یافته‌ها: 72سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

محور

محدوده اندازه‌گیری

حساسیت

پهنای باند

حد ولتاژ

نوع خروجی

رابط

بسته / کیس

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
محور
محدوده اندازه‌گیری
حساسیت
پهنای باند
حد ولتاژ
نوع خروجی
رابط
بسته / کیس
دمای عملیاتی
image
SCA61T-FA1H1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD
-
-
32.26500
-
100
-
Active
X or Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 ~ 5.25V
Voltage
SPI
8-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA61T-FA1H1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD
-
-
52.05000
-
1
-
Active
X or Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
8-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA61T-FA1H1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD
-
-
Calculate
-
1
-
Active
X or Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
8-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA103T-D04-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 15DEG 12SMD
2000
-
41.93400
-
100
-
Active
X or Y
±15°
16V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA103T-D04-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 15DEG 12SMD
2056
-
63.62000
-
1
-
Active
X or Y
±15°
16V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA103T-D04-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 15DEG 12SMD
2056
-
Calculate
-
1
-
Active
X or Y
±15°
16V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA103T-D05-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 12SMD
600
-
41.93400
-
100
-
Active
X or Y
±30°
8V/g
8 ~ 28Hz
4.75 ~ 5.25V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA103T-D05-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 12SMD
695
-
63.62000
-
1
-
Active
X or Y
±30°
8V/g
8 ~ 28Hz
4.75 ~ 5.25V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA100T-D01-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG 12SMD
500
-
41.93400
-
100
-
Active
X, Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA100T-D01-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG 12SMD
626
-
63.62000
-
1
-
Active
X, Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA100T-D01-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG 12SMD
626
-
Calculate
-
1
-
Active
X, Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA100T-D02-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG 12SMD
400
-
41.93400
-
100
-
Active
X, Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 ~ 5.25V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA100T-D02-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG 12SMD
452
-
63.62000
-
1
-
Active
X, Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA100T-D02-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG 12SMD
452
-
Calculate
-
1
-
Active
X, Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
12-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
ADIS16203CCCZ
Analog Devices Inc.
INCLINOMETER 1-AXIS 360DEG 16LGA
134
-
46.72000
-
1
-
Active
X or Y
±360°
0.025°/LSB
2.25kHz
3 V ~ 3.6 V
Digital
SPI
16-LGA
-40°C ~ 125°C (TA)
image
G-NSDOG1-006
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 180DEG MOD
42
-
104.50000
-
1
MEMS
Active
X or Y
±180°
-
-
8 V ~ 30 V
Voltage
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDOG2-200
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD
40
-
114.00000
-
1
MEMS
Active
X, Y
±90°
-
100Hz
8 V ~ 30 V
Digital
CAN
Module
-
image
SCA830-D07-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 12SMD
100
-
26.70000
-
100
-
Active
X or Y
±90°
32000Count/g
6.25Hz
3 V ~ 3.6 V
Digital
SPI
12-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA830-D07-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 12SMD
117
-
43.08000
-
1
-
Active
X or Y
±90°
32000Count/g
6.25Hz
3 V ~ 3.6 V
Digital
SPI
12-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA830-D07-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 12SMD
117
-
Calculate
-
1
-
Active
X or Y
±90°
32000Count/g
6.25Hz
3 V ~ 3.6 V
Digital
SPI
12-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA61T-FAHH1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD
100
-
32.26500
-
100
-
Active
X or Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 ~ 5.25V
Voltage
SPI
8-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA61T-FAHH1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD
216
-
52.05000
-
1
-
Active
X or Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
8-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA61T-FAHH1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD
216
-
Calculate
-
1
-
Active
X or Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
SPI
8-SMD, L-Bend
-40°C ~ 125°C (TA)
image
G-NSDOG2-003
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD
