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
XC1400P-03S
Anaren
HYBRID COUPLER 3DB 90DEG
34000
-
1.22850
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger II®
Active
Standard
1.2GHz ~ 1.6GHz
-
General Purpose
0.32dB
40W
23dB
-
4-SMD, No Lead
SMD
image
XC1400P-03S
Anaren
HYBRID COUPLER 3DB 90DEG
34786
-
3.19000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger II®
Active
Standard
1.2GHz ~ 1.6GHz
-
General Purpose
0.32dB
40W
23dB
-
4-SMD, No Lead
SMD
image
XC1400P-03S
Anaren
HYBRID COUPLER 3DB 90DEG
34786
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger II®
Active
Standard
1.2GHz ~ 1.6GHz
-
General Purpose
0.32dB
40W
23dB
-
4-SMD, No Lead
SMD
image
XC0900A-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 811-1000MHZ 3DB
2000
-
1.87530
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger II®
Active
Standard
811MHz ~ 1GHz
3dB
AMPS
0.15dB
175W
23dB
24.9dB
4-SMD, No Lead
SMD
image
XC0900A-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 811-1000MHZ 3DB
3483
-
4.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger II®
Active
Standard
811MHz ~ 1GHz
3dB
AMPS
0.15dB
175W
23dB
24.9dB
4-SMD, No Lead
SMD
image
XC0900A-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 811-1000MHZ 3DB
3483
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger II®
Active
Standard
811MHz ~ 1GHz
3dB
AMPS
0.15dB
175W
23dB
24.9dB
4-SMD, No Lead
SMD
image
X3C19P2-30S
Anaren
COUPLER 90DEG 1.4GHZ-2.7GHZ 30DB
10000
-
2.10140
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger III®
Active
Standard
1.4GHz ~ 2.7GHz
30.4dB
DCS, LTE, PCS, WCDMA
0.1dB
200W
-
24.9dB
2520 (6450 Metric)
SMD
image
X3C19P2-30S
Anaren
COUPLER 90DEG 1.4GHZ-2.7GHZ 30DB
11132
-
4.74000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger III®
Active
Standard
1.4GHz ~ 2.7GHz
30.4dB
DCS, LTE, PCS, WCDMA
0.1dB
200W
-
24.9dB
2520 (6450 Metric)
SMD
image
X3C19P2-30S
Anaren
COUPLER 90DEG 1.4GHZ-2.7GHZ 30DB
11132
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger III®
Active
Standard
1.4GHz ~ 2.7GHz
30.4dB
DCS, LTE, PCS, WCDMA
0.1dB
200W
-
24.9dB
2520 (6450 Metric)
SMD
image
C1517J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 1.5GHZ-1.7GHZ 0805
8000
-
0.39000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
1.5GHz ~ 1.7GHz
3dB
General Purpose
0.2dB
4W
28dB
25dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C1517J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 1.5GHZ-1.7GHZ 0805
10908
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
1.5GHz ~ 1.7GHz
3dB
General Purpose
0.2dB
4W
28dB
25dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C1517J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 1.5GHZ-1.7GHZ 0805
10908
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
1.5GHz ~ 1.7GHz
3dB
General Purpose
0.2dB
4W
28dB
25dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C5060J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 5GHZ-6GHZ 0805
4000
-
0.39000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
5GHz ~ 6GHz
3dB
General Purpose
0.2dB
4W
27dB
26dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C5060J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 5GHZ-6GHZ 0805
8522
-
0.80000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
5GHz ~ 6GHz
3dB
General Purpose
0.2dB
4W
27dB
26dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
C5060J5003AHF
Anaren
COUPLER 90DEG 5GHZ-6GHZ 0805
8522
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
5GHz ~ 6GHz
3dB
General Purpose
0.2dB
4W
27dB
26dB
0805 (2012 Metric)
0805
image
5300CF15A0950E
Johanson Technology Inc.
