یافته‌ها: 291سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نرخ داده

ولتاژ تغذیه

جریان توقف عملکرد، نوع @ °25

محدوده لینک، توان کم

گرایش

دمای عملیاتی

اندازه

استانداردها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نرخ داده
ولتاژ تغذیه
جریان توقف عملکرد، نوع @ °25
محدوده لینک، توان کم
گرایش
دمای عملیاتی
اندازه
استانداردها
خاموش شدن
image
RPM841-H16E4A3
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
2500
-
1.10160
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM841-H16E4A3
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
3144
-
2.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM841-H16E4A3
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
3144
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
TFBS4650-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE 7-SMD
3000
-
1.68000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
image
TFBS4650-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE 7-SMD
3308
-
3.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
image
TFBS4650-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE 7-SMD
3308
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
image
TFBS4711-TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT 1.9MM 6-SMD
10000
-
2.10000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Top View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
TFBS4711-TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT 1.9MM 6-SMD
10557
-
4.09000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Top View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
TFBS4711-TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT 1.9MM 6-SMD
10557
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Top View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
TFBS4711-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2 KBIT/S - 6-SMD 1
3000
-
2.10000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
TFBS4711-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2 KBIT/S - 6-SMD 1
3833
-
4.09000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
TFBS4711-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2 KBIT/S - 6-SMD 1
3833
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
TFDU4101-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT 4MM 8-SMD
5000
-
2.80000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
9.7mm x 4.7mm x 4.0mm
IrPHY 1.0
-
image
TFDU4101-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT 4MM 8-SMD
5699
-
5.46000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
9.7mm x 4.7mm x 4.0mm
IrPHY 1.0
-
image
TFDU4101-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT 4MM 8-SMD
5699
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
9.7mm x 4.7mm x 4.0mm
IrPHY 1.0
-
image
TFDU4101-TT3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT 4MM 8-SMD
3000
-
2.80000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Top View
-30°C ~ 85°C
9.7mm x 4.7mm x 4.0mm
IrPHY 1.0
-
image
TFDU4101-TT3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT 4MM 8-SMD
3992
-
5.46000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Top View
-30°C ~ 85°C
9.7mm x 4.7mm x 4.0mm
IrPHY 1.0
-
image
TFDU4301-TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
9750
-
3.32000
-
750
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
2.5mm
IrPHY 1.0
Yes
image
TFDU4301-TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
9911
-
5.46000
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
2.5mm
IrPHY 1.0
Yes
image
TFDU4301-TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
9911
-
Calculate
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
2.5mm
IrPHY 1.0
Yes
image
RPM973-H11E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S
2500
-
1.12590
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
-
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
-
image
RPM973-H11E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S
4597
-
2.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
-
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
-
image
RPM973-H11E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S
4597
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
-
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
-
image
HSDL-3201#008
Lite-On Inc.
TXRX IR 115.2KB/S 3V LOW PWR SMD
2500
-
1.70240
-
2500
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 3.6 V
100µA
20cm
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
Yes
image
HSDL-3201#008
Lite-On Inc.
TXRX IR 115.2KB/S 3V LOW PWR SMD
4343
-
3.69000
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 3.6 V
100µA
20cm
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
Yes
image
HSDL-3201#008
Lite-On Inc.
TXRX IR 115.2KB/S 3V LOW PWR SMD
4493
-
Calculate
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 3.6 V
100µA
20cm
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
Yes
image
TFDU4301-TT3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
2500
-
2.66000
-
2500
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrPHY 1.0
Yes
image
TFDU4301-TT3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
2575
-
5.46000
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrPHY 1.0
Yes
image
TFDU4301-TT3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
2575
-
Calculate
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrPHY 1.0
Yes
image
HSDL-3201#001
Lite-On Inc.
IRDA MODULE 115.2KBPS 8-SMD
1000
-
2.82200
-
500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 3.6 V
100µA
30cm
Side View
-25°C ~ 85°C
8.0mm x 3.0mm x 2.5mm
IrPHY 1.2
Yes
image
HSDL-3201#001
Lite-On Inc.
IRDA MODULE 115.2KBPS 8-SMD
1158
-
4.90000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 3.6 V
100µA
30cm
Side View
-25°C ~ 85°C
8.0mm x 3.0mm x 2.5mm
IrPHY 1.2
Yes
image
HSDL-3201#001
Lite-On Inc.
IRDA MODULE 115.2KBPS 8-SMD
1158