51
-
104.50000
-
1
MEMS
Active
X, Y
±90°
-
100Hz
8 V ~ 30 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDPG2-001
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 10DEG MOD
4
-
393.60000
-
1
DPG
Active
X, Y
±10°
-
-
7 V ~ 30 V
Voltage
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDOG2-002
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 45DEG MOD
40
-
104.50000
-
1
MEMS
Active
X, Y
±45°
-
100Hz
8 V ~ 30 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDOG2-021
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD
10
-
240.00000
-
1
MEMS
Active
X, Y
±90°
-
100Hz
8 V ~ 30 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDMG-015
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 5DEG MOD
3
-
555.20000
-
1
D
Active
X, Y
±5°
-
-
10 V ~ 30 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDMG-017
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 5DEG MOD
3
-
582.40000
-
1
D
Active
X, Y
±5°
-
-
10 V ~ 30 V
Voltage
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDOG2-001
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 25DEG MOD
45
-
95.00000
-
1
MEMS
Active
X, Y
±25°
-
100Hz
8 V ~ 30 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
02115002-000
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 65DEG MOD
10
-
187.04000
-
1
AccuStar®-EA
Active
X or Y
±65°
±0.5%
2Hz
5 V ~ 15 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 80°C (TA)
image
G-NSDPG2-003
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 5DEG MOD
2
-
393.60000
-
1
DPG
Active
X, Y
±5°
-
-
7 V ~ 30 V
Voltage
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDMG-019
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 15DEG MOD
7
-
555.20000
-
1
D
Active
X, Y
±15°
-
-
10 V ~ 30 V
Voltage
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDMG-023
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG MOD
5
-
555.20000
-
1
D
Active
X, Y
±30°
-
-
10 V ~ 30 V
Voltage
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDMG-025
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG MOD
3
-
582.40000
-
1
D
Active
X, Y
±30°
-
-
10 V ~ 30 V
Voltage
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
G-NSDMG-021
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 2-AXIS 15DEG MOD
2
-
582.40000
-
1
D
Active
X, Y
±15°
-
-
10 V ~ 30 V
Voltage
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA610-CA1H1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD
-
-
Call
-
100
SCA610
Obsolete
X or Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
Analog
8-SMD Module
-
image
SCA610-CA1H1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD
21
-
39.92000
-
1
SCA610
Obsolete
X or Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
Analog
8-SMD Module
-
image
SCA610-CA1H1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD
21
-
Calculate
-
1
SCA610
Obsolete
X or Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
Analog
8-SMD Module
-
image
SCA121T-D03
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD
4
-
156.85000
-
1
-
Obsolete
X, Y
±90°
2V/g
18Hz
7 V ~ 35 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
02114002-000
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 65DEG MOD
-
-
187.04000
-
1
AccuStar®-EA
Active
X or Y
±65°
±0.5%
2Hz
5 V ~ 15 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 80°C (TA)
image
SCA61T-FA1H1G-6
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG 8SMD
-
-
30.11400
-
600
-
Active
X or Y
±90°
2V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Analog
SPI
8-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA61T-FAHH1G-6
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD
-
-
30.11400
-
600
-
Active
X or Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Analog
SPI
8-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA100T-D01-6
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG 12SMD
-
-
39.76500
-
600
SCA100T
Active
X, Y
±30°
4V/g
10Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Digital
SPI
12-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA100T-D02-6
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG 12SMD
-
-
39.76500
-
600
SCA100T
Active
X, Y
±90°
2V/g
10Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Digital
SPI
12-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA103T-D04-6
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 15DEG 12SMD
-
-
39.76500
-
600
-
Active
X or Y
±15°
16V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Analog
SPI
12-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCA103T-D05-6
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 12SMD
-
-
39.76500
-
600
-
Active
X or Y
±30°
8V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Analog
SPI
12-SMD Module
-40°C ~ 125°C (TA)
SCA121T-D09
