یافته‌ها: 49سازنده

وضعیت قطعه

فاصله سنجش

نوع خروجی

ولتاژ - تغذیه

جریان - تغذیه

ولتاژ - تفاضل خروجی (نوع) @ فاصله

ولتاژ - خروجی (نوع) @ فاصله

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
فاصله سنجش
نوع خروجی
ولتاژ - تغذیه
جریان - تغذیه
ولتاژ - تفاضل خروجی (نوع) @ فاصله
ولتاژ - خروجی (نوع) @ فاصله
دمای عملیاتی
image
GP2Y0D810Z0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASURE 10CM DIGITAL
11346
-
4.74000
-
1
-
Active
10cm
Digital
2.7 V ~ 6.2 V
10.5mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0D805Z0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASURE 5CM DIGITAL
2685
-
4.74000
-
1
-
Active
5cm
Digital
2.7 V ~ 6.2 V
10.5mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0A60SZLF
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST-MEAS 10CM-150CM ANLG
3739
-
8.94000
-
1
-
Active
10 ~ 150cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
1.6 V @ 10 ~ 150cm
350mV @ 150cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0A41SK0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 4-30CM ANLG
5038
-
8.96000
-
1
-
Active
4 ~ 30cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
22mA
2.25V @ 4 ~ 30cm
400mV @ 30cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0A51SK0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST-MEAS 2CM-15CM ANLG
800
-
9.06000
-
1
-
Active
2 ~ 15cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
22mA
1.65V @ 2 ~ 15cm
400mV @ 15cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0E02A
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST-MEAS 4CM-50CM ANLG
591
-
9.96000
-
1
-
Active
4 ~ 50cm
Analog
2.7 V ~ 3.3 V
36mA
1.65V @ 4 ~ 50cm
550mV @ 50cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0E02B
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST-MEAS 4CM-50CM DGTL
386
-
10.34000
-
1
-
Active
4 ~ 50cm
I²C
2.7 V ~ 3.3 V
36mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0E03
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST-MEAS 4-50CM I2C/ANLG
140
-
10.76000
-
1
-
Active
4 ~ 50cm
I²C, Analog
2.7 V ~ 5.5 V
36mA
1.65V @ 4 ~ 50cm
550mV @ 50cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
28995
Parallax Inc.
SHARP 2Y0A21YK0F IR DIST SENS
358
-
11.99000
-
1
-
Active
10 ~ 80cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
40mA
1.9V @ 10 ~ 80cm
400mV @ 80cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
B5W-LA01
Omron Electronics Inc-EMC Div
SENSOR CONVERGENT REFLECTIVE
171
10
7.54000
-
1
-
Active
22.8mm ~ 70mm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
-
-
30mV @ 70mm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
VL53L0CXV0DH/1
STMicroelectronics
SENSOR LASER DISTANCE TOF 2M
-
-
2.94400
-
5000
-
Active
200cm
I²C
-
-
-
-
-20°C ~ 70°C
image
VL53L0CXV0DH/1
STMicroelectronics
SENSOR LASER DISTANCE TOF 2M
5211
-
6.28000
-
1
-
Active
200cm
I²C
-
-
-
-
-20°C ~ 70°C
image
VL53L0CXV0DH/1
STMicroelectronics
SENSOR LASER DISTANCE TOF 2M
5211
-
Calculate
-
1
-
Active
200cm
I²C
-
-
-
-
-20°C ~ 70°C
image
GP2Y3A001K0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 4-30CM ANLG
783
-
39.27000
-
1
-
Obsolete
4 ~ 30cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
1.6V @ 4 ~ 10cm
2.85V @ 4cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
SEN-14032
SparkFun Electronics
LIDAR-LITE V3
9
-
150.00000
-
1
-
Active
1527" (40m) 131'
I²C
4.5 V ~ 5.5 V
135mA
-
-
-20°C ~ 60°C
GP2Y0D815Z0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASURE 10CM DIGITAL
-
-
2.72383
-
1000
-
Active
5.9" (15cm)
Digital
2.7 V ~ 6.2 V
5mA
1.2V @ 120 ~ 220mm
600mV @ 12cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0A02YK0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 150CM ANLG
-
-
7.86336
-
500
-
Active
20 ~ 150cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
2.05V @ 20 ~ 150cm
400mV @ 150cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
28054
Parallax Inc.
SF11-C LASER RANGEFINDER 120M
-
-
313.88000
-
1
-
Active
10 ~ 12000cm
Analog, I²C, SPI
4.5 ~ 5.5 V
200mA
3.3V @ 10 ~ 12000cm
3.3V @ 12000cm
0°C ~ 40°C
image
28043
Parallax Inc.
SF02 LASER RANGEFINDER-40 M
-
-
349.00000
-
1
-
Active
0 ~ 5000cm
Analog, I²C, SPI
6.5 V ~ 9.5 V
150mA
3.3V @ 0 ~ 5000cm
3.3V @ 5000cm
0°C ~ 40°C
ZW-XF02R
Omron Automation and Safety
SENSOR HEAD EXTENTION CABLE 2M
-
-
821.43000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
ZW-S30 0.3M
Omron Automation and Safety
ZW SENSOR HD 30MM 0.3M CBL
-
-
3333.55000
-
1
ZW
Active
27mm ~ 33mm
Confocal Light
-
-
-
-
0°C ~ 50°C (TA)
ZW-S30 2M
Omron Automation and Safety
ZW SENSOR HD 30MM 2M CBL
-
-
3515.38000
-
1
ZW
Active
27mm ~ 33mm
Confocal Light
-
-
-
-
0°C ~ 50°C (TA)
ZW-S07 0.3M
Omron Automation and Safety
ZW SENSOR HD 07MM 0.3M CBL
-
-
3674.48000
-
1
ZW
Active
6.7mm ~ 7.3mm
Confocal Light
-
-
-
-
0°C ~ 50°C (TA)
ZW-S07 2M
Omron Automation and Safety
ZW SENSOR HD 07MM 2M CBL
-
-
3750.24000
-
1
ZW
Active
6.7mm ~ 7.3mm
Confocal Light
-
-
-
-
0°C ~ 50°C (TA)
GP2D12
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
10 ~ 80cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
33mA
2V @ 10 ~ 80cm
400mV @ 80cm
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2D120