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 3.6 V
100µA
30cm
Side View
-25°C ~ 85°C
8.0mm x 3.0mm x 2.5mm
IrPHY 1.2
Yes
image
RPM871-E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
2500
-
2.10140
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
2500
-
4.31000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
2500
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
CND0215A
Panasonic Electronic Components
IRDA MODULE 115.2KBPS 8 PIN SMD
2500
-
0.86535
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Obsolete
115.2kbs (SIR)
2.8 V ~ 4.5 V
0.2µA
40cm
Top View
-30°C ~ 85°C
7.2mm x 1.6mm x 2.6mm
-
Yes
image
CND0215A
Panasonic Electronic Components
IRDA MODULE 115.2KBPS 8 PIN SMD
4438
-
2.19000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Obsolete
115.2kbs (SIR)
2.8 V ~ 4.5 V
0.2µA
40cm
Top View
-30°C ~ 85°C
7.2mm x 1.6mm x 2.6mm
-
Yes
image
CND0215A
Panasonic Electronic Components
IRDA MODULE 115.2KBPS 8 PIN SMD
4438
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Obsolete
115.2kbs (SIR)
2.8 V ~ 4.5 V
0.2µA
40cm
Top View
-30°C ~ 85°C
7.2mm x 1.6mm x 2.6mm
-
Yes
image
RPM841-H11E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
-
-
1.56940
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Side View
-30°C ~ 85°C
6.8mm x 2.4mm x 1.5mm
IrDA 1.2
-
image
RPM841-H11E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
2188
-
3.22000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Side View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM841-H11E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
2188
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Side View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
TFBS4652-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE 7-SMD
-
-
1.68000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
image
TFBS4652-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE 7-SMD
1368
-
3.28000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
image
TFBS4652-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE 7-SMD
1368
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
image
RPM871-E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
1.92850
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
2909
-
3.96000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
2909
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM872-H14E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
1.96840
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2 V ~ 3.6 V
75µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
8.0mm x 2.9mm x 2.2mm
IrDA 1.2
-
image
RPM872-H14E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
2002
-
4.04000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2 V ~ 3.6 V
75µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM872-H14E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
2002
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2 V ~ 3.6 V
75µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-H14E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
1.96840
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
8.0mm x 2.9mm x 2.2mm
IrDA 1.2
-
image
RPM871-H14E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
1159
-
4.04000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-H14E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
1159
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
TFBS4711-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2 KBIT/S - 6-SMD 1
-
-
1.99500
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
TFBS4711-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2 KBIT/S - 6-SMD 1
1752
-
4.09000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
TFBS4711-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2 KBIT/S - 6-SMD 1
1752
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.7 V ~ 5.5 V
75µA
1m
Side View
-30°C ~ 85°C
6.0mm x 3.0mm x 1.9mm
IrPHY 1.2
-
image
RPM871-H14E2
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
2.42200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-H14E2
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
730
-
4.72000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-H14E2
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
730
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM971-H14E3A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 5MBPS 8SMD
-
-
2.44720
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
20cm, 60cm
Side View
-25°C ~ 85°C
8.0mm x 2.9mm x 2.2mm
IrDA 1.4
-
image
RPM971-H14E3A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 5MBPS 8SMD
1979
-
5.02000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Not For New Designs
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
20cm, 60cm
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
-
image
RPM971-H14E3A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 5MBPS 8SMD
1979
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Not For New Designs
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
20cm, 60cm
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
-
image
TFDU4301-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
-
-
2.66000
-
2500
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrPHY 1.0
Yes
image
TFDU4301-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
1476
-
5.46000
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrPHY 1.0
Yes
image
TFDU4301-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
1476
-
Calculate
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrPHY 1.0
Yes
image
TFDU4301-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
-
-
3.32000
-
750
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
-
Yes
image
TFDU4301-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
684
-
5.46000
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
-
Yes
image
TFDU4301-TR1
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KB 2.5MM 8SMD
