یافته‌ها: 2,740سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

خانواده/ استاندارد RF

پروتکل

مدولاسیون

فرکانس

نرخ داده

توان - خروجی

حساسیت

رابط‌های سریال

نوع آنتن

سایز حافظه

ولتاژ - تغذیه

جریان - دریافتی

جریان - انتقال

نوع نصب

دمای عملیاتی

بسته / کیس


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
خانواده/ استاندارد RF
پروتکل
مدولاسیون
فرکانس
نرخ داده
توان - خروجی
حساسیت
رابط‌های سریال
نوع آنتن
سایز حافظه
ولتاژ - تغذیه
جریان - دریافتی
جریان - انتقال
نوع نصب
دمای عملیاتی
بسته / کیس
image
-
ZM5202AU-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
72000
-
6.04004
-
1000
Tape & Reel (TR)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
908MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
-
ZM5202AU-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
73502
-
13.18000
-
1
Cut Tape (CT)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
908MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
-
ZM5202AU-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
73502
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
908MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
-
ZM5202AE-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
40000
-
6.04004
-
1000
Tape & Reel (TR)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
868MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
-
ZM5202AE-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
40618
-
13.18000
-
1
Cut Tape (CT)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
868MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
-
ZM5202AE-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
40618
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
868MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
-
ZM5202AH-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
4000
-
6.04004
-
1000
Tape & Reel (TR)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
921MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
-
ZM5202AH-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
4021
-
13.18000
-
1
Cut Tape (CT)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
921MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
-
ZM5202AH-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
4021
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
921MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
128kB Flash, 16kB SRAM
2.3 V ~ 3.6 V
32mA
41mA
Surface Mount
-
Module
image
MRF24J40MAT-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
2400
-
6.08001
-
800
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
-
2.4GHz
250kbps
0dBm
-94dBm
SPI
Integrated, Trace
-
2.4 V ~ 3.6 V
19mA
23mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
MRF24J40MAT-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
2434
-
9.12000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
-
2.4GHz
250kbps
0dBm
-94dBm
SPI
Integrated, Trace
-
2.4 V ~ 3.6 V
19mA
23mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
MRF24J40MAT-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
2434
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4
Zigbee®
-
2.4GHz
250kbps
0dBm
-94dBm
SPI
Integrated, Trace
-
2.4 V ~ 3.6 V
19mA
23mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE113-A-V1
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
8000
-
6.67620
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
0dBm
-93dBm
ISP, PWM, SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
27mA
26.1mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE113-A-V1
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
8705
-
11.04000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
0dBm
-93dBm
ISP, PWM, SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
27mA
26.1mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE113-A-V1
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
8705
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
0dBm
-93dBm
ISP, PWM, SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
27mA
26.1mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE112-A-V1
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
6000
-
6.87770
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
3dBm
-85dBm
SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
25mA
36mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE112-A-V1
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
6022
-
11.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
3dBm
-85dBm
SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
25mA
36mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE112-A-V1
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
6022
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
3dBm
-85dBm
SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
25mA
36mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE113-A-M256K
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
5000
-
6.87770
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
0dBm
-93dBm