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 30CM ANLG W/JST
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
4 ~ 30cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
2.25V @ 4 ~ 30cm
400mV @ 30cm
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2D15
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
24cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2D150A
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 15CM DIGI
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
15cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2Y0A02YK
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 150CM ANLG
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
20 ~ 150cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
2.05V @ 20 ~ 150cm
400mV @ 150cm
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2Y0A21YK
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
10 ~ 80cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
40mA
1.9V @ 10 ~ 80cm
400mV @ 80cm
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2Y0D02YK
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 80CM DIGI
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
80cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0D21YK
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
24cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
40mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0D340K
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST-MEASURE 60CM DIGITAL
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
40cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2D12J0000F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
10 ~ 80cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
2V @ 4 ~ 30cm
400mV @ 30cm
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2D120CJ00F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 30CM ANLG W/AMP
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
4 ~ 30cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
2.25V @ 4 ~ 30cm
400mV @ 30cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0D21YK0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
24cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
40mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0A21YK0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
10 ~ 80cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
40mA
1.9V @ 10 ~ 80cm
400mV @ 80cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0D02YK0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 80CM DIGI
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
80cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2D15J0000F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
24cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2D150AJ00F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 15CM DIGI
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
15cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2D120XJ00F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 30CM ANLG W/JST
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
4 ~ 30cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
2.25V @ 4 ~ 30cm
400mV @ 30cm
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2Y0AH01K
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST-MEAS .45CM-.6CM ANLG
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
4.5 ~ 6mm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
40mA
1.73V @ 4.5 ~ 6mm
500mV @ 6mm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y3A003K0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 40-300CM ANLG
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
40 ~ 300cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
1.2V @ 40 ~ 100cm
2.3V @ 40cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y3A002K0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 20-150CM ANLG
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
20 ~ 150cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
1.6V @ 20 ~ 80cm
2.3V @ 20cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0A700K0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 100-500CM ANLG
-
-
Call
-
100
-
Obsolete
100 ~ 550cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
1.9V @ 100 ~ 550cm
2.7V @ 100cm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0D310K
Sharp Microelectronics
SENSOR DISTANCE MEAS DGTL 100MM
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
10cm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
35mA
-
-
-10°C ~ 60°C (TA)
image
GP2Y0A60SZ0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEAS 10-150CM ANLG
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
10 ~ 150cm
Analog
4.5 V ~ 5.5 V
50mA
1.6 V @ 10 ~ 150cm
350mV @ 150cm
-10°C ~ 60°C (TA)
GP2Y0AH01K0F
Sharp Microelectronics
SENSOR DIST MEASUR 80CM DIGI
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
4.5 ~ 6mm
Digital
4.5 V ~ 5.5 V
20mA
1.7V @ 4.5 ~ 6mm
500mV @ 6mm
-10°C ~ 60°C (TA)
image
SEN-13680
SparkFun Electronics
DISTANCE SENSOR LIDAR-LITE V2
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
40m
PWM
4.75 V ~ 5.5 V
100mA
-
-
70°C (TA)

مقایسه