یافته‌ها: 312سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع سنسور

فاصله سنجش

نوع خروجی

ولتاژ - تغذیه

نوع تریگر

مشخصات

بسته / کیس

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع سنسور
فاصله سنجش
نوع خروجی
ولتاژ - تغذیه
نوع تریگر
مشخصات
بسته / کیس
دمای عملیاتی
image
ZRE200GE
Zilog
ZMOTION PIR SENSOR DUAL ELEMENT
2371
-
2.31000
-
1
ZMOTION®
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
-
2.7 V ~ 3.3 V
-
Motion Sensing
Module
-40°C ~ 105°C (TA)
image
EKMC1601111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 170UA DGTL WHT
3469
-
12.57000
-
1
VZ
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMC1601112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 170UA DGTL BLK
3171
-
12.57000
-
1
VZ
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
555-28027
Parallax Inc.
SENSOR MOTION PASSIVE INFRARED
3714
-
12.99000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
240" (6.096m) 20'
Logic
3 V ~ 6 V
Internal
-
Module
0°C ~ 50°C (TA)
image
28032
Parallax Inc.
PIR SENSOR IR WIDE ANGLE
106
-
12.99000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
360" (9.144m) 30'
Logic
3 V ~ 6 V
Internal
-
Module
0°C ~ 50°C (TA)
image
EKMC1603112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE BLK
1261
-
13.18000
-
1
VZ
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN41121
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DETECT DIG STD BLK
2902
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.2 V ~ 3 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN41122
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DIG STD WHT PCB
1269
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.2 V ~ 3 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN11111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DIG STD 5V BK PCB
999
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN42121
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DETECT DIG BLK
383
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
78.7" (2m) 6.6'
Digital
2.2 V ~ 3 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN43121
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION SPOTDETECT DIG BLK
358
350
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.2 V ~ 3 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN21111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION ANLG STD 5V BK PCB
153
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN22111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION ANALOG 5V BLK PCB
146
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
78.7" (2m) 6.6'
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN34111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION 10M DETECT BLK LEN
2466
-
22.79000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
394" (10m) 32.8'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN31112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION STD DETECT WHT LEN
294
800
23.79000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN31111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION STD DETECT BLK LEN
199
-
23.79000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN32112
Panasonic Electric Works
SENSOR SLIGHT MOTION 5V WHT LEN
195
-
23.79000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
78.7" (2m) 6.6'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN33111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION SPOT 5V BLK LENS
156
-
23.79000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN32111
Panasonic Electric Works
SENSOR SLIGHT MOTION 5V BLK LEN
156
250
23.79000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
78.7" (2m) 6.6'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN14111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DIG 10MM 5V BK PCB
1339
-
23.98000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
394" (10m) 32.8'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN14112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DIG 10M 5V WHT PCB
571
-
23.98000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
394" (10m) 32.8'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN44121
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DETECT DIG 10M BLK
504
-
23.98000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
394" (10m) 32.8'
Digital
2.2 V ~ 3 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN24112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION ANA 10M 5V WHT PCB
750
-
24.02000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
394" (10m) 32.8'
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN24111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION ANA 10M 5V BK PCB
326
-
24.02000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
394" (10m) 32.8'
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1203111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE WHT
162
-
29.74000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1101112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR DIGITAL BLACK
964
-
30.49000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1101111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR DIGITAL WHITE
495
-
30.49000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1103113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE WHT
109
-
31.13000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
ZEPIR0BAS02MODG
Zilog
ZMOTION DETECTION MODULE Z8FS040
159
-
7.11000
-
1
ZMOTION®
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
275.6" (7m)
Digital
2.7 V ~ 3.6 V
External
-
Module
0°C ~ 70°C (TA)
image
SEN-13285
SparkFun Electronics
PIR MOTION SENSOR (JST)
468
-
9.95000
-
1
-
Active
-
-
-
12V
-
Motion Sensing
Module
-10°C ~ 40°C (TA)
image
EKMC1601113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 170UA DGTL WHT
778
-
12.57000
-
1
VZ
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMC1603111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE WHT
6420
-