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG BOX
-
-
130.71000
-
20
-
Active
X, Y
±30°
4V/g
18Hz
7 V ~ 35 V
Analog
Analog
Box
-40°C ~ 85°C (TA)
image
72162000-020
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 20DEG MOD
-
-
488.25000
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
Module
-25°C ~ 60°C (TA)
image
72162000-003
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 3DEG MOD
-
-
488.25000
-
5
AccuStar®-IP-66
Active
X or Y
±3°
±1%
0.5Hz
12 V ~ 30 V
Voltage and Current
2-Wire
Module
-25°C ~ 60°C (TA)
image
72162000-005
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 5DEG MOD
-
-
488.25000
-
5
AccuStar®-IP-66
Active
X or Y
±5°
±1%
0.5Hz
12 V ~ 30 V
Voltage and Current
2-Wire
Module
-25°C ~ 60°C (TA)
image
72162000-010
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 10DEG MOD
-
-
488.25000
-
5
AccuStar®-IP-66
Active
X or Y
±10°
±1%
0.5Hz
12 V ~ 30 V
Voltage and Current
2-Wire
Module
-25°C ~ 60°C (TA)
image
72162000-015
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 15DEG MOD
-
-
488.25000
-
5
AccuStar®-IP-66
Active
X or Y
±15°
±1%
0.5Hz
12 V ~ 30 V
Voltage and Current
2-Wire
Module
-25°C ~ 60°C (TA)
image
72162000-030
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG MOD
-
-
488.25000
-
5
AccuStar®-IP-66
Active
X or Y
±30°
±1%
0.5Hz
12 V ~ 30 V
Voltage and Current
2-Wire
Module
-25°C ~ 60°C (TA)
image
72162000-090
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG MOD
-
-
488.25000
-
5
AccuStar®-IP-66
Active
X or Y
±90°
±1%
0.5Hz
12 V ~ 30 V
Voltage and Current
2-Wire
Module
-25°C ~ 60°C (TA)
72162000-045
TE Connectivity Measurement Specialties
INCLINOMETER 1-AXIS 45DEG MOD
-
-
539.20000
-
1
AccuStar®
Active
X or Y
±45°
-
-
12 V ~ 30 V
Voltage and Current
2-Wire
Module
-25°C ~ 60°C (TA)
image
SCA125T-D06-A
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X, Y
±90°
0.07°/LSB
18Hz
7 V ~ 35 V
RS-485
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA125T-D08-A
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X, Y
±30°
0.035°/LSB
18Hz
7 V ~ 35 V
RS-485
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA115T-D03-A
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X or Y
±30°
0.035°/LSB
18Hz
7 V ~ 35 V
RS-485
Serial
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA121T-D07
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG MOD
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
X, Y
±30°
4V/g
18Hz
7 V ~ 35 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA111T-D02
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X or Y
±30°
70mV/°
18Hz
7 V ~ 35 V
Voltage
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCL1700-D01
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 10DEG MOD
-
-
Call
-
45
-
Obsolete
X, Y
±10°
200mV/°
3Hz
7 V ~ 35 V
Analog
Analog
Module
-25°C ~ 85°C (TA)
image
SCA610-CAHH1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD
-
-
Call
-
100
SCA610
Obsolete
X or Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
Analog
8-SMD Module
-
image
SCA610-CAHH1G-1
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG 8SMD
-
-
Call
-
1
SCA610
Obsolete
X or Y
±30°
4V/g
8 ~ 28Hz
4.75 V ~ 5.25 V
Voltage
Analog
8-SMD Module
-
image
SCA114T-D02FA
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 30DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X or Y
±30°
±8mA/FS
1Hz
10 V ~ 36 V
Current
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA114T-D04FA
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X or Y
±90°
±8mA/FS
1Hz
10 V ~ 36 V
Current
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA114T-D10FA
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X or Y
-
±8mA/FS
1Hz
10 V ~ 36 V
Current
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA124T-D02FA
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 30DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X, Y
±30°
±8mA/FS
1Hz
10 V ~ 36 V
Current
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA124T-D04FA
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X, Y
±90°
±8mA/FS
1Hz
10 V ~ 36 V
Current
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA121T-D05
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 90DEG MOD
-
-
Call
-
20
-
Obsolete
X, Y
±90°
2V/g
18Hz
4.75 ~ 5.25V
Analog
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCA111T-D04
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 1-AXIS 90DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X or Y
±90°
35mV/°
18Hz
4.75 ~ 5.25V
Analog
Analog
Module
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCL1700-D31
Murata Electronics North America
INCLINOMETER 2-AXIS 10DEG MOD
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
X, Y
±10°
200mV/°
3Hz
7 V ~ 35 V
Analog
Analog
Module
-25°C ~ 85°C (TA)

مقایسه