ISP, PWM, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
14.3mA
18.2mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE113-A-M256K
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
6326
-
11.38000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
0dBm
-93dBm
ISP, PWM, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
14.3mA
18.2mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE113-A-M256K
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
6326
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
0dBm
-93dBm
ISP, PWM, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
14.3mA
18.2mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
WRL-13678
SparkFun Electronics
TXRX ESP8266 MOD WIFI TRACE ANT
870
-
6.95000
-
1
Bulk
-
Active
WiFi
802.11b/g/n
-
2.4GHz ~ 2.48GHz
72.2Mbps
19.5dBm
-98dBm
SPI, UART
Integrated, Trace
1MB Flash
3.3V
62mA
215mA
Through Hole
-20°C ~ 100°C
Module
image
ZM5304AU-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
9500
-
7.00000
-
500
Tape & Reel (TR)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
908MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
-
2.3 V ~ 3.6 V
33mA
36mA
Surface Mount
-
Module
image
ZM5304AU-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
9652
-
14.18000
-
1
Cut Tape (CT)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
908MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
-
2.3 V ~ 3.6 V
33mA
36mA
Surface Mount
-
Module
image
ZM5304AU-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
9652
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
908MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
-
2.3 V ~ 3.6 V
33mA
36mA
Surface Mount
-
Module
image
ZM5304AE-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
8000
-
7.00000
-
500
Tape & Reel (TR)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
868MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
-
2.3 V ~ 3.6 V
33mA
36mA
Surface Mount
-
Module
image
ZM5304AE-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
8052
-
14.18000
-
1
Cut Tape (CT)
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
868MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
-
2.3 V ~ 3.6 V
33mA
36mA
Surface Mount
-
Module
image
ZM5304AE-CME3R
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
8052
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
-
868MHz
100Kbps
4dBm
-103dBm
SPI, UART, USB
-
-
2.3 V ~ 3.6 V
33mA
36mA
Surface Mount
-
Module
image
EYSGCNZWY
Taiyo Yuden
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
14000
-
7.11250
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.2
-
2.4GHz
4Mbps
4dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 32kB RAM
1.8 V ~ 3.6 V
13mA
10.5mA ~ 16mA
Surface Mount
-25°C ~ 75°C
49-SMD Module
image
EYSGCNZWY
Taiyo Yuden
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
14768
-
15.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.2
-
2.4GHz
4Mbps
4dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 32kB RAM
1.8 V ~ 3.6 V
13mA
10.5mA ~ 16mA
Surface Mount
-25°C ~ 75°C
49-SMD Module
image
EYSGCNZWY
Taiyo Yuden
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
14768
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.2
-
2.4GHz
4Mbps
4dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 32kB RAM
1.8 V ~ 3.6 V
13mA
10.5mA ~ 16mA
Surface Mount
-25°C ~ 75°C
49-SMD Module
image
A20737AGR
Anaren
RF TXRX MOD BLUETOOTH TRACE ANT
2000
-
7.24500
-
500
Tape & Reel (TR)
AIR - WICED
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
-
3dBm
-94dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Trace
512kB EEPROM
1.7 V ~ 3.6 V
25mA
17mA ~ 20mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
30-SMD Module
image
A20737AGR
Anaren
RF TXRX MOD BLUETOOTH TRACE ANT
2156
-
12.32000
-
1
Cut Tape (CT)
AIR - WICED
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
-
3dBm
-94dBm
I²C, SPI, UART
Not Included
512kB EEPROM
1.7 V ~ 3.6 V
25mA
17mA ~ 20mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
30-SMD Module
image
A20737AGR
Anaren
RF TXRX MOD BLUETOOTH TRACE ANT
2156
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
AIR - WICED
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
-
3dBm
-94dBm
I²C, SPI, UART
Not Included
512kB EEPROM
1.7 V ~ 3.6 V
25mA
17mA ~ 20mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
30-SMD Module
image
BC118
BlueCreation
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
-
-
7.54650
-
800
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
DPSK, DQPSK, GFSK
2.4GHz
270kbps
7.5dBm
-92.5dBm
I²C, UART, USB
Integrated, Chip
512MB EEPROM
3.3 V ~ 4.7 V
16mA
16mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BC118
BlueCreation
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
778
-
12.33000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
DPSK, DQPSK, GFSK
2.4GHz
270kbps
7.5dBm
-92.5dBm
I²C, UART, USB
Integrated, Chip
512MB EEPROM
3.3 V ~ 4.7 V
16mA
16mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BC118
BlueCreation
