یافته‌ها: 1,268سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

فاصله سنجش

فرکانس مرکزی B#P#F#

ولتاژ - تغذیه

جریان - تغذیه

گرایش

نوع نصب

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
فاصله سنجش
فرکانس مرکزی B#P#F#
ولتاژ - تغذیه
جریان - تغذیه
گرایش
نوع نصب
دمای عملیاتی
image
TSOP6238TT
Vishay Semiconductor Opto Division
IR RECEIVER 38KHZ 40M TSOP6238
64260
-
0.77550
-
1190
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP6238TT
Vishay Semiconductor Opto Division
IR RECEIVER 38KHZ 40M TSOP6238
65201
-
1.91000
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP6238TT
Vishay Semiconductor Opto Division
IR RECEIVER 38KHZ 40M TSOP6238
65201
-
Calculate
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP57238TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 38KHZ
21600
-
0.79750
-
1800
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP57238TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 38KHZ
22985
-
2.23000
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP57238TT1
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 38KHZ
22985
-
Calculate
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP38238
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD 38KHZ DOME RADIAL
10977
-
1.12000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
450µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP38338
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD 38KHZ DOME RADIAL
8916
-
1.12000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
450µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSMP58138
Vishay Semiconductor Opto Division
RECEIVER REMOTE CTRL SIDE 40KHZ
5480
-
1.12000
-
1
-
Active
20m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
900µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
GP1UX311QS
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REM CTRL 3V 38KHZ
1352
-
1.15000
-
1
-
Active
8m
38.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
400µA
Side View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
TSOP34838
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD 38KHZ DOME RADIAL
7929
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
450µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP32256
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 56KHZ S.VIEW
7501
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP32338
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD 38KHZ DOME RADIAL
4645
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
450µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP4830
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 30KHZ S.VIEW
3146
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
30.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP31240
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 40KHZ S.VIEW
2269
-
1.45000
-
1
-
Active
45m
40.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP38338
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
9000
-
0.27550
-
3000
-
Active
-
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
3mA
-
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP38338
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
9632
-
0.73000
-
1
-
Active
-
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
3mA
-
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP38338
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
9632
-
Calculate
-
1
-
Active
-
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
3mA
-
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP38336
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING 36KHZ QFN
9000
-
0.27550
-
3000
-
Active
-
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP38336
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING 36KHZ QFN
10318
-
0.73000
-
1
-
Active
-
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP38336
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING 36KHZ QFN
10318
-
Calculate
-
1
-
Active
-
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP58438
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
3000
-
0.27550
-
3000
-
Active
-
38.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
850µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP58438
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
5910
-
0.73000
-
1
-
Active
-
38.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
850µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP58438
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
5910
-
Calculate
-
1
-
Active
-
38.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
850µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP58436
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING 36KHZ QFN
3000
-
0.27550
-
3000
-
Active
-
36.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
850µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP58436
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING 36KHZ QFN
3678
-
0.73000
-
1
-
Active
-
36.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
850µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP58436
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING 36KHZ QFN
3678
-
Calculate
-
1
-
Active
-
36.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
850µA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
VSOP98260
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
3000
-
0.27550
-
3000
-
Active
-
40.0kHz
2 V ~ 3.6 V
900µA
Top View
Surface Mount
-
image
VSOP98260
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
4909
-
0.73000
-
1
-
Active
-
40.0kHz
2 V ~ 3.6 V
900µA
Top View
Surface Mount
-
image
VSOP98260
Vishay Semiconductor Opto Division
IC SIGNAL CONDITIONING QFN
4909
-
Calculate
-
1
-
Active
-
40.0kHz
2 V ~ 3.6 V
900µA
Top View
Surface Mount
-
image
TSSP77P38TT
Vishay Semiconductor Opto Division
IR SENSOR IC 38KHZ
2200
-
0.66300
-
2200
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSSP77P38TT
Vishay Semiconductor Opto Division
IR SENSOR IC 38KHZ
3334
-
1.96000
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSSP77P38TT
