یافته‌ها: 1,296سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

محور

محدوده شتاب

حساسیت (LSB/g)

حساسیت (mV/g)

پهنای باند

نوع خروجی

ولتاژ - تغذیه

مشخصات

دمای عملیاتی

نوع نصب

بسته / کیس

بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
محور
محدوده شتاب
حساسیت (LSB/g)
حساسیت (mV/g)
پهنای باند
نوع خروجی
ولتاژ - تغذیه
مشخصات
دمای عملیاتی
نوع نصب
بسته / کیس
بسته‌بندی تامین‌کننده دستگاه
image
LIS2DHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
16000
-
0.62244
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 672Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (2x2)
image
LIS2DHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
19246
-
1.59000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 672Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (2x2)
image
LIS2DHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
19246
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 672Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (2x2)
image
LIS2DH12TR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
16000
-
0.62510
-
8000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 672Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
12-VFLGA
12-LGA (2x2)
image
LIS2DH12TR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
16902
-
1.60000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 672Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
12-VFLGA
12-LGA (2x2)
image
LIS2DH12TR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA
16902
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 672Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
12-VFLGA
12-LGA (2x2)
image
MMA7660FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 1.5G I2C 10DFN
13000
1037000
0.66000
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±1.5g
21.33
-
-
I²C
2.4 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (3x3)
image
MMA7660FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 1.5G I2C 10DFN
13532
1037000
1.59000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±1.5g
21.33
-
-
I²C
2.4 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (3x3)
image
MMA7660FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 1.5G I2C 10DFN
13532
1037000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±1.5g
21.33
-
-
I²C
2.4 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (3x3)
image
MMA8653FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10DFN
15000
96000
0.67200
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
256 (±2g) ~ 64 (±8g)
-
0.782Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
-
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (2x2)
image
MMA8653FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10DFN
15153
96000
1.09000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
256 (±2g) ~ 64 (±8g)
-
0.782Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
-
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (2x2)
image
MMA8653FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10DFN
15153
96000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
256 (±2g) ~ 64 (±8g)
-
0.782Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
-
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (2x2)
image
MMA8652FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10DFN
27000
-
0.70800
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (2x2)
image
MMA8652FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10DFN
31222
-
1.15000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (2x2)
image
MMA8652FCR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10DFN
31222
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (2x2)
image
LIS3DHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
68000
-
0.72360
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 625Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS3DHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
71371
-
1.82000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 625Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS3DHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
71371
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
1000 (±2g) ~ 83 (±16g)
-
0.5Hz ~ 625Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
MMA8453QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16QFN
13000
-
0.87600
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
256 (±2g) ~ 64 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
MMA8453QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16QFN
13099
-
1.43000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
256 (±2g) ~ 64 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
MMA8453QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16QFN
13099
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
256 (±2g) ~ 64 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
MMA8452QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16QFN
3000
-
0.87600