13.18000
-
1
VZ
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMC1603113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE WHT
222
-
13.18000
-
1
VZ
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN23111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION ANA SPOT5V BLK PCB
317
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1303111K
Panasonic Electric Works
SENSOR PIR LONG DIS TYPE 6UA
2607
-
22.86000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1303113K
Panasonic Electric Works
SENSOR PIR LONG DIS TYPE 6UA
364
-
22.86000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN33112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION SPOT 5V WHT LENS
143
-
23.79000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1301113K
Panasonic Electric Works
SENSOR PIR STD TYPE 6UA
10838
3300
24.30000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1201111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR DIGITAL WHITE
254
-
29.04000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
101100001
Seeed Technology Co., Ltd
MINI PIR MOTION SENSOR MODULE
96
-
5.90000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Voltage
5 V ~ 9 V
-
Motion Sensing
Module
-10°C ~ 40°C (TA)
image
AMN22112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION ANA 5V WHT PCB
215
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
78.7" (2m) 6.6'
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN43122
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION SPOT DIG WHT PCBQ
175
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.2 V ~ 3 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN44122
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DIG 10M WHT PCB
492
-
23.98000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
394" (10m) 32.8'
Digital
2.2 V ~ 3 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1201112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR DIGITAL BLACK
296
-
29.04000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1201113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR DIGITAL WHITE
299
-
29.04000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1203112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE BLK
147
-
29.04000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1101113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR DIGITAL WHITE
131
-
30.49000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1301113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR DIGITAL WHITE
123
-
25.65000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
ZSBG446671
Zilog
ZMOTION NICERA PYRO SBG446-671
360
-
4.24000
-
1
ZMOTION®
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.7 V ~ 3.6 V
External
-
-
-
image
AMN12112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DIG 5V WHITE PCB
376
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Obsolete
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
78.7" (2m) 6.6'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1103112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE BLK
88
-
31.13000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
IRA-S210ST01
Murata Electronics North America
MOTION SENSOR
724
-
3.15000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Voltage
2 V ~ 15 V
External
-
Radial, Metal Can, Lensed - 3 Lead
-40°C ~ 70°C (TA)
image
IRA-S410ST01
Murata Electronics North America
MOTION SENSOR
76
-
3.43000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
-
2 V ~ 15 V
-
Motion Sensing
Radial, Metal Can, Lensed - 3 Lead
-40°C ~ 70°C (TA)
image
AMN21112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION ANA STD 5V WHT PCB
80
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN23112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION ANA SPOT5V WHT PCB
73
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMN42122
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION SLIGHT DIG WHT PCB
65
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
78.7" (2m) 6.6'
Digital
2.2 V ~ 3 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1303112K
Panasonic Electric Works
SENSOR PIR LONG DIS TYPE 6UA
56
-
22.86000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1103111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE WHT
100
-
34.23000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
IRA-S230ST01
Murata Electronics North America
MOTION SENSOR
72
-
3.43000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
-
2 V ~ 15 V
-
Motion Sensing
Radial, Metal Can, Lensed - 3 Lead
-40°C ~ 70°C (TA)
image
-
28033
Parallax Inc.
PIR MINI
58
-
9.99000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
144" (3.5m) 12'
Logic
3 V ~ 15 V
Internal
-
-
0°C ~ 50°C (TA)
image
AMA145915
Panasonic Electronic Components
MOTION SENSOR 15CM DETECT DISTAN
49
-
19.07000
-
1
MA
Active
Area Reflective
6" (15cm)
NPN - Open Collector
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Vertical Mount Type
Box
-25°C ~ 75°C (TA)
image
EKMB1303112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE BLK
82
-
22.26000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1303113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE WHT
9
-
22.26000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1300100K
Panasonic Electric Works
SENSOR PIR W/O LENS 6UA
46
-
24.06000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Digital Output
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
-
EKMB2601113
Panasonic Electric Works
SENSOR PIR ANALOG PRL WHT
50
-
24.30000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-
image
EKMB1203113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR 12M RANGE WHT
62
-
29.74000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
472" (12m) 39.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Pearl White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
LHI 878
Excelitas Technologies
SENSOR PYRO DETECTOR DUAL MOTION
40
-