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
778
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
DPSK, DQPSK, GFSK
2.4GHz
270kbps
7.5dBm
-92.5dBm
I²C, UART, USB
Integrated, Chip
512MB EEPROM
3.3 V ~ 4.7 V
16mA
16mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
CYBLE-022001-00
Cypress Semiconductor Corp
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
12000
-
7.57400
-
500
Tape & Reel (TR)
EZ-BLE™ PRoC™
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
-
2.4GHz
1Mbps
3dBm
-91dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 16kB SRAM
1.8 V ~ 4.5 V
16.4mA
15.6mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
CYBLE-022001-00
Cypress Semiconductor Corp
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
12192
-
11.93000
-
1
Cut Tape (CT)
EZ-BLE™ PRoC™
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
-
2.4GHz
1Mbps
3dBm
-91dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 16kB SRAM
1.8 V ~ 4.5 V
16.4mA
15.6mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
CYBLE-022001-00
Cypress Semiconductor Corp
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
12192
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
EZ-BLE™ PRoC™
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
-
2.4GHz
1Mbps
3dBm
-91dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
128kB Flash, 16kB SRAM
1.8 V ~ 4.5 V
16.4mA
15.6mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
MRF89XAM9A-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD ISM<1GHZ TRACE ANT
1131
-
7.95000
-
1
Tray
-
Active
General ISM < 1GHz
-
FSK, OOK
915MHz
200kbps
12.5dBm
-111dBm
SPI
Integrated, Trace
-
2.1 V ~ 3.6 V
3mA
16mA ~ 25mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
MRF89XAM8A-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD ISM<1GHZ TRACE ANT
731
-
7.95000
-
1
Tray
-
Active
General ISM < 1GHz
-
FSK, OOK
868MHz
40kbps
12.5dBm
-113dBm
SPI
Integrated, Trace
-
2.1 V ~ 3.6 V
3mA
16mA ~ 25mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE121LR-A-M256K
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
4000
-
8.23443
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
8dBm
-98dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
28mA ~ 33mA
25mA ~ 39mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE121LR-A-M256K
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
4674
-
13.62000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
8dBm
-98dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
28mA ~ 33mA
25mA ~ 39mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BLE121LR-A-M256K
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
4674
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
2Mbps
8dBm
-98dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB SRAM
2 V ~ 3.6 V
28mA ~ 33mA
25mA ~ 39mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BMD-200-A-R
Rigado LLC
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
3000
-
8.75140
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
GFSK
2.4GHz
2Mbps
4dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 16kB RAM
1.8 V ~ 3.6 V
12.6mA ~ 13.4mA
8mA ~ 16mA
Surface Mount
-25°C ~ 75°C
26-SMD Module
image
BMD-200-A-R
Rigado LLC
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
3047
-
14.51000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
GFSK
2.4GHz
2Mbps
4dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 16kB RAM
1.8 V ~ 3.6 V
12.6mA ~ 13.4mA
8mA ~ 16mA
Surface Mount
-25°C ~ 75°C
26-SMD Module
image
BMD-200-A-R
Rigado LLC
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
3047
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
GFSK
2.4GHz
2Mbps
4dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 16kB RAM
1.8 V ~ 3.6 V
12.6mA ~ 13.4mA
8mA ~ 16mA
Surface Mount
-25°C ~ 75°C
26-SMD Module
image
RN4020-V/RM123
Microchip Technology
RF TXRX MOD BLUETOOTH TRACE ANT
5333
-
8.83000
-
1
Tray
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
GFSK
2.4GHz
1Mbps
7.5dBm
-92.5dBm
AIO, PIO, SPI, UART
Integrated, Trace
64kB Flash
1.8 V ~ 3.6 V
16mA
16mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
Module
image
RN4020-V/RM120
Microchip Technology
RF TXRX MOD BLUETOOTH TRACE ANT
1624
-
8.83000
-
1
Tray
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
GFSK
2.4GHz
1Mbps
7.5dBm
-92.5dBm
AIO, PIO, SPI, UART
Integrated, Trace
64kB Flash
3 V ~ 3.6 V
16mA
16mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
Module
image
RN4020-V/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD BLUETOOTH TRACE ANT
2404
-
8.84000
-
1
Tray
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
GFSK
2.4GHz
1Mbps
7.5dBm
-92.5dBm
AIO, PIO, SPI, UART
Integrated, Trace
64kB Flash
3 V ~ 3.6 V
16mA
16mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
22-SMD Module
image
MRF24J40MA-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
4019
-
9.12000
-
1
Tray
-
Active
802.15.4
Zigbee®
-
2.4GHz
250kbps
0dBm
-94dBm
SPI
Integrated, Trace
-
2.4 V ~ 3.6 V
19mA
23mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BM77SPPS3MC2-0007AA
Microchip Technology
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
389
-
9.36000
-
1
Tray
-
Not For New Designs
Bluetooth
Bluetooth v4.0 Dual Mode
-
2.4GHz
50kbps
2dBm
-92dBm
UART
Integrated, Chip
-
3.2 V ~ 4.3 V
70mA
70mA
Surface Mount
-20°C ~ 70°C
Module
image
RN4677-V/RM100
Microchip Technology
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
687
-
9.59000
-
1
Tray
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0 Dual Mode
-
2.4GHz
-
2dBm
-92dBm
UART
Integrated, Chip
-
3.2 V ~ 4.3 V
70mA
70mA
Surface Mount
-20°C ~ 70°C
33-SMD Module
image
ENW-89837A3KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
4500
-
9.64250
-
500
Tape & Reel (TR)
PAN1026
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0 Dual Mode
-
2.4GHz
4.3Mbps
4dBm
-87dBm
I²C, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
-
1.7 V ~ 3.6 V
-
-
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
ENW-89837A3KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
5955
-
15.10000
-
1
Cut Tape (CT)
PAN1026
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0 Dual Mode
-
2.4GHz
4.3Mbps
4dBm
-87dBm
I²C, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
-
1.7 V ~ 3.6 V
-
-
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
ENW-89837A3KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
5955
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
PAN1026
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0 Dual Mode
-
2.4GHz
4.3Mbps
4dBm
-87dBm
I²C, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
-
1.7 V ~ 3.6 V
-
-
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
ENW-89820A1KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
2000
-
9.82230
-
500
Tape & Reel (TR)
PAN1720
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
10kbps
4dBm
-93dBm
SPI, UART, USB
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB RAM
2 V ~ 3.6 V
-
18.2mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
PCB Module
image
ENW-89820A1KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
2121
-
15.38000
-
1
Cut Tape (CT)
PAN1720
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
10kbps
4dBm
-93dBm
SPI, UART, USB
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB RAM
2 V ~ 3.6 V
-
18.2mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
PCB Module
image
ENW-89820A1KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
2121
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
PAN1720
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
10kbps
4dBm
-93dBm
SPI, UART, USB
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB RAM
2 V ~ 3.6 V
-
18.2mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
PCB Module
image
CC2564MODNCMOET
Texas Instruments
RF TXRX MODULE BLUETOOTH
2750
-
9.97500
-
250
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
-
2.4GHz
4Mbps
10dBm
-93dBm
I²S, UART
Not Included
-
2.2 V ~ 4.8 V
112.5mA
112.5mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
33-SMD Module
image
CC2564MODNCMOET
Texas Instruments
RF TXRX MODULE BLUETOOTH
2910
-
14.63000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
-
2.4GHz
4Mbps
10dBm
-93dBm
I²S, UART
Not Included
-
2.2 V ~ 4.8 V
112.5mA
112.5mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
33-SMD Module
image
CC2564MODNCMOET
Texas Instruments
RF TXRX MODULE BLUETOOTH
2910
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.1
-
2.4GHz
4Mbps
10dBm
-93dBm
I²S, UART
Not Included
-
2.2 V ~ 4.8 V
112.5mA
112.5mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
33-SMD Module
image
WF111-E-V1
Silicon Labs
RF TXRX MODULE WIFI U.FL ANT
1991
-
10.22000
-
1
Cut Strip
-
Active
WiFi
802.11b/g/n
-
2.4GHz
72.2Mbps
17dBm
-97dBm
PIO, SDIO, SPI
Not Included, U.FL
-
1.7 V ~ 3.6 V
70mA ~ 88mA
74mA ~ 192mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
WF111-A-V1
Silicon Labs
RF TXRX MODULE WIFI CHIP ANT
331
-
10.22000
-
1
Cut Strip
-
Active
WiFi
802.11b/g/n
-
2.4GHz
72.2Mbps
17dBm
-97dBm
PIO, SDIO, SPI
Integrated, Chip
-
1.7 V ~ 3.6 V
88mA
192mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BT800
Laird - Embedded Wireless Solutions
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
356
-
10.60000
-
1
Tray
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
3Mbps
8dBm
-89dBm
USB
Integrated, Chip
-
1.7 V ~ 3.6 V
80mA
80mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
Module
image
JN5168-001-M03Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL ANT
1600
-
10.63500
-
400
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
2.5dBm
-95dBm
I²C, SPI, UART
Not Included, U.FL
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
17mA
15.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module
image
JN5168-001-M03Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL ANT
1739
-
15.60000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
2.5dBm
-95dBm
I²C, SPI, UART
Not Included, U.FL
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
17mA