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
MMA8452QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16QFN
3312
-
1.43000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
MMA8452QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16QFN
3312
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
KX023-1025-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA
4000
-
0.88500
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
16384 (±2g) ~ 4096 (±8g)
-
0.39Hz ~ 800Hz
I²C, SPI
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LGA
16-LGA (3x3)
image
KX023-1025-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA
4167
-
2.40000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
16384 (±2g) ~ 4096 (±8g)
-
0.39Hz ~ 800Hz
I²C, SPI
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LGA
16-LGA (3x3)
image
KX023-1025-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA
4167
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
16384 (±2g) ~ 4096 (±8g)
-
0.39Hz ~ 800Hz
I²C, SPI
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LGA
16-LGA (3x3)
image
KXCJ9-1008-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10LGA
4000
-
0.97500
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±8g)
-
0.39Hz ~ 800Hz
I²C
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFLGA
10-LGA (3x3)
image
KXCJ9-1008-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10LGA
5158
-
2.65000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±8g)
-
0.39Hz ~ 800Hz
I²C
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFLGA
10-LGA (3x3)
image
KXCJ9-1008-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2-8G I2C 10LGA
5158
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±8g)
-
0.39Hz ~ 800Hz
I²C
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFLGA
10-LGA (3x3)
image
LIS331DLHTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA
24000
-
1.04490
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1000 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
25Hz ~ 500Hz
I²C, SPI
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS331DLHTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA
28214
-
2.35000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1000 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
25Hz ~ 500Hz
I²C, SPI
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS331DLHTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA
28214
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1000 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
25Hz ~ 500Hz
I²C, SPI
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS3DSHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
20000
-
1.10295
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 6g, 8g, 16g
16666 (±2g) ~ 1369 (±16g)
-
1.56Hz ~ 800Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS3DSHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
20295
-
2.77000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 6g, 8g, 16g
16666 (±2g) ~ 1369 (±16g)
-
1.56Hz ~ 800Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS3DSHTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
20295
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 6g, 8g, 16g
16666 (±2g) ~ 1369 (±16g)
-
1.56Hz ~ 800Hz
I²C, SPI
1.71 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS332ARTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA
4000
-
1.15830
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
600
2kHz
Analog Voltage
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS332ARTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA
5554
-
2.61000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
600
2kHz
Analog Voltage
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
LIS332ARTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LGA
5554
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
600
2kHz
Analog Voltage
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
FXLS8471QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16QFN
37500
522000
1.23601
-
1500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
4096 (±2g) ~ 1024 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C, SPI
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
FXLS8471QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16QFN
37850
522000
1.99000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
4096 (±2g) ~ 1024 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C, SPI
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
FXLS8471QR1
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16QFN
37850
522000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
4096 (±2g) ~ 1024 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C, SPI
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
KXTC9-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 10LGA
4000
-
1.30500
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
50Hz
Analog Voltage
