یافته‌ها: 326سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع RF

فرکانس

مشخصات

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع RF
فرکانس
مشخصات
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
SE2438T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD RF 2.4GHZ 20QFN
3000
-
0.82000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
20-UFQFN Exposed Pad
20-QFN (3x3)
image
SE2438T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD RF 2.4GHZ 20QFN
5816
-
1.08000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
20-UFQFN Exposed Pad
20-QFN (3x3)
image
SE2438T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD RF 2.4GHZ 20QFN
5816
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
20-UFQFN Exposed Pad
20-QFN (3x3)
image
SE2431L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC RF FRONT END MOD 2.4GHZ 24QFN
42000
-
1.46500
-
3000
Tape & Reel (TR)
SiGe
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.483GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (3x4)
image
SE2431L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC RF FRONT END MOD 2.4GHZ 24QFN
45951
-
1.92000
-
1
Cut Tape (CT)
SiGe
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.483GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (3x4)
image
SE2431L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC RF FRONT END MOD 2.4GHZ 24QFN
45951
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiGe
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.483GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (3x4)
image
SE2432L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ ZIGBEE 24QFN
18000
-
1.46500
-
3000
Tape & Reel (TR)
SiGe
Active
ZigBee
2.4GHz ~ 2.483 GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (3x4)
image
SE2432L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ ZIGBEE 24QFN
18290
-
1.92000
-
1
Cut Tape (CT)
SiGe
Active
ZigBee
2.4GHz ~ 2.483 GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (3x4)
image
SE2432L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ ZIGBEE 24QFN
18290
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiGe
Active
ZigBee
2.4GHz ~ 2.483 GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (3x4)
image
CC2590RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
2500
10000
1.59600
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2590RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
3836
10000
3.60000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2590RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
3836
10000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC1190RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT-END 16VQFN
2500
10000
1.66250
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
ISM
850MHz ~ 950MHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC1190RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT-END 16VQFN
3166
10000
3.75000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
ISM
850MHz ~ 950MHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC1190RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT-END 16VQFN
3166
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
ISM
850MHz ~ 950MHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
SE2435L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 930MHZ ISM 24QFN
9000
-
1.72000
-
3000
Tape & Reel (TR)
SiGe
Active
ISM
860MHz ~ 930MHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
image
SE2435L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 930MHZ ISM 24QFN
9370
-
2.26000
-
1
Cut Tape (CT)
SiGe
Active
ISM
860MHz ~ 930MHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
image
SE2435L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 930MHZ ISM 24QFN
9370
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiGe
Active
ISM
860MHz ~ 930MHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
image
SKY65336-11
Skyworks Solutions Inc.
IC FEM TRANS/RCV 2.4GHZ 28-MCM
5000
-
1.89500
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
ISM
2.4GHz
-
28-LQFN Exposed Pad
28-MCM (8x8)
image
SKY65336-11
Skyworks Solutions Inc.
IC FEM TRANS/RCV 2.4GHZ 28-MCM
6773
-
2.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
ISM
2.4GHz
-
28-LQFN Exposed Pad
28-MCM (8x8)
image
SKY65336-11
Skyworks Solutions Inc.
IC FEM TRANS/RCV 2.4GHZ 28-MCM
6773
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
ISM
2.4GHz
-
28-LQFN Exposed Pad
28-MCM (8x8)
image
CC1190RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT-END 16VQFN
3000
2000
2.38280
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
ISM
850MHz ~ 950MHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC1190RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT-END 16VQFN
3182
2000
3.86000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
ISM
850MHz ~ 950MHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC1190RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT-END 16VQFN
3182
2000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
ISM
850MHz ~ 950MHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2591RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16QFN
2500
-
2.44454
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2591RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16QFN
5636
-
5.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2591RGVR
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16QFN
5636
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2590RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
1750
10000
2.55300
