یافته‌ها: 24سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

محور

محدوده اندازه‌گیری

برای اندازه‌گیری

وضوح

نوع

بسته / کیس

رابط

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
محور
محدوده اندازه‌گیری
برای اندازه‌گیری
وضوح
نوع
بسته / کیس
رابط
دمای عملیاتی
image
HMC6343
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
3-AXIS DIGITAL COMPASS SOLUTION
1219
-
152.46000
-
1
HMC
Active
X, Y, Z
±2 Gauss
Heading, Pitch and Roll
0.1°
Digital Compass
36-LCC
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMC2003
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
SENSOR HYBRID MAGN 3 AXIS 20-DIP
66
-
318.40000
-
1
HMC
Active
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
40 µGauss
Digital Magnetometer
20-DIP Module
Analog
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR3300
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DIG COMPASS UART 3 AXIS
132
-
400.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±2 Gauss, ±60°
Heading, Pitch and Roll
100 µGauss, 0.1°
Digital Compass
Module (No Case)
UART, SPI
-20°C ~ 70°C (TA)
image
HMR3000-D00-232
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DIGITAL COMPASS RS232
26
-
968.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±1 Gauss, ±40°
Heading, Pitch and Roll
1 µGauss, 0.1°
Digital Compass
Module (No Case)
RS-232
-20°C ~ 70°C (TA)
image
HMR3000-D21-232
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DIG COMPASS W/CASE RS232
199
-
1012.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±1 Gauss, ±40°
Heading, Pitch and Roll
1 mGauss, 0.1°
Digital Compass
Module with Case
RS-232
-20°C ~ 70°C (TA)
image
HMR2300-D21-232
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MAGNETOMETER RS232 W/CASE
99
-
1024.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
67 µGauss
Digital Magnetometer
Module with Case
RS-232
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR2300-D21-485
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MAGNETOMETER RS485 W/CASE
75
-
1024.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
67 µGauss
Digital Magnetometer
Module with Case
RS-485
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR3300-D00-232
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DIGITAL COMPASS 3-AXIS
4
-
480.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±2 Gauss, ±60°
Heading, Pitch and Roll
100 µGauss, 0.1°
Digital Compass
Module (No Case)
RS-232
-20°C ~ 70°C (TA)
image
HMR2300-D00-232
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MAGNETOMETER RS232
9
-
984.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
67 µGauss
Digital Magnetometer
Module (No Case)
RS-232
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR2300-D00-485
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MAGNETOMETER RS485
7
-
984.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
67 µGauss
Digital Magnetometer
Module (No Case)
RS-485
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR3000-D21-485
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DIG COMPASS W/CASE RS485
8
-
1012.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±1 Gauss, ±40°
Heading, Pitch and Roll
1 µGauss, 0.1°
Digital Compass
Module with Case
RS-485
-20°C ~ 70°C (TA)
image
DRM4000L-N00-232
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DEAD RECKONING RS-232
12
-
432.00000
-
1
DRMâ„¢
Obsolete
X, Y, Z
-
Heading
-
Dead Reckoning Module
Module
RS-232
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR3000-D00-485
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DIGITAL COMPASS RS485
-
-
968.00000
-
1
HMR
Active
X, Y, Z
±1 Gauss, ±40°
Heading, Pitch and Roll
1 µGauss, 0.1°
Digital Compass
Module (No Case)
RS-485
-20°C ~ 70°C (TA)
image
HMR3500
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
3-AXIS COMPASS MODULE
-
-
Call
-
1
TruePointâ„¢
Active
X, Y, Z
±700 mGauss, ±180° (X), ±80° (Y)
Heading, Pitch and Roll
450 µGauss, 0.04°
Digital Compass
Module (No Case)
RS-232
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR2300-D20-232
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MAGNETOMETER RS232 W/CASE
-
-
Call
-
1
HMR
Obsolete
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
67 µGauss
Digital Magnetometer
Module with Case
RS-232
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR2300-D20-485
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MAGNETOMETER RS485 W/CASE
-
-
Call
-
1
HMR
Obsolete
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
67 µGauss
Digital Magnetometer
Module with Case
RS-485
-40°C ~ 85°C (TA)
HMR2300R-485
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MAGNETOMETER RS485 3 AXIS
-
-
Call
-
1
HMR
Obsolete
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
67 µGauss
Digital Magnetometer
Module (No Case)
RS-485
-40°C ~ 85°C (TA)
HMR2300R-422
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MAGNETOMETER RS232 3 AXIS
-
-
Call
-
1
HMR
Obsolete
X, Y, Z
±2 Gauss
Strength, Direction of Magnetic Field
67 µGauss
Digital Magnetometer
Module (No Case)
RS-232
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR3200
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DIG COMPASS UART 2 AXIS
-
-
Call
-
1
HMR
Obsolete
X, Y
±2 Gauss
Heading
100 µGauss
Digital Compass
Module (No Case)
UART, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR3100
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
MODULE DIGITAL COMPASS 2-AXIS
-
-
Call
-
1
HMR
Obsolete
X, Y
±2 Gauss
Heading
0.5°
Digital Compass
Module
Digital
0°C ~ 70°C (TA)
image
DRM4000-N00-232
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
DRM 4000 MODULE
-
-
Call
-
1
DRMâ„¢
Obsolete
X, Y, Z
-
Heading
-
Dead Reckoning Module
Module
RS-232
-40°C ~ 85°C (TA)
image
HMR3400
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
3-AXIS TILT COMPENSATED COMPASS
-
-
Call
-
1
HMR
Obsolete
X, Y, Z
±2 Gauss, ±60°
Heading, Pitch and Roll
100 µGauss, 0.1°
Digital Compass
Module (No Case)
UART, SPI
-20°C ~ 70°C (TA)
image
29123
Parallax Inc.
MODULE COMPASS HITACHI HM55B
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X, Y
±180µT
Strength, Direction of Magnetic Field
-
Digital Magnetometer
6-DIP Module
Serial
0°C ~ 70°C (TA)
image
HMR3601
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
COMPASS
-
-
Call
-
1
µPOINT®
Obsolete
X, Y, Z
±0.9 Gauss
Heading, Pitch and Roll
150 µGauss, 0.15°, 0.2°
Digital Magnetometer
3-SMD Module
Serial
-

مقایسه