15.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module
image
JN5168-001-M03Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL ANT
1739
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
2.5dBm
-95dBm
I²C, SPI, UART
Not Included, U.FL
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
17mA
15.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module
image
JN5168-001-M00Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
800
-
10.63500
-
400
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
2.5dBm
-95dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Trace
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
17mA
15.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module
image
JN5168-001-M00Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
1155
-
15.60000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
2.5dBm
-95dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Trace
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
17mA
15.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module
image
JN5168-001-M00Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
1155
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
2.5dBm
-95dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Trace
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
17mA
15.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module
image
WYSBCVGXA
Taiyo Yuden
RF TXRX MODULE BLUETOOTH/WIFI
1500
-
10.78750
-
1500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth, WiFi
802.11b/g/n, Bluetooth v3.0
-
2.4GHz
150Mbps
15dBm
-86dBm
-
-
-
3 V ~ 3.6 V
-
-
Surface Mount
-10°C ~ 70°C
-
image
WYSBCVGXA
Taiyo Yuden
RF TXRX MODULE BLUETOOTH/WIFI
1933
-
23.30000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth, WiFi
802.11b/g/n, Bluetooth v3.0
-
2.4GHz
150Mbps
15dBm
-86dBm
-
-
-
3 V ~ 3.6 V
-
-
Surface Mount
-10°C ~ 70°C
-
image
WYSBCVGXA
Taiyo Yuden
RF TXRX MODULE BLUETOOTH/WIFI
1933
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth, WiFi
802.11b/g/n, Bluetooth v3.0
-
2.4GHz
150Mbps
15dBm
-86dBm
-
-
-
3 V ~ 3.6 V
-
-
Surface Mount
-10°C ~ 70°C
-
image
ENW-89835A3KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
500
-
10.91560
-
500
Tape & Reel (TR)
PAN1721
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
10kbps
0dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB RAM
2 V ~ 3.6 V
-
14.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
ENW-89835A3KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
871
-
17.09000
-
1
Cut Tape (CT)
PAN1721
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
10kbps
0dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB RAM
2 V ~ 3.6 V
-
14.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
ENW-89835A3KF
Panasonic Electronic Components
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
871
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
PAN1721
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
10kbps
0dBm
-93dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
256kB Flash, 8kB RAM
2 V ~ 3.6 V
-
14.3mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
450-0103C
LSR
RF TXRX MOD BLUETOOTH TRACE ANT
1921
-
11.56000
-
1
Cut Strip
TiWi-uB1
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
GFSK, MSK
2.4GHz
2Mbps
0dBm
-94dBm
I²C, SPI
Integrated, Trace
256kB Flash, 8kB RAM
2 V ~ 3.6 V
15.7mA ~ 28.1mA
12mA ~ 21.1mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
450-0104
LSR
RF TXRX MODULE BLUETOOTH
7969
-
12.30000
-
1
Tray
TiWi-uB1
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0 Dual Mode
DPSK, DQPSK, FHSS, GFSK
2.4GHz
3.9Mbps
10dBm
-94dBm
UART
Not Included
-
2.2 V ~ 4.8 V
44.5mA
38.5mA ~ 39.2mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
Module
image
MRF24J40MDT-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
350
-
12.95000
-
350
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
-
2.4GHz
250kbps
19dBm
-104dBm
SPI
Integrated, Trace
-
3 V ~ 3.6 V
32mA
140mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
12-SMD Module
image
MRF24J40MDT-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
700
-
15.90000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
-
2.4GHz
250kbps
19dBm
-104dBm
SPI
Integrated, Trace
-
3 V ~ 3.6 V
32mA
140mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
12-SMD Module
image
MRF24J40MDT-I/RM
Microchip Technology
RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT
700
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4
Zigbee®
-
2.4GHz
250kbps
19dBm
-104dBm
SPI
Integrated, Trace
-
3 V ~ 3.6 V
32mA
140mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
12-SMD Module
image
WT12-A-AI5
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
1000
-
13.24918
-
500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v2.1 + EDR, Class 2
DQPSK, GFSK
2.4GHz
3Mbps
3dBm
-86dBm
PIO, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
8MB Flash
3.1 V ~ 3.6 V
70mA
70mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
WT12-A-AI5