Vishay Semiconductor Opto Division
IR SENSOR IC 38KHZ
3334
-
Calculate
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSMP77000TT
Vishay Semiconductor Opto Division
MOD IR SENSOR TOP VIEW
2200
-
0.68850
-
2200
-
Active
5m
20 ~ 60kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSMP77000TT
Vishay Semiconductor Opto Division
MOD IR SENSOR TOP VIEW
2992
-
1.66000
-
1
-
Active
5m
20 ~ 60kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSMP77000TT
Vishay Semiconductor Opto Division
MOD IR SENSOR TOP VIEW
2992
-
Calculate
-
1
-
Active
5m
20 ~ 60kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP77438TR
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 38KHZ T.VIEW
2300
-
0.79050
-
2300
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP77438TR
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 38KHZ T.VIEW
3960
-
2.08000
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP77438TR
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 38KHZ T.VIEW
3960
-
Calculate
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSSP58038
Vishay Semiconductor Opto Division
MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW
1537
-
0.95000
-
1
-
Active
25m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Top View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSSP58P38
Vishay Semiconductor Opto Division
MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW
1025
-
0.95000
-
1
-
Active
40m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP32538
Vishay Semiconductor Opto Division
MOD IR RCVR 38KHZ SIDE VIEW
1749
-
1.12000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
GP1UX511QS
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REM CTRL 5V 38KHZ
12553
-
1.15000
-
1
-
Active
8.5m
38.0kHz
4.5 V ~ 5.5 V
600µA
Side View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
TSSP4P38
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD SENSOR 38KHZ-E3
3889
-
1.28000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
PCB, Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
GP1UE260RKVF
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REM CTRL 3V 36KHZ
3998
-
1.30000
-
1
-
Active
10m
36.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
400µA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
GP1UE26XK0VF
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REM CTRL 3V 40KHZ
3119
-
1.30000
-
1
-
Active
10m
40.0kHz
2.4 V ~ 3.6 V
600µA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
GP1UE261RKVF
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REM CTRL 3V 38KHZ
2243
-
1.30000
-
1
-
Active
10m
38.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
400µA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
GP1UE281RKVF
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REM CTRL 3V 38KHZ
2345
-
1.30000
-
1
-
Active
8m
38.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
400µA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
GP1UE281QKVF
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REMOTE 3V 38KHZ
2207
-
1.30000
-
1
-
Active
8m
38.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
400µA
Side View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
TSOP34438
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 38KHZ S.VIEW
9115
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP32238
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD 38KHZ DOME RADIAL
5147
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
450µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP4838
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 38KHZ S.VIEW
5000
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP34338
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD 38KHZ DOME RADIAL
4438
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
450µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP4833
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 33KHZ S.VIEW
3452
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
33.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP4856
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 56KHZ S.VIEW
2995
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSMP4138
Vishay Semiconductor Opto Division
RECEIVER REMOTE CTRL SIDE 40KHZ
2177
-
1.33000
-
1
-
Active
20m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
900µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP34156
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 56KHZ S.VIEW
1937
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP34840
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 40KHZ S.VIEW HOLD.-
1709
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
40.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP4840
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 40KHZ S.VIEW
1467
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
40.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP34836
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 36KHZ S.VIEW
918
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP31238
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 38KHZ S.VIEW
1193
-
1.45000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSMP1138
Vishay Semiconductor Opto Division
RECEIVER REMOTE CTRL SIDE 38KHZ
2050
-
1.58000
-
1
-
Active
30m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
900µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
RPM7238-H5R
Rohm Semiconductor
RECEIVER REMOTE CTRL SIDE RSIPA3
1944
-
1.60000
-
1
RPM7238-R
Active
15m
37.9kHz
2.7 V ~ 3.6 V
500µA
Side View
Through Hole
-10°C ~ 75°C (TA)
image
TSOP32438SS1V
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD 38KHZ RADIAL
1089
-
1.87000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP6236TR
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 36KHZ S.VIEW
4480
-
0.77550
-
1120
-
Active
40m
36.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP6236TR
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 36KHZ S.VIEW
5379
-
1.91000
-
1
-
Active
40m
36.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP6236TR