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFLGA
10-LGA (3x3)
image
KXTC9-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 10LGA
7564
-
3.47000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
50Hz
Analog Voltage
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFLGA
10-LGA (3x3)
image
KXTC9-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 10LGA
7564
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
50Hz
Analog Voltage
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFLGA
10-LGA (3x3)
image
MMA8452QT
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16QFN
4550
-
1.31000
-
1
Tube
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1024 (±2g) ~ 256 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
MMA7660FCT
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 1.5G I2C 10DFN
7943
19600
1.54000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±1.5g
21.33
-
-
I²C
2.4 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
10-VFDFN
10-DFN (3x3)
image
ADXL344ACCZ-RL7
Analog Devices Inc.
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
3000
1500
1.56975
-
1500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
256 (±2g) ~ 32 (±16g)
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
1.7 V ~ 2.75 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
ADXL344ACCZ-RL7
Analog Devices Inc.
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
4470
1500
3.06000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
256 (±2g) ~ 32 (±16g)
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
1.7 V ~ 2.75 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
ADXL344ACCZ-RL7
Analog Devices Inc.
ACCEL 2-16G I2C/SPI 16LGA
4470
1500
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
256 (±2g) ~ 32 (±16g)
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
1.7 V ~ 2.75 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
MMA8451QT
Freescale Semiconductor - NXP
ACCELEROMETER 2-8G I2C 16QFN
7733
-
1.67000
-
1
Tube
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
4096 (±2g) ~ 1024 (±8g)
-
0.78Hz ~ 400Hz
I²C
1.95 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFQFN
16-QFN (3x3)
image
LIS344ALHTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2-6G ANALOG 16LGA
21003
-
1.96973
-
3000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g, 6g
-
660 (±2g) ~ 220 (±6g)
1.8kHz
Analog Voltage
2.4 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LFLGA
16-LGA (4x4)
image
LIS344ALHTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2-6G ANALOG 16LGA
21020
-
4.04000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g, 6g
-
660 (±2g) ~ 220 (±6g)
1.8kHz
Analog Voltage
2.4 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LFLGA
16-LGA (4x4)
image
LIS344ALHTR
STMicroelectronics
ACCELEROMETER 2-6G ANALOG 16LGA
21020
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g, 6g
-
660 (±2g) ~ 220 (±6g)
1.8kHz
Analog Voltage
2.4 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LFLGA
16-LGA (4x4)
image
ADXL343BCCZ
Analog Devices Inc.
ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
2949
12960
3.10000
-
1
Tray
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
256 (±2g) ~ 32 (±16g)
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
ADXL345BCCZ-RL
Analog Devices Inc.
ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
5000
-
3.75375
-
5000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
256 (±2g) ~ 32 (±16g)
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
ADXL345BCCZ-RL
Analog Devices Inc.
ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
9936
-
7.36000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
256 (±2g) ~ 32 (±16g)
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
ADXL345BCCZ-RL
Analog Devices Inc.
ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
9936
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
256 (±2g) ~ 32 (±16g)
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
KXR94-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 14DFN
12000
-
3.79500
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
800Hz
Analog Voltage
2.5 V ~ 5.25 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-LFDFN Exposed Pad
14-DFN (5x5)
image
KXR94-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 14DFN
17399
-
8.65000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
800Hz
Analog Voltage
2.5 V ~ 5.25 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-LFDFN Exposed Pad
14-DFN (5x5)
image
KXR94-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 14DFN
17399
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
800Hz
Analog Voltage
2.5 V ~ 5.25 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-LFDFN Exposed Pad
14-DFN (5x5)
image
KXRB5-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA
4000
-
3.79500
-
4000
Tape & Reel (TR)
KXRB5
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
-
Analog Voltage
3.3V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