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
1336
-
20.82000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v2.1 + EDR, Class 2
DQPSK, GFSK
2.4GHz
3Mbps
3dBm
-86dBm
PIO, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
8MB Flash
3.1 V ~ 3.6 V
70mA
70mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
WT12-A-AI5
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
1336
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v2.1 + EDR, Class 2
DQPSK, GFSK
2.4GHz
3Mbps
3dBm
-86dBm
PIO, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
8MB Flash
3.1 V ~ 3.6 V
70mA
70mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
WT12-A-AI4
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
500
-
13.24918
-
500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v2.1 + EDR, Class 2
DQPSK, GFSK
2.4GHz
3Mbps
3dBm
-86dBm
PIO, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
8MB Flash
3.1 V ~ 3.6 V
70mA
70mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
WT12-A-AI4
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
976
-
20.82000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v2.1 + EDR, Class 2
DQPSK, GFSK
2.4GHz
3Mbps
3dBm
-86dBm
PIO, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
8MB Flash
3.1 V ~ 3.6 V
70mA
70mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
WT12-A-AI4
Silicon Labs
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
976
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Bluetooth
Bluetooth v2.1 + EDR, Class 2
DQPSK, GFSK
2.4GHz
3Mbps
3dBm
-86dBm
PIO, SPI, UART, USB
Integrated, Chip
8MB Flash
3.1 V ~ 3.6 V
70mA
70mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
BL600-SA
Laird - Embedded Wireless Solutions
RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP ANT
1120
-
13.30000
-
1
Tray
BL600
Active
Bluetooth
Bluetooth v4.0
-
2.4GHz
1Mbps
4dBm
-91dBm
I²C, SPI, UART
Integrated, Chip
-
1.8 V ~ 3.6 V
10.5mA
10.5mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
AMW106/R
Zentri
RF TXRX MODULE WIFI TRACE ANT
900
-
13.42800
-
900
Tape & Reel (TR)
-
Active
WiFi
802.11b/g/n
CCK, DSSS, OFDM
2.4GHz
65Mbps
18dBm
-94dBm
SPI, UART
Integrated, Trace
1.5MB Flash, 128kB RAM
3.3V
5.7mA
11.4mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
52-SMD Module
image
AMW106/R
Zentri
RF TXRX MODULE WIFI TRACE ANT
1033
-
20.62000
-
1
Cut Tape (CT)
WICED
Active
WiFi
802.11b/g/n
CCK, DSSS, OFDM
2.4GHz
65Mbps
18dBm
-94dBm
SPI, UART
Integrated, Trace
1.5MB Flash, 128kB RAM
3.3V
5.7mA
11.4mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
52-SMD Module
image
AMW106/R
Zentri
RF TXRX MODULE WIFI TRACE ANT
1033
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
WiFi
802.11b/g/n
CCK, DSSS, OFDM
2.4GHz
65Mbps
18dBm
-94dBm
SPI, UART
Integrated, Trace
1.5MB Flash, 128kB RAM
3.3V
5.7mA
11.4mA
Surface Mount
-30°C ~ 85°C
52-SMD Module
image
ZM3102AU-CME1
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
36270
-
13.50000
-
1
Tray
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
FSK
908MHz
40kbps
-2dBm
-102dBm
SPI, UART
Not Included
32kB Flash, 2kB SRAM
2.1 V ~ 3.6 V
23mA
24mA ~ 36mA
Surface Mount
-15°C ~ 85°C
Module
image
ZM3102AE-CME1
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
27219
-
13.50000
-
1
Tray
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
FSK
868MHz
40kbps
-2dBm
-102dBm
SPI, UART
Not Included
32kB Flash, 2kB SRAM
2.1 V ~ 3.6 V
23mA
24mA ~ 36mA
Surface Mount
-15°C ~ 85°C
Module
image
ZM3102AH-CME1
Sigma Designs Inc.
RF TXRX MODULE ISM<1GHZ
11412
-
13.50000
-
1
Tray
Z-Wave®
Active
General ISM < 1GHz
Z-Wave®
FSK
921MHz
40kbps
-2dBm
-102dBm
SPI, UART
Not Included
32kB Flash, 2kB SRAM
2.1 V ~ 3.6 V
23mA
24mA ~ 36mA
Surface Mount
-15°C ~ 85°C
Module
image
RN2483-I/RM101
Microchip Technology
MODULE LORA LONG RANGE
1764
-
14.27000
-
1
Tray
-
Active
General ISM < 1GHz
LoRa™
-
433MHz, 868MHz
300kbps
14dBm
-146dBm
I²C, SPI, UART
Not Included
-
2.1 V ~ 3.6 V
14.3mA
39mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
Module
image
JN5168-001-M05Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL ANT
400
-
14.56500
-
400
Tape & Reel (TR)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
9.5dBm
-96dBm
I²C, SPI, UART
Not Included, U.FL
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
22mA
35mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module
image
JN5168-001-M05Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL ANT
596
-
21.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
9.5dBm
-96dBm
I²C, SPI, UART
Not Included, U.FL
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
22mA
35mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module
image
JN5168-001-M05Z
NXP Semiconductors
RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL ANT
596
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
802.15.4
Zigbee®
O-QPSK
2.4GHz
-
9.5dBm
-96dBm
I²C, SPI, UART
Not Included, U.FL
256kB Flash, 4kB EEPROM, 32kB RAM
2 V ~ 3.6 V
22mA
35mA
Surface Mount
-40°C ~ 85°C
27-SMD Module

مقایسه