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 36KHZ S.VIEW
5379
-
Calculate
-
1
-
Active
40m
36.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP6256TT
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 56KHZ T.VIEW
1190
-
0.77550
-
1190
-
Active
40m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP6256TT
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 56KHZ T.VIEW
2049
-
1.91000
-
1
-
Active
40m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP6256TT
Vishay Semiconductor Opto Division
SMD PH.MODULE 56KHZ T.VIEW
2049
-
Calculate
-
1
-
Active
40m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side or Top View
Surface Mount
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP38233
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 33KHZ S.VIEW
1449
-
1.12000
-
1
-
Active
45m
33.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
450µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP38156
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD SIDE VIEW
1400
-
1.12000
-
1
-
Active
45m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
450µA
Side View
-
-25°C ~ 85°C (TA)
image
GP1UE261XKVF
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REM CTRL 3V 38KHZ
2895
-
1.30000
-
1
-
Active
10m
38.0kHz
2.7 V ~ 5.5 V
400µA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
TSOP34136
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 36KHZ S.VIEW
2354
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP4836
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 36KHZ S.VIEW
2155
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP2240
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 40KHZ
2059
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
40.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP2436
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 36KHZ
2003
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP2138
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 38KHZ
1959
-
1.33000
-
1
-
Active
35m
38.0kHz
4.5 V ~ 5.5 V
1.1mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP2140
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 40KHZ
1848
-
1.33000
-
1
-
Active
35m
40.0kHz
4.5 V ~ 5.5 V
1.1mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP34830
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 30KHZ S.VIEW 3V
1842
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
30.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP4138
Vishay Semiconductor Opto Division
PH.MODULE 38KHZ S.VIEW
1589
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
700µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP32240
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 40KHZ S.VIEW
1541
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
40.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP32236
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 36KHZ S.VIEW
1521
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP32138
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 38KHZ S.VIEW
1204
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP2238
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 38KHZ
1129
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
38.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
RPM7138-R
Rohm Semiconductor
RECEIVER REMOTE CTRL 37.9KHZ STR
5420
-
1.43000
-
1
RPM7138-R
Not For New Designs
15m
37.9kHz
4.5 V ~ 5.5 V
1.5mA
Side View
Through Hole
-10°C ~ 75°C (TA)
image
RPM7138-V4R
Rohm Semiconductor
RECEIVER REMOTE CTRL 37.9KHZ L
2389
-
1.43000
-
1
RPM7138-R
Active
15m
37.9kHz
4.5 V ~ 5.5 V
1.5mA
Side View
Through Hole
-10°C ~ 75°C (TA)
image
TSOP31156
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MOD SIDE VIEW
4464
-
1.45000
-
1
-
Active
45m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
-
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSSP4056
Vishay Semiconductor Opto Division
IR SENSOR MODULE
1454
-
1.45000
-
1
-
Active
25m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
PCB, Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP31236
Vishay Semiconductor Opto Division
3V PH.MODULE 36KHZ S.VIEW
1062
-
1.45000
-
1
-
Active
45m
36.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
RPM7238-H8R
Rohm Semiconductor
RECEIVER REMOTE CTRL 37.9KHZ TOP
1978
-
1.60000
-
1
RPM7238-R
Active
15m
37.9kHz
2.7 V ~ 3.6 V
500µA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 75°C (TA)
image
GP1UM281XKVF
Sharp Microelectronics
RECEIVER IR REM CTRL 5V 38KHZ
553
-
1.62000
-
1
-
Active
10.5m
38.0kHz
4.5 V ~ 5.5 V
500µA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 70°C (TA)
image
TSDP34338
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 38.4KHZ
2007
-
1.66000
-
1
-
Active
35m
38.4kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSDP34156
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 57.6KHZ
1963
-
1.66000
-
1
-
Active
35m
57.6kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSDP34356
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 57.6KHZ
1953
-
1.66000
-
1
-
Active
35m
57.6kHz
2.5 V ~ 5.5 V
350µA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
RPM6937-V4
Rohm Semiconductor
RECEIVER REMOTE 36.7KHZ RSIP-A3
1190
-
2.12000
-
1
RPM6900
Active
16m
36.7kHz
4.5 V ~ 5.5 V
1.5mA
Side View
Through Hole
-30°C ~ 100°C (TA)
image
RPM7137-H4R
Rohm Semiconductor
RECEIVER REMOTE CTRL 36.7KHZ TOP
2831
-
1.32000
-
1
-
Active
15m
36.7kHz
4.5 V ~ 5.5 V
1.5mA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 75°C (TA)
image
RPM7138-H9R
Rohm Semiconductor
RECEIVER REMOTE CTRL 37.9KHZ TOP
1657
-
1.32000
-
1
RPM7138-R
Active
15m
37.9kHz
4.5 V ~ 5.5 V
1.5mA
Top View
Through Hole
-10°C ~ 75°C (TA)
image
TSOP2156
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 56KHZ
2061
-
1.33000
-
1
-
Active
35m
56.0kHz
4.5 V ~ 5.5 V
1.1mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)
image
TSOP2256
Vishay Semiconductor Opto Division
IC IR RCVR MODULE 56KHZ
1978
-
1.33000
-
1
-
Active
45m
56.0kHz
2.5 V ~ 5.5 V
0.7mA
Side View
Through Hole
-25°C ~ 85°C (TA)

مقایسه