KXRB5-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA
5730
-
8.65000
-
1
Cut Tape (CT)
KXRB5
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
-
Analog Voltage
3.3V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
KXRB5-2050-FR
Kionix Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 14LGA
5730
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
KXRB5
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
660
-
Analog Voltage
3.3V
Adjustable Bandwidth, Selectable Low Pass Filter
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
MXR9150MZ
Memsic Inc.
ACCELEROMETER 5G ANALOG 16LCC
1500
-
4.13000
-
1500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±5g
-
150
17Hz
Analog Voltage
2.7 V ~ 3.6 V
-
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LCC
16-LCC
image
MXR9150MZ
Memsic Inc.
ACCELEROMETER 5G ANALOG 16LCC
2617
-
9.25000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Analog
X, Y, Z
±5g
-
150
17Hz
Analog Voltage
2.7 V ~ 3.6 V
-
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LCC
16-LCC
image
MXR9150MZ
Memsic Inc.
ACCELEROMETER 5G ANALOG 16LCC
2617
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Analog
X, Y, Z
±5g
-
150
17Hz
Analog Voltage
2.7 V ~ 3.6 V
-
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LCC
16-LCC
image
ADXL313WACPZ-RL7
Analog Devices Inc.
IC ACCELEROMETER TRI-AXIS 10-LGA
1000
-
4.50158
-
1000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±0.5g, 1g, 2g, 4g
1024
-
3.125Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Standby Mode
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
32-LFQFN Exposed Pad, CSP
32-LFCSP-LQ (5x5)
image
ADXL313WACPZ-RL7
Analog Devices Inc.
ACCEL 0.5-4G I2C/SPI 32LFCSP
1228
-
8.17000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±0.5g, 1g, 2g, 4g
1024
-
3.125Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Standby Mode
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
32-LFQFN Exposed Pad, CSP
32-LFCSP-LQ (5x5)
image
ADXL313WACPZ-RL7
Analog Devices Inc.
ACCEL 0.5-4G I2C/SPI 32LFCSP
1228
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±0.5g, 1g, 2g, 4g
1024
-
3.125Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Standby Mode
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
32-LFQFN Exposed Pad, CSP
32-LFCSP-LQ (5x5)
image
AIS326DQTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-6G I2C/SPI 28QFPN
2300
-
4.58380
-
2300
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 6g
1024 (±2g) ~ 340 (±6g)
-
10Hz ~ 640Hz
I²C, SPI
3 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
28-QFN Exposed Pad
28-QFPN (7x7)
image
AIS326DQTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-6G I2C/SPI 28QFPN
3271
-
8.64000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 6g
1024 (±2g) ~ 340 (±6g)
-
10Hz ~ 640Hz
I²C, SPI
3 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
28-QFN Exposed Pad
28-QFPN (7x7)
image
AIS326DQTR
STMicroelectronics
ACCEL 2-6G I2C/SPI 28QFPN
3271
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 6g
1024 (±2g) ~ 340 (±6g)
-
10Hz ~ 640Hz
I²C, SPI
3 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
28-QFN Exposed Pad
28-QFPN (7x7)
image
LIS331HH
STMicroelectronics
ACCEL 6-24G I2C/SPI 16LGA
3579
-
5.08000
-
1
Tray
-
Active
Digital
X, Y, Z
±6g, 12g, 24g
333 (±6g) ~ 83 (±24g)
-
25Hz ~ 500Hz
I²C, SPI
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-VFLGA
16-LGA (3x3)
image
ADXL362BCCZ-RL7
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 2-8G SPI 16LGA
6000
-
5.22551
-
1500
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1 (±2g) ~ 4 (±8g)
-
6.25Hz ~ 400Hz
SPI
1.6 V ~ 3.5 V
Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-TFLGA
16-LGA (3x3.25)
image
ADXL362BCCZ-RL7
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 2-8G SPI 16LGA
6951
-
9.48000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1 (±2g) ~ 4 (±8g)
-
6.25Hz ~ 400Hz
SPI
1.6 V ~ 3.5 V
Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-TFLGA
16-LGA (3x3.25)
image
ADXL362BCCZ-RL7
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 2-8G SPI 16LGA
6951
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g
1 (±2g) ~ 4 (±8g)
-
6.25Hz ~ 400Hz
SPI
1.6 V ~ 3.5 V
Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-TFLGA
16-LGA (3x3.25)
image
H3LIS331DLTR
STMicroelectronics
ACCEL 100-400G I2C/SPI 16LGA
4000
-
5.41450
-
4000
Tape & Reel (TR)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±100g, ±200g, ±400g
20 (±100g) ~ 5 (±400g)
-
25Hz ~ 500Hz
I²C, SPI
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-TFLGA
16-TFLGA (3x3)
image
H3LIS331DLTR
STMicroelectronics
ACCEL 100-400G I2C/SPI 16LGA
7764
-
10.20000
-
1
Cut Tape (CT)
-
Active
Digital
X, Y, Z
±100g, ±200g, ±400g
20 (±100g) ~ 5 (±400g)
-
25Hz ~ 500Hz
I²C, SPI
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-TFLGA
16-TFLGA (3x3)
image
H3LIS331DLTR
STMicroelectronics
ACCEL 100-400G I2C/SPI 16LGA
7764
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
