یافته‌ها: 110سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

نوع

ارتفاع - کلی

طول - کلی

عرض - کلی

تهویه

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
ارتفاع - کلی
طول - کلی
عرض - کلی
تهویه
نوع نصب
image
BMI-S-201-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 0.5 X 0.538 FRAME
24000
-
0.57960
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.100" (2.54mm)
0.538" (13.66mm)
0.500" (12.70mm)
-
Solder
image
BMI-S-201-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 0.5 X 0.538 FRAME
24453
-
1.39000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.100" (2.54mm)
0.538" (13.66mm)
0.500" (12.70mm)
-
Solder
image
BMI-S-201-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 0.5 X 0.538 FRAME
24453
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.100" (2.54mm)
0.538" (13.66mm)
0.500" (12.70mm)
-
Solder
image
BMI-S-101
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .476X.538" 1PIECE
92000
-
0.61928
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 Piece
0.100" (2.54mm)
0.538" (13.66mm)
0.476" (12.10mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-101
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 0.5X0.538" 1PIECE
92393
-
1.49000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 Piece
0.100" (2.54mm)
0.538" (13.66mm)
0.500" (12.70mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-101
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .476X.538" 1PIECE
92393
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 Piece
0.100" (2.54mm)
0.538" (13.66mm)
0.476" (12.10mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-201-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 0.5 X 0.538" COVER
73792
-
0.69000
-
1
Bulk
-
Active
Cover
0.100" (2.54mm)
0.538" (13.66mm)
0.500" (12.70mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
image
BMI-S-209-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD COVER
9013
-
0.91000
-
1
Bulk
-
Active
Cover
0.276" (7.00mm)
1.156" (29.36mm)
0.728" (18.50mm)
Vented
Snap Fit
image
BMI-S-202-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .65X.65" FRAME
49700
-
1.03787
-
700
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.142" (3.60mm)
0.650" (16.50mm)
0.650" (16.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-202-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .65X.65" FRAME
50082
-
1.97000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.142" (3.60mm)
0.650" (16.50mm)
0.650" (16.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-202-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .65X.65" FRAME
50082
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.142" (3.60mm)
0.650" (16.50mm)
0.650" (16.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-209-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD FRAME
10000
-
1.11758
-
400
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.276" (7.00mm)
1.156" (29.36mm)
0.728" (18.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-209-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD FRAME
10120
-
1.88000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.276" (7.00mm)
1.156" (29.36mm)
0.728" (18.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-209-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD FRAME
10120
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.276" (7.00mm)
1.156" (29.36mm)
0.728" (18.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-102
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .65X.65" 1PIECE
11200
-
1.12499
-
700
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 Piece
0.142" (3.60mm)
0.650" (16.50mm)
0.650" (16.50mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-102
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .65X.65" 1PIECE
11723
-
2.05000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 Piece
0.142" (3.60mm)
0.650" (16.50mm)
0.650" (16.50mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-102
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .65X.65" 1PIECE
11723
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 Piece
0.142" (3.60mm)
0.650" (16.50mm)
0.650" (16.50mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-210-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.201X1.732" FRAME
7030
-
1.28570
-
370
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
1.732" (44.00mm)
1.201" (30.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-210-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.201X1.732" FRAME
7253
-
2.05000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
1.732" (44.00mm)
1.201" (30.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-210-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.201X1.732" FRAME
7253
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
1.732" (44.00mm)
1.201" (30.50mm)
-
Solder
image
BMI-S-203-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.032X1.032" FRAME
56700
-
1.52720
-
300
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.032" (26.21mm)
1.032" (26.21mm)
-
Solder
image
BMI-S-203-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.032X1.032" FRAME
56988
-
2.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.032" (26.21mm)
1.032" (26.21mm)
-
Solder
image