RF COUPLER15DB 4.9GHZ TO 5.85GHZ
4000
-
0.44100
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Coupler, With Filter
4.9GHz ~ 5.85GHz
15 ± 1dB
-
0.8dB
2W
22dB
-20dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
0805 (2012 Metric)
image
5300CF15A0950E
Johanson Technology Inc.
COUPLER FILTER 5GHZ
6790
-
1.16000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Coupler, With Filter
4.9GHz ~ 5.85GHz
15 ± 1dB
-
0.8dB
2W
22dB
-20dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
0805 (2012 Metric)
image
5300CF15A0950E
Johanson Technology Inc.
COUPLER FILTER 5GHZ
6790
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Coupler, With Filter
4.9GHz ~ 5.85GHz
15 ± 1dB
-
0.8dB
2W
22dB
-20dB
0805 (2012 Metric), 8 PC Pad
0805 (2012 Metric)
image
DC1722J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 1700-2200MHZ 0805
4000
-
0.46000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
19.9dB
General Purpose
0.17dB
2W
-
22.5dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC1722J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 1700-2200MHZ 0805
4430
-
0.91000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
19.9dB
General Purpose
0.17dB
2W
-
22.5dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC1722J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 1700-2200MHZ 0805
4430
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
19.9dB
General Purpose
0.17dB
2W
-
22.5dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC4759J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 4700-5900MHZ 0805
4000
-
0.46000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
4.7GHz ~ 5.9GHz
19.7dB
General Purpose
0.17dB
2W
-
7.6dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC4759J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 4700-5900MHZ 0805
9370
-
0.91000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
4.7GHz ~ 5.9GHz
19.7dB
General Purpose
0.17dB
2W
-
7.6dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
DC4759J5020AHF
Anaren
COUPLER 20DB 4700-5900MHZ 0805
9370
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
4.7GHz ~ 5.9GHz
19.7dB
General Purpose
0.17dB
2W
-
7.6dB
0805 (2012 Metric)
0805 (2012 Metric)
image
X3C07P1-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 600-900MHZ 3DB
2000
-
1.56940
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger III®
Active
Standard
600MHz ~ 900MHz
3dB
General Purpose
0.2dB
130W
23dB
-
2520 (6450 Metric)
4-SMD
image
X3C07P1-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 600-900MHZ 3DB
3050
-
3.54000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger III®
Active
Standard
600MHz ~ 900MHz
3dB
General Purpose
0.2dB
130W
23dB
-
2520 (6450 Metric)
4-SMD
image
X3C07P1-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 600-900MHZ 3DB
3050
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger III®
Active
Standard
600MHz ~ 900MHz
3dB
General Purpose
0.2dB
130W
23dB
-
2520 (6450 Metric)
4-SMD
image
X3C21P1-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 2000-2300MHZ 3DB
2000
-
1.56940
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger III®
Active
Standard
1.8GHz ~ 2.4GHz
3dB
LTE, WiMAX
0.22dB
90W
23dB
24.9dB
2520 (6450 Metric)
SMD
image
X3C21P1-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 2000-2300MHZ 3DB
2571
-
3.54000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger III®
Active
Standard
1.8GHz ~ 2.4GHz
3dB
LTE, WiMAX
0.22dB
90W
23dB
24.9dB
2520 (6450 Metric)
SMD
image
X3C21P1-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 2000-2300MHZ 3DB
2571