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2590RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
2901
10000
4.14000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2590RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
2901
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2591RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
5500
7000
3.88500
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2591RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
6874
7000
6.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2591RGVT
Texas Instruments
IC RF FRONT END 2.4GHZ 16-QFN
6874
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
BGM1034N7E6327XUSA1
Infineon Technologies
IC AMP MMIC RF 17.0DB TSNP-7
24000
-
0.62986
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Last Time Buy
Galileo, GLONASS, GPS
1575MHz ~ 1609MHz
-
6-WDFN Exposed Pad
TSNP-7-10
image
BGM1034N7E6327XUSA1
Infineon Technologies
IC AMP MMIC RF 17.0DB TSNP-7
27139
-
1.65000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Last Time Buy
Galileo, GLONASS, GPS
1575MHz ~ 1609MHz
-
6-WDFN Exposed Pad
TSNP-7-10
image
BGM1034N7E6327XUSA1
Infineon Technologies
IC AMP MMIC RF 17.0DB TSNP-7
27139
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Last Time Buy
Galileo, GLONASS, GPS
1575MHz ~ 1609MHz
-
6-WDFN Exposed Pad
TSNP-7-10
image
CC2592RGVT
Texas Instruments
IC RF 2.4 GHZ RANGE EXTENDER
500
-
2.55300
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2592RGVT
Texas Instruments
IC RF 2.4 GHZ RANGE EXTENDER
716
-
4.14000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
CC2592RGVT
Texas Instruments
IC RF 2.4 GHZ RANGE EXTENDER
716
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
ISM
2.4GHz
-
16-VQFN Exposed Pad
16-VQFN (4x4)
image
SE5007T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ 16QFN
45000
-
0.94125
-
3000
Tape & Reel (TR)
SiGe
Active
802.11a/g/n
4.9GHz ~ 5.85GHz
-
16-UFQFN Exposed Pad
16-QFN (3x3)
image
SE5007T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ 16QFN
45124
-
1.23000
-
1
Cut Tape (CT)
SiGe
Active
802.11a/g/n
4.9GHz ~ 5.85GHz
-
16-UFQFN Exposed Pad
16-QFN (3x3)
image
SE5007T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ 16QFN
45124
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiGe
Active
802.11a/g/n
4.9GHz ~ 5.85GHz
-
16-UFQFN Exposed Pad
16-QFN (3x3)
image
SE2611T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 2.4GHZ 20QFN
27000
-
1.02375
-
3000
Tape & Reel (TR)
SiGe
Active
802.11b/g/n
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
20-UFQFN Exposed Pad
20-QFN (3x3)
image
SE2611T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 2.4GHZ 20QFN
28066
-
1.34000
-
1
Cut Tape (CT)
SiGe
Active
802.11b/g/n
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
20-UFQFN Exposed Pad
20-QFN (3x3)
image
SE2611T-R
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 2.4GHZ 20QFN
28066
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiGe
Active
802.11b/g/n
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
20-UFQFN Exposed Pad
20-QFN (3x3)
image
SE2436L-R
Skyworks Solutions Inc.
HIGH POWER SMART ENERGY/ZIGBEE P
3000
-
1.68000
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
ZigBee
2.4GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
image
SE2436L-R
Skyworks Solutions Inc.
HIGH POWER SMART ENERGY/ZIGBEE P
5960
-
2.20000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
ZigBee
2.4GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
image
SE2436L-R
Skyworks Solutions Inc.
HIGH POWER SMART ENERGY/ZIGBEE P
5960
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
ZigBee
2.4GHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
image
SKY65344-21
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4-2.5GHZ 20-MCM
3000
-
1.88125
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.5GHz
SPDT
20-LQFN Exposed Pad
20-MCM (6x6)
image
SKY65344-21
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4-2.5GHZ 20-MCM
5498
-
2.47000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.5GHz
SPDT
20-LQFN Exposed Pad
20-MCM (6x6)
image
SKY65344-21
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4-2.5GHZ 20-MCM
5498
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.5GHz
SPDT
20-LQFN Exposed Pad
20-MCM (6x6)
image
AD9864BCPZ
Analog Devices Inc.
IC IF SUBSYSTEM GEN-PURP 48LFCSP
125
-
19.40000
-
1
Tray
-
Active
UHF, Cellular, GSM, EDGE, TETRA
10MHz ~ 300MHz
General Purpose IF Subsystem
48-VFQFN Exposed Pad, CSP
48-LFCSP-VQ (7x7)
image
AD9861BCPZ-50
Analog Devices Inc.
IC FRONT-END MIXED SGNL 64-LFCSP
369
953
20.87000
-
1
Tray
-
Active
WLL, WLAN
-
10-Bit ADC(s), 10-Bit DAC(s)
64-VFQFN Exposed Pad, CSP
64-LFCSP-VQ (9x9)
image
AD9863BCPZ-50
Analog Devices Inc.
IC FRONT-END MIXED-SGNL 64-LFCSP
105
72
38.73000
-
1
Tray
-
Active
WLL, WLAN
-
12-Bit ADC(s), 12-Bit DAC(s)
64-VFQFN Exposed Pad, CSP
64-LFCSP-VQ (9x9)
image
AD9862BSTZ
Analog Devices Inc.
IC FRONT-END MIXED-SGNL 128-LQFP
140
1850
49.58000
-
1
Tray
-
Active
LMDS, MMDS
-
12-Bit ADC(s), 14-Bit DAC(s)
128-LQFP
128-LQFP (14x20)
image
SE2595L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC WLAN FRONT END MOD 32QFN
3000
-
2.38625
-
3000
Tape & Reel (TR)
SiGe
Active
802.11a/b/g/n
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz
-
32-VFQFN Exposed Pad
32-QFN (4x6)
image
SE2595L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC WLAN FRONT END MOD 32QFN
3817
-
3.13000
-
1
Cut Tape (CT)
SiGe
Active
802.11a/b/g/n
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz
-
32-VFQFN Exposed Pad
32-QFN (4x6)
image
SE2595L-R
Skyworks Solutions Inc.