5.03000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Analog
2 V ~ 12 V
Internal
-
TO-5
-
image
PYD 1788
Excelitas Technologies
SMART DIGIPYRO DUAL MOTION
60
-
8.32000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.7 V ~ 3.6 V
Internal
Dual Element
TO-5
-
image
PYD 1688
Excelitas Technologies
LOW POWER DIGIPYRO MOTION SENS
54
-
9.51000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.5 V ~ 3.6 V
Internal
Sleep Mode
TO-5
-
image
PYQ 1048
Excelitas Technologies
SMART DIGIPYRO QUAD ELEMENT
28
-
11.11000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.7 V ~ 3.3 V
Internal
Quad Element
TO-5
-
image
PYQ 1046
Excelitas Technologies
SMART DIGIPYRO QUAD PROGRAMMABLE
46
-
12.13000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.7 V ~ 3.3 V
Internal
Quad Element
TO-5
-
image
AMN11112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION DIG STD 5V WHT PCB
17
-
22.64000
-
1
NaPiOnâ„¢
Obsolete
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1301112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR DIGITAL BLACK
68
-
24.28000
-
1
WL
Obsolete
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
AMB240905
Panasonic Electronic Components
SENSOR REFL MIDDLE H-TYPE OSC
6
-
32.27000
-
1
MA
Obsolete
Area Reflective
19.7" (50cm) 1.6'
NPN - Open Collector
4.5 V ~ 5.5 V
Internal
Horizontal Mount Type
Box
-25°C ~ 75°C (TA)
image
AMN34112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION 10M DETECT WHT LEN
-
-
22.79000
-
1
NaPiOnâ„¢
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
394" (10m) 32.8'
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Polyethylene, White Lens
Cylinder
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1301111K
Panasonic Electric Works
SENSOR PIR
-
-
25.65000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1301112K
Panasonic Electric Works
SENSOR PIR STD TYPE 6UA
-
-
25.65000
-
1
WL
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
197" (5m) 16.4'
Digital
2.3 V ~ 4 V
Internal
Polyethylene, Black Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMC1600100
Panasonic Electric Works
PAPIRS MOTION SENSOR
-
-
13.68000
-
1
VZ
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
5m
Digital
3 V ~ 6 V
Internal
Digital Output
Module
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMC1693111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD WHT LENS S
-
-
12.06000
-
1
-
Active
Passive Infrared
86.614" (2.2m)
Digital
3 V ~ 6 V
External
Temperature Compensated
Modular
-20°C ~ 70°C (TA)
image
EKMC1693112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD BLK LENS S
-
-
12.06000
-
1
-
Active
Passive Infrared
86.614" (2.2m)
Digital
3 V ~ 6 V
External
Temperature Compensated
Modular
-20°C ~ 70°C (TA)
image
EKMC1693113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD PEARL LENS
-
-
12.06000
-
1
-
Active
Passive Infrared
86.614" (2.2m)
Digital
3 V ~ 6 V
External
Temperature Compensated
Modular
-20°C ~ 70°C (TA)
image
-
EKMC1672111
Panasonic Electric Works
SENSOR SLIGHT MOTION
-
-
12.11000
-
1
VZ
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
-
-
Polyethylene, White Lens
-
-20°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1393111K
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD WHT LENS S
-
-
12.62000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1393112K
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD BLK LENS S
-
-
12.62000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1393113K
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD PEARL LENS
-
-
12.62000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1193111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD WHT LENS S
-
-
19.58000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1193112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD BLK LENS S
-
-
19.58000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1193113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD PEARL LENS
-
-
19.58000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1293111
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD WHT LENS S
-
-
19.58000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1293112
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD BLK LENS S
-
-
19.58000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
image
EKMB1293113
Panasonic Electric Works
SENSOR MOTION PIR STD PEARL LENS
-
-
19.58000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
86.614" (2.2m)
Digital
2.3 V ~ 4 V
External
Sleep Mode
Module
-18°C ~ 60°C (TA)
ZSBDI46504AA
Zilog
ZMOTION NICERA PYRO SBDI46-504AA
-
-
1.58080
-
527
ZMOTION®
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.7 V ~ 3.6 V
External
-
-
-
ZSDA0254P
Zilog
ZMOTION NICERA PYRO SDA02-54-P
-
-
1.58080
-
527
ZMOTION®
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.7 V ~ 3.6 V
External
-
-
-
-
2167
Adafruit Industries LLC
IR BREAK BEAM SENSOR 3MM LED
-
-
1.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
image
IRS-B345ST03-R1
Murata Electronics North America
MOTION SENSOR
-
-
2.46500
-
2000
-
Active
-
-
-
2 V ~ 15 V
-
-
5-SMD Module
-40°C ~ 70°C (TA)
image
ZSBG323671
Zilog
ZMOTION NICERA PYRO SBG323-671
20
-
4.24000
-
1
ZMOTION®
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.7 V ~ 3.6 V
External
-
-
-
image
LHI 968
Excelitas Technologies
PYRO DETECTOR DUAL INTRUSN ALRM
-
-
6.48000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Analog
2 V ~ 12 V
Internal
-
TO-5
-
image
PYD 5790
Excelitas Technologies
SMD DIGIPYRO DUAL ELEMENT
6
-
9.76000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Digital
2.7 V ~ 3.6 V
Internal
-
TO-5
-
image
PYD 1098
Excelitas Technologies
SMART DIGIPYRO DUAL ELEMENT
14
-
11.35000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Analog
2.7 V ~ 3.3 V
Internal
Dual Element
TO-5
-
image
PYD 1096
Excelitas Technologies
SMART DIGIPYRO DUAL PROGRAMMABLE
-
-
12.49000
-
1
-
Active
Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared)
-
Analog
2.7 V ~ 3.3 V
Internal
Timer
TO-5
-

مقایسه