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger III®
Active
Standard
1.8GHz ~ 2.4GHz
3dB
LTE, WiMAX
0.22dB
90W
23dB
24.9dB
2520 (6450 Metric)
SMD
image
MACP-011014
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER 5-1225MHZ 17.5DB SMT
1800
-
1.57520
-
900
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
5MHz ~ 1.5GHz
-
General Purpose
0.93dB
500mW
27dB
22dB
6-SMD Module, No Lead
6-SMD
image
MACP-011014
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER 5-1225MHZ 17.5DB SMT
2441
-
2.90000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Standard
5MHz ~ 1.5GHz
-
General Purpose
0.93dB
500mW
27dB
22dB
6-SMD Module, No Lead
6-SMD
image
MACP-011014
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER 5-1225MHZ 17.5DB SMT
2441
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Standard
5MHz ~ 1.5GHz
-
General Purpose
0.93dB
500mW
27dB
22dB
6-SMD Module, No Lead
6-SMD
image
XC1900A-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 1700-2000MHZ 3DB
2000
-
1.87530
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger II®
Active
Standard
1.4GHz ~ 2GHz
3dB
AMPS
0.15dB
150W
25dB
24.9dB
4-SMD, No Lead
SMD
image
XC1900A-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 1700-2000MHZ 3DB
2331
-
4.23000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger II®
Active
Standard
1.4GHz ~ 2GHz
3dB
AMPS
0.15dB
150W
25dB
24.9dB
4-SMD, No Lead
SMD
image
XC1900A-03S
Anaren
COUPLER 90DEG 1700-2000MHZ 3DB
2331
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger II®
Active
Standard
1.4GHz ~ 2GHz
3dB
AMPS
0.15dB
150W
25dB
24.9dB
4-SMD, No Lead
SMD
image
X3C09E2-20S
Anaren
COUPLER 90DEG 800-1000MHZ 20DB
2000
-
2.34080
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger III®
Active
Standard
800MHz ~ 1GHz
20dB
AMPS, CDMA, WCDMA
0.075dB
225W
-
20dB
4-SMD, No Lead
4-SMD
image
X3C09E2-20S
Anaren
COUPLER 90DEG 800-1000MHZ 20DB
3418
-
5.28000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger III®
Active
Standard
800MHz ~ 1GHz
20dB
AMPS, CDMA, WCDMA
0.075dB
225W
-
20dB
4-SMD, No Lead
4-SMD
image
X3C09E2-20S
Anaren
COUPLER 90DEG 800-1000MHZ 20DB
3418
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger III®
Active
Standard
700MHz ~ 1GHz
20dB
AMPS, CDMA, WCDMA
0.075dB
225W
-
20dB
4-SMD, No Lead
4-SMD
image
HHM22106C1
TDK Corporation
DIRECTIONAL COUPLER 700-2700MHZ
8000
-
0.10560
-
4000
Tape & Reel (TR)
HHM
Active
Standard
700MHz ~ 2.7GHz
28.5dB
-
0.2dB
-
-
-
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
-
image
HHM22106C1
TDK Corporation
DIRECTIONAL COUPLER 700-2700MHZ
8704
-
0.43000
-
1
Cut Tape (CT)
HHM
Active
Standard
700MHz ~ 2.7GHz
28.5dB
-
0.2dB
-
-
-
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
-
image
HHM22106C1
TDK Corporation
DIRECTIONAL COUPLER 700-2700MHZ
8704
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
HHM
Active
Standard
700MHz ~ 2.7GHz
28.5dB
-
0.2dB
-
-
-
0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
-
image
CP0302A5425ENTR
AVX Corporation
WIFI COUPLER 0302
10000
-
0.19950
-
5000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.95GHz
20dB
General Purpose
0.4dB
-
-
30dB
0302 (0806 Metric), 4 Lead
-
image
CP0302A5425ENTR
AVX Corporation
WIFI COUPLER 0302
12537
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Standard
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.95GHz
20dB
General Purpose
0.4dB
-
-
30dB
0302 (0806 Metric), 4 Lead
-
image
CP0302A5425ENTR
AVX Corporation
WIFI COUPLER 0302
12537
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Standard
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.95GHz