BMI-S-203-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.032X1.032" FRAME
56988
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.032" (26.21mm)
1.032" (26.21mm)
-
Solder
image
BMI-S-202-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD .65X.65" COVER
55193
-
1.53000
-
1
Bulk
-
Active
Cover
0.142" (3.60mm)
0.650" (16.50mm)
0.650" (16.50mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
image
BMI-S-205-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.0X1.5" FRAME
24000
-
1.69740
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.236" (6.00mm)
1.500" (38.10mm)
1.000" (25.40mm)
-
Solder
image
BMI-S-205-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.0X1.5" FRAME
24066
-
2.71000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.236" (6.00mm)
1.500" (38.10mm)
1.000" (25.40mm)
-
Solder
image
BMI-S-205-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.0X1.5" FRAME
24066
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.236" (6.00mm)
1.500" (38.10mm)
1.000" (25.40mm)
-
Solder
image
BMI-S-204-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.26X1.26" FRAME
3375
-
1.85524
-
225
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.236" (6.00mm)
1.260" (32.00mm)
1.260" (32.00mm)
-
Solder
image
BMI-S-204-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.26X1.26" FRAME
3930
-
2.63000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.236" (6.00mm)
1.260" (32.00mm)
1.260" (32.00mm)
-
Solder
image
BMI-S-204-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.26X1.26" FRAME
3930
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.236" (6.00mm)
1.260" (32.00mm)
1.260" (32.00mm)
-
Solder
image
BMI-S-210-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.201X1.732" COVER
7522
-
1.92000
-
1
Bulk
-
Active
Cover
0.118" (3.00mm)
1.732" (44.00mm)
1.201" (30.50mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
image
BMI-S-205-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.0X1.5" COVER
13465
-
1.98000
-
1
-
-
Active
-
0.236" (6.00mm)
1.50" (38.0mm)
1.000" (25.40mm)
Vent Holes in Pattern
Adhesive
image
BMI-S-203-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.032X1.032" COVER
21102
-
2.00000
-
1
Bulk
-
Active
Cover
0.200" (5.08mm)
1.032" (26.21mm)
1.032" (26.21mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
image
BMI-S-206-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.326X1.45" FRAME
2100
-
2.01250
-
300
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.450" (36.83mm)
1.326" (33.68mm)
-
Solder
image
BMI-S-206-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.326X1.45" FRAME
2383
-
3.21000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.450" (36.83mm)
1.326" (33.68mm)
-
Solder
image
BMI-S-206-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.326X1.45" FRAME
2383
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.450" (36.83mm)
1.326" (33.68mm)
-
Solder
image
BMI-S-106
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.326X1.450" 1PIECE
1500
-
2.37643
-
300
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 Piece
0.200" (5.08mm)
1.450" (36.83mm)
1.326" (33.68mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-106
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.326X1.450" 1PIECE
2062
-
3.70000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 Piece
0.200" (5.08mm)
1.450" (36.83mm)
1.326" (33.68mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-106
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.326X1.450" 1PIECE
2062
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 Piece
0.200" (5.08mm)
1.450" (36.83mm)
1.326" (33.68mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-206-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.326X1.45" COVER
4962
-
2.67000
-
1
Bulk
-
Active
Cover
0.200" (5.08mm)
1.450" (36.83mm)
1.326" (33.68mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
image
BMI-S-207-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.747X1.747" FRAME
3600
-
3.13075
-
120
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.384" (9.75mm)
1.747" (44.37mm)
1.747" (44.37mm)
-
Solder
image
BMI-S-207-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.747X1.747" FRAME
3667
-
4.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.384" (9.75mm)
1.747" (44.37mm)
1.747" (44.37mm)
-
Solder
image
BMI-S-207-F
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.747X1.747" FRAME
3667
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Frame
0.384" (9.75mm)
1.747" (44.37mm)
1.747" (44.37mm)
-
Solder
image
36103205
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 20X20MM SMD FRAME
1395
-
3.49000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
0.827" (21.00mm)
0.827" (21.00mm)
-
Surface Mount
image
36003200
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 20X20MM COVER
1153
-
3.50000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Cover
0.118" (3.00mm)
0.858" (21.80mm)
0.858" (21.80mm)
Solid
Solder and Snap On
image
BMI-S-207-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.747X1.747" COVER
12285
-
4.28000
-
1
Bulk
-
Active
Cover
0.384" (9.75mm)
1.747" (44.37mm)
1.747" (44.37mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
image
36103305
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 30X30MM SMD FRAME
