یافته‌ها: 59سازنده

وضعیت قطعه

طول موج

ولتاژ - حداکثر

زمان صعود (نوع)

زمان افت (نوع)

مقاومت سلول (حداقل) @ تاریکی

مقاومت سلول @ روشنایی

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
طول موج
ولتاژ - حداکثر
زمان صعود (نوع)
زمان افت (نوع)
مقاومت سلول (حداقل) @ تاریکی
مقاومت سلول @ روشنایی
دمای عملیاتی
image
PDV-P8103
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 16-33KOHM
23073
-
0.89000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
500 kOhms @ 10 seconds
16 ~ 33 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P8104
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 27-60KOHM
8058
-
0.89000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
2 MOhms @ 10 seconds
27 ~ 60 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-19M51
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
11366
-
1.07000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
20 MOhms @ 10 seconds
20 ~ 100 kOhms @ 10 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-6112
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
8746
-
1.62000
-
1
-
Active
690nm
100Vpk
-
-
1.3 MOhms @ 5 seconds
0.17 ~ 2 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9203
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 10K-30K OHM 4.20MM
33873
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
70ms
15ms
5 MOhms @ 10 seconds
10 ~ 30 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9004
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 27K-60K OHM 4.20MM
5069
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
2 MOhms @ 10 seconds
27 ~ 60 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9200
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 10K-50K OHM 4.20MM
4302
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
70ms
15ms
5 MOhms @ 10 seconds
10 ~ 50 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9007
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 10K-100K OHM 4.20MM
2024
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
1 MOhms @ 10 seconds
10 ~ 100 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9001
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 4K-11K OHM 4.20MM
17928
-
1.87000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
300 kOhms @ 10 seconds
4 ~ 11 kOhms @ 10 lux
-25°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9003-1
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 23K-33K OHM 4.20MM
6700
-
1.87000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
1 MOhms @ 10 seconds
23 ~ 33 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P8001
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 3K-11K OHM 5.10MM
10007
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
55ms
20ms
200 kOhms @ 10 seconds
3 ~ 11 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P8101
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 4K-11K OHM 5.10MM
1828
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
55ms
20ms
150 kOhms @ 10 seconds
4 ~ 11 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-06S53
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
1868
-
3.91000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
20 MOhms @ 10 seconds
20 ~ 100 kOhms @ 10 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5150
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
4378
-
4.49000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
10 MOhms @ 10 seconds
10 ~ 20 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5910
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS TO-8 HERMETIC
1460
-
6.53000
-
1
-
Active
550nm
170Vpk
-
-
100 kOhms @ 5 seconds
1 ~ 2 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-4960
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
1092
-
7.65000
-
1
-
Active
515nm
320Vpk
-
-
1 MOhms @ 5 Seconds
0.5 ~ 17 kOhms @ 10 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5112
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS 700OHM TO-18
5521
-
1.29000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
670 kOhms @ 5 seconds
6 ~ 14 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5152
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS 400OHM TO-18
5027
-
1.29000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
10 kOhms @ 5 seconds
10 ~ 20 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-4132
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS 500OHM TO-18
2815
-
1.29000
-
1
-
Active
550nm
80Vpk
-
-
1.8 MOhms @ 5 seconds
18 ~ 42 kOhms @ 10 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P7002
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CONDUCT CDS 0.263X.249
6364
-
1.41000
-
1
-
Active
520nm
350Vpk
55ms
20ms
500 kOhms @ 10 seconds
4 ~ 20 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5162
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
2869
-
1.62000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
67 kOhms @ 5 seconds
3 ~ 100 kOhms @ 10 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9103
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 20K-45K OHM 4.20MM
1706
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
1 MOhms @ 10 seconds
20 ~ 45 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9002-1
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 11K-27K OHM 4.20MM
14244
-
1.87000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
500 kOhms @ 10 seconds
11 ~ 27 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9003
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 16K-33K OHM 4.20MM
2915
-
1.87000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
1 MOhms @ 10 seconds
16 ~ 33 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P5003
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 12K-58K OHM 11MM
9352
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
350Vpk
55ms
25ms
1 MOhms @ 10 seconds
12 ~ 58 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P8102
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 9K-20K OHM 5.10MM
1304
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
300 kOhms @ 10 seconds
9 ~ 20 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P8005
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 40K-120K OHM 5.10MM
1171
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
1 MOhms @ 10 seconds
40 ~ 120 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-6110
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS 170OHM TO-18
1917
-
4.49000
-
1
-
Active
615nm
100Vpk
-
-