20dB
General Purpose
0.4dB
-
-
30dB
0302 (0806 Metric), 4 Lead
-
image
CP0603Q5425ENTR
AVX Corporation
WIFI COUPLER 0603
-
-
0.21000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.95GHz
20dB
General Purpose
0.4dB
-
-
30dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
0603 (1608 Metric)
image
CP0603Q5425ENTR
AVX Corporation
WIFI COUPLER 0603
2630
-
0.55000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Standard
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.95GHz
20dB
General Purpose
0.4dB
-
-
30dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
0603 (1608 Metric)
image
CP0603Q5425ENTR
AVX Corporation
WIFI COUPLER 0603
2630
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Standard
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.95GHz
20dB
General Purpose
0.4dB
-
-
30dB
0603 (1608 Metric), 4 PC Pad
0603 (1608 Metric)
image
DC1722J5005AHF
Anaren
IC COUPLER RF DIRECTIONAL 0805
4000
-
0.46000
-
4000
Tape & Reel (TR)
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
6dB
-
0.5dB
5W
-
-24dB
6-SMD, No Lead
0805
image
DC1722J5005AHF
Anaren
IC COUPLER RF DIRECTIONAL 0805
5133
-
0.91000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
6dB
-
0.5dB
5W
-
-24dB
6-SMD, No Lead
0805
image
DC1722J5005AHF
Anaren
IC COUPLER RF DIRECTIONAL 0805
5133
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger®
Active
Standard
1.7GHz ~ 2.2GHz
6dB
-
0.5dB
5W
-
-24dB
6-SMD, No Lead
0805
image
MACP-010250-C808A0
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER 5-1200MHZ 8DB SMT
2000
-
0.83300
-
2000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
5MHz ~ 1.2GHz
8.5dB
General Purpose
-
631mW
-
35dB
6-SMD (5 Leads), Gull Wing
Module
image
MACP-010250-C808A0
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER 5-1200MHZ 8DB SMT
2582
-
1.62000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Standard
5MHz ~ 1.2GHz
8.5dB
General Purpose
-
631mW
-
35dB
6-SMD (5 Leads), Gull Wing
Module
image
MACP-010250-C808A0
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER 5-1200MHZ 8DB SMT
2582
3990
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Standard
5MHz ~ 1.2GHz
8.5dB
General Purpose
-
631mW
-
35dB
6-SMD (5 Leads), Gull Wing
Module
image
MACP-010562-TR1000
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER POWER DETECTOR 6-18GHZ
1000
-
1.80600
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
6GHz ~ 18GHz
-
-
0.3dB
-
-
-20dB
6-WFDFN Exposed Pad
6-TDFN (1.5x1.2)
image
MACP-010562-TR1000
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER POWER DETECTOR 6-18GHZ
2498
-
3.79000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Standard
6GHz ~ 18GHz
-
-
0.3dB
-
-
-20dB
6-WFDFN Exposed Pad
6-TDFN (1.5x1.2)
image
MACP-010562-TR1000
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER POWER DETECTOR 6-18GHZ
2498
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Standard
6GHz ~ 18GHz
-
-
0.3dB
-
-
-20dB
6-WFDFN Exposed Pad
6-TDFN (1.5x1.2)
image
MACP-010563-TR1000
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER PWR DETECTOR 10-30GHZ
1000
-
1.93200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
10GHz ~ 30GHz
-
-
1dB
-
-
-17.5dB
6-WFDFN Exposed Pad
6-TDFN (1.5x1.2)
image
MACP-010563-TR1000
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER PWR DETECTOR 10-30GHZ
1751
-
4.06000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Standard
10GHz ~ 30GHz
-
-
1dB
-
-
-17.5dB
6-WFDFN Exposed Pad
6-TDFN (1.5x1.2)
image
MACP-010563-TR1000
M/A-Com Technology Solutions
COUPLER PWR DETECTOR 10-30GHZ
1751