1301
-
4.63000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
1.220" (31.00mm)
1.220" (31.00mm)
-
Surface Mount
image
BMI-S-230-F-R
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 2INX1.5IN FRAME
2470
-
1.28479
-
190
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.500" (38.10mm)
2.000" (50.80mm)
-
Solder
image
BMI-S-230-F-R
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 2INX1.5IN FRAME
2650
-
1.89000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.500" (38.10mm)
2.000" (50.80mm)
-
Solder
image
BMI-S-230-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 2INX1.5IN COVER
2788
-
1.46000
-
1
-
-
Active
Cover
0.200" (5.08mm)
1.500" (38.10mm)
2.000" (50.80mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
image
S02-20150300
Harwin Inc.
RFI SHIELD CAN 20X15X3MM
364
-
3.53000
-
1
-
EZ BoardWare
Active
CAN
0.118" (3.00mm)
0.787" (20.00mm)
0.62" (15.7mm)
Non-Vented
Surface Mount
image
S02-25200300
Harwin Inc.
RFI SHIELD CAN 20X25X3MM
358
-
4.03000
-
1
-
EZ BoardWare
Active
CAN
0.118" (3.00mm)
0.984" (25.00mm)
0.80" (20.3mm)
Non-Vented
Surface Mount
image
S02-30200250
Harwin Inc.
RFI SHIELD CAN 30X20X2.5MM
272
-
4.36000
-
1
-
EZ BoardWare
Active
CAN
0.100" (2.54mm)
1.181" (30.00mm)
0.80" (20.3mm)
Non-Vented
Surface Mount
image
36003300
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 30X30MM COVER
770
-
4.63000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Cover
0.118" (3.00mm)
1.252" (31.80mm)
1.252" (31.80mm)
Solid
Solder and Snap On
image
S01-30200500
Harwin Inc.
RFI SHIELD CAN 30X20X5MM
551
-
4.93000
-
1
-
EZ BoardWare
Active
CAN
0.200" (5.08mm)
1.181" (30.00mm)
0.80" (20.3mm)
Non-Vented
Surface Mount
image
S01-30300500
Harwin Inc.
RFI SHIELD CAN 30X30X5MM
188
-
5.47000
-
1
-
EZ BoardWare
Active
CAN
0.200" (5.08mm)
1.181" (30.00mm)
1.201" (30.50mm)
Non-Vented
Surface Mount
image
S01-50250500
Harwin Inc.
RFI SHIELD CAN 50X25X5MM
156
-
6.11000
-
1
-
EZ BoardWare
Active
CAN
0.200" (5.08mm)
1.969" (50.00mm)
1.000" (25.40mm)
Non-Vented
Surface Mount
image
36003500
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 50X50MM COVER
297
-
7.00000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Cover
0.118" (3.00mm)
2.039" (51.80mm)
2.039" (51.80mm)
Solid
Solder and Snap On
image
36103605
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 60X60MM SMD FRAME
808
-
8.50000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
2.402" (61.00mm)
2.402" (61.00mm)
-
Surface Mount
image
36003600
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 60X60MM COVER
414
-
8.49000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Cover
0.118" (3.00mm)
2.433" (61.80mm)
2.433" (61.80mm)
Solid
Solder and Snap On
image
36503505
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 50X50MM THT FRAME
101
-
7.50000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
2.008" (51.00mm)
2.008" (51.00mm)
-
Through Hole
image
BMI-S-104
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.26X1.26" 1PIECE
675
-
2.01827
-
225
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 Piece
0.236" (6.00mm)
1.260" (32.00mm)
1.260" (32.00mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-104
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.26X1.26" 1PIECE
781
-
2.86000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 Piece
0.236" (6.00mm)
1.260" (32.00mm)
1.260" (32.00mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-104
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.26X1.26" 1PIECE
781
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 Piece
0.236" (6.00mm)
1.260" (32.00mm)
1.260" (32.00mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-105
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.0X1.5" 1PIECE
250
-
2.25400
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 Piece
0.236" (6.00mm)
1.500" (38.10mm)
1.000" (25.40mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-105
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.0X1.5" 1PIECE
390
-
3.60000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 Piece
0.236" (6.00mm)
1.500" (38.10mm)
1.000" (25.40mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-105
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.0X1.5" 1PIECE
390
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 Piece
0.236" (6.00mm)
1.500" (38.10mm)
1.000" (25.40mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-204-C
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.26X1.26" COVER
756
-
2.52000
-
1
Bulk
-
Active
Cover
0.236" (6.00mm)
1.260" (32.00mm)
1.260" (32.00mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
image
BMI-S-107
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.747X1.747" 1PIECE
720
-
3.10717
-
120
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 Piece
0.384" (9.75mm)
1.747" (44.37mm)
1.747" (44.37mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-107
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.747X1.747" 1PIECE
765
-
4.37000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 Piece
0.384" (9.75mm)
1.747" (44.37mm)
1.747" (44.37mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-107
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.747X1.747" 1PIECE
765