-
Active
Digital
X, Y, Z
±100g, ±200g, ±400g
20 (±100g) ~ 5 (±400g)
-
25Hz ~ 500Hz
I²C, SPI
2.16 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Sleep Mode
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-TFLGA
16-TFLGA (3x3)
image
ADXL335BCPZ
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 3G ANALOG 16LFCSP
445
-
6.23000
-
1
Tube
-
Active
Analog
X, Y, Z
±3g
-
300
1.6kHz (X,Y), 550Hz (Z)
Analog Voltage
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LQFN Exposed Pad, CSP
16-LFCSP-LQ (4x4)
image
ADXL325BCPZ
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 5G ANALOG 16LFCSP
592
-
6.23000
-
1
Tube
-
Active
Analog
X, Y, Z
±5g
-
174
1.6kHz (X,Y), 550Hz (Z)
Analog Voltage
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LQFN Exposed Pad, CSP
16-LFCSP-LQ (4x4)
image
ADXL327BCPZ
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 2G ANALOG 16LFCSP
32
-
6.23000
-
1
Tube
-
Active
Analog
X, Y, Z
±2g
-
420
1.6kHz (X,Y), 550Hz (Z)
Analog Voltage
1.8 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
16-LQFN Exposed Pad, CSP
16-LFCSP-LQ (4x4)
image
ADXL345BCCZ
Analog Devices Inc.
ACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
1786
-
7.15000
-
1
Tray
-
Active
Digital
X, Y, Z
±2g, 4g, 8g, 16g
256 (±2g) ~ 32 (±16g)
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
ADXL312ACPZ
Analog Devices Inc.
ACCEL 1.5-12G I2C/SPI 32-LFCSP
3357
-
7.73000
-
1
Tube
-
Active
Digital
X, Y, Z
±1.5g, 3g, 6g, 12g
345 (±1.5g ) ~ 43 (±12g)
-
3.125Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
32-LFQFN Exposed Pad, CSP
32-LFCSP-LQ (5x5)
image
AD22280-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 50G ANALOG 8CLCC
750
2000
8.43276
-
250
Tape & Reel (TR)
iMEMS®
Active
Analog
X
±50g
-
38
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22280-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 50G ANALOG 8CLCC
990
2000
11.81000
-
1
Cut Tape (CT)
iMEMS®
Active
Analog
X
±50g
-
38
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22280-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 50G ANALOG 8CLCC
990
2000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iMEMS®
Active
Analog
X
±50g
-
38
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22279-A-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 35G ANALOG 8CLCC
250
-
8.43276
-
250
Tape & Reel (TR)
iMEMS®
Active
Analog
X
±35g
-
55
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22279-A-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 35G ANALOG 8CLCC
560
-
11.81000
-
1
Cut Tape (CT)
iMEMS®
Active
Analog
X
±35g
-
55
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22279-A-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 35G ANALOG 8CLCC
560
-
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iMEMS®
Active
Analog
X
±35g
-
55
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22283-B-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 250G ANALOG 8CLCC
500
4000
10.09516
-
250
Tape & Reel (TR)
iMEMS®
Active
Analog
X
±250g
-
8
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22283-B-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 250G ANALOG 8CLCC
563
4000
14.13000
-
1
Cut Tape (CT)
iMEMS®
Active
Analog
X
±250g
-
8
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22283-B-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 250G ANALOG 8CLCC
563
4000
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iMEMS®
Active
Analog
X
±250g
-
8
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22282-A-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 120G ANALOG 8CLCC
250
500
10.09516
-
250
Tape & Reel (TR)
iMEMS®
Active
Analog
X
±120g
-
18
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22282-A-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 120G ANALOG 8CLCC
298
500
14.13000
-
1
Cut Tape (CT)
iMEMS®
Active
Analog
X
±120g
-
18
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22282-A-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 120G ANALOG 8CLCC
298
500
Calculate
-
1
Digi-Reel®
iMEMS®
Active
Analog
X
±120g
-
18
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 125°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
ADXL375BCCZ
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 200G I2C/SPI 14LGA
898
5933
10.95000
-
1
Tray
-
Active
Digital
X, Y, Z
±200g
20.5
-
0.05Hz ~ 1.6kHz
I²C, SPI
2 V ~ 3.6 V
Adjustable Bandwidth, Sleep Mode, Temperature Sensor
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
14-VFLGA
14-LGA (3x5)
image
AD22284-A-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 35G ANALOG 8CLCC
750
-
11.84820
-
250
Tape & Reel (TR)
iMEMS®
Active
Analog
X, Y
±35g
-
55
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)
image
AD22284-A-R2
Analog Devices Inc.
ACCELEROMETER 35G ANALOG 8CLCC
886
-
16.59000
-
1
Cut Tape (CT)
iMEMS®
Active
Analog
X, Y
±35g
-
55
400Hz
Analog Voltage
4.75 V ~ 5.25 V
-
-40°C ~ 105°C (TA)
Surface Mount
8-CLCC
8-LCC (5x5)

مقایسه