684
-
Calculate
-
1
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 5.5 V
100µA
70cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
-
Yes
image
RPM871-H12E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8-SMD
-
-
2.30090
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
8.0mm x 3.0mm x 2.7mm
IrDA 1.2
-
image
RPM871-H12E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8-SMD
721
-
4.72000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM871-H12E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8-SMD
721
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
image
RPM973-H16E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S
-
-
1.12590
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
-
Top View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
-
image
RPM973-H16E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S
-
-
2.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
-
Top View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
-
image
RPM973-H16E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 4MBPS FIR COMPATBL S
-
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
4Mbs (FIR)
2.4 V ~ 3.6 V
1mA
-
Top View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.4
-
RPM841-H11E2A2
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
-
-
0.81000
-
2500
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Side View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
-
ASDL-3212-021
Lite-On Inc.
FIBER OPTIC TRANSCEIVER
-
-
1.10700
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
1.152Mbs (MIR)
2.4 V ~ 3.6 V
-
-
-
-25°C ~ 85°C
-
-
-
image
CND0333A
Panasonic Electronic Components
IRDA MODULE 4MBPS TOP VIEW
-
-
1.15425
-
2000
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
CND0313A
Panasonic Electronic Components
IRDA MODULE 4MBPS SIDE VIEW
-
-
1.15700
-
2500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RPM841-H16E4A2
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
-
-
1.31085
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
HSDL-3200#021
Lite-On Inc.
TXRX IR 115.2KB/S 3V LOW PWR SMD
-
-
1.52950
-
2500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
HSDL-3201#021
Lite-On Inc.
TXRX IR 115.2KB/S 3V LOW PWR SMD
-
-
1.52950
-
2500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TFBS4650-TR4
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE
-
-
1.53600
-
6000
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
image
TFBS4650-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE 7-SMD
-
-
1.59600
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
image
TFBS4652-TR3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE 7-SMD
-
-
1.59600
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
TFBS4650-TT3
Vishay Semiconductor Opto Division
TXRX IRDA 115.2KBIT SIDE
-
-
1.59600
-
2500
-
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
75µA
50cm
Side View
-25°C ~ 85°C
6.8mm x 2.8mm x 1.6mm
IrPHY 1.4
-
RPM841-H11E2
Rohm Semiconductor
IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE
-
-
1.65200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Side View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM841-H16E4A1
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 7-SMD
-
-
1.72900
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Top View
-30°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM870-H14E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
1.74230
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
90µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM972-H14E3A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 4MBPS 3V SMD
-
-
1.74230
-
2500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RPM882-H14E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
1.79550
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
80µA
20cm, 60cm
Side View
-25°C ~ 85°C
8.0mm x 2.9mm x 2.2mm
IrDA 1.2
-
RPM872-E2A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
1.82210
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2 V ~ 3.6 V
75µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM882-H12E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
1.96840
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
80µA
20cm, 60cm
Top View
-25°C ~ 85°C
8.0mm x 3.0mm x 2.7mm
IrDA 1.2
-
RPM960-H14E3A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 1152KBPS 8SMD
-
-
2.03490
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
440µA
-
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.3
-
RPM872-E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
2.10140
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2 V ~ 3.6 V
75µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM960-H14E3
Rohm Semiconductor
IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE
-
-
2.14200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2.4 V ~ 3.6 V
440µA
-
Side View
-25°C ~ 85°C
-
IrDA 1.3
-
RPM871-E4
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
2.21200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM872-E2
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
2.21200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2 V ~ 3.6 V
75µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM871-E2
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
2.21200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2.6 V ~ 3.6 V
73µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM872-E4
Rohm Semiconductor
IC IRDA IR COMMUNICATION MODULE
-
-
2.21200
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Not For New Designs
115.2kbs (SIR)
2 V ~ 3.6 V
75µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-
RPM872-H12E4A
Rohm Semiconductor
MODULE IRDA 115.2KBPS 8SMD
-
-
2.22110
-
2500
Tape & Reel (TR)
-
Active
115.2kbs (SIR)
2 V ~ 3.6 V
75µA
20cm, 60cm
Side View
-20°C ~ 85°C
-
IrDA 1.2
-

مقایسه