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 Piece
0.384" (9.75mm)
1.747" (44.37mm)
1.747" (44.37mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
36503255
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 25X25MM THT FRAME
47
-
5.25000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
1.024" (26.00mm)
1.024" (26.00mm)
-
Through Hole
image
36503305
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 30X30MM THT FRAME
69
-
5.63000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
1.220" (31.00mm)
1.220" (31.00mm)
-
Through Hole
image
36103505
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 50X50MM SMD FRAME
74
-
7.25000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
2.008" (51.00mm)
2.008" (51.00mm)
-
Surface Mount
image
36503605
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 60X60MM THT FRAME
62
-
8.49000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
2.402" (61.00mm)
2.402" (61.00mm)
-
Through Hole
image
36003250
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 25X25MM COVER
-
-
3.62000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Cover
0.118" (3.00mm)
1.055" (26.80mm)
1.055" (26.80mm)
Solid
Solder and Snap On
image
BMI-S-103
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.032X1.032" 1PIECE
-
-
1.52720
-
300
Tape & Reel (TR)
-
Active
1 Piece
0.200" (5.08mm)
1.032" (26.21mm)
1.032" (26.21mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-103
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.032X1.032" 1PIECE
-
-
2.44000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
1 Piece
0.200" (5.08mm)
1.032" (26.21mm)
1.032" (26.21mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
BMI-S-103
Laird Technologies EMI
BOARD SHIELD 1.032X1.032" 1PIECE
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
1 Piece
0.200" (5.08mm)
1.032" (26.21mm)
1.032" (26.21mm)
Vent Holes in Pattern
Solder
image
36103255
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 25X25MM SMD FRAME
-
-
3.63000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
1.024" (26.00mm)
1.024" (26.00mm)
-
Surface Mount
image
36503205
Wurth Electronics Inc
BOARD SHIELD 20X20MM THT FRAME
-
-
5.01000
-
1
Tray
WE-SHC
Active
Frame
0.118" (3.00mm)
0.827" (21.00mm)
0.827" (21.00mm)
-
Through Hole
image
3690103020
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
2.65200
-
1000
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Solid
Surface Mount
image
3690103020
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
3.19000
-
1
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Solid
Surface Mount
image
3690103020
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
Calculate
-
1
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Solid
Surface Mount
image
3690103021
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
2.65200
-
1000
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Vented
Surface Mount
image
3690103021
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
3.19000
-
1
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Solid
Surface Mount
image
3690103021
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
Calculate
-
1
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Solid
Surface Mount
image
3690103022
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
2.65200
-
1000
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Solid
Surface Mount
image
3690103022
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
3.19000
-
1
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Solid
Surface Mount
image
3690103022
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
Calculate
-
1
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Vented
Surface Mount
image
3690103023
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
2.65200
-
1000
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Vented
Surface Mount
image
3690103023
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
3.19000
-
1
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Vented
Surface Mount
image
3690103023
Wurth Electronics Inc
WE-SHC SHIELDING CABINET
-
-
Calculate
-
1
-
-
Active
Cover
0.035" (0.89mm)
0.122" (3.10mm)
0.122" (3.10mm)
Vented
Surface Mount
image
-
DUST-SHLD01
Linear Technology
RF SHIELD FOTOFAB 440-0045
16
-
11.86000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
BMI-S-207-C-.39DIA
Laird Technologies EMI
BLS 2PSH CV SNSAT LP
-
-
0.79178
-
1440
-
-
Active
Cover
0.384" (9.75mm)
1.747" (44.37mm)
1.747" (44.37mm)
Vent Holes in Pattern
Snap Fit
BMI-S-203-F254
Laird Technologies EMI
BLS 2PSH FRM SNSAT TNR
-
-
1.00383
-
1800
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.032" (26.21mm)
1.032" (26.21mm)
-
Solder
BMI-S-208-F
Laird Technologies EMI
BLS 2PSH FRM SNSAT TNR
-
-
2.24240
-
300
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.276" (7.00mm)
1.559" (39.60mm)
1.559" (39.60mm)
-
Solder
BMI-S-226-C
Laird Technologies EMI
BLS 2PSH CV SNSAT LP
-
-
3.72484
-
159
-
-
Active
Cover
-
-
-
-
Snap Fit
BMI-S-226-F
Laird Technologies EMI
BLS 2PSH FRM SNSAT LP
-
-
3.72484
-
159
-
-
Active
Frame
-
-
-
-
Solder
BMI-S-206-F-H16
Laird Technologies EMI
BLS 2PSH FRM SNSAT TNR
-
-
5.61236
-
182
Tape & Reel (TR)
-
Active
Frame
0.200" (5.08mm)
1.450" (36.83mm)
1.326" (33.68mm)
-
Solder

مقایسه