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Standard
10GHz ~ 30GHz
-
-
1dB
-
-
-17.5dB
6-WFDFN Exposed Pad
6-TDFN (1.5x1.2)
image
DXP18CN7510TL
Murata Electronics North America
COUPLER FILM 75 OHM 0603
5000
-
0.30075
-
5000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
50MHz ~ 870MHz
-
General Purpose
2.3dB
20dBm
18dBm
-
0603 (1608 Metric)
0603 (1608 Metric)
image
DXP18CN7510TL
Murata Electronics North America
COUPLER FILM 75 OHM 0603
9954
-
0.72000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Standard
50MHz ~ 870MHz
-
General Purpose
2.3dB
20dBm
18dBm
-
0603 (1608 Metric)
0603 (1608 Metric)
image
DXP18CN7510TL
Murata Electronics North America
COUPLER FILM 75 OHM 0603
9954
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Standard
50MHz ~ 870MHz
-
General Purpose
2.3dB
20dBm
18dBm
-
0603 (1608 Metric)
0603 (1608 Metric)
image
HHM2215SA5
TDK Corporation
COUPLER DIRECTIONAL AGSM-GSM/TX
4000
-
0.31422
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
824MHz ~ 915MHz
-16 ± 1dB
AGSM, GSM
0.35dB
-
25dB
-
0603 (1608 Metric)
0603
image
HHM2215SA5
TDK Corporation
COUPLER DIRECTIONAL AGSM-GSM/TX
6196
-
0.89000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Standard
824MHz ~ 915MHz
-16 ± 1dB
AGSM, GSM
0.35dB
-
25dB
-
0603 (1608 Metric)
0603
image
HHM2215SA5
TDK Corporation
COUPLER DIRECTIONAL AGSM-GSM/TX
6196
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Standard
824MHz ~ 915MHz
-16 ± 1dB
AGSM, GSM
0.35dB
-
25dB
-
0603 (1608 Metric)
0603
image
HH-128-PIN
M/A-Com Technology Solutions
HYBRID BROAD-BAND 180-DEG
28
500
161.95000
-
1
Bulk
-
Active
Standard
20MHz ~ 2GHz
-
-
1.5dB
0.5W
20dB
-
FlatPack
FP-Case
image
XC2650P-03S
Anaren
COUPLER HYBRID 2650-2800MHZ 3DB
2000
-
1.22850
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger II®
Active
Standard
2.65GHz ~ 2.8GHz
-
General Purpose
0.25dB
50W
20dB
-
4-SMD, No Lead
-
image
XC2650P-03S
Anaren
COUPLER HYBRID 2650-2800MHZ 3DB
2000
-
3.19000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger II®
Active
Standard
2.65GHz ~ 2.8GHz
-
General Purpose
0.25dB
50W
20dB
-
4-SMD, No Lead
-
image
XC2650P-03S
Anaren
COUPLER HYBRID 2650-2800MHZ 3DB
2000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger II®
Active
Standard
2.65GHz ~ 2.8GHz
-
General Purpose
0.25dB
50W
20dB
-
4-SMD, No Lead
-
image
XC2100A-20S
Anaren
COUPLER HYBRID 2000-2300MHZ 20DB
2000
-
2.36740
-
2000
Tape & Reel (TR)
Xinger II®
Active
Standard
2GHz ~ 2.3GHz
20dB
General Purpose
0.15dB
150W
-
-
4-SMD, No Lead
-
image
XC2100A-20S
Anaren
COUPLER HYBRID 2000-2300MHZ 20DB
3805
-
5.34000
-
1
Cut Tape (CT)
Xinger II®
Active
Standard
2GHz ~ 2.3GHz
20dB
General Purpose
0.15dB
150W
-
-
4-SMD, No Lead
-
image
XC2100A-20S
Anaren
COUPLER HYBRID 2000-2300MHZ 20DB
3805
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Xinger II®
Active
Standard
2GHz ~ 2.3GHz
20dB
General Purpose
0.15dB
150W
-
-
4-SMD, No Lead
-
image
HHM2204SA1
TDK Corporation
COUPLER DIRECTIONAL DCS/TX
4000
-
0.31422
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Standard
1.71GHz ~ 1.785GHz
-15 ± 1dB
DCS
0.35dB
-
25dB
-
0603 (1608 Metric)
0603
image
HHM2204SA1
TDK Corporation
COUPLER DIRECTIONAL DCS/TX
3793
-
0.89000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Discontinued
Standard
1.71GHz ~ 1.785GHz
-15 ± 1dB
DCS
0.35dB
-
25dB
-
0603 (1608 Metric)
0603
image
HHM2204SA1
TDK Corporation
COUPLER DIRECTIONAL DCS/TX
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Discontinued
Standard
1.71GHz ~ 1.785GHz
-15 ± 1dB
DCS
0.35dB
-
25dB
-
0603 (1608 Metric)
0603

مقایسه