1.3 MOhms @ 5 seconds
1.34 ~ 2.66 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5110
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
913
-
4.49000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
670 kOhms @ 5 seconds
0.7 ~ 10 kOhms @ 10 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5540
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS FLAT LENS TO5 HERM
1421
-
5.41000
-
1
-
Active
550nm
125Vpk
-
-
20 MOhms @ 5 seconds
20 ~ 40 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-7910
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
500
-
6.53000
-
1
-
Active
615nm
250Vpk
-
-
1.5 MOhms @ 5 seconds
0.8 ~ 7.5 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
350-00009
Parallax Inc.
PHOTORESISTOR FOR BASIC STAMP
-
-
7.98000
-
1
-
Active
-
100Vpk
35ms
5ms
1 MOhms @ 5 Seconds
20 ~ 38 kOhms @ 10 lux
-40°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-6910
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
374
-
9.26000
-
1
-
Active
690nm
170Vpk
-
-
67 kOhms @ 5 seconds
25 ~ 250 Ohms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5532
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS 10KOHM TO-5
3120
-
1.41000
-
1
-
Active
550nm
320Vpk
-
-
11 MOhms @ 5 seconds
110 ~ 220 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-19-018
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS RES 550NM TO-18
1795
-
2.04000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
1 MOhms @ 5 Seconds
9 ~ 15 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-5510
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS TYPE 5 FLAT TO-5
835
-
5.41000
-
1
-
Active
550nm
120Vpk
-
-
220 kOhms @ 5 seconds
2.2 ~ 4.4 kOhms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
NSL-6510
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS TYPE 5 FLAT TO-5
175
-
5.41000
-
1
-
Active
615nm
125Vpk
-
-
1.3 MOhms @ 5 seconds
400 ~ 800 Ohms @ 21 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
NSL-4140
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL CDS 250OHM TO-18
1810
-
4.49000
-
1
-
Active
550nm
100Vpk
-
-
800 kOhms @ 5 seconds
8.4 ~ 19.6 kOhms @ 10 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9005-1
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 48K-140K OHM 4.20MM
914
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
20 MOhms @ 10 seconds
48 ~ 140 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P5002
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 12K-30K OHM 11MM
929
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
350Vpk
55ms
25ms
500 kOhms @ 10 seconds
12 ~ 30 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P5001
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 8K-16K OHM 11MM
736
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
350Vpk
55ms
25ms
300 kOhms @ 10 seconds
8 ~ 16 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P8107
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 80K-240K OHM 5.10MM
576
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
20 MOhms @ 10 seconds
80 ~ 240 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
NORPS-12
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL
738
-
3.22000
-
1
-
Active
550nm
250Vpk
-
-
1 MOhms @ 15 seconds
5.4 ~ 12.6 kOhms @ 10 lux
-60°C ~ 75°C (TA)
image
-
PDV-P9005
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 50K-94K OHM 4.20MM
838
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
2.5 MOhms @ 10 seconds
50 ~ 94 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P8006
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 80K-240K OHM 5.10MM
525
-
2.22000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
5 MOhms @ 10 seconds
80 ~ 240 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9008
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 10K-200K OHM 4.20MM
8
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
20 MOhms @ 10 seconds
10 ~ 200 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9002
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 9K-20K OHM 4.20MM
-
-
1.87000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
500 kOhms @ 10 seconds
9 ~ 20 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P9006
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 80K-200K OHM 4.20MM
-
-
1.78000
-
1
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
5 MOhms @ 10 seconds
80 ~ 200 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
PDV-P8105
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 50-94KOHM
-
-
0.35000
-
1200
-
Active
520nm
150Vpk
60ms
25ms
2.5 MOhms @ 10 seconds
50 ~ 94 kOhms @ 10 lux
-30°C ~ 75°C (TA)
image
-
PDV-P8002
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 8K-24K OHM 5.10MM
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
520nm
150Vpk
50ms
20ms
500 kOhms @ 10 seconds
8 ~ 24 kOhms @ 10 lux
-
image
-
PDV-P8003
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 16K-33K OHM 5.10MM
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
520nm
150Vpk
55ms
20ms
500 kOhms @ 10 seconds
16 ~ 33 kOhms @ 10 lux
-
image
-
PDV-P8004
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 20K-60K OHM 5.10MM
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
-
-
-
-
-
20 ~ 60 kOhms @ 10 lux
-
image
-
PDV-P8106
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 50K-140K OHM 5.10MM
-
-
Call
-
1000
-
Obsolete
-
-
-
-
-
50 ~ 140 kOhms @ 10 lux
-
image
-
PDV-P2001
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 100K-200K OHM .89MM
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
-
-
-
-
-
100 ~ 200 kOhms @ 10 lux
-
image
-
PDV-P2002
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 2K-6K OHM .89MM
-
-
Call
-
10
-
Obsolete
-
-
-
-
-
2 ~ 6 kOhms @ 10 lux
-
image
PDV-P7001
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 3.6K-14.4K OHM 7.2MM
-
-
Call
-
114
-
Obsolete
520nm
350VDC
50ms
20ms
300 kOhms @ 10 seconds
3.6 ~ 14.4 kOhms @ 10 lux
-
image
PDV-P7003
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 8K-24K OHM 7.2MM
-
-
Call
-
114
-
Obsolete
520nm
350VDC
55ms
20ms
500 kOhms @ 10 seconds
8 ~ 24 kOhms @ 10 lux
-
image
PDV-P7004
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 15K-60K OHM 7.2MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
520nm
350VDC
60ms
25ms
500 kOhms @ 10 seconds
15 ~ 60 kOhm @ 10 lux
-
image
PDV-P7005
Luna Optoelectronics
PHOTOCELL 50K-150K OHM 7.2MM
-
-
Call
-
114
-
Obsolete
520nm
350VDC
60ms
25ms
20 MOhms @ 10 seconds
50 ~ 150 kOhms @ 10 lux
-

مقایسه