IC WLAN FRONT END MOD 32QFN
3817
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
SiGe
Active
802.11a/b/g/n
2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz
-
32-VFQFN Exposed Pad
32-QFN (4x6)
RFX8422
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
0.24500
-
2500
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8422
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
0.32000
-
1
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8422
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8422S
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
0.24500
-
2500
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8422S
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
0.32000
-
1
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8422S
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8425
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
0.29375
-
2500
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8425
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
0.39000
-
1
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8425
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD BLE/WLAN 16QFN
2500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
Bluetooth, WLAN
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX8053
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
0.32625
-
2500
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8053
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
0.43000
-
1
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8053
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8051
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
0.34250
-
2500
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8051
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
0.45000
-
1
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8051
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8051B
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
0.35750
-
2500
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8051B
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
0.47000
-
1
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8051B
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.15GHz ~ 5.85GHz
-
-
-
RFX8055
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
0.35750
-
2500
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.1GHz ~ 5.9GHz
-
-
-
RFX8055
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
0.47000
-
1
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.1GHz ~ 5.9GHz
-
-
-
RFX8055
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END MOD 5GHZ WLAN 16QFN
2500
-
Calculate
-
1
-
-
Active
802.11a/n/ac
5.1GHz ~ 5.9GHz
-
-
-
image
SKY66110-11
Skyworks Solutions Inc.
BLE FEM COMMON T&R PA/RX BYPASS
4500
-
0.74125
-
4500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
2.4GHz
-
20-PowerVFQFN
20-MCM (3x3.3)
image
SKY66110-11
Skyworks Solutions Inc.
BLE FEM COMMON T&R PA/RX BYPASS
4550
-
0.97000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
2.4GHz
-
20-PowerVFQFN
20-MCM (3x3.3)
image
SKY66110-11
Skyworks Solutions Inc.
BLE FEM COMMON T&R PA/RX BYPASS
4550
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
2.4GHz
-
20-PowerVFQFN
20-MCM (3x3.3)
image
SKY65378-11
Skyworks Solutions Inc.
900 MHZ, RX FEM WITH DUAL ANTENN
3000
-
0.77625
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
ISM
860MHz ~ 930MHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
image
SKY65378-11
Skyworks Solutions Inc.
900 MHZ, RX FEM WITH DUAL ANTENN
3000
-
1.02000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
ISM
860MHz ~ 930MHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
image
SKY65378-11
Skyworks Solutions Inc.
900 MHZ, RX FEM WITH DUAL ANTENN
3000
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
ISM
860MHz ~ 930MHz
-
24-VFQFN Exposed Pad
24-QFN (4x4)
RFX2402E
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ WLAN 16QFN
-
-
0.27750
-
2500
-
-
Active
802.11a/b/g/n/ac
2.4GHz
-
-
-
RFX2402E
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ WLAN 16QFN
2488
-
0.36000
-
1
-
-
Active
802.11a/b/g/n/ac
2.4GHz
-
-
-
RFX2402E
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ WLAN 16QFN
2488
-
Calculate
-
1
-
-
Active
802.11a/b/g/n/ac
2.4GHz
-
-
-
RFX2401C
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END WLAN/ZIGBEE 16QFN
-
-
0.36375
-
2500
-
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX2401C
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END WLAN/ZIGBEE 16QFN
2235
-
0.48000
-
1
-
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX2401C
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END WLAN/ZIGBEE 16QFN
2235
-
Calculate
-
1
-
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz ~ 2.5GHz
-
-
-
RFX2411
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ ZIGBEE 20QFN
-
-
0.40750
-
2500
-
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
-
-
RFX2411
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ ZIGBEE 20QFN
2475
-
0.53000
-
1
-
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
-
-
RFX2411
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END 2.4GHZ ZIGBEE 20QFN
2475
-
Calculate
-
1
-
-
Active
802.15.4/ZigBee
2.4GHz
-
-
-
RFX2411N
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END BLE/ZIGBEE 20QFN
-
-
0.40750
-
2500
-
-
Active
Bluetooth, Zigbee
2.4GHz
-
-
-
RFX2411N
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END BLE/ZIGBEE 20QFN
2398
-
0.53000
-
1
-
-
Active
Bluetooth, Zigbee
2.4GHz
-
-
-
RFX2411N
Skyworks Solutions Inc.
IC FRONT END BLE/ZIGBEE 20QFN
2398
-
Calculate
-
1
-
-
Active
Bluetooth, Zigbee
2.4GHz
-
-
-
RFX1010
Skyworks Solutions Inc.
RF IC FRONT END 780-960MHZ 16QFN
-
-
0.44000
-
2500
-
-
Active
ISM
780MHz ~ 960MHz
-
-
-
RFX1010
Skyworks Solutions Inc.
RF IC FRONT END 780-960MHZ 16QFN
2466
-
0.58000
-
1
-
-
Active
ISM
780MHz ~ 960MHz
-
-
-
RFX1010
Skyworks Solutions Inc.
RF IC FRONT END 780-960MHZ 16QFN
2466
-
Calculate
-
1
-
-
Active
ISM
780MHz ~ 960MHz
-
-
-

مقایسه