یافته‌ها: 31سازنده

سری ساخت

برای استفاده با / محصولات مرتبط

جنس محفظه

ماده - مغناطیسی

بسته / کیس

اندازه

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
برای استفاده با / محصولات مرتبط
جنس محفظه
ماده - مغناطیسی
بسته / کیس
اندازه
دمای عملیاتی
image
57135-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
5640
-
2.28000
-
1
-
Active
59135
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm)
105°C (TA)
image
57140-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
5012
-
2.46000
-
1
-
Active
59140
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
0.906" L x 0.236" W x 0.551" H (23.0mm x 6.00mm x 14.0mm)
105°C (TA)
image
57145-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
19058
-
2.53000
-
1
-
Active
59145
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm)
105°C (TA)
image
57150-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
1264
-
2.53000
-
1
-
Active
59150
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm)
105°C (TA)
image
57105-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
3704
-
2.63000
-
1
-
Active
59105
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm)
105°C (TA)
image
57065-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
1815
-
3.16000
-
1
-
Active
59065
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder, Threaded
0.219" Dia x 1.50" L (5.56mm x 38.0mm)
105°C (TA)
image
M04
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
1269
-
3.42000
-
1
M04
Active
MK04
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
0.910" L x 0.550" W x 0.230" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm)
70°C (TA)
image
57025-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET CYLINDER
106
-
4.20000
-
1
-
Active
59025
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder
0.245" Dia x 1.00" L (6.22mm x 25.4mm)
105°C (TA)
image
57020-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET CYLINDER
870
-
6.14000
-
1
-
Active
59020
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder
0.201" Dia x 0.60" L (5.10mm x 15.2mm)
105°C (TA)
image
M11/M8
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
302
-
4.14000
-
1
M11
Active
MK11/M8
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder, Threaded
0.315" Dia x 1.50" L (8.00mm x 38.0mm)
70°C (TA)
image
57022-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET CYLINDER
855
-
4.20000
-
1
-
Active
59022
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder
0.228" Dia x 1.00" L (5.79mm x 25.4mm)
105°C (TA)
image
57050-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET BOARD MOUNT
364
-
4.93000
-
1
-
Active
59050
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
PCB Module
0.900" L x 0.180" W x 0.265" H (22.9mm x 4.57mm x 6.73mm)
105°C (TA)
image
57040-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET PRESS FIT
1324
-
5.65000
-
1
-
Active
59040
Plastic
-
Press Fit
0.420" Dia x 1.22" L (10.7mm x 31.0mm)
105°C (TA)
image
57125-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
985
-
2.49000
-
1
-
Active
59125
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
1.125" L x 0.259" W x 0.750" H (28.6mm x 6.40mm x 19.0mm)
105°C (TA)
image
57070-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
450
-
3.16000
-
1
-
Active
59070
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder, Threaded
0.219" Dia x 1.50" L (5.56mm x 38.0mm)
105°C (TA)
image
M13
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
311
-
4.60000
-
1
M13
Active
MK13
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
0.906" L x 0.547" W x 0.232" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm)
70°C (TA)
image
57045-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET BOARD MNT
133
-
3.10000
-
1
-
Active
59045
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
PCB Module
0.700" L x 0.130" W x 0.170" H (17.8mm x 3.30mm x 4.32mm)
105°C (TA)
image
M11/M5
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
50
-
11.51000
-
1
M11
Active
MK11
Stainless Steel
Alnico (AlNiCo)
Cylinder, Threaded
0.980" Dia x 0.20" L (25.0mm x 5.00mm)
70°C (TA)
image
M21P/1
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
11
-
7.19000
-
1
M21
Active
MK21
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Alnico (AlNiCo)
Flange Mount
1.122" L x 0.246" W x 0.750" H (28.5mm x 6.25mm x 19.0mm)
150°C (TA)
image
M21P/2
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
13
-
7.19000
-
1
M22
Active
MK21
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Alnico (AlNiCo)
Flange Mount
1.122" L x 0.246" W x 0.750" H (28.5mm x 6.25mm x 19.0mm)
150°C (TA)
image
GLS-M1
Omron Automation and Safety
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
20
-
19.48000
-
1
GLS
Active
GLS
Plastic
-
Flange Mount
1.968" L x 0.394" W x 0.551" H (50.0mm x 10.0mm x 14.0mm)
80°C (TA)
image
M13 MAGNETS
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
-
-
2.52700
-
80
M13
Active
MK13
Polybutylene Terephthalate (PBT)
-
Flange Mount
0.910" L x 0.550" W x 0.230" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm)
70°C (TA)
image
M05
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET FLANGE MNT
-
-
2.56875
-
80
M05
Active
MK05
Polybutylene Terephthalate (PBT)
Alnico 5 (AlNiCo)
Flange Mount
0.910" L x 0.550" W x 0.230" H (23.0mm x 13.9mm x 5.90mm)
70°C (TA)
image
M11/B6
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
-
-
11.13660
-
50
M11
Active
MK11/B6
Brass
-
Cylinder, Threaded
0.236" Dia x 1.50" L (6.00mm x 38.0mm)
70°C (TA)
MSS-1605
Magnasphere Corp
CHANNEL MAGNET FOR ALUMINUM DOOR
-
-
13.00000
-
1
MSS
Active
MSS
Plastic
-
Chassis Mount
-
80°C (TA)
image
M11/B8
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
-
-
13.07700
-
50
M11
Active
MK11/B8
Brass
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder, Threaded
0.315" Dia x 1.50" L (8.00mm x 38.0mm)
70°C (TA)
image
57060-000
Littelfuse Inc.
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
-
-
14.62000
-
1
-
Active
59060
Plastic
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder, Threaded
0.315" Dia x 1.42" L (8.00mm x 36.0mm)
105°C (TA)
image
M11/B10
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
-
-
16.84800
-
50
M11
Active
MK11/B10
Brass
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder, Threaded
0.394" Dia x 1.50" L (10.0mm x 38.0mm)
70°C (TA)
image
M11/B12
Standex-Meder Electronics
ACTUATOR MAGNET THREADED BODY
-
-
17.43660
-
50
M11
Active
MK11/B12
Brass
Alnico 5 (AlNiCo)
Cylinder, Threaded
0.472" Dia x 1.50" L (12.0mm x 38.0mm)
70°C (TA)
HS-1250
Magnasphere Corp
REMOVAL TAMPER MAGNET 1=3
-
-
18.26000
-
1
HS
Active
HS, HSS
Plastic
-
Press Fit
0.375" Dia x 0.500" H (9.53mm x 12.7mm)
80°C (TA)
HSS-1384
Magnasphere Corp
L2C TAMPER SWITCH TEST MAGNET
-
-
47.93000
-
1
HSS
Active
HSS
Plastic
-
Press Fit
1.000" Dia x 4.000" L (25.4mm x 102mm)
80°C (TA)

مقایسه